สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครระยองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,966.501,474.9362.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านฉาง130,696.9224,053.0081.6 %ผ่าน2,233.06625.8672.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง55,036.1310,103.1081.6 %ผ่าน2,430.309,175.85-277.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกองดิน17,935.975,091.8471.6 %ผ่าน1,495.57495.9166.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกินไม่ครบ21,370.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,351.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านค่าย6,179.705,078.9917.8 %ไม่ผ่าน589.641,246.00-111.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเพ17,536.197,908.5754.9 %ผ่าน2,463.59729.1570.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา33,143.7710,332.0368.8 %ผ่าน4,221.24114.6797.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำนักท้อน27,554.778,105.9470.6 %ผ่าน3,911.742,257.8942.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด34,297.1912,555.7963.4 %ผ่าน1,110.98463.4558.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา29,953.9010,277.4365.7 %ผ่าน1,370.151,458.08-6.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมแสง12,155.0710,424.0014.2 %ไม่ผ่าน1,476.99535.8363.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงไม่ครบ4,367.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ350.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.ระยอง182,370.45107,159.0041.2 %ผ่าน28,686.5819,779.5331.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชิงเนิน27,031.0933,198.10-22.8 %ไม่ผ่าน2,367.612,267.634.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะพง752,661.2556,658.2992.5 %ผ่าน3,162.741,708.4546.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ3,828.734,288.89-12.0 %ไม่ผ่าน574.07380.0033.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง27,665.295,542.0080.0 %ผ่าน926.93332.5064.1 %ผ่าน
อบต. บ้านแลง38,313.607,790.6679.7 %ผ่าน1,059.77429.4059.5 %ผ่าน
อบต. นาตาขวัญ91,023.1313,825.4084.8 %ผ่าน1,608.54492.8169.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินพระ9,333.104,995.5046.5 %ผ่าน1,855.197,236.12-290.0 %ไม่ผ่าน
อบต. กะเฉด31,240.017,456.1676.1 %ผ่าน921.67866.456.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับมา933,954.7526,402.7197.2 %ผ่าน2,278.19507.3077.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำคอก74,849.969,472.0087.3 %ผ่าน830.34380.2054.2 %ผ่าน
อบต. สำนักทอง21,486.294,295.0080.0 %ผ่าน782.49370.5052.7 %ผ่าน
อบต. สำนักท้อน5,464.744,644.0015.0 %ไม่ผ่าน1,030.11704.6331.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพลา32,474.278,586.0073.6 %ผ่าน1,944.84966.7750.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านฉาง9,335.5320,319.23-117.7 %ไม่ผ่าน9,405.332,386.5574.6 %ผ่าน
อบต. ทางเกวียน57,102.258,807.0884.6 %ผ่าน3,704.98851.2077.0 %ผ่าน
อบต. วังหว้า31,021.255,285.6483.0 %ผ่าน1,389.72650.3453.2 %ผ่าน
อบต. ชากโดน5,677.074,209.6525.8 %ผ่าน1,051.321,419.17-35.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ99,550.647,622.0392.3 %ผ่าน1,713.461,067.5037.7 %ผ่าน
อบต. กระแสบน227,806.598,325.2996.3 %ผ่าน3,746.13789.6078.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนา17,171.098,432.2650.9 %ผ่าน1,496.40680.7654.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งควายกิน14,448.605,743.0060.3 %ผ่าน1,625.23929.7242.8 %ผ่าน
อบต. กองดิน7,091.423,875.7945.3 %ผ่าน1,257.771,187.005.6 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองปูน16,200.933,149.1480.6 %ผ่าน1,248.43515.6858.7 %ผ่าน
อบต. พังราด7,816.455,914.9824.3 %ผ่าน1,211.32515.3357.5 %ผ่าน
อบต. ห้วยยาง24,182.092,100.0091.3 %ผ่าน1,072.18455.5057.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสองสลึง135,754.0510,972.0091.9 %ผ่าน28,805.44981.8696.6 %ผ่าน
อบต. วังจันทร์6,379.464,812.0024.6 %ผ่าน3,439.20341.2690.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง5,342.483,900.0027.0 %ผ่าน1,629.651,561.754.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่ายุบใน7,572.534,368.0042.3 %ผ่าน3,740.35399.3089.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม9,143.874,712.4048.5 %ผ่าน1,876.08753.9359.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา9,933.627,769.1421.8 %ผ่าน843.49621.9826.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก587,929.8121,000.8896.4 %ผ่าน2,120.731,430.9232.5 %ผ่าน
อบต. หนองตะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาขัน28,173.423,431.2887.8 %ผ่าน14,562.85358.1597.5 %ผ่าน
อบต. บางบุตร19,149.187,049.6863.2 %ผ่าน1,728.171,238.9728.3 %ผ่าน
อบต. หนองบัว808,521.2519,468.2897.6 %ผ่าน2,076.755,732.85-176.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชากบก68,795.9210,366.1984.9 %ผ่าน10,747.91708.4093.4 %ผ่าน
อบต. ปลวกแดง41,062.8716,617.8459.5 %ผ่าน2,113.80873.4058.7 %ผ่าน
อบต. ตาสิทธิ์12,058.989,812.9618.6 %ไม่ผ่าน1,743.076,507.95-273.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ละหาร14,406.164,602.0068.1 %ผ่าน3,306.10521.5584.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้91,907.4619,033.5679.3 %ผ่าน2,076.17723.0065.2 %ผ่าน
อบต. มาบยางพร14,818.3613,831.206.7 %ไม่ผ่าน2,632.803,041.00-15.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองไร่7,787.794,487.0642.4 %ผ่าน1,400.74817.0041.7 %ผ่าน
อบต.น้ำเป็น148,559.679,701.0093.5 %ผ่าน4,042.61930.9877.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา12,499.083,315.0073.5 %ผ่าน1,827.301,718.855.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชำฆ้อ39,154.606,084.7484.5 %ผ่าน1,902.741,102.6242.1 %ผ่าน
อบต.เขาน้อย7,010.002,643.8462.3 %ผ่าน3,641.381,740.4052.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา15,649.389,985.8036.2 %ผ่าน1,862.69699.5262.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา318,258.6319,000.9094.0 %ผ่าน1,844.96717.0061.1 %ผ่าน
อบต.พนานิคม8,110.786,806.9716.1 %ไม่ผ่าน1,434.822,213.19-54.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมะขามคู่30,051.058,047.0073.2 %ผ่าน2,102.12571.0072.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองมาบตาพุด4,191,237.00131,215.8496.9 %ผ่าน8,855.636,038.1631.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส80,046.805,959.8692.6 %ผ่าน1,103.77960.6513.0 %ไม่ผ่าน