สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนมิถุนายน 2566
 
  จังหวัด: