สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนครราชสีมา52,271.0627,621.3047.2 %ผ่าน6,054.891,716.3571.7 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบัวใหญ่18,167.3520,671.60-13.8 %ไม่ผ่าน2,576.96378.3085.3 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปากช่อง22,014.9213,553.7638.4 %ผ่าน5,435.91538.3290.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจอหอ13,704.7312,647.007.7 %ไม่ผ่าน1,244.90402.6367.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสูง6,535.888,502.89-30.1 %ไม่ผ่าน1,809.343,982.25-120.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโชคชัย8,507.7610,549.93-24.0 %ไม่ผ่าน1,584.582,716.75-71.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองเมืองปัก14,664.699,444.0035.6 %ผ่าน2,232.54549.0075.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองสีคิ้ว12,286.0123,414.42-90.6 %ไม่ผ่าน2,796.3921,793.05-679.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยแถลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดจิกไม่ครบ29,098.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,198.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกกรวดไม่ครบ3,280.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ548.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลด่านเกวียน22,540.056,244.9972.3 %ผ่าน1,843.37972.6347.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านขุนทด12,809.877,894.8038.4 %ผ่าน3,779.252,922.3622.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมะค่า3,425.436,481.02-89.2 %ไม่ผ่าน964.67638.4033.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองคง12,478.426,203.2650.3 %ผ่าน1,423.981,135.5720.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสูงเนิน13,612.186,288.9253.8 %ผ่าน1,509.025,631.00-273.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหินดาดไม่ครบ4,110.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ801.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกลางดงไม่ครบ7,315.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,172.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ6,034.666,441.30-6.7 %ไม่ผ่าน817.481,802.15-120.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง7,599.905,260.0430.8 %ผ่าน1,542.16391.7874.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสวาย7,960.086,925.8013.0 %ไม่ผ่าน1,030.211,805.60-75.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจระเข้หินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจักราช16,964.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,373.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชุมพวง7,563.685,636.7025.5 %ผ่าน2,180.07774.0564.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแซะ11,814.622,727.6876.9 %ผ่าน1,449.27426.7870.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดแค2,861.693,011.00-5.2 %ไม่ผ่าน1,117.77275.5075.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตะขบ16,075.685,147.1968.0 %ผ่าน1,482.731,034.9430.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้าง7,806.805,100.0034.7 %ผ่าน1,261.46796.1036.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพาลัย11,250.637,042.3537.4 %ผ่าน1,508.72239.4084.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลไม่ครบ4,366.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ834.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนแดงไม่ครบ2,150.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,165.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนไทย4,577.553,455.6624.5 %ผ่าน641.95142.5077.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์76,546.534,245.7594.5 %ผ่าน1,605.33830.0048.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม5,630.203,683.4234.6 %ผ่าน1,621.89728.7555.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปรุใหญ่40,923.5810,801.0073.6 %ผ่าน1,015.221,994.35-96.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพระทองคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาดบัวขาวไม่ครบ6,072.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,783.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ5,446.602,191.0059.8 %ผ่าน1,141.941,414.96-23.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสีดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสิงสาง10,122.624,345.0057.1 %ผ่าน1,296.301,540.85-18.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองกราด16,516.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,045.90756.8781.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย2,861.954,322.00-51.0 %ไม่ผ่าน1,688.13653.3061.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัววง12,470.455,842.0453.2 %ผ่าน2,413.54345.6585.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน5,927.263,233.0045.5 %ผ่าน938.59198.1078.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา49,368.8125,836.9947.7 %ผ่าน8,751.956,759.2522.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง15,836.4310,144.4135.9 %ผ่าน1,668.885,560.98-233.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองจะบก7,283.708,160.00-12.0 %ไม่ผ่าน1,245.29747.7940.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบ11,613.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ185.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะเริง9,930.032,447.0075.4 %ผ่าน871.24333.6761.7 %ผ่าน
อบต. หนองระเวียง12,979.596,818.3047.5 %ผ่าน1,081.131,012.056.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลประทายไม่ครบ9,642.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,342.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หมื่นไวย15,809.786,662.0057.9 %ผ่าน3,727.751,845.4150.5 %ผ่าน
อบต. พลกรัง3,787.643,057.4519.3 %ไม่ผ่าน2,255.5888.9796.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม14,158.897,943.7643.9 %ผ่าน1,906.73361.0081.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวทะเล14,194.3117,797.70-25.4 %ไม่ผ่าน4,387.605,048.85-15.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเกาะ3,410.994,633.75-35.8 %ไม่ผ่าน1,482.47369.0075.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่12,577.6811,844.525.8 %ไม่ผ่าน1,226.013,724.10-203.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุดซา11,322.867,912.0030.1 %ผ่าน6,629.411,123.3083.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์15,400.925,959.2461.3 %ผ่าน1,120.121,795.71-60.3 %ไม่ผ่าน
อบต. จอหอ15,966.6312,434.2122.1 %ผ่าน1,363.311,545.75-13.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด23,276.755,564.6076.1 %ผ่าน1,036.322,620.54-152.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไชยมงคล8,513.062,890.6866.0 %ผ่าน850.14533.3037.3 %ผ่าน
อบต. หนองบัวศาลา40,016.968,345.9879.1 %ผ่าน29,167.321,598.1594.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสุรนารี7,766.708,851.22-14.0 %ไม่ผ่าน1,680.505,524.64-228.7 %ไม่ผ่าน
อบต.สี่มุม5,651.812,441.5756.8 %ผ่าน676.861,095.46-61.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาด9,231.431,401.0084.8 %ผ่าน1,039.66264.6074.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม9,418.965,152.0045.3 %ผ่าน839.992,427.30-189.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แชะ6,191.962,977.0051.9 %ผ่าน1,376.05623.7554.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง8,963.884,384.0051.1 %ผ่าน1,569.66161.2989.7 %ผ่าน
อบต. ครบุรีไม่ครบ3,516.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ553.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกกระชาย4,056.402,628.2335.2 %ผ่าน1,738.03605.8065.1 %ผ่าน
อบต. จระเข้หิน4,611.592,200.0052.3 %ผ่าน1,945.59523.0573.1 %ผ่าน
อบต. มาบตะโกเอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ372.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอรพิมพ์4,988.122,911.0041.6 %ผ่าน1,592.61752.2452.8 %ผ่าน
อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ไม่ครบ2,836.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเพียก24,093.693,905.0083.8 %ผ่าน2,582.92636.6275.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลครบุรีใต้8,402.044,415.8947.4 %ผ่าน1,548.471,340.3913.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะแบกบาน7,861.692,684.0065.9 %ผ่าน1,162.91410.7664.7 %ผ่าน
อบต. สระว่านพระยา10,778.203,072.0071.5 %ผ่าน2,943.27657.7677.7 %ผ่าน
อบต. เสิงสาง16,476.361,846.0088.8 %ผ่าน1,604.47369.5077.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน6,851.563,598.5547.5 %ผ่าน1,893.07413.2578.2 %ผ่าน
อบต. โนนสมบูรณ์6,377.302,692.0057.8 %ผ่าน1,863.68394.1278.9 %ผ่าน
อบต. กุดโบสถ์6,933.793,794.0045.3 %ผ่าน2,072.38507.7575.5 %ผ่าน
อบต. สุขไพบูลย์18,636.892,468.0086.8 %ผ่าน1,598.99624.8660.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ไม่ครบ1,910.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ193.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองคง7,939.764,166.0047.5 %ผ่าน1,566.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด21,090.872,813.8386.7 %ผ่าน1,564.34381.9075.6 %ผ่าน
อบต. เทพาลัย13,019.601,712.1086.8 %ผ่าน1,478.92387.2073.8 %ผ่าน
อบต. ตาจั่น10,388.002,537.0075.6 %ผ่าน1,538.20680.4955.8 %ผ่าน
อบต. บ้านปรางค์5,156.612,774.2246.2 %ผ่าน32,136.52998.6096.9 %ผ่าน
อบต. หนองมะนาว6,378.822,629.0058.8 %ผ่าน2,519.45429.4083.0 %ผ่าน
อบต. หนองบัว24,980.161,620.0093.5 %ผ่าน1,347.75402.8070.1 %ผ่าน
อบต. โนนเต็ง2,331.953,512.52-50.6 %ไม่ผ่าน1,441.04321.1077.7 %ผ่าน
อบต. ดอนใหญ่12,501.552,623.0079.0 %ผ่าน1,275.38246.5080.7 %ผ่าน
อบต. ขามสมบูรณ์6,783.773,713.0045.3 %ผ่าน2,657.07476.2782.1 %ผ่าน
อบต. บ้านเหลื่อม14,567.122,132.0085.4 %ผ่าน1,368.53206.9084.9 %ผ่าน
อบต. วังโพธิ์15,537.331,698.0089.1 %ผ่าน1,377.99190.0086.2 %ผ่าน
อบต. โคกกระเบื้อง13,817.652,890.0079.1 %ผ่าน1,628.68579.9964.4 %ผ่าน
อบต. ช่อระกา3,630.371,733.0052.3 %ผ่าน1,335.52142.5089.3 %ผ่าน
อบต. จักราช6,751.563,654.0045.9 %ผ่าน1,304.78229.2882.4 %ผ่าน
อบต. ทองหลาง4,237.522,141.0049.5 %ผ่าน1,023.79295.8871.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก4,331.982,107.0051.4 %ผ่าน1,160.07278.7176.0 %ผ่าน
อบต.หนองขาม5,301.092,898.0045.3 %ผ่าน1,345.43192.9585.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีละกอ14,769.443,770.0074.5 %ผ่าน1,436.13262.1981.7 %ผ่าน
อบต. คลองเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินโคน9,429.033,065.0067.5 %ผ่าน1,082.14306.1671.7 %ผ่าน
อบต. กระโทก2,107.061,537.0027.1 %ผ่าน690.33162.9276.4 %ผ่าน
อบต. พลับพลา5,302.064,199.0020.8 %ผ่าน3,282.61621.8081.1 %ผ่าน
อบต. ท่าอ่าง9,348.203,825.0059.1 %ผ่าน934.87965.88-3.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งอรุณ21,840.175,904.0073.0 %ผ่าน1,197.19507.4557.6 %ผ่าน
อบต. ท่าลาดขาว7,345.971,633.0077.8 %ผ่าน738.42353.4252.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง4,854.412,837.0041.6 %ผ่าน936.28171.0081.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม4,591.283,334.0027.4 %ผ่าน2,043.1375.6096.3 %ผ่าน
อบต. โชคชัย4,270.953,927.008.1 %ไม่ผ่าน2,098.65472.0477.5 %ผ่าน
อบต. ละลมใหม่พัฒนา30,118.853,004.0090.0 %ผ่าน912.01418.9754.1 %ผ่าน
อบต. ด่านเกวียน3,479.602,347.0032.5 %ผ่าน723.22417.5242.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน5,734.093,677.0035.9 %ผ่าน1,575.52536.8365.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด7,219.133,851.3246.7 %ผ่าน1,620.22548.5566.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก6,128.362,320.0062.1 %ผ่าน3,535.09285.0091.9 %ผ่าน
อบต. ด่านใน6,328.243,355.2947.0 %ผ่าน1,533.15431.2471.9 %ผ่าน
อบต. ตะเคียน11,917.434,562.4661.7 %ผ่าน2,941.17694.1276.4 %ผ่าน
อบต. บ้านเก่า5,894.253,403.0042.3 %ผ่าน1,869.61392.4579.0 %ผ่าน
อบต. บ้านแปรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พันชนะ7,152.943,234.0054.8 %ผ่าน1,053.72190.0082.0 %ผ่าน
อบต. สระจรเข้4,431.472,273.0048.7 %ผ่าน1,601.57427.5073.3 %ผ่าน
อบต. หนองกราด2,427.693,056.00-25.9 %ไม่ผ่าน1,617.97457.9071.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด13,001.405,257.6259.6 %ผ่าน2,145.421,330.2938.0 %ผ่าน
อบต. หนองบัวละคร3,001.641,044.9965.2 %ผ่าน1,278.19188.5385.3 %ผ่าน
อบต. หินดาด10,117.324,080.2059.7 %ผ่าน1,762.18712.5059.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยบง56,014.643,843.6793.1 %ผ่าน1,652.731,804.85-9.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนเมืองพัฒนา4,172.092,163.1148.2 %ผ่าน1,408.90217.0884.6 %ผ่าน
อบต. หนองไทร2,067.452,525.00-22.1 %ไม่ผ่าน1,902.67697.9763.3 %ผ่าน
อบต. โนนไทย4,795.383,081.0035.8 %ผ่าน5,732.49367.5093.6 %ผ่าน
อบต. ด่านจาก4,928.294,459.349.5 %ไม่ผ่าน903.53408.5054.8 %ผ่าน
อบต. กำปัง7,024.495,368.4723.6 %ผ่าน1,278.07377.4070.5 %ผ่าน
อบต. สำโรง13,037.842,988.7077.1 %ผ่าน940.32328.2065.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู5,189.672,964.8342.9 %ผ่าน863.06199.5076.9 %ผ่าน
อบต. บ้านวัง5,427.253,216.0040.7 %ผ่าน813.62172.9078.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบัลลังก์25,608.834,477.4082.5 %ผ่าน1,547.642,660.00-71.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สายออ10,307.482,080.5079.8 %ผ่าน757.54496.6034.4 %ผ่าน
อบต. ถนนโพธิ์6,948.072,621.1962.3 %ผ่าน804.44337.5858.0 %ผ่าน
อบต. มะค่า4,684.892,466.3647.4 %ผ่าน881.05175.7580.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลใหม่3,648.344,566.00-25.2 %ไม่ผ่าน1,415.611,540.90-8.9 %ไม่ผ่าน
อบต. โตนด7,674.652,908.0162.1 %ผ่าน1,518.361,054.1930.6 %ผ่าน
อบต.บิง4,128.442,184.2347.1 %ผ่าน880.75257.5970.8 %ผ่าน
อบต. ดอนชมพู2,299.332,644.45-15.0 %ไม่ผ่าน865.531,274.90-47.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท3,437.713,141.008.6 %ไม่ผ่าน1,374.13787.4042.7 %ผ่าน
อบต. หลุมข้าว5,275.512,678.9649.2 %ผ่าน1,262.06432.0065.8 %ผ่าน
อบต.มะค่าไม่ครบ3,967.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ840.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พลสงคราม3,837.472,818.0026.6 %ผ่าน1,064.27588.0044.8 %ผ่าน
อบต. จันอัด4,052.832,610.0035.6 %ผ่าน895.83649.7327.5 %ผ่าน
อบต. ขามเฒ่า4,394.903,944.9010.2 %ไม่ผ่าน852.50293.2765.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านคล้า6,164.642,088.0066.1 %ผ่าน973.42721.5025.9 %ผ่าน
อบต. ลำคอหงษ์10,023.074,508.6155.0 %ผ่าน940.48852.199.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เมืองปราสาท6,067.832,882.0052.5 %ผ่าน1,011.45436.5656.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนหวายไม่ครบ4,020.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ792.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำมูล5,334.901,546.0071.0 %ผ่าน731.18215.6170.5 %ผ่าน
อบต. ขามสะแกแสง7,642.822,785.0063.6 %ผ่าน1,150.60287.4075.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนเมือง7,380.253,931.6946.7 %ผ่าน1,245.56365.1170.7 %ผ่าน
อบต. เมืองนาทไม่ครบ2,151.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ208.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชีวึก8,676.262,239.0074.2 %ผ่าน1,010.47333.8067.0 %ผ่าน
อบต. พะงาดไม่ครบ1,704.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ71.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน3,736.952,101.0043.8 %ผ่าน1,030.61318.1769.1 %ผ่าน
อบต. เมืองเกษตร9,217.952,339.0074.6 %ผ่าน8,608.64317.9796.3 %ผ่าน
อบต. บัวใหญ่8,694.765,415.2737.7 %ผ่าน1,799.62572.6568.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยยาง22,530.481,994.0091.1 %ผ่าน1,603.91213.7586.7 %ผ่าน
อบต. เสมาใหญ่7,843.161,509.3080.8 %ผ่าน1,458.8980.5894.5 %ผ่าน
อบต. ดอนตะหนิน27,622.062,937.2989.4 %ผ่าน1,505.91289.5580.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด4,858.523,006.0038.1 %ผ่าน2,816.73322.3188.6 %ผ่าน
อบต. โนนทองหลาง5,443.812,278.0058.2 %ผ่าน1,539.14173.4188.7 %ผ่าน
อบต. กุดจอก3,088.512,243.0027.4 %ผ่าน1,573.74216.1486.3 %ผ่าน
อบต. ด่านช้าง6,316.732,927.0053.7 %ผ่าน1,522.50331.5078.2 %ผ่าน
อบต. ขุนทอง40,165.833,806.0090.5 %ผ่าน2,046.571,159.0043.4 %ผ่าน
อบต. หนองแจ้งใหญ่4,816.522,706.7743.8 %ผ่าน1,616.29377.9176.6 %ผ่าน
อบต. ประทาย6,488.462,982.0054.0 %ผ่าน1,544.64502.5767.5 %ผ่าน
อบต. กระทุ่มราย37,287.9012,798.0065.7 %ผ่าน1,633.37370.5077.3 %ผ่าน
อบต. วังไม้แดง2,681.012,125.5020.7 %ผ่าน1,587.09307.6880.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร3,816.571,852.0051.5 %ผ่าน1,196.60244.7079.6 %ผ่าน
อบต. หนองพลวง6,190.261,790.0071.1 %ผ่าน1,514.3037.7997.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย1,683.821,717.00-2.0 %ไม่ผ่าน1,356.04360.7173.4 %ผ่าน
อบต. หันห้วยทราย4,355.541,889.1056.6 %ผ่าน1,618.56278.5482.8 %ผ่าน
อบต. ดอนมัน4,524.631,647.0063.6 %ผ่าน1,526.20180.5088.2 %ผ่าน
อบต. นางรำ3,719.952,111.0043.3 %ผ่าน1,131.42119.5189.4 %ผ่าน
อบต. โนนเพ็ด5,047.002,225.0055.9 %ผ่าน1,480.84239.5083.8 %ผ่าน
อบต. ทุ่งสว่าง4,193.123,075.6126.7 %ผ่าน1,490.93160.9789.2 %ผ่าน
อบต. โคกกลาง5,268.902,442.0053.7 %ผ่าน1,533.44483.3668.5 %ผ่าน
อบต. เมืองโดน2,787.251,817.0034.8 %ผ่าน1,429.92114.0092.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปักธงชัย67,521.494,622.5693.2 %ผ่าน978.25808.1517.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ63,537.265,084.0092.0 %ผ่าน1,541.05879.7042.9 %ผ่าน
อบต. โคกไทย5,575.333,549.0136.3 %ผ่าน738.87317.5057.0 %ผ่าน
อบต.สำโรง อ.ปักธงชัย2,140.661,694.0020.9 %ผ่าน913.76368.4459.7 %ผ่าน
อบต. ตะขบ5,538.754,118.0025.7 %ผ่าน1,826.08979.5446.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนกออก4,071.833,190.5621.6 %ผ่าน1,278.98829.5935.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน6,702.231,932.0071.2 %ผ่าน899.09313.5065.1 %ผ่าน
อบต. ตูม8,299.702,004.0075.9 %ผ่าน1,057.79786.5825.6 %ผ่าน
อบต. งิ้ว3,660.913,032.7717.2 %ไม่ผ่าน877.18371.3857.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช10,097.792,825.3172.0 %ผ่าน1,237.34539.3156.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลำนางแก้ว5,451.623,919.5828.1 %ผ่าน1,168.85806.8831.0 %ผ่าน
อบต. ภูหลวง134,400.554,270.4596.8 %ผ่าน1,967.20897.1954.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ4,409.903,587.9918.6 %ไม่ผ่าน1,101.77471.6757.2 %ผ่าน
อบต. สุขเกษมไม่ครบ2,786.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ444.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์119,358.322,785.0097.7 %ผ่าน902.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อปลาทองไม่ครบ11,250.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ335.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ในเมือง13,189.562,969.0077.5 %ผ่าน1,808.27391.0078.4 %ผ่าน
อบต. สัมฤทธิ์10,936.634,718.5256.9 %ผ่าน2,646.01508.6780.8 %ผ่าน
อบต. โบสถ์33,370.132,216.1093.4 %ผ่าน1,933.992,048.61-5.9 %ไม่ผ่าน
อบต. กระเบื้องใหญ่16,351.842,294.1086.0 %ผ่าน9,040.62262.7097.1 %ผ่าน
อบต. ท่าหลวง9,723.391,521.0084.4 %ผ่าน1,140.23313.5072.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่249,734.316,898.7597.2 %ผ่าน2,387.731,900.0420.4 %ผ่าน
อบต. ชีวาน7,018.642,647.2062.3 %ผ่าน1,098.18261.0076.2 %ผ่าน
อบต. นิคมสร้างตนเอง5,134.222,013.4960.8 %ผ่าน1,343.71435.9967.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน3,902.261,535.0060.7 %ผ่าน2,170.32299.0086.2 %ผ่าน
อบต. ดงใหญ่7,269.674,142.0043.0 %ผ่าน1,425.35774.2545.7 %ผ่าน
อบต. ธารละหลอด4,579.56661.5085.6 %ผ่าน1,559.21192.5187.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง14,915.102,465.0083.5 %ผ่าน1,381.08185.2586.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยแถลง1,142.102,905.00-154.4 %ไม่ผ่าน1,262.27383.1069.6 %ผ่าน
อบต. ทับสวาย6,235.642,608.0058.2 %ผ่าน1,210.68199.7083.5 %ผ่าน
อบต. เมืองพลับพลาไม่ครบ2,122.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ498.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หลุ่งตะเคียนไม่ครบ2,313.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ684.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด3,736.521,743.0053.4 %ผ่าน1,452.96190.3286.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว23,246.883,918.5283.1 %ผ่าน1,275.88403.1268.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกงรถ2,805.301,993.0029.0 %ผ่าน927.92277.3970.1 %ผ่าน
อบต. หลุ่งประดู่6,400.963,639.8743.1 %ผ่าน1,419.26255.2982.0 %ผ่าน
อบต. ตะโก6,944.673,649.0247.5 %ผ่าน1,190.26237.9980.0 %ผ่าน
อบต. ห้วยแคน10,854.092,926.8573.0 %ผ่าน1,099.52216.0080.4 %ผ่าน
อบต. ชุมพวง1,671.221,682.00-0.6 %ไม่ผ่าน1,626.76389.1576.1 %ผ่าน
อบต. ประสุข5,150.693,483.8132.4 %ผ่าน1,706.43268.8284.2 %ผ่าน
อบต. ท่าลาด6,186.309,820.00-58.7 %ไม่ผ่าน2,168.6629,518.95-1,261.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สาหร่าย2,009.021,495.0025.6 %ผ่าน1,353.72385.8971.5 %ผ่าน
อบต. ตลาดไทร6,570.984,649.0029.2 %ผ่าน1,905.75912.0052.1 %ผ่าน
อบต. โนนรัง6,182.834,413.0028.6 %ผ่าน1,777.36493.0072.3 %ผ่าน
อบต. หนองหลัก5,607.551,033.0081.6 %ผ่าน5,271.85134.4397.5 %ผ่าน
อบต. โนนตูม4,744.152,100.0055.7 %ผ่าน1,693.37500.9270.4 %ผ่าน
อบต. โนนยอ6,624.784,148.0037.4 %ผ่าน1,560.49407.4573.9 %ผ่าน
อบต. สูงเนิน40,015.514,338.1989.2 %ผ่าน1,386.122,460.80-77.5 %ไม่ผ่าน
อบต. เสมา4,844.013,997.0017.5 %ไม่ผ่าน1,330.241,168.5012.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โคราช3,224.431,184.0063.3 %ผ่าน741.33550.9525.7 %ผ่าน
อบต. บุ่งขี้เหล็ก3,755.091,864.9050.3 %ผ่าน969.85304.9568.6 %ผ่าน
อบต. โนนค่า4,848.621,358.0072.0 %ผ่าน969.17285.0070.6 %ผ่าน
อบต. โค้งยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ173.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะเกลือเก่า2,093.704,626.00-120.9 %ไม่ผ่าน1,529.892,658.50-73.8 %ไม่ผ่าน
อบต. มะเกลือใหม่16,759.194,823.0771.2 %ผ่าน11,220.951,485.7086.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง28,279.594,563.7483.9 %ผ่าน1,326.72563.9557.5 %ผ่าน
อบต.หนองตะไก้9,737.344,982.0048.8 %ผ่าน1,235.801,217.161.5 %ไม่ผ่าน
อบต. กุดจิก3,790.721,683.0055.6 %ผ่าน744.33440.7140.8 %ผ่าน
อบต. ขามทะเลสอ2,580.833,377.00-30.8 %ไม่ผ่าน832.18157.4381.1 %ผ่าน
อบต. โป่งแดง3,276.482,155.0034.2 %ผ่าน642.41359.5044.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพันดุง2,200.733,156.00-43.4 %ไม่ผ่าน802.60588.5026.7 %ผ่าน
อบต. หนองสรวง2,865.052,751.004.0 %ไม่ผ่าน809.57725.0010.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงอ้อ24,267.902,656.5989.1 %ผ่าน1,243.37498.0459.9 %ผ่าน
อบต.สีคิ้วไม่ครบ2,252.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ503.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กฤษณา4,703.062,275.0051.6 %ผ่าน1,475.50323.3878.1 %ผ่าน
อบต. ลาดบัวขาว13,043.408,214.5737.0 %ผ่าน2,050.862,171.21-5.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหญ้าขาว9,928.513,412.0065.6 %ผ่าน1,658.822,422.70-46.0 %ไม่ผ่าน
อบต. กุดน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส6,834.024,668.0131.7 %ผ่าน3,668.681,639.1955.3 %ผ่าน
อบต. วังโรงใหญ่6,139.803,662.8240.3 %ผ่าน1,262.4364.6894.9 %ผ่าน
อบต. มิตรภาพ7,720.563,860.0050.0 %ผ่าน1,428.161,419.720.6 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองไผ่2,666.172,544.004.6 %ไม่ผ่าน1,205.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองไม่ครบ2,590.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ718.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวน้อย5,164.343,479.9232.6 %ผ่าน1,212.21423.8165.0 %ผ่าน
อบต. ปากช่อง7,518.915,276.5229.8 %ผ่าน2,978.013,842.07-29.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสีมามงคลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก23,306.925,938.8774.5 %ผ่าน2,460.782,199.7810.6 %ไม่ผ่าน
อบต.วังกระทะ3,233.763,211.000.7 %ไม่ผ่าน1,835.55541.3170.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหมูสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,286.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสาหร่าย4,332.876,944.06-60.3 %ไม่ผ่าน3,218.494,785.99-48.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ขนงพระ14,431.918,760.7839.3 %ผ่าน2,263.253,292.43-45.5 %ไม่ผ่าน
อบต. โป่งตาลอง7,472.682,698.4163.9 %ผ่าน1,728.75430.7375.1 %ผ่าน
อบต. คลองม่วง11,272.254,888.5856.6 %ผ่าน1,672.02674.2159.7 %ผ่าน
อบต. หนองน้ำแดง7,998.698,474.16-5.9 %ไม่ผ่าน2,695.683,790.26-40.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังไทร14,622.545,433.7062.8 %ผ่าน2,490.561,981.2020.5 %ผ่าน
อบต. พญาเย็น20,881.545,220.0075.0 %ผ่าน2,048.93655.5068.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก14,417.403,650.0074.7 %ผ่าน1,311.91882.8932.7 %ผ่าน
อบต. สารภี4,148.022,908.0029.9 %ผ่าน1,590.79249.8684.3 %ผ่าน
อบต. ไทยเจริญ6,229.751,888.0069.7 %ผ่าน909.28188.0679.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต14,137.561,957.3886.2 %ผ่าน1,532.701,323.1013.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแหลมทอง6,843.232,778.9959.4 %ผ่าน1,353.831,000.0026.1 %ผ่าน
อบต. หนองตะไก้ไม่ครบ3,296.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ780.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า3,650.212,466.6432.4 %ผ่าน1,030.85107.4689.6 %ผ่าน
อบต. หนองไม้ไผ่8,154.905,796.0028.9 %ผ่าน1,377.92427.5069.0 %ผ่าน
อบต.บ้านใหม่9,835.943,880.0060.6 %ผ่าน983.00163.8483.3 %ผ่าน
อบต. แก้งสนามนาง11,173.821,480.0086.8 %ผ่าน3,459.731,074.4768.9 %ผ่าน
อบต. โนนสำราญไม่ครบ3,275.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ360.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงพะไล44,497.285,800.3687.0 %ผ่าน2,006.60281.5786.0 %ผ่าน
อบต. สีสุก4,019.182,445.0039.2 %ผ่าน1,903.24149.1492.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงสำโรง7,824.362,581.0067.0 %ผ่าน1,700.55241.2385.8 %ผ่าน
อบต. โนนแดง3,887.792,293.0041.0 %ผ่าน881.71375.3057.4 %ผ่าน
อบต. โนนตาเถร6,634.772,037.0069.3 %ผ่าน1,015.53316.3868.8 %ผ่าน
อบต. สำพะเนียง6,164.463,511.0043.0 %ผ่าน978.18130.7586.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหิน2,329.563,248.00-39.4 %ไม่ผ่าน1,183.91231.8280.4 %ผ่าน
อบต. ดอนยาวใหญ่4,682.561,637.0065.0 %ผ่าน888.52360.5659.4 %ผ่าน
อบต. วังน้ำเขียว3,121.501,744.0044.1 %ผ่าน1,669.61771.6553.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีไม่ครบ5,491.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ27.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ระเริง2,573.721,375.0046.6 %ผ่าน1,278.77269.5578.9 %ผ่าน
อบต. อุดมทรัพย์562,019.068,351.9798.5 %ผ่าน2,189.75895.4359.1 %ผ่าน
อบต. ไทยสามัคคี10,373.526,009.9842.1 %ผ่าน1,811.81607.5666.5 %ผ่าน
อบต.สำนักตะคร้อ2,343.371,348.0042.5 %ผ่าน1,504.40300.7980.0 %ผ่าน
อบต.หนองแวง13,354.184,831.0063.8 %ผ่าน1,768.14566.1268.0 %ผ่าน
อบต.บึงปรือ41,471.622,372.0094.3 %ผ่าน1,583.05320.9279.7 %ผ่าน
อบต. วังยายทอง4,210.091,343.0068.1 %ผ่าน1,406.09224.8784.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองยาง5,722.013,154.0044.9 %ผ่าน1,788.63972.6245.6 %ผ่าน
อบต.กระเบื้องนอก4,502.232,485.0044.8 %ผ่าน1,810.19551.0069.6 %ผ่าน
อบต.ละหานปลาค้าวไม่ครบ2,633.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ392.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนอุดม6,692.592,788.0058.3 %ผ่าน1,857.45443.5176.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.มาบกราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พังเทียม5,351.023,320.2238.0 %ผ่าน1,270.38430.7566.1 %ผ่าน
อบต.ทัพรั้ง3,704.654,536.00-22.4 %ไม่ผ่าน1,363.92883.5635.2 %ผ่าน
อบต.หนองหอย4,728.512,805.0040.7 %ผ่าน1,342.72377.6571.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านยาง4,445.012,239.0049.6 %ผ่าน2,339.73284.3087.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลช่องแมว4,809.953,633.9024.5 %ผ่าน2,415.502,386.041.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไพล6,770.342,404.0064.5 %ผ่าน2,154.33400.7481.4 %ผ่าน
อบต.เมืองพะไล1,812.751,944.00-7.2 %ไม่ผ่าน1,933.30161.1291.7 %ผ่าน
อบต. โนนจานไม่ครบ2,214.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ268.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวลาย4,423.062,830.0036.0 %ผ่าน1,960.67138.7692.9 %ผ่าน
อบต.หนองหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สีดา9,285.843,051.0067.1 %ผ่าน1,873.51284.2584.8 %ผ่าน
อบต.โพนทอง3,719.592,456.0034.0 %ผ่าน2,982.86160.7894.6 %ผ่าน
อบต.โนนประดู่ไม่ครบ5,284.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ342.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สามเมือง7,616.373,802.0050.1 %ผ่าน2,532.97293.7488.4 %ผ่าน
อบต.หนองตาดใหญ่2,040.132,753.00-34.9 %ไม่ผ่าน1,610.75247.1884.7 %ผ่าน
อบต. ช้างทอง4,065.392,283.3043.8 %ผ่าน778.69161.5079.3 %ผ่าน
อบต. ท่าช้าง3,628.851,871.1948.4 %ผ่าน1,018.43174.3682.9 %ผ่าน
อบต. พระพุทธ7,362.563,273.0055.5 %ผ่าน850.70403.8452.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม15,560.895,026.0067.7 %ผ่าน1,210.05425.6064.8 %ผ่าน
อบต. หนองยาง5,529.753,225.5441.7 %ผ่าน942.53264.0072.0 %ผ่าน
อบต.พะเนา4,321.662,711.0037.3 %ผ่าน584.14604.88-3.6 %ไม่ผ่าน