สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์188,057.8090,493.2051.9 %ผ่าน7,053.511,631.7576.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองนางรอง42,957.26218.0099.5 %ผ่าน4,899.474,566.506.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกระสังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลประโคนชัย35,357.1617,342.2651.0 %ผ่าน2,182.291,847.4515.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละหานทราย6,788.615,434.0020.0 %ไม่ผ่าน1,840.67786.3457.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ24,263.7925,457.54-4.9 %ไม่ผ่าน8,759.223,925.3655.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสตึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองกี่12,234.306,851.3444.0 %ผ่าน2,615.372,418.357.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคูเมือง7,551.103,408.0054.9 %ผ่าน965.04413.5757.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแคนดง8,327.963,713.0055.4 %ผ่าน1,595.811,678.60-5.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทะเมนชัย11,804.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ860.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์15,261.5014,922.792.2 %ไม่ผ่าน2,049.931,237.9039.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนดินแดง6,265.322,947.9052.9 %ผ่าน2,371.791,695.7528.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ5,959.701,548.6074.0 %ผ่าน778.23710.908.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกรวด14,140.542,037.0085.6 %ผ่าน1,329.31967.5027.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์6,163.203,508.0043.1 %ผ่าน1,568.15563.4764.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปะคำ5,090.834,246.3716.6 %ไม่ผ่าน1,703.541,714.00-0.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง25,093.327,531.1370.0 %ผ่าน1,758.732,263.04-28.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย9,638.242,998.1968.9 %ผ่าน936.96821.6712.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุทไธสง16,722.714,896.3170.7 %ผ่าน1,681.82193.1488.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหงส์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยราช6,305.524,254.0132.5 %ผ่าน687.71783.55-13.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ14,537.786,856.0052.8 %ผ่าน1,458.34996.7331.7 %ผ่าน
อบจ. บุรีรัมย์96,576.8630,200.0068.7 %ผ่าน2,977.633,022.85-1.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอิสาณ30,802.589,065.5670.6 %ผ่าน3,357.309,606.22-186.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เสม็ด180,814.773,523.8498.1 %ผ่าน2,829.082,203.0922.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านบัว6,600.352,312.4265.0 %ผ่าน1,165.88383.2467.1 %ผ่าน
อบต. สะแกโพรง5,570.504,433.9520.4 %ผ่าน1,085.50775.3128.6 %ผ่าน
อบต.สวายจีก5,888.074,450.2824.4 %ผ่าน988.521.0099.9 %ผ่าน
อบต. บ้านยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พระครูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองตาด7,965.964,937.0138.0 %ผ่าน2,224.21985.5255.7 %ผ่าน
อบต. ลุมปุ๊กไม่ครบ1,664.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สองห้อง6,409.202,785.2156.5 %ผ่าน686.82367.3346.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง12,522.163,649.3670.9 %ผ่าน847.07309.0063.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองชุมเห็ด12,851.229,228.2428.2 %ผ่าน2,565.853,880.76-51.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักเขต14,850.192,059.9986.1 %ผ่าน1,003.18515.1448.6 %ผ่าน
อบต. สะแกซำ7,463.043,549.9752.4 %ผ่าน1,975.03536.0072.9 %ผ่าน
อบต. กลันทา5,031.092,074.5858.8 %ผ่าน541.03458.6415.2 %ไม่ผ่าน
อบต.กระสัง6,705.573,482.0048.1 %ผ่าน847.62272.9467.8 %ผ่าน
อบต. เมืองฝาง13,172.135,302.2659.7 %ผ่าน1,401.295.9699.6 %ผ่าน
อบต. คูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปะเคียบ8,930.334,766.0046.6 %ผ่าน1,269.60617.8051.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ6,206.953,535.1243.0 %ผ่าน1,164.23326.6871.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ6,218.823,161.9149.2 %ผ่าน995.40214.9378.4 %ผ่าน
อบต. หินเหล็กไฟ71,999.801,849.8897.4 %ผ่าน1,170.298,185.00-599.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ตูมใหญ่5,287.773,342.9836.8 %ผ่าน1,255.45455.5163.7 %ผ่าน
อบต. หนองขมารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุดมธรรม7,057.923,301.0053.2 %ผ่าน1,211.22332.5072.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน23,235.153,483.5085.0 %ผ่าน1,361.67557.5059.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสองชั้น6,259.926,970.75-11.4 %ไม่ผ่าน1,475.47400.9172.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน5,094.792,349.0053.9 %ผ่าน1,075.40855.3820.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเต็ง7,480.953,845.0048.6 %ผ่าน1,295.56629.8551.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ (กระสัง)5,012.993,009.0040.0 %ผ่าน948.87322.3966.0 %ผ่าน
อบต.ชุมแสง อ.นางรอง 7,423.642,311.0068.9 %ผ่าน1,259.51327.7574.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ21,773.843,055.0086.0 %ผ่าน944.18331.0064.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยสำราญ3,057.933,211.00-5.0 %ไม่ผ่าน883.87324.6763.3 %ผ่าน
อบต.กันทรารมณ์7,943.773,174.0060.0 %ผ่าน1,105.2346.9495.8 %ผ่าน
อบต. ศรีภูมิ1,827.011,701.006.9 %ไม่ผ่าน798.18152.0081.0 %ผ่าน
อบต. นางรอง5,702.443,527.0038.1 %ผ่าน1,472.59160.5189.1 %ผ่าน
อบต.สะเดา อ.นางรอง6,189.333,050.0050.7 %ผ่าน1,399.46673.5551.9 %ผ่าน
อบต. ชุมแสง อ.สตึก4,357.235,671.00-30.2 %ไม่ผ่าน1,297.851,020.1121.4 %ผ่าน
อบต. หนองโบสถ์760.423,964.23-421.3 %ไม่ผ่าน1,258.65363.6571.1 %ผ่าน
อบต. หนองกง6,624.571,135.0082.9 %ผ่าน1,048.26274.8173.8 %ผ่าน
อบต. ถนนหัก49,203.383,832.0092.2 %ผ่าน1,223.13268.5478.0 %ผ่าน
อบต. หนองไทร2,639.561,701.0535.6 %ผ่าน1,781.84114.0093.6 %ผ่าน
อบต. ก้านเหลือง2,590.651,432.0044.7 %ผ่าน1,068.44380.0064.4 %ผ่าน
อบต. บ้านสิงห์7,458.732,657.0064.4 %ผ่าน1,414.83215.0384.8 %ผ่าน
อบต. ลำไทรโยง9,436.991,977.9179.0 %ผ่าน1,247.09363.4570.9 %ผ่าน
อบต. ทรัพย์พระยา4,387.552,063.0053.0 %ผ่าน1,232.14265.5078.5 %ผ่าน
อบต. หนองยายพิมพ์43,441.862,227.0094.9 %ผ่าน1,129.87136.6087.9 %ผ่าน
อบต. หัวถนน9,478.622,482.0073.8 %ผ่าน1,085.82323.3070.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง5,092.074,864.184.5 %ไม่ผ่าน1,136.60328.9871.1 %ผ่าน
อบต. หนองโสน2,471.552,329.505.7 %ไม่ผ่าน1,319.11378.5271.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี37,725.646,588.1882.5 %ผ่าน1,376.19604.1056.1 %ผ่าน
อบต. เย้ยปราสาท5,117.531,743.0065.9 %ผ่าน1,377.26304.9977.9 %ผ่าน
อบต. เมืองไผ่ (หนองกี่)10,970.715,765.0047.5 %ผ่าน1,712.93187.0389.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนอะราง5,878.084,515.5423.2 %ผ่าน2,094.281,052.3449.8 %ผ่าน
อบต. โคกสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งกระเต็น9,585.563,616.0062.3 %ผ่าน1,574.94163.5989.6 %ผ่าน
อบต. ท่าโพธิ์ชัย6,605.032,115.0068.0 %ผ่าน7,153.93339.4795.3 %ผ่าน
อบต. โคกสูง4,132.832,756.0033.3 %ผ่าน1,580.90673.5557.4 %ผ่าน
อบต. บุกระสัง5,323.624,256.0020.1 %ผ่าน1,342.92212.7384.2 %ผ่าน
อบต. ละหานทรายไม่ครบ3,326.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ466.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตาจง55,531.204,377.7192.1 %ผ่าน2,360.751,650.7730.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำโรงใหม่11,582.437,142.5438.3 %ผ่าน2,797.24559.3980.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแวง46,096.135,382.9888.3 %ผ่าน2,946.331,095.9662.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตะครองไม่ครบ3,763.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกว่าน6,455.334,343.0032.7 %ผ่าน1,787.06634.8064.5 %ผ่าน
อบต. ประโคนชัย8,512.524,088.9852.0 %ผ่าน1,074.58788.9526.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแสลงโทน4,532.315,765.00-27.2 %ไม่ผ่าน1,269.13256.5079.8 %ผ่าน
อบต. บ้านไทร7,965.792,900.6063.6 %ผ่าน1,653.111,037.1237.3 %ผ่าน
อบต. ละเวี้ย8,863.601,400.0084.2 %ผ่าน1,177.59122.9889.6 %ผ่าน
อบต. จรเข้มาก8,074.294,373.0445.8 %ผ่าน1,480.66827.4644.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู5,718.193,643.5436.3 %ผ่าน1,187.11248.1579.1 %ผ่าน
อบต. โคกย่าง7,348.021,996.1272.8 %ผ่าน1,254.56254.2879.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกม้า5,245.533,920.0025.3 %ผ่าน2,221.34133.2094.0 %ผ่าน
อบต. ไพศาล33,430.062,452.0092.7 %ผ่าน1,418.12883.5037.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ17,011.013,995.0076.5 %ผ่าน1,671.04942.4043.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาคอก9,932.752,612.0073.7 %ผ่าน8,880.67827.9090.7 %ผ่าน
อบต. หนองบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกมะขามไม่ครบ3,385.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ223.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม4,556.733,051.0033.0 %ผ่าน1,201.697,848.00-553.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ประทัดบุ10,363.692,702.0073.9 %ผ่าน1,081.54351.5567.5 %ผ่าน
อบต. สี่เหลี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์10,798.732,829.0073.8 %ผ่าน1,395.59821.8541.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองไม้งามไม่ครบ4,401.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ523.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปราสาท(อ.บ้านกรวด)7,300.752,389.0067.3 %ผ่าน1,397.07875.9637.3 %ผ่าน
อบต. สายตะกูไม่ครบ5,396.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,045.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินลาด5,974.373,460.0042.1 %ผ่าน1,455.61536.8863.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงเจริญไม่ครบ4,539.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ944.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจันทบเพชร11,350.105,970.3647.4 %ผ่าน1,779.43799.1055.1 %ผ่าน
อบต. เขาดินเหนือ6,181.222,316.0062.5 %ผ่าน1,437.44303.1478.9 %ผ่าน
อบต. บ้านจาน9,858.022,651.0073.1 %ผ่าน1,378.05503.4263.5 %ผ่าน
อบต. บ้านเป้า9,047.631,590.6082.4 %ผ่าน1,275.64503.2060.6 %ผ่าน
อบต. บ้านแวง3,856.022,931.0024.0 %ผ่าน1,328.19297.5577.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง1,851.723,760.18-103.1 %ไม่ผ่าน1,306.06550.6857.8 %ผ่าน
อบต. หายโศก4,534.402,505.0044.8 %ผ่าน1,366.93538.5060.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู3,861.592,336.0039.5 %ผ่าน901.43403.1455.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทะเมนชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตลาดโพธิ์14,266.441,766.3887.6 %ผ่าน945.21220.8776.6 %ผ่าน
อบต.หนองกระทิง4,106.053,387.0017.5 %ไม่ผ่าน1,031.67173.2583.2 %ผ่าน
อบต. โคกกลาง6,188.743,658.0040.9 %ผ่าน1,151.57241.5279.0 %ผ่าน
อบต. โคกสะอาด7,380.262,300.2068.8 %ผ่าน1,279.75293.7077.1 %ผ่าน
อบต. เมืองแฝก10,641.726,382.0040.0 %ผ่าน1,052.50769.5026.9 %ผ่าน
อบต.บ้านยาง4,900.923,137.0136.0 %ผ่าน1,072.93464.1256.7 %ผ่าน
อบต. ผไทรินทร์8,932.764,610.0048.4 %ผ่าน1,569.07381.2975.7 %ผ่าน
อบต. โคกล่ามไม่ครบ2,856.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินโคน7,567.123,238.0057.2 %ผ่าน946.43176.2581.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก6,128.673,172.0048.2 %ผ่าน1,257.37161.4087.2 %ผ่าน
อบต. บุโพธิ์3,750.471,502.0060.0 %ผ่าน920.79204.0277.8 %ผ่าน
อบต. หนองโดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีสตึก9,395.703,601.0061.7 %ผ่าน1,502.69765.3249.1 %ผ่าน
อบต. นิคม4,142.953,973.004.1 %ไม่ผ่าน1,369.11649.8452.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งวัง38,509.78222.9199.4 %ผ่าน1,605.91319.8980.1 %ผ่าน
อบต. เมืองแก24,272.003,220.0086.7 %ผ่าน4,068.77643.1384.2 %ผ่าน
อบต. หนองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ร่อนทอง6,964.373,366.0051.7 %ผ่าน1,324.67475.4264.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนมนต์6,850.833,663.0046.5 %ผ่าน1,065.34309.7970.9 %ผ่าน
อบต. ชุมแสง (กระสัง)ไม่ครบ2,250.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าม่วงไม่ครบ2,223.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ415.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสะแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สนามชัย4,099.322,857.0030.3 %ผ่าน1,081.81451.6458.3 %ผ่าน
อบต. กระสังไม่ครบ2,268.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ750.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทยเจริญ6,290.114,701.0025.3 %ผ่าน1,568.50607.0061.3 %ผ่าน
อบต. หนองบัว7,162.772,311.7567.7 %ผ่าน1,344.80484.0064.0 %ผ่าน
อบต. โคกมะม่วง14,631.513,729.2274.5 %ผ่าน2,504.221,122.8055.2 %ผ่าน
อบต. หูทำนบ8,699.534,837.8744.4 %ผ่าน1,395.40965.7530.8 %ผ่าน
อบต. นาโพธิ์8,527.663,351.0060.7 %ผ่าน1,280.97271.5278.8 %ผ่าน
อบต. บ้านคู4,135.154,526.96-9.5 %ไม่ผ่าน1,533.14471.9769.2 %ผ่าน
อบต. บ้านดู่3,779.185,202.00-37.6 %ไม่ผ่าน1,323.52347.8273.7 %ผ่าน
อบต. ดอนกอก9,985.322,406.0075.9 %ผ่าน1,426.40348.2775.6 %ผ่าน
อบต. ศรีสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องคฺ์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 4,601.972,409.0047.7 %ผ่าน1,220.16307.0774.8 %ผ่าน
อบต. ไทยสามัคคี5,521.023,159.0042.8 %ผ่าน1,465.99681.8153.5 %ผ่าน
อบต. หนองชัยศรี5,158.753,363.0034.8 %ผ่าน1,287.31265.4879.4 %ผ่าน
อบต. เสาเดียว4,526.843,277.0027.6 %ผ่าน1,276.87523.9359.0 %ผ่าน
อบต. เมืองฝ้าย10,754.713,399.0068.4 %ผ่าน1,268.41308.7375.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง4,433.312,936.0033.8 %ผ่าน1,267.72174.5886.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจันดุม21,419.747,794.0063.6 %ผ่าน2,480.26628.5974.7 %ผ่าน
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกขมิ้น10,277.763,730.0063.7 %ผ่าน2,343.47467.4780.1 %ผ่าน
อบต. ป่าชัน6,752.182,112.0068.7 %ผ่าน896.22499.4844.3 %ผ่าน
อบต.สะเดา3,595.75692.0080.8 %ผ่าน631.69263.2958.3 %ผ่าน
อบต. สำโรง4,301.101,977.0054.0 %ผ่าน772.33299.2561.3 %ผ่าน
อบต. ห้วยราช6,242.511,830.0070.7 %ผ่าน1,550.30594.2561.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามแวง2,774.202,795.00-0.7 %ไม่ผ่าน651.6976.0088.3 %ผ่าน
อบต. ตาเสา6,981.472,200.0068.5 %ผ่าน842.76114.0086.5 %ผ่าน
อบต. บ้านตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สนวน7,602.532,970.0060.9 %ผ่าน695.38233.2066.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก7,346.212,166.0070.5 %ผ่าน813.32620.9623.7 %ผ่าน
อบต. เมืองโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสุวรรณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งจังหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโกรกแก้วไม่ครบ6,500.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ245.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงอีจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชำนิ15,040.791,543.2089.7 %ผ่าน979.29377.1961.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองปล่อง4,914.652,468.0049.8 %ผ่าน939.98245.6073.9 %ผ่าน
อบต. เมืองยาง16,683.313,355.0079.9 %ผ่าน1,111.89218.5380.3 %ผ่าน
อบต. ช่อผกา3,312.011,556.0053.0 %ผ่าน1,213.51275.5077.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด3,437.752,671.7622.3 %ผ่าน957.62279.1470.9 %ผ่าน
อบต. โคกสนวน2,899.831,947.6232.8 %ผ่าน715.66103.5785.5 %ผ่าน
อบต. หนองแวง5,176.662,468.0052.3 %ผ่าน1,225.48117.7690.4 %ผ่าน
อบต. ทองหลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แดงใหญ่7,155.012,977.1158.4 %ผ่าน1,368.45298.5378.2 %ผ่าน
อบต. กู่สวนแตงไม่ครบ4,544.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ415.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง6,694.353,309.0050.6 %ผ่าน1,315.73572.6856.5 %ผ่าน
อบต. โนนดินแดง1,818.251,727.705.0 %ไม่ผ่าน1,584.34188.7388.1 %ผ่าน
อบต. ส้มป่อย3,124.821,839.0041.1 %ผ่าน1,459.7643.4097.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองไม่ครบ30,438.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ385.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านด่าน16,450.766,285.5461.8 %ผ่าน1,277.561,059.6217.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปราสาทไม่ครบ5,542.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ438.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนขวาง5,380.392,323.1556.8 %ผ่าน1,839.161,030.7544.0 %ผ่าน
อบต.แคนดง10,268.581,999.0080.5 %ผ่าน1,288.21195.4184.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ342.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สระบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายไม่ครบ3,400.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ910.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เจริญสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.อีสานเขต3,368.972,263.0032.8 %ผ่าน1,329.67188.3985.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลถาวร10,357.024,911.0052.6 %ผ่าน2,056.41834.3459.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา5,860.742,724.0053.5 %ผ่าน1,824.401,233.9632.4 %ผ่าน
อบต.มะเฟือง5,712.342,464.0056.9 %ผ่าน1,241.26413.7766.7 %ผ่าน
อบต.พุทธไธสงไม่ครบ2,103.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ632.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา3,701.492,345.0036.6 %ผ่าน1,538.82296.3680.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยหิน9,606.082,015.0079.0 %ผ่าน1,554.71950.0038.9 %ผ่าน