สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนสิงหาคม 2566
 
  จังหวัด: