สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองนครนายก11,627.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,881.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านนาไม่ครบ3,733.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,460.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลองครักษ์22,871.6016,179.0329.3 %ผ่าน17,922.341,694.0090.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะหวายไม่ครบ5,142.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,163.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าช้าง356,547.003,755.2898.9 %ผ่าน2,749.60586.4778.7 %ผ่าน
อบจ. นครนายก11,132.2834,057.00-205.9 %ไม่ผ่าน4,436.808,340.22-88.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง5,319.954,383.7517.6 %ไม่ผ่าน684.95717.48-4.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านใหญ่5,603.474,125.0026.4 %ผ่าน1,207.461,249.62-3.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม3,507.632,050.5141.5 %ผ่าน440.37328.4025.4 %ผ่าน
อบต. ท่าทราย7,328.944,723.0035.6 %ผ่าน808.46595.6726.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ3,433.103,158.108.0 %ไม่ผ่าน812.161,197.15-47.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา2,074.613,013.79-45.3 %ไม่ผ่าน728.65412.6343.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร3,309.254,042.00-22.1 %ไม่ผ่าน942.782,091.91-121.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวาไม่ครบ4,438.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ925.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สาริกา15,751.097,118.0754.8 %ผ่าน3,369.033,303.322.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หินตั้งไม่ครบ3,147.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,752.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาพระ6,488.753,647.8343.8 %ผ่าน950.411,866.75-96.4 %ไม่ผ่าน
อบต. พรหมณี14,483.158,434.8941.8 %ผ่าน1,330.213,143.24-136.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวายไม่ครบ3,851.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ47.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะโพธิ์2,983.322,209.0026.0 %ผ่าน555.34190.0665.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี3,455.242,456.0028.9 %ผ่าน1,434.031,111.2522.5 %ผ่าน
อบต. โคกกรวด10,000.162,603.9274.0 %ผ่าน742.45747.84-0.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ4,193.173,995.004.7 %ไม่ผ่าน880.25423.7051.9 %ผ่าน
อบต. หนองแสง8,097.473,644.1955.0 %ผ่าน1,971.631,103.4644.0 %ผ่าน
อบต. นาหินลาด4,520.482,994.0033.8 %ผ่าน883.45192.8278.2 %ผ่าน
อบต. บ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านพร้าว4,534.843,146.9130.6 %ผ่าน852.40567.7433.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก8,463.214,343.6848.7 %ผ่าน1,266.232,380.85-88.0 %ไม่ผ่าน
อบต. อาษา2,005.423,521.00-75.6 %ไม่ผ่าน612.24251.9758.8 %ผ่าน
อบต. ทองหลาง3,957.403,281.0017.1 %ไม่ผ่าน860.74284.2167.0 %ผ่าน
อบต. บางอ้อ5,729.313,269.0042.9 %ผ่าน1,412.69641.6754.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพิกุลออก6,176.523,496.0043.4 %ผ่าน2,644.99863.3367.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะไม่ครบ5,008.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ716.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาเพิ่ม4,378.264,815.21-10.0 %ไม่ผ่าน868.43701.6919.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง4,893.064,128.0015.6 %ไม่ผ่าน1,784.79884.8850.4 %ผ่าน
อบต. พระอาจารย์36,055.058,594.0076.2 %ผ่าน1,052.011,696.42-61.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงศาลไม่ครบ7,014.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ835.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ศีรษะกระบือ8,473.564,398.3048.1 %ผ่าน7,433.28815.3289.0 %ผ่าน
อบต. โพธิ์แทน2,062.693,463.00-67.9 %ไม่ผ่าน909.33596.6034.4 %ผ่าน
อบต. บางสมบูรณ์ไม่ครบ5,602.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,447.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทรายมูล3,968.788,717.00-119.6 %ไม่ผ่าน1,238.122,127.89-71.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บางปลากดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางลูกเสือ48,539.115,820.0088.0 %ผ่าน4,241.58584.4986.2 %ผ่าน
อบต. องครักษ์19,957.117,164.0764.1 %ผ่าน1,174.771,262.95-7.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ชุมพลไม่ครบ5,441.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ639.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ