สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,370.768,271.68-54.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกบินทร์17,265.544,403.6874.5 %ผ่าน30,014.582,785.0090.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลประจันตคาม20,959.972,771.0086.8 %ผ่าน902.58188.0079.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ24,040.352,985.9587.6 %ผ่าน738.031,416.83-92.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์4,855.452,821.2041.9 %ผ่าน3,686.941,616.9556.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกปีบ3,259.205,720.00-75.5 %ไม่ผ่าน894.331,206.84-34.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกมะกอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาดีไม่ครบ19,536.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,210.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ5,330.425,280.000.9 %ไม่ผ่าน490.09975.42-99.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง5,179.213,617.0030.2 %ผ่าน2,093.971,659.4520.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่าไม่ครบ5,966.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ28,455.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสระบัว5,180.944,467.6613.8 %ไม่ผ่าน2,038.95685.1666.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี53,218.89226,084.06-324.8 %ไม่ผ่าน7,222.687,549.45-4.5 %ไม่ผ่าน
อบต. รอบเมือง5,068.213,431.0032.3 %ผ่าน414.381,025.00-147.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเดชะ1,495.632,094.80-40.1 %ไม่ผ่าน591.971,121.00-89.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่างาม4,721.413,275.7430.6 %ผ่าน1,658.281,056.1636.3 %ผ่าน
อบต. ดงพระราม12,604.493,502.4972.2 %ผ่าน1,304.27330.7074.6 %ผ่าน
อบต. บ้านพระ161,449.227,862.4095.1 %ผ่าน1,161.722,142.66-84.4 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกไม้ลาย2,146.642,625.00-22.3 %ไม่ผ่าน1,904.05247.5087.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ดไม่ครบ3,159.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงขี้เหล็กไม่ครบ8,688.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ282.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินหอม8,637.096,197.3628.2 %ผ่าน1,512.481,520.91-0.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม10,445.362,837.0072.8 %ผ่าน520.19201.5061.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์13,476.468,865.9534.2 %ผ่าน3,010.171,597.2846.9 %ผ่าน
อบต. เมืองเก่า11,167.5910,304.557.7 %ไม่ผ่าน1,991.842,031.09-2.0 %ไม่ผ่าน
อบต. วังดาล16,576.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,356.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี16,009.8410,281.6035.8 %ผ่าน1,551.041,333.0514.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ย่านรี9,957.682,925.0070.6 %ผ่าน8,799.411,091.9487.6 %ผ่าน
อบต. วังตะเคียน3,490.453,702.27-6.1 %ไม่ผ่าน1,450.471,297.1410.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หาดนางแก้ว11,439.555,860.2748.8 %ผ่าน1,943.44235.5087.9 %ผ่าน
อบต.ลาดตะเคียน21,921.398,135.9362.9 %ผ่าน1,876.831,390.4725.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา3,136.964,357.44-38.9 %ไม่ผ่าน1,531.64975.6536.3 %ผ่าน
อบต. บ่อทอง11,015.278,507.8522.8 %ผ่าน1,331.75371.4172.1 %ผ่าน
ทม. หนองกี่204,489.1417,011.0091.7 %ผ่าน2,346.804,305.22-83.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมไม่ครบ667.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,175.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาไม้แก้ว80,135.7923,626.5070.5 %ผ่าน4,423.311,238.1572.0 %ผ่าน
อบต. วังท่าช้าง6,645.104,373.5034.2 %ผ่าน1,598.31840.4947.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี13,297.334,542.8865.8 %ผ่าน1,561.021,111.8228.8 %ผ่าน
อบต. สำพันตา12,005.433,832.1468.1 %ผ่าน1,466.973,001.40-104.6 %ไม่ผ่าน
อบต. สะพานหิน2,576.1225,250.00-880.2 %ไม่ผ่าน1,854.05675.0063.6 %ผ่าน
อบต. ทุ่งโพธิ์18,143.095,703.3668.6 %ผ่าน4,435.341,046.8576.4 %ผ่าน
อบต. แก่งดินสอ22,889.494,870.0078.7 %ผ่าน3,117.531,379.8455.7 %ผ่าน
อบต. บุพราหมณ์7,734.502,407.0068.9 %ผ่าน1,937.04984.2049.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง1,381.551,838.00-33.0 %ไม่ผ่าน661.90409.6038.1 %ผ่าน
อบต. บางกระเบา5,462.353,794.1030.5 %ผ่าน1,208.36178.7885.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย3,264.453,385.00-3.7 %ไม่ผ่าน705.27282.2560.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง1,575.143,360.00-113.3 %ไม่ผ่าน850.45874.00-2.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน5,506.843,609.7834.4 %ผ่าน967.17923.514.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บางพลวง7,302.503,976.0045.6 %ผ่าน926.94494.4146.7 %ผ่าน
อบต. บางปลาร้า4,540.114,001.5611.9 %ไม่ผ่าน1,289.14364.7671.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามไม่ครบ3,958.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ823.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะลอย13,696.583,357.0075.5 %ผ่าน3,637.36505.7086.1 %ผ่าน
อบต. บ้านหอย5,552.914,833.1513.0 %ไม่ผ่าน2,231.66457.0679.5 %ผ่าน
อบต. หนองแสง2,043.482,994.00-46.5 %ไม่ผ่าน1,079.83336.6968.8 %ผ่าน
อบต. ดงบัง4,497.783,983.0011.4 %ไม่ผ่าน759.80838.08-10.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คำโตนดไม่ครบ8,833.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,430.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บุฝ้าย5,872.814,084.9730.4 %ผ่าน1,594.83232.5185.4 %ผ่าน
อบต. หนองแก้วไม่ครบ2,581.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ299.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม19,777.7711,262.2143.1 %ผ่าน2,425.031,439.8640.6 %ผ่าน
อบต.ศรีมหาโพธิ5,806.592,464.2157.6 %ผ่าน1,058.341,719.28-62.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านทาม7,145.462,994.0058.1 %ผ่าน753.61680.379.7 %ไม่ผ่าน
อบต.ท่าตูม87,033.3317,898.0079.4 %ผ่าน8,544.59185.7697.8 %ผ่าน
อบต.ดงกระทงยามไม่ครบ5,184.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ642.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองโพรง7,923.654,664.0041.1 %ผ่าน3,960.342,944.7025.6 %ผ่าน
อบต.หัวหว้า17,136.258,666.5349.4 %ผ่าน1,407.161,556.75-10.6 %ไม่ผ่าน
อบต.กรอกสมบูรณ์1,785.6534,487.88-1,831.4 %ไม่ผ่าน1,018.642,217.69-117.7 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกปีบ3,671.892,226.4439.4 %ผ่าน732.33627.0014.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย14,263.026,528.0154.2 %ผ่าน900.341,904.64-111.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ไผ่ชะเลือดไม่ครบ4,983.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ454.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์2,424.111,108.0054.3 %ผ่าน440.16648.38-47.3 %ไม่ผ่าน