สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนกรกฎาคม 2566
 
  จังหวัด: