สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางคล้า10,522.066,800.2335.4 %ผ่าน938.33280.3870.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางวัวไม่ครบ12,632.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะขนุน10,215.644,331.9457.6 %ผ่าน712.64297.3558.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนฉิมพลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าข้าม11,238.977,721.7031.3 %ผ่าน1,845.507,234.77-292.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางขนากไม่ครบ3,493.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ447.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว19,191.197,428.7661.3 %ผ่าน12,074.01ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากน้ำไม่ครบ3,466.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนมสารคาม7,308.885,152.0029.5 %ผ่าน878.74180.5079.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน5,988.054,578.0723.5 %ผ่าน2,299.69297.7287.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน27,294.805,937.0078.2 %ผ่าน19,975.771,180.3694.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา9,000.607,191.9220.1 %ผ่าน1,073.34481.5055.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพราชไม่ครบ9,095.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,189.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขตไม่ครบ6,957.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ514.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์4,552.673,656.0019.7 %ไม่ผ่าน704.11226.4167.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแปลงยาว9,739.817,809.1219.8 %ไม่ผ่าน1,070.71632.7040.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลาแดง7,320.994,448.0039.2 %ผ่าน694.19441.0036.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต8,338.945,377.9535.5 %ผ่าน1,017.99428.7557.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหอมศีล6,371.984,736.8825.7 %ผ่าน861.06707.3517.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวสำโรง9,393.328,256.0012.1 %ไม่ผ่าน951.62285.0070.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา46,167.9839,700.0014.0 %ไม่ผ่าน6,956.3128,269.15-306.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่5,661.674,556.3419.5 %ไม่ผ่าน701.38271.2161.3 %ผ่าน
อบต. บ้านใหม่7,295.482,924.8559.9 %ผ่าน371.51133.0864.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา2,386.893,633.00-52.2 %ไม่ผ่าน1,177.73272.1776.9 %ผ่าน
อบต.บางตีนเป็ด43,428.804,898.0088.7 %ผ่าน636.55267.9057.9 %ผ่าน
อบต. บางไผ่5,406.143,576.0033.9 %ผ่าน605.63199.7667.0 %ผ่าน
อบต. คลองจุกกระเฌอ4,268.973,577.0016.2 %ไม่ผ่าน452.87108.4176.1 %ผ่าน
อบต. บางแก้ว4,071.094,892.02-20.2 %ไม่ผ่าน744.32275.6563.0 %ผ่าน
อบต. บางขวัญ3,611.873,741.16-3.6 %ไม่ผ่าน517.86241.3653.4 %ผ่าน
อบต. คลองนครเนื่องเขต11,255.984,813.3857.2 %ผ่าน487.61304.0037.7 %ผ่าน
อบต. วังตะเคียน5,917.073,840.2035.1 %ผ่าน705.76135.5280.8 %ผ่าน
อบต. โสธร5,674.624,500.0020.7 %ผ่าน491.64190.0061.4 %ผ่าน
อบต. บางพระ16,299.065,868.0064.0 %ผ่าน2,716.43294.5889.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห4,654.241,879.2059.6 %ผ่าน382.22190.0050.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง2,377.402,460.00-3.5 %ไม่ผ่าน329.06216.8534.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง5,972.813,127.8347.6 %ผ่าน786.53382.0151.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร14,032.048,706.7238.0 %ผ่าน1,029.58755.2526.6 %ผ่าน
อบต. คลองหลวงแพ่ง5,022.703,582.5328.7 %ผ่าน927.581,974.31-112.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเตย7,261.022,826.8361.1 %ผ่าน528.06189.7264.1 %ผ่าน
อบต. บางสวน3,991.733,267.0018.2 %ไม่ผ่าน539.15157.3070.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ดไม่ครบ1,782.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง7,649.852,990.0060.9 %ผ่าน730.15214.8670.6 %ผ่าน
อบต. สาวชะโงก2,268.312,244.001.1 %ไม่ผ่าน547.39100.0281.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือไม่ครบ670.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,164.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร3,163.0855,977.71-1,669.7 %ไม่ผ่าน849.50361.0057.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว4,528.563,119.1631.1 %ผ่าน1,358.35208.4684.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ4,679.982,731.6741.6 %ผ่าน693.60188.7772.8 %ผ่าน
อบต.สิงโตทอง28,579.693,448.0087.9 %ผ่าน1,505.51108.2992.8 %ผ่าน
อบต. หมอนทอง6,481.293,523.5045.6 %ผ่าน945.04513.0045.7 %ผ่าน
อบต. บึงน้ำรักษ์3,204.133,252.85-1.5 %ไม่ผ่าน787.66485.4038.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา14,941.304,091.0072.6 %ผ่าน1,127.96716.8936.4 %ผ่าน
อบต. โยธะกา2,858.541,854.0035.1 %ผ่าน731.83389.5046.8 %ผ่าน
อบต.ดอนฉิมพลี36,738.304,491.1687.8 %ผ่าน1,131.00284.2774.9 %ผ่าน
อบต. ศาลาแดง4,676.123,512.1624.9 %ผ่าน788.50505.4835.9 %ผ่าน
อบต. โพรงอากาศ4,822.864,800.000.5 %ไม่ผ่าน1,113.93669.7539.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์17,442.6411,067.4836.5 %ผ่าน1,263.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าสะอ้าน4,283.164,156.503.0 %ไม่ผ่าน792.021,150.61-45.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ไม่ครบ6,447.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,062.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางสมัคร33,125.0917,457.7647.3 %ผ่าน1,200.107,514.84-526.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางผึ้ง9,586.933,594.4162.5 %ผ่าน644.27515.6820.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเกลือ2,020.402,767.00-37.0 %ไม่ผ่าน647.21264.2559.2 %ผ่าน
อบต. สองคลอง2,188.043,334.00-52.4 %ไม่ผ่าน892.82722.2019.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองจอก7,675.044,225.0045.0 %ผ่าน916.09486.0346.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพิมพา4,108.314,675.00-13.8 %ไม่ผ่าน1,253.48904.7027.8 %ผ่าน
อบต. หอมศีลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินไม่ครบ3,584.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะไร่13,090.842,805.0078.6 %ผ่าน647.25303.6553.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองบ้านโพธิ์2,743.821,756.2036.0 %ผ่าน492.2081.2483.5 %ผ่าน
อบต. คลองประเวศ32,781.255,678.5582.7 %ผ่าน751.21920.81-22.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย3,428.282,551.0025.6 %ผ่าน603.90284.2752.9 %ผ่าน
อบต. เทพราช2,458.861,908.0022.4 %ผ่าน623.86257.4058.7 %ผ่าน
อบต. หนองตีนนก3,701.232,501.0032.4 %ผ่าน531.56154.3771.0 %ผ่าน
อบต. หนองบัว2,002.363,199.23-59.8 %ไม่ผ่าน573.19815.16-42.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด6,453.394,990.4422.7 %ผ่าน477.44509.48-6.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่3,903.312,192.0043.8 %ผ่าน574.7381.2485.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดขวาง4,030.467,937.00-96.9 %ไม่ผ่าน771.191,710.00-121.7 %ไม่ผ่าน
อบต. สนามจันทร์4,805.263,015.0037.3 %ผ่าน584.94281.6451.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแสนภูดาษ6,763.165,862.9613.3 %ไม่ผ่าน869.15173.3380.1 %ผ่าน
อบต. สิบเอ็ดศอก2,169.98976.0055.0 %ผ่าน695.91202.4970.9 %ผ่าน
อบต. เกาะขนุนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านซ่องไม่ครบ6,983.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ505.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว9,051.536,293.2030.5 %ผ่าน1,299.561,054.9818.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าถ่าน5,404.564,221.0021.9 %ผ่าน1,175.78419.5564.3 %ผ่าน
อบต.หนองแหน4,347.514,222.002.9 %ไม่ผ่าน1,163.44408.7564.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน6,276.864,025.4035.9 %ผ่าน1,539.71644.1958.2 %ผ่าน
อบต. บางคา2,557.722,686.50-5.0 %ไม่ผ่าน769.60190.0075.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ไม่ครบ3,389.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ121.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย4,739.053,567.3524.7 %ผ่าน1,145.88974.5515.0 %ไม่ผ่าน
อบต. คู้ยายหมี7,350.355,088.4730.8 %ผ่าน1,799.641,780.301.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่ากระดาน5,446.6011,252.64-106.6 %ไม่ผ่าน2,577.574,912.92-90.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งพระยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดกระทิง7,675.254,722.6038.5 %ผ่าน1,820.51586.3867.8 %ผ่าน
อบต. แปลงยาว5,011.713,542.5729.3 %ผ่าน1,066.15465.5056.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังเย็น10,682.305,868.4745.1 %ผ่าน2,093.85187.8191.0 %ผ่าน
อบต. หัวสำโรง12,887.479,581.8825.6 %ผ่าน1,497.84684.0054.3 %ผ่าน
อบต. หนองไม้แก่น46,324.085,562.8088.0 %ผ่าน1,815.77416.5277.1 %ผ่าน
อบต. ท่าตะเกียบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองตะเกรา5,507.827,158.87-30.0 %ไม่ผ่าน1,713.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ก้อนแก้ว2,353.761,762.2525.1 %ผ่าน1,780.31115.5693.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน3,377.093,115.697.7 %ไม่ผ่าน698.62151.0078.4 %ผ่าน
อบต.บางเล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บางโรง1,995.912,544.38-27.5 %ไม่ผ่าน633.42130.5779.4 %ผ่าน
อบต.บางตลาด2,960.123,775.80-27.6 %ไม่ผ่าน1,230.41134.9589.0 %ผ่าน