สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองตราด5,829.251.00100.0 %ผ่าน1,840.315,821.69-216.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย5,418.434,137.0023.6 %ผ่าน1,674.692,663.60-59.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาสมิง3,522.388,642.00-145.3 %ไม่ผ่าน770.76841.38-9.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองใหญ่9,298.222,650.0071.5 %ผ่าน1,485.502,109.00-42.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย18,630.027,632.6359.0 %ผ่าน1,005.771,764.11-75.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวไม่ครบ4,610.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสนตุ้ง10,093.5520,978.69-107.8 %ไม่ผ่าน1,241.312,008.74-61.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดเล็กไม่ครบ7,688.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแหลมงอบ5,752.454,848.5715.7 %ไม่ผ่าน711.06387.2645.5 %ผ่าน
อบจ. ตราด48,570.4318,988.0060.9 %ผ่าน4,827.146,489.30-34.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด7,386.675,246.0629.0 %ผ่าน718.031,613.37-124.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโสน13,271.183,294.0075.2 %ผ่าน1,091.43676.0038.1 %ผ่าน
อบต. หนองคันทรง4,509.353,754.6216.7 %ไม่ผ่าน1,207.261,133.216.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาวไม่ครบ3,297.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่3,126.613,044.702.6 %ไม่ผ่าน583.11441.0324.4 %ผ่าน
อบต. วังกระแจะ10,972.248,392.5623.5 %ผ่าน1,596.693,522.00-120.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง5,222.232,642.9249.4 %ผ่าน1,000.922,457.36-145.5 %ไม่ผ่าน
อบต. เนินทราย5,029.413,612.0028.2 %ผ่าน354.10218.7538.2 %ผ่าน
อบต. ท่ากุ่ม11,058.805,477.3650.5 %ผ่าน1,990.31766.7961.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตะกาง58,345.842,552.4595.6 %ผ่าน706.46292.4258.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชำราก36,243.704,406.0087.8 %ผ่าน1,106.45976.8211.7 %ไม่ผ่าน
อบต. แหลมกลัด4,704.384,362.057.3 %ไม่ผ่าน969.761,814.59-87.1 %ไม่ผ่าน
อบต.คลองใหญ่4,128.397,122.66-72.5 %ไม่ผ่าน1,551.203,056.41-97.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ไม้รูด3,896.374,427.00-13.6 %ไม่ผ่าน1,308.331,282.222.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง6,135.133,462.5443.6 %ผ่าน1,699.94441.8174.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง7,714.063,133.5059.4 %ผ่าน1,112.521,405.00-26.3 %ไม่ผ่าน
อบต. วังตะเคียน2,503.173,097.00-23.7 %ไม่ผ่าน800.551,102.77-37.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าโสม3,080.671,666.0045.9 %ผ่าน836.30885.14-5.8 %ไม่ผ่าน
อบต. สะตอ4,575.313,081.0032.7 %ผ่าน1,323.032,893.70-118.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ประณีต2,442.902,482.00-1.6 %ไม่ผ่าน997.29749.7024.8 %ผ่าน
อบต. เทพนิมิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งนนทรี3,648.741,980.0045.7 %ผ่าน860.86828.403.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ่อพลอย2,940.541,631.0044.5 %ผ่าน1,442.771,011.0029.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน5,344.981,891.0064.6 %ผ่าน1,106.60310.1672.0 %ผ่าน
อบต. ด่านชุมพล7,206.253,357.0053.4 %ผ่าน1,769.981,286.3127.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบอนไม่ครบ4,563.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,877.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นนทรีย์6,792.562,105.0069.0 %ผ่าน1,363.76481.5064.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ3,285.052,775.0015.5 %ไม่ผ่าน772.0695.0087.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด7,115.152,370.0066.7 %ผ่าน785.901,162.48-47.9 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองใหญ่ (อ.แหลมงอบ)ไม่ครบ6,163.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,047.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้5,256.272,230.0057.6 %ผ่าน1,025.551,419.77-38.4 %ไม่ผ่าน
อบต.เกาะกูด2,146.101,592.0025.8 %ผ่าน1,375.781,950.50-41.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากไม่ครบ2,596.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ411.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ