สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง11,947.164,627.0061.3 %ผ่าน462.97286.2538.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง10,888.903,707.8765.9 %ผ่าน423.43343.0219.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ430.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว6,959.145,927.0014.8 %ไม่ผ่าน251.57254.55-1.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน3,725.573,483.696.5 %ไม่ผ่าน534.52658.55-23.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสิเกา3,053.482,716.0011.1 %ไม่ผ่าน428.42258.3139.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอวังวิเศษไม่ครบ4,358.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ508.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา3,896.864,661.00-19.6 %ไม่ผ่าน369.40343.457.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ3,578.182,950.0017.6 %ไม่ผ่าน290.12402.85-38.9 %ไม่ผ่าน