สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส8,268.745,218.3436.9 %ผ่าน755.50820.93-8.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ9,132.426,405.2429.9 %ผ่าน924.221,028.77-11.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ7,836.237,275.007.2 %ไม่ผ่าน781.911,028.34-31.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ23,189.674,782.0079.4 %ผ่าน3,525.60960.4572.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอระแงะ7,617.326,937.578.9 %ไม่ผ่าน777.071,616.74-108.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอรือเสาะ7,869.616,312.4819.8 %ไม่ผ่าน890.05540.9639.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสาคร9,644.149,056.876.1 %ไม่ผ่าน1,272.61593.0853.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง5,902.813,443.2341.7 %ผ่าน605.63755.33-24.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสุคิริน5,337.444,445.9716.7 %ไม่ผ่าน814.801,140.00-39.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก9,351.7616,082.73-72.0 %ไม่ผ่าน1,301.211,551.66-19.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี18,288.716,662.8863.6 %ผ่าน2,430.44787.6967.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ8,815.057,986.349.4 %ไม่ผ่าน1,103.961,033.636.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเจาะไอร้อง7,173.897,967.00-11.1 %ไม่ผ่าน754.421,207.85-60.1 %ไม่ผ่าน