สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองชลบุรีไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ9,884.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองศรีราชา37,348.5920,772.0044.4 %ผ่าน6,107.664,505.9826.2 %ผ่าน
เทศบาลเมืองแสนสุข19,283.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,036.08210.9095.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านบึง43,568.6924,648.9643.4 %ผ่าน39,549.807,558.7880.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองพนัสนิคม6,911.126,292.009.0 %ไม่ผ่าน1,849.70399.7078.4 %ผ่าน
เทศบาลนครแหลมฉบัง192,186.1794,100.0051.0 %ผ่าน24,958.8714,250.0042.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านสวน25,840.2550,744.00-96.4 %ไม่ผ่าน1,359.5024,556.83-1,706.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสัตหีบ3,860.0919,401.00-402.6 %ไม่ผ่าน2,486.365,537.40-122.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ32,252.2520,220.6837.3 %ผ่าน1,374.172,303.20-67.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าบุญมี8,433.037,922.036.1 %ไม่ผ่าน1,481.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน37,873.8317,307.3554.3 %ผ่าน2,058.48776.6662.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางละมุง18,149.1917,465.003.8 %ไม่ผ่าน2,026.512,166.47-6.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองอ่างศิลา13,350.3513,430.00-0.6 %ไม่ผ่าน2,661.451,009.2562.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะจันทร์6,699.783,720.0444.5 %ผ่าน1,197.302,155.15-80.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะสีชังไม่ครบ16,835.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,901.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อทอง20,502.478,969.4756.3 %ผ่าน1,488.851,177.6520.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางทราย7,235.5510,134.25-40.1 %ไม่ผ่าน1,341.24532.0060.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพระ11,821.1714,240.00-20.5 %ไม่ผ่าน1,503.633,162.16-110.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเสร่38,622.967,390.7280.9 %ผ่าน2,158.832,636.40-22.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพานทอง6,042.893,665.8839.3 %ผ่าน1,209.6176.0093.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตำลึง8,787.6819,167.68-118.1 %ไม่ผ่าน1,931.477,681.95-297.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่27,875.8911,476.9658.8 %ผ่าน3,422.367,348.30-114.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวกุญแจ7,838.424,032.1748.6 %ผ่าน1,034.761,496.01-44.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว8,516.577,281.3814.5 %ไม่ผ่าน2,122.07517.6675.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองใหญ่7,635.888,066.42-5.6 %ไม่ผ่าน1,215.622,709.90-122.9 %ไม่ผ่าน
อบจ. ชลบุรี59,883.4255,031.008.1 %ไม่ผ่าน7,987.424,869.8639.0 %ผ่าน
อบต. หนองรี8,823.857,214.2618.2 %ไม่ผ่าน1,433.85882.0038.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาป่า22,012.5930,554.53-38.8 %ไม่ผ่าน2,947.958,653.17-193.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองข้างคอก9,570.148,031.7316.1 %ไม่ผ่าน1,320.111,008.1823.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ141,297.8138,645.6772.6 %ผ่าน2,558.057,520.20-194.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไม้แดง10,059.4813,337.63-32.6 %ไม่ผ่าน1,437.326,843.50-376.1 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองตำหรุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเหมือง16,839.6910,542.4037.4 %ผ่าน983.541,197.15-21.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ20,728.828,415.0059.4 %ผ่าน1,548.423,246.30-109.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเสม็ด32,729.1312,614.8561.5 %ผ่าน1,855.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำนักบก3,578.978,885.63-148.3 %ไม่ผ่าน1,349.751,162.9113.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านบึง15,457.108,211.3646.9 %ผ่าน1,364.115,660.47-315.0 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองกิ่ว14,389.7012,483.8313.2 %ไม่ผ่าน1,857.494,333.06-133.3 %ไม่ผ่าน
อบต. มาบไผ่2,602.7411,304.21-334.3 %ไม่ผ่าน1,028.601,541.10-49.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก12,758.0311,914.196.6 %ไม่ผ่าน1,079.031,470.10-36.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง1,261.164,232.00-235.6 %ไม่ผ่าน1,207.93713.8640.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองชากไม่ครบ2,191.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ686.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองอิรุณ13,349.754,866.9363.5 %ผ่าน1,566.71726.5053.6 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่แก้ว12,361.009,061.0826.7 %ผ่าน1,146.201,093.874.6 %ไม่ผ่าน
อบต.คลองพลู2,462.033,459.30-40.5 %ไม่ผ่าน1,119.19779.0030.4 %ผ่าน
อบต. หนองเสือช้าง8,723.424,262.5851.1 %ผ่าน1,183.88456.0061.5 %ผ่าน
อบต. ห้างสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาซกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล10,078.137,137.9829.2 %ผ่าน2,181.172,850.54-30.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโป่ง12,362.189,938.0019.6 %ไม่ผ่าน1,866.931,359.0027.2 %ผ่าน
อบต. เขาไม้แก้ว4,251.044,863.00-14.4 %ไม่ผ่าน1,295.78929.3528.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย16,650.4910,169.4038.9 %ผ่าน2,448.583,655.59-49.3 %ไม่ผ่าน
อบต.พานทองหนองกะขะ16,285.6213,804.0015.2 %ไม่ผ่าน1,889.693,799.60-101.1 %ไม่ผ่าน
อบต. มาบโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหงษ์10,864.058,127.3625.2 %ผ่าน1,162.442,667.50-129.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอนไม่ครบ3,253.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ952.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเก่า13,104.938,461.1035.4 %ผ่าน1,802.64353.4680.4 %ผ่าน
อบต. หน้าประดู่3,906.263,092.0020.8 %ผ่าน851.041,328.60-56.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บางนาง23,807.227,560.3168.2 %ผ่าน1,002.491,876.00-87.1 %ไม่ผ่าน
อบต.เกาะลอยบางหัก3,599.742,714.0124.6 %ผ่าน1,140.50574.7549.6 %ผ่าน
อบต. หน้าพระธาตุ2,422.883,506.73-44.7 %ไม่ผ่าน772.821,772.09-129.3 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดหลวง3,727.161,985.0046.7 %ผ่าน1,227.50113.1590.8 %ผ่าน
อบต.บ้านเซิด24,513.603,528.0085.6 %ผ่าน1,752.85333.8081.0 %ผ่าน
อบต. นาเริก11,056.067,286.7134.1 %ผ่าน10,002.811,591.6084.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหมอนนางไม่ครบ7,225.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,978.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระสี่เหลี่ยม3,186.724,614.48-44.8 %ไม่ผ่าน1,106.331,199.96-8.5 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดโบสถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุฏโง้ง6,609.955,343.4619.2 %ไม่ผ่าน1,063.151,395.09-31.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวถนนไม่ครบ6,702.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ546.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าข้าม5,790.052,645.0054.3 %ผ่าน585.30356.6339.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ7,145.035,908.0017.3 %ไม่ผ่าน909.15509.2044.0 %ผ่าน
อบต. หนองขยาด4,382.423,904.6310.9 %ไม่ผ่าน722.26989.51-37.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งขวาง5,728.692,865.6050.0 %ผ่าน816.71576.0829.5 %ผ่าน
อบต. หนองเหียง13,599.628,178.6939.9 %ผ่าน1,046.76494.9552.7 %ผ่าน
อบต. นาวังหิน2,968.895,587.11-88.2 %ไม่ผ่าน941.30887.505.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านช้าง5,229.994,288.1618.0 %ไม่ผ่าน858.121,768.50-106.1 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกเพลาะ2,321.702,096.009.7 %ไม่ผ่าน653.35248.2262.0 %ผ่าน
อบต. ไร่หลักทอง1,302.552,411.60-85.1 %ไม่ผ่าน1,168.43177.1084.8 %ผ่าน
อบต. นามะตูม6,818.223,035.2155.5 %ผ่าน5,132.6524,806.80-383.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองขาม17,985.013,996.0077.8 %ผ่าน924.02658.0428.8 %ผ่าน
อบต. เขาคันทรง3,394.3211,520.22-239.4 %ไม่ผ่าน1,413.715,078.36-259.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บางพระ18,487.988,990.2551.4 %ผ่าน1,653.651,171.3429.2 %ผ่าน
อบต. บ่อวิน33,375.910.37100.0 %ผ่าน1,660.042,820.40-69.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์52,989.6740,118.4624.3 %ผ่าน4,839.508,079.00-66.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์14,290.138,670.2339.3 %ผ่าน1,842.393,581.11-94.4 %ไม่ผ่าน
อบต. พลูตาหลวง30,853.0116,354.9547.0 %ผ่าน3,503.517,406.90-111.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว2,437.1115,076.49-518.6 %ไม่ผ่าน2,270.533,271.38-44.1 %ไม่ผ่าน
อบต. แสมสาร5,039.133,486.0030.8 %ผ่าน2,777.31906.1067.4 %ผ่าน
อบต. บ่อทอง2,531.305,673.82-124.1 %ไม่ผ่าน1,638.092,028.00-23.8 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดสุวรรณ19,912.354,941.9075.2 %ผ่าน2,073.411,012.6951.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง12,957.439,887.0023.7 %ผ่าน1,397.861,347.143.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุทอง12,266.128,553.9230.3 %ผ่าน1,582.511,472.696.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ15,077.856,206.1758.8 %ผ่าน1,548.131,292.6516.5 %ไม่ผ่าน
อบต. พลวงทอง7,252.851,089.5185.0 %ผ่าน1,460.741,470.59-0.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปรกฟ้า20,341.668,574.5357.8 %ผ่าน1,960.081,707.6012.9 %ไม่ผ่าน
อบต.ท่าบุญมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์88,878.6871,400.0019.7 %ไม่ผ่าน5,580.5413,976.26-150.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองหนองปรือไม่ครบ48,920.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ16,251.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เมืองพัทยาไม่ครบ186,304.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ770.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ