สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ไม่ครบ12,529.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,192.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขุนหาญ4,885.024,021.0017.7 %ไม่ผ่าน2,046.562,513.74-22.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์5,929.764,791.9619.2 %ไม่ผ่าน2,281.96895.1860.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพยุห์71,173.235,795.1291.9 %ผ่าน1,186.25973.8217.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไพรบึง13,936.075,808.0058.3 %ผ่าน1,610.191,629.17-1.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองคงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย2,594.8911,033.46-325.2 %ไม่ผ่าน1,283.84955.9225.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ8,534.715,397.9636.8 %ผ่าน1,248.311,242.710.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน3,793.931,233.0067.5 %ผ่าน1,088.89337.1869.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ40,102.3641,543.00-3.6 %ไม่ผ่าน7,774.121,559.3579.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด4,113.074,194.00-2.0 %ไม่ผ่าน694.52157.1877.4 %ผ่าน
อบต.ซำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจาน3,608.192,983.0017.3 %ไม่ผ่าน707.27223.3068.4 %ผ่าน
อบต. ตะดอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองครก4,680.976,620.00-41.4 %ไม่ผ่าน964.23626.0035.1 %ผ่าน
อบต. โพนข่า3,342.643,181.794.8 %ไม่ผ่าน659.87665.13-0.8 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนเขวา3,728.146,377.00-71.1 %ไม่ผ่าน934.811.0099.9 %ผ่าน
อบต. หญ้าปล้อง2,727.224,061.23-48.9 %ไม่ผ่าน1,207.26239.0380.2 %ผ่าน
อบต. ทุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไฮ5,211.832,199.1057.8 %ผ่าน569.37412.7527.5 %ผ่าน
อบต. หนองแก้ว16,924.483,587.7078.8 %ผ่าน661.89354.8746.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำคำ15,540.981,813.0088.3 %ผ่าน1,343.44590.9056.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์4,475.312,214.0050.5 %ผ่าน870.96478.3845.1 %ผ่าน
อบต. หมากเขียบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลิ้นฟ้า3,305.0377.9997.6 %ผ่าน710.31290.8559.1 %ผ่าน
อบต. คอนกาม3,989.521,807.0054.7 %ผ่าน1,648.98321.3380.5 %ผ่าน
อบต. โนนคูณ3,582.612,758.2823.0 %ผ่าน1,111.94240.6878.4 %ผ่าน
อบต. กุดเมืองฮามไม่ครบ5,426.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ273.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน4,304.174,230.001.7 %ไม่ผ่าน1,216.0958.9195.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ไม่ครบ4,020.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ348.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดูน3,587.472,505.0030.2 %ผ่าน783.851.0099.9 %ผ่าน
อบต. โนนสังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหัวช้าง6,401.97842.0086.8 %ผ่าน1,582.62193.9587.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแวงไม่ครบ3,177.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ102.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทาม6,255.403,304.2147.2 %ผ่าน912.51207.9677.2 %ผ่าน
อบต. ละทาย3,536.382,988.6915.5 %ไม่ผ่าน1,461.62215.9085.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย5,914.192,604.1856.0 %ผ่าน861.17133.2184.5 %ผ่าน
อบต. อีปาด2,787.021,968.6929.4 %ผ่าน768.48106.0286.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย3,560.91777.0078.2 %ผ่าน909.6548.1794.7 %ผ่าน
อบต. หนองบัว1,743.622,269.67-30.2 %ไม่ผ่าน1,194.17323.9172.9 %ผ่าน
อบต.ดู่ (กันทรารมย์)1,249.933,024.00-141.9 %ไม่ผ่าน839.93105.7087.4 %ผ่าน
อบต. ผักแพวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จาน (กันทรารมย์)4,117.675,024.00-22.0 %ไม่ผ่าน1,028.91315.1669.4 %ผ่าน
อบต. คำเนียม6,980.234,010.0042.6 %ผ่าน756.69214.0971.7 %ผ่าน
อบต. บึงมะลู8,204.394,347.0047.0 %ผ่าน1,414.59820.5842.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา25,929.245,526.9378.7 %ผ่าน1,306.98293.6377.5 %ผ่าน
อบต. เมือง5,576.882,994.0046.3 %ผ่าน1,179.72420.9064.3 %ผ่าน
อบต. สังเม็ก6,116.3316,718.62-173.3 %ไม่ผ่าน1,557.41218.4986.0 %ผ่าน
อบต. น้ำอ้อม3,834.353,796.001.0 %ไม่ผ่าน1,175.82170.0085.5 %ผ่าน
อบต. ละลาย7,567.381,575.6079.2 %ผ่าน1,651.66376.7977.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง2,169.414,399.00-102.8 %ไม่ผ่าน1,506.28334.8877.8 %ผ่าน
อบต. ตระกาจ3,633.234,288.89-18.0 %ไม่ผ่าน1,460.93594.7059.3 %ผ่าน
อบต. จานใหญ่ไม่ครบ4,866.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน6,908.304,525.0034.5 %ผ่าน1,457.671,109.7623.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชำ4,297.102,306.0046.3 %ผ่าน1,787.60242.5786.4 %ผ่าน
อบต. กระแชง56,370.2941,823.0025.8 %ผ่าน1,935.23962.8450.2 %ผ่าน
อบต. โนนสำราญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด5,572.902,913.0047.7 %ผ่าน1,207.47378.5068.7 %ผ่าน
อบต. เสาธงชัย2,239.065,150.00-130.0 %ไม่ผ่าน1,734.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขนุน15,048.444,591.3669.5 %ผ่าน1,457.34348.2776.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนกล้วย8,753.945,156.0041.1 %ผ่าน1,432.06489.0465.9 %ผ่าน
อบต. เวียงเหนือ955.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,278.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งใหญ่7,652.703,789.0050.5 %ผ่าน1,351.57366.8872.9 %ผ่าน
อบต. ภูผาหมอก2,633.482,415.008.3 %ไม่ผ่าน1,382.01315.8077.1 %ผ่าน
อบต. กันทรารมย์ไม่ครบ2,411.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ909.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จะกง6,263.922,644.0057.8 %ผ่าน1,112.13177.5284.0 %ผ่าน
อบต. ใจดีไม่ครบ2,588.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ388.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดองกำเม็ดไม่ครบ16,761.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ685.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โสน6,488.3819,918.00-207.0 %ไม่ผ่าน2,943.70727.5675.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่34,436.174,548.1886.8 %ผ่าน1,657.15794.0652.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่5,526.542,582.5053.3 %ผ่าน1,339.20417.5468.8 %ผ่าน
อบต. ตาอุด5,372.532,638.5050.9 %ผ่าน4,541.93211.3995.3 %ผ่าน
อบต. ห้วยเหนือ8,354.753,619.0056.7 %ผ่าน1,143.59603.2547.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยใต้2,563.111,847.4627.9 %ผ่าน1,032.08144.3086.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือไม่ครบ3,120.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ391.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะเคียน3,118.671,818.0041.7 %ผ่าน1,111.72272.5475.5 %ผ่าน
อบต. นิคมพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเพชรไม่ครบ2,478.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ196.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปราสาท2,689.212,037.6824.2 %ผ่าน1,920.95377.7280.3 %ผ่าน
อบต. สำโรงตาเจ็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยสำราญ2,273.722,265.000.4 %ไม่ผ่าน1,107.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กฤษณา1,687.381,868.64-10.7 %ไม่ผ่าน914.14364.4560.1 %ผ่าน
อบต. ลมศักดิ์6,287.525,643.0010.3 %ไม่ผ่าน987.22282.4271.4 %ผ่าน
อบต. หนองฉลอง4,447.372,318.0047.9 %ผ่าน1,020.87219.8578.5 %ผ่าน
อบต. ศรีตระกูล3,360.811,626.0051.6 %ผ่าน854.13240.4071.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสะอาด6,538.811,787.0072.7 %ผ่าน917.27219.7676.0 %ผ่าน
อบต. ไพรบึง8,881.849,218.00-3.8 %ไม่ผ่าน1,376.50242.1682.4 %ผ่าน
อบต. ดินแดง8,466.113,078.0063.6 %ผ่าน1,037.47234.1477.4 %ผ่าน
อบต. ปราสาทเยอ7,732.173,445.0055.4 %ผ่าน1,029.01142.1586.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำโรงพลัน10,561.333,831.0063.7 %ผ่าน1,370.1563,550.00-4,538.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์5,441.213,166.0041.8 %ผ่าน995.24142.5085.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน6,027.991,697.0071.8 %ผ่าน953.08195.5079.5 %ผ่าน
อบต. พิมายไม่ครบ67.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กู่5,592.114,521.0019.2 %ไม่ผ่าน1,340.54897.7433.0 %ผ่าน
อบต. หนองเชียงทูน2,861.054,194.00-46.6 %ไม่ผ่าน1,304.44321.0275.4 %ผ่าน
อบต. ตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำโรงปราสาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดู่ (ปรางค์กู่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวายไม่ครบ11,229.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ280.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พิมายเหนือ3,873.062,144.0044.6 %ผ่าน895.5680.2891.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสิ5,800.903,019.0048.0 %ผ่าน1,276.74407.9868.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง11,370.304,756.2658.2 %ผ่าน1,906.76529.1672.2 %ผ่าน
อบต. พราน36,954.627,780.0078.9 %ผ่าน1,809.16500.0372.4 %ผ่าน
อบต. โพธิ์วงศ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพร3,600.012,579.0028.4 %ผ่าน1,220.24381.0068.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกระหวัน12,070.318,100.0032.9 %ผ่าน1,702.31338.5280.1 %ผ่าน
อบต. ขุนหาญไม่ครบ3,037.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ347.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสูง7,172.954,161.0042.0 %ผ่าน997.43286.9571.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกันทรอม3,338.335,263.00-57.7 %ไม่ผ่าน1,787.63746.1958.3 %ผ่าน
อบต. ภูฝ้าย1,539.252,227.00-44.7 %ไม่ผ่าน1,116.27294.4573.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ไม่ครบ5,939.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ859.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยจันทร์4,457.312,717.0039.0 %ผ่าน1,481.45266.4182.0 %ผ่าน
อบต. เมืองคง4,732.723,997.2815.5 %ไม่ผ่าน914.561,061.94-16.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เมืองแคน2,507.992,833.00-13.0 %ไม่ผ่าน1,091.4548.7795.5 %ผ่าน
อบต. หนองแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จิกสังข์ทองไม่ครบ3,294.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ237.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่าน1,857.426,374.00-243.2 %ไม่ผ่าน1,000.61371.5962.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่3,639.222,317.4836.3 %ผ่าน1,158.84613.5647.1 %ผ่าน
อบต. หนองอึ่ง8,900.161.00100.0 %ผ่าน1,362.45387.1471.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบัวหุ่ง6,719.686,049.6210.0 %ไม่ผ่าน1,166.99181.9484.4 %ผ่าน
อบต. ไผ่ไม่ครบ3,720.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ59.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลส้มป่อย3,199.023,489.00-9.1 %ไม่ผ่าน1,130.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หว้านคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สร้างปี่ไม่ครบ3,104.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ610.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อีหล่ำ3,657.922,503.0031.6 %ผ่าน767.74568.5126.0 %ผ่าน
อบต. ก้านเหลือง2,861.5637,580.64-1,213.3 %ไม่ผ่าน1,276.01638.0550.0 %ผ่าน
อบต. ทุ่งไชย2,267.171,567.0030.9 %ผ่าน880.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แขมไม่ครบ3,361.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ239.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองไฮ3,461.482,248.0035.1 %ผ่าน917.33237.5074.1 %ผ่าน
อบต. ขะยูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ494.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาเกษ3,558.683,070.0013.7 %ไม่ผ่าน763.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวช้าง1,984.742,150.00-8.3 %ไม่ผ่าน939.66439.0453.3 %ผ่าน
อบต. รังแร้ง2,729.202,236.0018.1 %ไม่ผ่าน855.85214.3375.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแต้2,286.932,498.10-9.2 %ไม่ผ่าน822.23497.3039.5 %ผ่าน
อบต. แข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปะอาว5,277.433,591.0032.0 %ผ่าน946.09502.8346.9 %ผ่าน
อบต. หนองห้าง3,583.224,959.00-38.4 %ไม่ผ่าน1,925.391,062.0344.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ไม่ครบ4,424.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ426.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกหล่ามไม่ครบ3,647.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ278.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกจาน8,372.466,213.5225.8 %ผ่าน860.83786.118.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เป๊าะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยทับทันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กล้วยกว้างไม่ครบ2,484.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ313.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผักไหม19,586.874,546.2576.8 %ผ่าน1,166.19471.0359.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจานแสนไชย7,821.7917,823.08-127.9 %ไม่ผ่าน1,368.49916.3833.0 %ผ่าน
อบต.ปราสาท6,941.05393.5294.3 %ผ่าน1,546.83389.5074.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ5,113.613,767.0026.3 %ผ่าน1,279.27380.5070.3 %ผ่าน
อบต. บกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง5,396.744,042.0025.1 %ผ่าน1,258.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่ากวาง2,255.662,551.00-13.1 %ไม่ผ่าน1,163.45231.6380.1 %ผ่าน
อบต. ศรีแก้ว6,675.352,545.0061.9 %ผ่าน1,089.54562.8648.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย73,972.7411,106.0085.0 %ผ่าน1,328.89266.6979.9 %ผ่าน
อบต. สระเยาว์ไม่ครบ5,947.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ453.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม36,012.463,274.0090.9 %ผ่าน1,254.50334.5773.3 %ผ่าน
อบต.เสื่องข้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีโนนงาม27,668.501,482.0094.6 %ผ่าน916.04277.4569.7 %ผ่าน
อบต. สะพุง7,033.182,005.0071.5 %ผ่าน1,007.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำเกลี้ยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละเอาะไม่ครบ3,478.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ423.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขิน26,036.343,512.0086.5 %ผ่าน1,222.61407.7466.7 %ผ่าน
อบต. รุ่งระวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูบ3,915.383,912.520.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
เทศบาลตำบลบุสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธาตุไม่ครบ3,029.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ506.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดวนใหญ่4,142.165,889.37-42.2 %ไม่ผ่าน1,322.951,091.8517.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2,451.592,309.005.8 %ไม่ผ่าน964.78376.0761.0 %ผ่าน
อบต. ศรีสำราญ2,951.762,474.0016.2 %ไม่ผ่าน1,021.15526.6548.4 %ผ่าน
อบต. ทุ่งสว่างไม่ครบ3,211.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ405.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ481.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง5,209.142,350.0054.9 %ผ่าน776.91221.3771.5 %ผ่าน
อบต. โคกตาล2,220.721,965.8111.5 %ไม่ผ่าน1,044.27317.9969.5 %ผ่าน
อบต. ห้วยตามอญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ห้วยตึ้กชูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละลม2,555.512,471.003.3 %ไม่ผ่าน923.23425.9253.9 %ผ่าน
อบต. ตะเคียนรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,068.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงรักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพรพัฒนา4,748.421,828.5061.5 %ผ่าน1,050.20640.7039.0 %ผ่าน
อบต. ตาโกนไม่ครบ2,368.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ181.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เสียว19,006.9817,889.765.9 %ไม่ผ่าน1,592.501,084.5331.9 %ผ่าน
อบต. หนองหว้า7,640.773,121.0059.2 %ผ่าน1,361.24822.6839.6 %ผ่าน
อบต.หนองงูเหลือม5,066.855,163.48-1.9 %ไม่ผ่าน1,372.09294.8378.5 %ผ่าน
อบต. หนองฮาง2,790.192,220.0020.4 %ผ่าน1,768.99601.9266.0 %ผ่าน
อบต. พยุห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พรหมสวัสดิ์8,464.403,071.0063.7 %ผ่าน1,078.42445.3058.7 %ผ่าน
อบต. ตำแย3,976.392,820.0029.1 %ผ่าน823.17212.6474.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองค้า3,775.092,373.0037.1 %ผ่าน709.20173.9475.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโดด4,389.253,199.0027.1 %ผ่าน1,251.80359.5771.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวไม่ครบ2,398.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ216.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองม้า1,814.334,836.00-166.5 %ไม่ผ่าน892.55123.5086.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผือใหญ่4,362.744,357.000.1 %ไม่ผ่าน1,148.58465.3559.5 %ผ่าน
อบต.อีเซ3,225.772,979.037.6 %ไม่ผ่าน981.31470.5652.0 %ผ่าน
อบต.กุงไม่ครบ45,593.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,122.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.คลีกลิ้ง4,958.173,375.7331.9 %ผ่าน1,435.71736.5348.7 %ผ่าน
อบต.หนองบัวดง6,263.751,820.8770.9 %ผ่าน1,382.99133.9090.3 %ผ่าน
อบต.โจดม่วงไม่ครบ3,007.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ251.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์4,732.623,721.0021.4 %ผ่าน1,148.87199.6082.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ7,364.854,941.7032.9 %ผ่าน3,400.70616.3481.9 %ผ่าน