สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง5,361.416,954.14-29.7 %ไม่ผ่าน396.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน6,228.913,484.0044.1 %ผ่าน448.16271.5839.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูนไม่ครบ4,472.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชัยสน5,654.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ404.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอตะโหมด2,609.004,567.00-75.0 %ไม่ผ่าน250.45286.22-14.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอกงหรา3,787.164,108.36-8.5 %ไม่ผ่าน290.31406.60-40.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าบอน4,520.234,628.17-2.4 %ไม่ผ่าน2,235.52168.4992.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบรรพตไม่ครบ2,756.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ340.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบางแก้ว4,141.854,705.00-13.6 %ไม่ผ่าน292.67171.0241.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าพะยอม3,811.554,451.00-16.8 %ไม่ผ่าน436.04299.5031.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนครินทร์9,033.024,752.0047.4 %ผ่าน793.42200.7474.7 %ผ่าน