สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครอุบลราชธานี170,689.31147,106.3813.8 %ไม่ผ่าน13,707.5037,176.46-171.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองเดชอุดมไม่ครบ12,153.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,393.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตระการพืชผล14,418.2212,261.0015.0 %ไม่ผ่าน2,345.661,671.0128.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอุบลไม่ครบ12,656.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,541.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น40,625.084,980.0087.7 %ผ่าน1,753.981,216.3530.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขื่องในไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตาลสุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาจะหลวย15,449.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,832.181,349.0726.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเยีย15,655.7212,166.0022.3 %ผ่าน2,915.481,274.0556.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาส่วง12,374.2017,427.50-40.8 %ไม่ผ่าน1,352.741,053.8522.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัวงาม15,023.585,563.0063.0 %ผ่าน1,712.102.8599.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม21,660.256,666.0069.2 %ผ่าน3,517.311,237.5064.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุณฑริกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ10,485.915,273.6049.7 %ผ่าน7,022.601,251.5282.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ไม่ครบ2,507.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,771.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง9,060.825,765.0036.4 %ผ่าน825.69207.2574.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอ่างศิลา10,056.444,115.0059.1 %ผ่าน9,139.64991.8089.1 %ผ่าน
อบจ.อุบลราชธานี95,703.61240,002.28-150.8 %ไม่ผ่าน18,347.7517,547.964.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หัวเรือ7,977.531,840.3776.9 %ผ่าน983.871,309.29-33.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองขอน6,868.573,800.0044.7 %ผ่าน903.91473.9547.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปทุม110,606.3114,875.1786.6 %ผ่าน8,845.961,709.5480.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขามใหญ่30,906.1115,214.0050.8 %ผ่าน2,798.498,928.92-219.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองแจระแม4,316.087,198.14-66.8 %ไม่ผ่าน1,159.015,835.00-403.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบ่อไม่ครบ3,244.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระโสบไม่ครบ4,258.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ569.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด11,270.408,273.8226.6 %ผ่าน1,212.371,097.759.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ขี้เหล็ก8,789.284,661.0047.0 %ผ่าน962.19529.2745.0 %ผ่าน
อบต. ปะอาวไม่ครบ1,151.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ46.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาคำไม่ครบ4,046.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ498.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอกไม่ครบ3,572.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ173.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เอือดใหญ่ไม่ครบ5,556.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ322.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วารินไม่ครบ2,877.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดควาย5,495.933,951.0028.1 %ผ่าน1,557.66279.2482.1 %ผ่าน
อบต. สงยาง4,056.273,646.0010.1 %ไม่ผ่าน1,804.86356.1680.3 %ผ่าน
อบต. ตะบ่าย1,745.013,649.00-109.1 %ไม่ผ่าน1,328.78414.4268.8 %ผ่าน
อบต. คำไหล2,025.334,898.00-141.8 %ไม่ผ่าน2,053.39232.6188.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง3,269.15278.0091.5 %ผ่าน2,190.68526.3076.0 %ผ่าน
อบต. นาเลินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนใหญ่9,023.602,212.0075.5 %ผ่าน1,360.51227.2283.3 %ผ่าน
อบต. โขงเจียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยยาง2,179.492,232.00-2.4 %ไม่ผ่าน2,471.79651.3673.6 %ผ่าน
อบต. นาโพธิ์กลาง2,293.452,571.00-12.1 %ไม่ผ่าน2,788.526,384.00-128.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแสงใหญ่2,185.292,520.00-15.3 %ไม่ผ่าน1,539.78542.5064.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยไผ่10,788.814,571.6457.6 %ผ่าน1,465.74377.9074.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ6,864.363,795.0044.7 %ผ่าน1,251.66496.7560.3 %ผ่าน
อบต. ค้อทองไม่ครบ3,372.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ891.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้9,662.764,492.0853.5 %ผ่าน1,307.90629.4651.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน4,260.153,478.0018.4 %ไม่ผ่าน1,065.27894.7216.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ชีทวน16,192.533,220.0080.1 %ผ่าน1,416.31267.5381.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห7,059.174,636.0034.3 %ผ่าน1,131.92707.6737.5 %ผ่าน
อบต. นาคำใหญ่6,228.633,131.8049.7 %ผ่าน1,058.00255.7675.8 %ผ่าน
อบต. แดงหม้อ24,478.712,298.0090.6 %ผ่าน966.11159.0183.5 %ผ่าน
อบต. ธาตุน้อย2,042.693,047.00-49.2 %ไม่ผ่าน6,583.61491.5092.5 %ผ่าน
อบต. บ้านไทย9,772.923,724.1161.9 %ผ่าน974.26364.5062.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกอก6,396.612,337.0063.5 %ผ่าน3,150.04140.9795.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ไม่ครบ2,913.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ499.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางขี้นกไม่ครบ2,343.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ385.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสุข4,971.104,149.0016.5 %ไม่ผ่าน1,915.34707.5263.1 %ผ่าน
อบต. สหธาตุ1,272.629,879.00-676.3 %ไม่ผ่าน898.17105.6088.2 %ผ่าน
อบต.หนองเหล่า16,861.732,189.0087.0 %ผ่าน8,591.02332.5096.1 %ผ่าน
อบต. ขามป้อม1,231.311,950.00-58.4 %ไม่ผ่าน968.7084.5091.3 %ผ่าน
อบต. เจียดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองผือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาแวง4,111.733,564.0013.3 %ไม่ผ่าน2,168.75691.9568.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองนกทาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองเดช78,666.9313,690.0482.6 %ผ่าน1,883.212,153.73-14.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเจริญ3,270.182,725.0016.7 %ไม่ผ่าน1,390.77404.1170.9 %ผ่าน
อบต. ทุ่งเทิง4,383.013,252.6425.8 %ผ่าน1,390.62508.7763.4 %ผ่าน
อบต. สมสะอาดไม่ครบ4,670.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ186.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดประทาย8,586.366,892.6419.7 %ไม่ผ่าน1,887.281,181.5237.4 %ผ่าน
อบต. ตบหู3,847.304,731.00-23.0 %ไม่ผ่าน1,325.43694.7747.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง69,959.976,950.7990.1 %ผ่าน5,646.5424.3099.6 %ผ่าน
อบต. แก้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าโพธิ์ศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวงาม14,846.526,095.0058.9 %ผ่าน1,357.54200.7685.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง7,324.582,610.0064.4 %ผ่าน1,084.72340.3568.6 %ผ่าน
อบต. นากระแซง4,626.963,864.1716.5 %ไม่ผ่าน2,068.04455.0278.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม6,762.445,932.5712.3 %ไม่ผ่าน1,562.321,215.7722.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง11,539.743,855.0066.6 %ผ่าน2,806.51257.1290.8 %ผ่าน
อบต. โนนสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูจองนายอยไม่ครบ3,947.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ941.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พรสวรรค์ไม่ครบ2,542.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ227.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โสกแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์14,888.003,473.0076.7 %ผ่าน1,747.40302.3182.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโซง6,205.522,760.1255.5 %ผ่าน2,623.80401.0784.7 %ผ่าน
อบต. ยาง5,009.3312,000.00-139.6 %ไม่ผ่าน1,697.99987.5041.8 %ผ่าน
อบต. โดมประดิษฐ์7,748.093,469.6355.2 %ผ่าน2,790.491,383.4850.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย6,044.883,688.0039.0 %ผ่าน2,826.15280.7690.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสีวิเชียรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เก่าขาม8,226.412,829.6065.6 %ผ่าน1,908.39373.1080.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนงาม7,458.837,793.51-4.5 %ไม่ผ่าน1,506.181,605.40-6.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า11,423.478,438.4626.1 %ผ่าน3,157.07481.4184.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคอแลน55,850.526,819.3087.8 %ผ่าน23,782.081,307.8694.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโพธิ์85,010.9918,145.0078.7 %ผ่าน7,611.97728.8090.4 %ผ่าน
อบต. หนองสะโนไม่ครบ19,908.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,437.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนค้อ5,810.772,477.5857.4 %ผ่าน1,967.02506.4674.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม6,957.113,635.6447.7 %ผ่าน1,721.011,076.7237.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด7,203.893,200.0055.6 %ผ่าน7,042.90117.5998.3 %ผ่าน
อบต. กระเดียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกษม4,060.973,040.7325.1 %ผ่าน1,276.92144.3788.7 %ผ่าน
อบต. กุศกรไม่ครบ3,072.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขามเปี้ยไม่ครบ13,704.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คอนสาย6,109.412,804.0054.1 %ผ่าน1,567.52427.8272.7 %ผ่าน
อบต. โคกจาน3,770.333,621.004.0 %ไม่ผ่าน1,520.9821.7898.6 %ผ่าน
อบต. นาพินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาสะไม2,925.331,784.0039.0 %ผ่าน1,094.52133.0087.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตระการ3,783.282,552.0032.5 %ผ่าน1,889.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตากแดดไม่ครบ2,269.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไหล่ทุ่งไม่ครบ3,265.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เป้า2,799.622,366.0015.5 %ไม่ผ่าน1,222.65454.5762.8 %ผ่าน
อบต. เซเป็ด1,875.542,415.26-28.8 %ไม่ผ่าน1,120.42219.7180.4 %ผ่าน
อบต. สะพือ13,586.9912,162.0010.5 %ไม่ผ่าน1,066.79133.7187.5 %ผ่าน
อบต. หนองเต่า4,028.553,348.0016.9 %ไม่ผ่าน1,461.91240.6883.5 %ผ่าน
อบต. ถ้ำแข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหลวง1,733.672,558.00-47.5 %ไม่ผ่าน1,106.17152.9586.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนาไม่ครบ3,754.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ347.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดยาลวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำเจริญ3,793.951,920.0049.4 %ผ่าน1,067.701.0099.9 %ผ่าน
อบต.ข้าวปุ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง5,232.525,226.000.1 %ไม่ผ่าน1,831.43714.5461.0 %ผ่าน
อบต. แก่งเค็งไม่ครบ2,969.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ369.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กาบิน18,584.792,791.0085.0 %ผ่าน1,490.58361.7975.7 %ผ่าน
อบต. หนองทันน้ำไม่ครบ3,605.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ133.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงสามสิบ5,173.381,107.0078.6 %ผ่าน1,081.98261.8575.8 %ผ่าน
อบต. เหล่าบก3,859.772,376.0038.4 %ผ่าน1,117.17320.8071.3 %ผ่าน
อบต. ดุมใหญ่9,205.661,722.0081.3 %ผ่าน2,057.90112.4394.5 %ผ่าน
อบต. หนองช้างใหญ่4,466.483,479.5822.1 %ผ่าน1,141.68345.3069.8 %ผ่าน
อบต. หนองเมือง5,898.362,642.0055.2 %ผ่าน1,017.96298.3070.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย4,692.623,459.6326.3 %ผ่าน1,603.19185.5288.4 %ผ่าน
อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม2,846.242,301.0019.2 %ไม่ผ่าน942.05202.7478.5 %ผ่าน
อบต. หนองไข่นก28,323.989,200.0067.5 %ผ่าน940.87192.2279.6 %ผ่าน
อบต. หนองเหล่า28,539.931,739.0093.9 %ผ่าน1,126.0565.7694.2 %ผ่าน
อบต. หนองฮาง10,050.563,772.0062.5 %ผ่าน1,078.75160.6385.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ37,154.572,861.0092.3 %ผ่าน1,475.53609.2358.7 %ผ่าน
อบต. ไผ่ใหญ่ไม่ครบ1,893.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ86.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเลิง2,827.081,486.5047.4 %ผ่าน907.19227.5174.9 %ผ่าน
อบต. โพนแพง3,917.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ910.13ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธาตุ2,792.683,369.57-20.7 %ไม่ผ่าน845.111,270.83-50.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าลาด4,609.733,135.0032.0 %ผ่าน6,087.83374.2593.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูเมือง705.074,292.00-508.7 %ไม่ผ่าน552.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระสมิง2,053.753,220.00-56.8 %ไม่ผ่าน753.64309.5058.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ6,620.004,687.6129.2 %ผ่าน1,919.351,720.7010.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย8,760.238,208.146.3 %ไม่ผ่าน1,187.741,537.45-29.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ใหญ่3,443.664,301.00-24.9 %ไม่ผ่าน833.20682.6518.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแสนสุข20,578.096,998.7366.0 %ผ่าน7,255.503,530.8751.3 %ผ่าน
อบต. หนองกินเพลไม่ครบ6,620.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนผึ้ง6,077.242,350.5961.3 %ผ่าน757.82377.9850.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค3,159.155,361.12-69.7 %ไม่ผ่าน1,241.791,490.25-20.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง3,445.733,421.000.7 %ไม่ผ่าน820.86163.3580.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุ่งไหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชมภู22,333.435,879.7973.7 %ผ่าน2,055.061,506.9026.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกไม่ครบ9,048.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,573.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล5,258.283,412.6235.1 %ผ่าน1,694.95205.0087.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์5,804.933,599.4338.0 %ผ่าน1,487.81533.0064.2 %ผ่าน
อบต.โนนกลาง3,111.122,988.004.0 %ไม่ผ่าน1,294.68278.0378.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร66,051.914,913.0092.6 %ผ่าน2,063.412,052.000.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี2,560.475,362.67-109.4 %ไม่ผ่าน1,829.29579.5068.3 %ผ่าน
อบต. ระเว5,386.185,748.00-6.7 %ไม่ผ่าน6,677.731,353.0079.7 %ผ่าน
อบต. ไร่ใต้21,082.743,413.1283.8 %ผ่าน1,354.60499.4563.1 %ผ่าน
อบต. หนองบัวฮีไม่ครบ8,898.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ595.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อ่างศิลา4,259.202,784.0034.6 %ผ่าน6,223.91187.4597.0 %ผ่าน
อบต. โนนกาหลง6,153.401,949.0068.3 %ผ่าน1,095.17262.7976.0 %ผ่าน
อบต. บ้านแขมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาลสุมไม่ครบ2,253.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ163.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงไม่ครบ2,456.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ174.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จิกเทิง8,307.702,592.0068.8 %ผ่าน6,291.38187.2697.0 %ผ่าน
อบต. หนองกุงไม่ครบ9,076.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ120.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาคาย12,103.625,937.3050.9 %ผ่าน1,461.06269.6981.5 %ผ่าน
อบต. คำหว้า1,132.232,202.00-94.5 %ไม่ผ่าน803.18108.0186.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร7,529.613,909.0048.1 %ผ่าน3,191.10611.4080.8 %ผ่าน
อบต. ม่วงใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สำโรง3,177.233,491.00-9.9 %ไม่ผ่าน2,015.03505.8074.9 %ผ่าน
อบต. สองคอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สารภี3,482.682,610.0025.1 %ผ่าน2,161.32380.9582.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม3,564.03413.0088.4 %ผ่าน1,655.76266.0083.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำโรง5,436.135,205.004.3 %ไม่ผ่าน1,475.18868.2541.1 %ผ่าน
อบต. โคกก่อง3,061.922,200.0028.1 %ผ่าน1,716.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไฮ796.788,597.16-979.0 %ไม่ผ่าน1,018.85280.9072.4 %ผ่าน
อบต. ค้อน้อย4,718.903,750.3420.5 %ผ่าน9,089.16102.8598.9 %ผ่าน
อบต. โนนกาเล็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ162.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสว่าง3,610.252,402.0033.5 %ผ่าน6,185.30161.5097.4 %ผ่าน
อบต. โนนกลาง6,745.982,523.9262.6 %ผ่าน716.48296.0458.7 %ผ่าน
อบต. บอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขามป้อม14,051.2218,903.00-34.5 %ไม่ผ่าน2,346.2849.6097.9 %ผ่าน
อบต. ดอนมดแดง8,646.915,265.0039.1 %ผ่าน6,421.23290.5995.5 %ผ่าน
อบต. เหล่าแดง652,741.758,133.0098.8 %ผ่าน1,258.24515.6659.0 %ผ่าน
อบต. ท่าเมือง3,559.573,419.003.9 %ไม่ผ่าน1,008.32248,751.55-24,569.9 %ไม่ผ่าน
อบต. คำไฮใหญ่ไม่ครบ2,638.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ182.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่7,508.364,889.0034.9 %ผ่าน1,789.08741.0058.6 %ผ่าน
อบต. ช่องเม็กไม่ครบ16,837.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ931.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนก่อ5,370.352,647.0050.7 %ผ่าน1,470.671,006.1031.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ฝางคำ717.604,740.55-560.6 %ไม่ผ่าน1,477.11187.5087.3 %ผ่าน
อบต. คำเขื่อนแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองอ้ม5,798.532,806.0051.6 %ผ่าน6,549.23179.5497.3 %ผ่าน
อบต. นาเกษม1,774.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,269.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเรือ3,435.431,950.0043.2 %ผ่าน1,265.25184.8785.4 %ผ่าน
อบต. โคกชำแระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม2,932.681,328.0454.7 %ผ่าน6,518.36133.8097.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี8,660.243,901.0055.0 %ผ่าน1,470.52557.8862.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเรือง5,045.302,650.0047.5 %ผ่าน1,028.06982.004.5 %ไม่ผ่าน
อบต.นาตาล4,557.839,253.00-103.0 %ไม่ผ่าน2,001.322,186.32-9.2 %ไม่ผ่าน
อบต.พะลาน11,230.822,019.0082.0 %ผ่าน1,886.78725.9761.5 %ผ่าน
อบต. กองโพน4,429.413,274.8426.1 %ผ่าน1,888.01658.0865.1 %ผ่าน
อบต.พังเคน92,939.3422,102.2276.2 %ผ่าน2,260.251,373.3239.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก3,982.844,279.46-7.4 %ไม่ผ่าน1,118.0832,488.09-2,805.7 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนเมือง39,115.232,722.1893.0 %ผ่าน2,451.69708.3871.1 %ผ่าน
อบต.แพงใหญ่3,594.913,041.0015.4 %ไม่ผ่าน892.5974.3491.7 %ผ่าน
อบต. หนองบก55,380.064,932.1191.1 %ผ่าน884.48184.5079.1 %ผ่าน
อบต.แก่งโดม5,554.983,218.0042.1 %ผ่าน1,363.661,362.920.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้าง7,193.865,678.5421.1 %ผ่าน1,200.961,434.14-19.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง4,956.942,675.0046.0 %ผ่าน1,373.66290.5078.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสว่าง222,547.634,720.0097.9 %ผ่าน1,351.76394.3970.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตาเกา13,608.862,953.0178.3 %ผ่าน2,132.65746.8565.0 %ผ่าน
อบต.ไพบูลย์5,949.492,228.0062.6 %ผ่าน1,702.58448.6073.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก8,782.205,496.0037.4 %ผ่าน1,881.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โคกสะอาดไม่ครบ4,739.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ453.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองวารินชำราบไม่ครบ40,213.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ22,223.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเทพวงศา16,399.097,422.0054.7 %ผ่าน2,628.421,931.0326.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาจานไม่ครบ1,173.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ632.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยเรือ10,187.392,361.5076.8 %ผ่าน1,015.53267.5273.7 %ผ่าน