สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบ24,434.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ22,311.4310,568.7652.6 %ผ่าน1,036.142,981.65-187.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกังแอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสำโรงทาบไม่ครบ7,213.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ659.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจอมพระ9,066.503,300.0063.6 %ผ่าน1,236.29870.5029.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมพลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าตูม2,906.342,164.0025.5 %ผ่าน920.10232.4774.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท27,553.804,849.5982.4 %ผ่าน1,016.002.8599.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบัวเชด4,939.333,429.0030.6 %ผ่าน1,654.26954.1242.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองที10,117.836,970.0031.1 %ผ่าน777.73576.0025.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรัตนบุรีไม่ครบ11,536.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,892.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ไม่ครบ4,746.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,122.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสนมไม่ครบ7,617.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ981.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.สุรินทร์991,681.3142,022.1495.8 %ผ่าน6,787.968,229.40-21.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ตั้งใจไม่ครบ3,284.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ418.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เพี้ยราม2,458.333,363.25-36.8 %ไม่ผ่าน832.94537.7535.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี3,768.854,680.58-24.2 %ไม่ผ่าน841.35723.6814.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าสว่างไม่ครบ5,195.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ565.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สลักไดไม่ครบ5,882.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,387.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง9,296.444,034.0056.6 %ผ่าน1,224.48616.3649.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง6,063.882,638.3456.5 %ผ่าน723.76234.1167.7 %ผ่าน
อบต. แกใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นอกเมือง80,264.977,164.6391.1 %ผ่าน1,785.324,786.87-168.1 %ไม่ผ่าน
อบต.คอโด8,344.375,128.3638.5 %ผ่าน1,009.23552.5145.3 %ผ่าน
อบต. สวาย11,969.065,136.2157.1 %ผ่าน1,309.69269.8179.4 %ผ่าน
อบต. เฉนียง13,188.395,956.8054.8 %ผ่าน4,937.45592.2088.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์4,406.282,845.1935.4 %ผ่าน756.43360.2052.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองที17,612.174,206.0676.1 %ผ่าน8,934.15964.4789.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลราม3,279.643,377.00-3.0 %ไม่ผ่าน917.22522.6543.0 %ผ่าน
อบต. บุฤาษี6,880.952,918.3257.6 %ผ่าน759.44325.5757.1 %ผ่าน
อบต. ตระแสง6,706.052,900.2756.8 %ผ่าน694.68298.0357.1 %ผ่าน
อบต. แสลงพันธ์8,812.333,408.0061.3 %ผ่าน6,835.35455.6693.3 %ผ่าน
อบต. กาเกาะ4,205.412,671.6936.5 %ผ่าน2,534.64627.2475.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ไม่ครบ3,764.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ633.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพรขลา4,909.213,201.0034.8 %ผ่าน1,515.18364.5375.9 %ผ่าน
อบต. ศรีณรงค์ไม่ครบ5,338.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ455.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยะวึก2,402.529,005.00-274.8 %ไม่ผ่าน1,572.50714.2454.6 %ผ่าน
อบต. เมืองบัว14,887.945,812.0061.0 %ผ่าน2,272.40373.1583.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระขุด3,747.624,153.03-10.8 %ไม่ผ่าน2,413.30429.7382.2 %ผ่าน
อบต. กระเบื้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ3,118.521,594.0048.9 %ผ่าน1,597.48402.2374.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม7,964.874,337.0045.5 %ผ่าน1,151.31299.0674.0 %ผ่าน
อบต. กระโพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ8,521.596,197.0027.3 %ผ่าน1,260.06736.2541.6 %ผ่าน
อบต. โพนครก4,159.292,047.9250.8 %ผ่าน5,738.66561.1090.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองแก9,327.215,072.8645.6 %ผ่าน2,046.933,059.07-49.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว16,015.583,388.0078.8 %ผ่าน1,046.01281.3173.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคกไม่ครบ1,912.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ296.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเมธีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งกุลา4,770.192,993.0037.3 %ผ่าน1,197.88281.3076.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ5,693.113,002.0047.3 %ผ่าน775.77209.0073.1 %ผ่าน
อบต. เมืองลีงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกระหาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบุแกรง4,896.643,447.0029.6 %ผ่าน1,275.82508.4860.1 %ผ่าน
อบต. หนองสนิท8,521.093,693.0056.7 %ผ่าน1,006.63539.1246.4 %ผ่าน
อบต. บ้านผือไม่ครบ3,915.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ749.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลุ่มระวีไม่ครบ2,657.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ375.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชุมแสง3,667.631,113.8469.6 %ผ่าน935.33343.1063.3 %ผ่าน
อบต. เป็นสุข13,534.822,317.0082.9 %ผ่าน840.02259.2869.1 %ผ่าน
อบต. กังแอน5,940.874,774.1119.6 %ไม่ผ่าน940.55323.0065.7 %ผ่าน
อบต. ทมอไม่ครบ3,070.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ477.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพล23,437.181,935.0091.7 %ผ่าน789.82217.6272.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ6,985.422,739.3060.8 %ผ่าน1,145.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งมนไม่ครบ1,470.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ368.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา14,257.723,339.0076.6 %ผ่าน1,054.03511.0551.5 %ผ่าน
อบต. หนองใหญ่35,110.113,213.0090.8 %ผ่าน1,096.89420.9261.6 %ผ่าน
อบต. โคกยาง7,989.4312,807.00-60.3 %ไม่ผ่าน1,321.75754.4542.9 %ผ่าน
อบต. โคกสะอาด8,004.731,479.0081.5 %ผ่าน1,160.66483.5558.3 %ผ่าน
อบต. บ้านไทร5,263.993,217.0038.9 %ผ่าน963.81532.4044.8 %ผ่าน
อบต. โชคนาสามไม่ครบ2,124.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เชื้อเพลิงไม่ครบ3,623.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ301.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ปราสาทหนง3,890.391,751.0055.0 %ผ่าน759.97128.4983.1 %ผ่าน
อบต. ตานี2,259.812,443.00-8.1 %ไม่ผ่าน991.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านพลวง3,520.992,447.0030.5 %ผ่าน1,005.63437.4756.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล5,076.283,193.4237.1 %ผ่าน1,369.00898.8834.3 %ผ่าน
อบต. สมุด3,470.621,105.3068.2 %ผ่าน1,548.1480.6494.8 %ผ่าน
อบต. ประทัดบุ7,109.744,574.0035.7 %ผ่าน1,529.36525.1765.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกาบเชิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูตัน2,415.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,095.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่านไม่ครบ2,555.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,163.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกตะเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน4,446.602,323.0047.8 %ผ่าน1,221.70476.4561.0 %ผ่าน
อบต. รัตนบุรีไม่ครบ3,405.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ139.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธาตุ4,930.893,514.0028.7 %ผ่าน1,250.47380.5069.6 %ผ่าน
อบต. แกไม่ครบ3,295.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ392.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดอนแรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง6,302.162,470.0060.8 %ผ่าน1,251.88498.5860.2 %ผ่าน
อบต. หนองบัวบาน4,187.912,476.0040.9 %ผ่าน1,367.11361.3773.6 %ผ่าน
อบต. ไผ่2,662.222,279.0014.4 %ไม่ผ่าน1,616.97507.0968.6 %ผ่าน
อบต. เบิด3,089.622,765.0210.5 %ไม่ผ่าน1,037.90543.7047.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว5,696.392,718.0052.3 %ผ่าน1,276.37348.7872.7 %ผ่าน
อบต. กุดขาคีมไม่ครบ2,649.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ231.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางสว่างไม่ครบ2,239.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ329.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับใหญ่9,225.633,575.0061.2 %ผ่าน1,222.37402.5567.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนม6,361.296,002.605.6 %ไม่ผ่าน1,114.51107.1490.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก2,793.562,056.3926.4 %ผ่าน1,286.17213.1683.4 %ผ่าน
อบต. หนองระฆังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน11,785.732,053.0082.6 %ผ่าน1,096.04455.6858.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแคนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวงัว3,753.251,809.0051.8 %ผ่าน968.34281.8470.9 %ผ่าน
อบต. หนองอียอ4,342.392,969.0031.6 %ผ่าน1,152.75267.2176.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง4,214.082,693.0036.1 %ผ่าน961.35268.5972.1 %ผ่าน
อบต. ตรึม8,713.194,067.0053.3 %ผ่าน1,062.37164.2884.5 %ผ่าน
อบต. จารพัต6,807.423,134.0054.0 %ผ่าน1,098.41243.2077.9 %ผ่าน
อบต. ยาง14,245.117,681.0046.1 %ผ่าน4,627.57362.3292.2 %ผ่าน
อบต. แตล30,301.186,022.0080.1 %ผ่าน4,987.27947.0981.0 %ผ่าน
อบต. หนองบัว2,717.181,959.0027.9 %ผ่าน988.68424.2757.1 %ผ่าน
อบต. คาละแมะ8,971.393,687.0058.9 %ผ่าน1,006.76347.2965.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองขวาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช่างปี่55,422.445,770.6589.6 %ผ่าน950.41444.5553.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย4,764.992,760.0042.1 %ผ่าน1,032.09698.7532.3 %ผ่าน
อบต. ขวาวใหญ่2,099.701,468.0030.1 %ผ่าน754.81387.3148.7 %ผ่าน
อบต. นารุ่ง2,511.592,750.94-9.5 %ไม่ผ่าน866.43361.8858.2 %ผ่าน
อบต. ตรมไพร2,726.003,071.00-12.7 %ไม่ผ่าน878.98388.3655.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผักไหมไม่ครบ4,231.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ401.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สังขะ5,058.315,218.00-3.2 %ไม่ผ่าน1,445.89863.1740.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก1,127.572,959.00-162.4 %ไม่ผ่าน1,217.01167.8686.2 %ผ่าน
อบต.คม2,817.392,825.00-0.3 %ไม่ผ่าน1,330.57550.5958.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว7,650.424,422.0042.2 %ผ่าน1,549.50783.7549.4 %ผ่าน
อบต. บ้านจารย์12,576.472,633.0079.1 %ผ่าน1,384.02431.4368.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะกาดไม่ครบ3,227.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ588.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาตุม6,516.653,922.0039.8 %ผ่าน1,368.66645.7152.8 %ผ่าน
อบต. ทับทันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง11,382.653,396.6370.2 %ผ่าน1,177.74697.2540.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบไม่ครบ5,218.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ731.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา6,808.182,393.0064.9 %ผ่าน1,543.11289.6581.2 %ผ่าน
อบต. ลำดวน3,144.371,530.0051.3 %ผ่าน922.96416.7154.9 %ผ่าน
อบต. โชกเหนือ6,535.063,663.0043.9 %ผ่าน950.64202.6478.7 %ผ่าน
อบต.อู่โลก4,291.142,549.0040.6 %ผ่าน972.81291.5870.0 %ผ่าน
อบต. ตรำดม5,473.792,280.0058.3 %ผ่าน946.35266.7571.8 %ผ่าน
อบต. ตระเปียงเตีย6,510.292,045.0068.6 %ผ่าน827.19402.8051.3 %ผ่าน
อบต. สำโรงทาบ4,908.673,480.0029.1 %ผ่าน1,105.98399.0063.9 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่ล้อม6,786.723,930.0042.1 %ผ่าน1,445.60680.3952.9 %ผ่าน
อบต. กระออม3,387.212,416.0028.7 %ผ่าน1,627.72186.2388.6 %ผ่าน
อบต. หนองฮะ3,786.863,445.009.0 %ไม่ผ่าน963.44416.8956.7 %ผ่าน
อบต. ศรีสุข5,682.454,125.0027.4 %ผ่าน1,833.36271.7585.2 %ผ่าน
อบต. เกาะแก้ว4,020.193,581.0010.9 %ไม่ผ่าน1,006.48179.4982.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหมื่นศรี8,677.235,123.0041.0 %ผ่าน2,767.72450.4083.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ6,594.071,783.0073.0 %ผ่าน1,072.57332.6069.0 %ผ่าน
อบต. สะโนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่2,559.705,061.00-97.7 %ไม่ผ่าน1,212.17243.0180.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด1,826.032,825.00-54.7 %ไม่ผ่าน1,359.40221.9583.7 %ผ่าน
อบต. สะเดา1,400.792,926.00-108.9 %ไม่ผ่าน1,283.85266.0079.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส3,415.732,245.0034.3 %ผ่าน1,154.85581.8849.6 %ผ่าน
อบต. ตาวัง3,488.072,240.0035.8 %ผ่าน1,354.29345.8574.5 %ผ่าน
อบต. อาโพน11,710.343,238.0072.3 %ผ่าน4,199.98475.7588.7 %ผ่าน
อบต. สำเภาลูน12,227.731,813.0085.2 %ผ่าน1,167.02340.0770.9 %ผ่าน
อบต. บักได7,778.944,108.1247.2 %ผ่าน1,760.02473.1473.1 %ผ่าน
อบต.โคกกลาง3,606.502,446.0032.2 %ผ่าน1,586.04356.3577.5 %ผ่าน
อบต.จีกแดก2,287.352,260.201.2 %ไม่ผ่าน1,388.38322.0076.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง9,072.032,746.0069.7 %ผ่าน1,543.00723.3753.1 %ผ่าน
อบต.ณรงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แจนแวน7,539.374,081.0045.9 %ผ่าน1,701.68386.0077.3 %ผ่าน
อบต.ตรวจ5,581.563,982.0028.7 %ผ่าน1,351.21422.3168.7 %ผ่าน
อบต.หนองแวง12,723.303,118.0075.5 %ผ่าน1,458.76786.8346.1 %ผ่าน
อบต.ศรีสุข8,015.933,215.0059.9 %ผ่าน1,371.18520.5362.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์3,581.063,370.005.9 %ไม่ผ่าน968.95134.7586.1 %ผ่าน
อบต.บึง6,450.572,187.3066.1 %ผ่าน818.43170.5079.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก3,737.783,342.0010.6 %ไม่ผ่าน1,053.47317.6069.9 %ผ่าน
อบต.ปราสาททอง7,562.931,874.7075.2 %ผ่าน657.55186.7971.6 %ผ่าน
อบต.บ้านแร่5,334.233,785.0029.0 %ผ่าน777.24203.4773.8 %ผ่าน
อบต.คำผง7,557.232,816.0062.7 %ผ่าน1,446.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนน1,745.053,311.00-89.7 %ไม่ผ่าน1,499.06369.3875.4 %ผ่าน
อบต.ระเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองเทพไม่ครบ2,910.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลไม่ครบ8,212.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ589.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ