สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระแก้ว220,337.0037,040.7283.2 %ผ่าน3,168.059,791.16-209.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ10,163.287,780.0023.4 %ผ่าน3,274.9312,025.04-267.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น44,925.559,010.2079.9 %ผ่าน3,912.021,731.8755.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวัฒนานคร5,787.395,354.007.5 %ไม่ผ่าน1,140.632,063.90-80.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์8,922.176,509.9227.0 %ผ่าน3,117.032,088.6433.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตาพระยา3,335.204,849.55-45.4 %ไม่ผ่าน1,664.232,091.97-25.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลาลำดวน21,868.485,537.5074.7 %ผ่าน12,535.621,209.4490.4 %ผ่าน
อบจ. สระแก้ว46,994.047,665.9583.7 %ผ่าน7,775.3430,275.54-289.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สระแก้ว4,758.451,441.0069.7 %ผ่าน449.96722.52-60.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแก้ง11,085.995,315.0052.1 %ผ่าน3,648.501,228.3566.3 %ผ่าน
อบต. ศาลาลำดวน8,674.985,914.7431.8 %ผ่าน1,563.521,163.3625.6 %ผ่าน
อบต. โคกปี่ฆ้อง12,607.647,585.8639.8 %ผ่าน1,499.37303.0679.8 %ผ่าน
อบต. ท่าแยก3,551.662,270.8336.1 %ผ่าน1,050.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเกษม6,250.114,198.0032.8 %ผ่าน1,350.281,043.6522.7 %ผ่าน
อบต.สระขวัญ11,144.145,260.0752.8 %ผ่าน1,107.821,665.48-50.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบอน4,536.483,870.1914.7 %ไม่ผ่าน830.72903.70-8.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ไทยอุดม7,311.674,254.0041.8 %ผ่าน1,190.78397.5566.6 %ผ่าน
อบต. ซับมะกรูด5,375.692,054.6061.8 %ผ่าน1,111.99358.4267.8 %ผ่าน
อบต. ไทรเดี่ยวไม่ครบ3,507.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ534.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน12,571.923,791.0069.8 %ผ่าน1,486.50689.4053.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร4,477.692,522.0043.7 %ผ่าน2,295.01255.9788.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง3,927.382,299.0041.5 %ผ่าน1,143.49281.2375.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา29,992.765,623.0081.3 %ผ่าน2,112.34634.5170.0 %ผ่าน
อบต. ทัพเสด็จ78,872.755,144.0093.5 %ผ่าน2,267.131,044.2053.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช26,714.154,655.0082.6 %ผ่าน6,765.211,635.1075.8 %ผ่าน
อบต. ทัพไทย24,522.125,011.0279.6 %ผ่าน1,987.45845.9057.4 %ผ่าน
อบต. โคคลาน29,502.244,135.0086.0 %ผ่าน1,558.62863.6644.6 %ผ่าน
อบต. ตาหลังในไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.คลองหินปูน11,713.636,088.9448.0 %ผ่าน1,444.86928.0735.8 %ผ่าน
อบต. ทุ่งมหาเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัฒนานครไม่ครบ5,498.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ866.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเกวียน15,008.475,752.0061.7 %ผ่าน2,537.91998.1860.7 %ผ่าน
อบต. ผักขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง3,269.693,521.00-7.7 %ไม่ผ่าน1,197.4770.3794.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส6,834.113,174.0053.6 %ผ่าน1,132.73814.6428.1 %ผ่าน
อบต. ช่องกุ่ม5,438.663,605.0033.7 %ผ่าน1,419.42171.6087.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงไม่ครบ3,026.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ686.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แซร์ออ9,732.965,481.4843.7 %ผ่าน1,549.091,040.9432.8 %ผ่าน
อบต. หนองหมากฝ้าย14,221.074,993.0064.9 %ผ่าน827.74782.745.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน40,049.892,267.0094.3 %ผ่าน1,127.95208.4281.5 %ผ่าน
อบต. ห้วยโจด12,825.6812,173.005.1 %ไม่ผ่าน1,348.09625.1053.6 %ผ่าน
อบต. เมืองไผ่3,947.182,720.0031.1 %ผ่าน977.45381.3561.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย7,108.162,057.0071.1 %ผ่าน1,323.88220.1883.4 %ผ่าน
อบต. คลองน้ำใส10,757.743,150.0070.7 %ผ่าน1,256.28473.7362.3 %ผ่าน
อบต. ท่าข้าม4,388.162,184.0050.2 %ผ่าน1,114.13100.5991.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าไร่6,189.274,252.0031.3 %ผ่าน1,912.60631.2367.0 %ผ่าน
อบต. ทับพริก2,824.804,437.00-57.1 %ไม่ผ่าน1,241.15236.9280.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร11,431.657,366.0335.6 %ผ่าน1,795.592,428.64-35.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ผ่านศึก65,780.654,844.0092.6 %ผ่าน1,356.561,122.9717.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองสังข์ไม่ครบ38,311.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ859.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองทับจันทร์69,667.523,203.0095.4 %ผ่าน1,138.17315.7272.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฟากห้วย4,276.163,869.079.5 %ไม่ผ่าน1,192.691,383.72-16.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านด่าน3,939.615,682.11-44.2 %ไม่ผ่าน1,449.821,151.5720.6 %ผ่าน
อบต. เขาฉกรรจ์7,021.793,195.6854.5 %ผ่าน2,150.57533.7175.2 %ผ่าน
อบต. หนองหว้า10,620.354,604.9256.6 %ผ่าน1,664.872,015.45-21.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง8,847.064,056.2554.2 %ผ่าน1,815.151,397.0723.0 %ผ่าน
อบต. เขาสามสิบ5,957.844,584.9023.0 %ผ่าน5,108.58491.0690.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูง11,561.807,252.0037.3 %ผ่าน1,600.581,392.4713.0 %ไม่ผ่าน
อบต.หนองม่วง6,612.662,490.0062.3 %ผ่าน1,241.04380.0069.4 %ผ่าน
อบต. หนองแวงไม่ครบ2,850.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ787.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนหมากมุ่น9,675.952,443.0074.8 %ผ่าน1,212.46874.0027.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์5,259.757,445.00-41.5 %ไม่ผ่าน1,853.231,904.67-2.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่9,791.847,497.0023.4 %ผ่าน1,815.36600.1566.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังทอง14,221.637,982.0043.9 %ผ่าน1,984.252,845.53-43.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองหาด154,622.915,760.0096.3 %ผ่าน6,231.521,881.0269.8 %ผ่าน