สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง5,444.584,288.0021.2 %ผ่าน320.87323.40-0.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์3,886.658,507.60-118.9 %ไม่ผ่าน439.9938.0091.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์3,282.844,572.00-39.3 %ไม่ผ่าน343.06315.408.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา3,588.565,913.00-64.8 %ไม่ผ่าน315.15285.199.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา2,898.234,994.00-72.3 %ไม่ผ่าน346.85297.4414.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง3,223.016,855.00-112.7 %ไม่ผ่าน352.71281.0720.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขามไม่ครบ3,850.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ338.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ