สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี49,804.3011,124.0077.7 %ผ่าน8,344.021,575.6981.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อ5,513.545,300.503.9 %ไม่ผ่าน700.691,238.00-76.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์15,094.674,059.0073.1 %ผ่าน2,263.71282.6387.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งยางแดง22,354.708,480.4362.1 %ผ่าน720.892,245.70-211.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ9,667.336,040.1537.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ5,616.5310.5699.8 %ผ่าน738.5028,523.61-3,762.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน3,943.843,596.208.8 %ไม่ผ่าน458.64404.4011.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น3,731.473,932.10-5.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง4,510.807,437.83-64.9 %ไม่ผ่าน646.211,585.55-145.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง10,866.725,875.0045.9 %ผ่าน1,205.71608.9549.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสายบุรี4,510.803,806.4615.6 %ไม่ผ่าน668.921,844.90-175.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก5,478.515,064.827.6 %ไม่ผ่าน726.64644.4611.3 %ไม่ผ่าน