สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสมุทรปราการ (อาคารอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง)57,788.0424,983.8656.8 %ผ่าน3,645.925,163.90-41.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองลัดหลวง34,572.3432,000.007.4 %ไม่ผ่าน3,026.79135.8595.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองพระประแดง39,059.2718,098.0053.7 %ผ่าน1,383.99399.1071.2 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย79,284.9256,000.0029.4 %ผ่าน7,160.67639.6491.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านสำโรง22,121.7717,842.0019.3 %ไม่ผ่าน4,727.38526.9988.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเมือง40,796.9421,858.0046.4 %ผ่าน7,335.9013,034.25-77.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเสาธง49,855.6316,914.0066.1 %ผ่าน2,710.61498.6081.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ45,820.2677,149.00-68.4 %ไม่ผ่าน5,055.2811,234.80-122.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองสวน15,849.248,238.0048.0 %ผ่าน11,202.0647.5099.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางบ่อ7,082.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,407.341,036.4069.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพลี11,259.4229,751.00-164.2 %ไม่ผ่าน2,035.722,500.03-22.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์59,430.7227,089.0054.4 %ผ่าน2,330.485,298.64-127.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแพรกษา42,087.8539,000.007.3 %ไม่ผ่าน3,465.484,122.47-19.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองด่าน20,262.0513,790.0031.9 %ผ่าน4,470.513,353.0025.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า16,073.3212,000.0025.3 %ผ่าน1,792.334,355.96-143.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู148,661.80126,591.0014.8 %ไม่ผ่าน9,232.188,825.354.4 %ไม่ผ่าน
อบจ. สมุทรปราการ42,056.8623,559.0044.0 %ผ่าน30,538.104,739.2784.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองแพรกษา20,816.487,483.0064.1 %ผ่าน4,201.465,415.45-28.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บางโปรง10,109.358,450.0016.4 %ไม่ผ่าน1,153.00696.3039.6 %ผ่าน
อบต. บางด้วน5,329.9112,724.00-138.7 %ไม่ผ่าน717.011,459.00-103.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพารักษ์17,673.789,998.0043.4 %ผ่าน10,569.592,571.6775.7 %ผ่าน
อบต. บางบ่อ29,170.5213,741.0052.9 %ผ่าน2,360.6910,843.35-359.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ14,312.918,968.0037.3 %ผ่าน1,510.192,594.78-71.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย11,042.527,097.0035.7 %ผ่าน1,239.732,128.11-71.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเพรียง8,803.662,156.0075.5 %ผ่าน2,545.178,738.18-243.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองด่าน28,939.496,817.0076.4 %ผ่าน1,704.693,284.10-92.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง5,288.014,111.0022.3 %ผ่าน1,075.181,712.10-59.2 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองนิยมยาตรา4,088.934,163.00-1.8 %ไม่ผ่าน3,347.541,442.0856.9 %ผ่าน
อบต. บางพลีใหญ่25,403.3146,000.00-81.1 %ไม่ผ่าน4,079.827,443.20-82.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางแก้ว82,945.5758,976.0028.9 %ผ่าน4,536.001,659.3563.4 %ผ่าน
อบต. บางปลา15,481.3012,283.0020.7 %ผ่าน3,580.199,099.93-154.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง28,072.6318,000.0035.9 %ผ่าน4,699.057,868.55-67.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ17,228.7114,000.0018.7 %ไม่ผ่าน2,867.763,759.85-31.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ37,844.6433,521.0011.4 %ไม่ผ่าน2,227.702,934.20-31.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางยอไม่ครบ11,269.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,303.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บางกระเจ้า7,056.054,664.0033.9 %ผ่าน1,928.79816.7857.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง145,843.8926,904.0081.6 %ผ่าน1,098.48857.8621.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ3,158.741,536.0051.4 %ผ่าน471.20692.00-46.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว22,455.124,673.0079.2 %ผ่าน1,227.141,275.45-3.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ทรงคนองไม่ครบ2,990.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ10,083.838,100.0019.7 %ไม่ผ่าน964.45523.5045.7 %ผ่าน
อบต. บ้านคลองสวน7,590.1917,381.00-129.0 %ไม่ผ่าน2,564.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แหลมฟ้าผ่า12,480.163,396.0072.8 %ผ่าน2,419.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ในคลองบางปลากด15,714.9213,791.0012.2 %ไม่ผ่าน3,078.7014,388.32-367.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง56,532.6917,086.0069.8 %ผ่าน16,189.906,459.5060.1 %ผ่าน
อบต.ศีรษะจรเข้น้อย9,774.694,862.0050.3 %ผ่าน2,936.523,979.92-35.5 %ไม่ผ่าน
อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่8,811.283,593.0059.2 %ผ่าน3,131.991,833.5041.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่21,593.0822,141.00-2.5 %ไม่ผ่าน3,421.156,254.94-82.8 %ไม่ผ่าน