สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี37,560.15435,567.47-1,059.7 %ไม่ผ่าน10,164.471,862.1581.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค9,501.2818,491.00-94.6 %ไม่ผ่าน3,245.218,087.55-149.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,144.005,383.99-151.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท12,981.9736,334.32-179.9 %ไม่ผ่าน3,378.0317,021.85-403.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองทับกวาง71,528.7030,896.8856.8 %ผ่าน4,076.55343.6791.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง16,126.7627,927.73-73.2 %ไม่ผ่าน1,148.97522.9054.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์4,434.118,071.90-82.0 %ไม่ผ่าน745.632,268.28-204.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลาน11,163.245,420.6951.4 %ผ่าน1,803.11474.7873.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ14,335.987,824.4045.4 %ผ่าน1,251.65950.6724.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก9,577.749,202.943.9 %ไม่ผ่าน3,820.872,827.8426.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโดน7,731.135,725.0025.9 %ผ่าน999.50718.5028.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน8,161.4010,927.32-33.9 %ไม่ผ่าน1,463.882,457.57-67.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนพุด4,038.848,490.50-110.2 %ไม่ผ่าน1,160.05293.3174.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง33,998.057,384.5878.3 %ผ่าน726.47952.82-31.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก6,035.084,424.9426.7 %ผ่าน423.89491.86-16.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังม่วง5,093.044,152.4818.5 %ไม่ผ่าน1,605.322,181.75-35.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดงไม่ครบ2,577.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ219.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้5,900.208,930.30-51.4 %ไม่ผ่าน870.162,945.94-238.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแซงไม่ครบ13,801.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ46,870.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหมู23,828.673,704.7584.5 %ผ่าน7,230.13740.2089.8 %ผ่าน
อบจ. สระบุรี43,836.7626,640.0039.2 %ผ่าน7,595.492,838.3162.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง6,965.386,285.549.8 %ไม่ผ่าน599.46436.9827.1 %ผ่าน
อบต. โคกสว่าง36,174.7310,137.7872.0 %ผ่าน1,258.231,111.3111.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโน6,639.272,807.0057.7 %ผ่าน623.28765.92-22.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองยาว9,886.304,040.0059.1 %ผ่าน904.96123.6586.3 %ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร12,561.972,910.0076.8 %ผ่าน719.152,208.16-207.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล24,835.836,747.0072.8 %ผ่าน898.421,892.32-110.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า5,670.435,492.503.1 %ไม่ผ่าน897.49137.6584.7 %ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน4,710.661,767.0062.5 %ผ่าน723.481,613.35-123.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตะกุด6,480.88522.8191.9 %ผ่าน2,678.17377.5085.9 %ผ่าน
อบต. ตาลเดี่ยว73,133.287,387.1789.9 %ผ่าน1,271.18490.7661.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง4,064.833,202.0021.2 %ผ่าน1,047.591,039.860.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ51,118.506,352.5687.6 %ผ่าน3,612.982,242.8437.9 %ผ่าน
อบต. หินซ้อนไม่ครบ12,801.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,214.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าไม่ครบ23,311.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,595.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม63,976.573,096.0095.2 %ผ่าน856.70173.0779.8 %ผ่าน
อบต. ชะอม11,909.165,019.0057.9 %ผ่าน2,793.992,227.5320.3 %ผ่าน
อบต. สองคอน11,448.943,809.0066.7 %ผ่าน989.7371.9692.7 %ผ่าน
อบต. เตาปูนไม่ครบ3,308.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ482.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชำผักแพว18,286.363,465.0081.1 %ผ่าน2,788.93815.4870.8 %ผ่าน
อบต. ท่ามะปราง20,404.823,725.0081.7 %ผ่าน803.541,278.37-59.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก2,946.923,843.29-30.4 %ไม่ผ่าน639.34236.1663.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์5,131.434,223.8217.7 %ไม่ผ่าน905.891,423.40-57.1 %ไม่ผ่าน
อบต.โคกตูม-โพนทอง4,565.741,846.7059.6 %ผ่าน812.311,827.92-125.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ไม่ครบ9,862.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,975.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวลอย11,231.208,927.0120.5 %ผ่าน975.131,936.80-98.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ11,096.3612,988.00-17.0 %ไม่ผ่าน1,181.281,885.13-59.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น17,928.945,581.0068.9 %ผ่าน952.781,194.25-25.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย72,694.135,799.4592.0 %ผ่าน1,029.82465.7754.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ4,356.435,267.63-20.9 %ไม่ผ่าน954.37521.2945.4 %ผ่าน
อบต. หนองแขม2,119.222,370.00-11.8 %ไม่ผ่าน1,074.78191.9082.1 %ผ่าน
อบต. หนองจิก3,542.132,344.0033.8 %ผ่าน678.69796.74-17.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองจรเข้6,334.636,915.30-9.2 %ไม่ผ่าน708.91303.8257.1 %ผ่าน
อบต. หนองนาก3,574.834,355.00-21.8 %ไม่ผ่าน830.401,311.70-58.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ26,428.819,312.6064.8 %ผ่าน1,397.703,625.69-159.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง7,781.965,651.0027.4 %ผ่าน884.23304.3565.6 %ผ่าน
อบต. หนองโรง7,659.605,674.7625.9 %ผ่าน993.951,507.55-51.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหมู8,709.9915,515.10-78.1 %ไม่ผ่าน807.25759.036.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ2,928.974,413.44-50.7 %ไม่ผ่าน1,184.80894.0924.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ14,608.396,023.0058.8 %ผ่าน993.992,038.10-105.0 %ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง7,878.795,196.4534.0 %ผ่าน1,205.321,175.272.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองสรวง8,101.055,290.0034.7 %ผ่าน823.41472.8642.6 %ผ่าน
อบต. เจริญธรรม11,929.913,104.6874.0 %ผ่าน1,447.161,326.068.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหัวโพไม่ครบ5,055.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ500.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกบ2,683.826,069.82-126.2 %ไม่ผ่าน958.52891.557.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ไก่เส่า4,076.33607.0085.1 %ผ่าน747.25629.3715.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด14,973.232,763.4981.5 %ผ่าน639.66282.9455.8 %ผ่าน
อบต. ม่วงหวาน7,355.473,417.3053.5 %ผ่าน680.66573.6215.7 %ไม่ผ่าน
อบต.เมืองขีดขิน(บ้านหมอ)5,968.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ880.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางโขมด4,299.399,430.24-119.3 %ไม่ผ่าน1,248.911,644.30-31.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสร่างโศก8,459.046,701.6920.8 %ผ่าน1,108.091,079.362.6 %ไม่ผ่าน
อบต.โคกใหญ่หรเทพ17,396.993,099.1782.2 %ผ่าน828.58359.0056.7 %ผ่าน
อบต. ไผ่ขวาง8,980.943,732.3058.4 %ผ่าน799.83257.7367.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว2,913.604,987.00-71.2 %ไม่ผ่าน2,544.27770.5069.7 %ผ่าน
อบต. ดงตะงาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโดน2,091.632,924.40-39.8 %ไม่ผ่าน1,148.99735.8636.0 %ผ่าน
อบต. บ้านกลับ2,404.662,967.00-23.4 %ไม่ผ่าน793.091,024.86-29.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนทองไม่ครบ164.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธารเกษม1,629.914,658.54-185.8 %ไม่ผ่าน795.281,014.28-27.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนายาวไม่ครบ20,900.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,185.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พุคำจาน20,124.564,958.8475.4 %ผ่าน933.75575.7538.3 %ผ่าน
อบต. เขาวง29,712.7011,264.4362.1 %ผ่าน1,719.372,209.70-28.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย7,693.9111,103.21-44.3 %ไม่ผ่าน3,706.77923.0475.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพุกร่าง17,323.4610,125.0041.6 %ผ่าน2,143.561,480.6530.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแก7,469.303,202.3757.1 %ผ่าน995.42760.0023.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเสาไห้4,699.163,972.0015.5 %ไม่ผ่าน835.99370.5055.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง19,581.504,633.7876.3 %ผ่าน616.74446.1527.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวปลวก8,904.384,707.0047.1 %ผ่าน801.06808.47-0.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดน้อย4,616.5811,006.61-138.4 %ไม่ผ่าน1,996.55919.6053.9 %ผ่าน
อบต.ช้างไทยงาม1,590.793,640.00-128.8 %ไม่ผ่าน747.64861.78-15.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงงามไม่ครบ2,799.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ614.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เริงราง4,021.003,330.0017.2 %ไม่ผ่าน671.4344,395.75-6,512.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มวกเหล็ก14,253.583,968.4272.2 %ผ่าน3,037.602,226.5326.7 %ผ่าน
อบต. มิตรภาพ16,994.367,690.9254.7 %ผ่าน1,390.421,848.33-32.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองย่างเสือ4,239.573,026.0028.6 %ผ่าน1,270.7213,564.00-967.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำสมพุง1,726.693,211.70-86.0 %ไม่ผ่าน1,093.061,387.66-27.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำพญากลาง3,438.514,251.00-23.6 %ไม่ผ่าน13,591.841,894.6786.1 %ผ่าน
อบต. ซับสนุ่นไม่ครบ3,607.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ876.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสลงพันไม่ครบ4,531.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ186.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำพราน14,753.226,564.7255.5 %ผ่าน2,086.38550.6873.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง12,166.434,875.0059.9 %ผ่าน1,645.591,522.887.5 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาดินพัฒนา3,222.923,797.00-17.8 %ไม่ผ่าน684.65767.13-12.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแก้ง4,072.684,421.00-8.6 %ไม่ผ่าน737.321,401.94-90.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ผึ้งรวง4,875.213,633.0025.5 %ผ่าน719.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค5,628.993,584.1836.3 %ผ่าน822.08778.355.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยบง2,044.894,019.00-96.5 %ไม่ผ่าน743.151,283.40-72.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน13,730.989,242.0132.7 %ผ่าน1,157.342,892.45-149.9 %ไม่ผ่าน