สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนพฤษภาคม 2566
 
  จังหวัด: