สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองชัยภูมิ65,848.6437,931.7142.4 %ผ่าน5,920.3414,604.41-146.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ6,322.243,702.0041.4 %ผ่าน1,222.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูเขียวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง8,597.273,354.0061.0 %ผ่าน4,048.202,221.9545.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์3,528.026,350.00-80.0 %ไม่ผ่าน1,201.101,367.63-13.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ไม่ครบ947.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,115.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอนสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจัตุรัส38,178.439,426.2675.3 %ผ่าน11,977.16910.7892.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพสถิต5,303.771,912.0064.0 %ผ่าน1,555.61998.2935.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม13,857.257,804.0043.7 %ผ่าน1,159.131,707.66-47.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า3,599.1952,040.45-1,345.9 %ไม่ผ่าน1,544.012,091.64-35.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้วไม่ครบ4,583.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแท่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเป้า4,707.693,357.3328.7 %ผ่าน1,457.511,630.30-11.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเพชรไม่ครบ4,253.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,297.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์28,526.118,624.0069.8 %ผ่าน1,095.35285.0074.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดใหญ่16,616.395,638.1766.1 %ผ่าน1,070.752,374.44-121.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว3,050.703,770.94-23.6 %ไม่ผ่าน1,545.571,741.82-12.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง3,000.942,660.0111.4 %ไม่ผ่าน679.4651.1492.5 %ผ่าน
อบต. โพนทองไม่ครบ61.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ377.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาฝาย6,911.765,499.0020.4 %ผ่าน1,253.94756.2539.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย2,680.452,760.00-3.0 %ไม่ผ่าน1,009.02833.7917.4 %ไม่ผ่าน
อบต. กุดตุ้มไม่ครบ5,418.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,707.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชีลอง13,494.644,576.0066.1 %ผ่าน735.63755.04-2.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเล่า24,092.996,529.0072.9 %ผ่าน952.41898.705.6 %ไม่ผ่าน
อบต. นาเสียวไม่ครบ4,187.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ876.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองนาแซง3,904.285,264.11-34.8 %ไม่ผ่าน1,152.411,614.87-40.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ลาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่5,228.092,340.0055.2 %ผ่าน593.48289.7651.2 %ผ่าน
อบต. ท่าหินโงม7,395.751,268.7082.8 %ผ่าน745.17207.1572.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน47,118.643,909.1591.7 %ผ่าน915.55282.3069.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยบงไม่ครบ3,724.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ879.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสำราญ3,982.344,178.74-4.9 %ไม่ผ่าน721.13618.1814.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บุ่งคล้า5,113.264,840.515.3 %ไม่ผ่าน715.28138.3580.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง18,671.746,856.9563.3 %ผ่าน16,599.761,165.9193.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลุ่มลำชีไม่ครบ4,667.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ464.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชีบนไม่ครบ4,077.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ496.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูแลนคาไม่ครบ2,493.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ525.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนแดง4,382.892,580.0041.1 %ผ่าน858.34414.5851.7 %ผ่าน
อบต. คอนสวรรค์4,941.423,345.6032.3 %ผ่าน1,158.74412.4264.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย2,122.011,659.0021.8 %ผ่าน876.34227.3374.1 %ผ่าน
อบต. ช่องสามหมอไม่ครบ2,287.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ550.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสะอาด964.673,333.87-245.6 %ไม่ผ่าน1,327.53216.2383.7 %ผ่าน
อบต.ห้วยไร่3,724.573,132.5315.9 %ไม่ผ่าน1,200.67385.0167.9 %ผ่าน
อบต. บ้านโสก2,610.251,515.8941.9 %ผ่าน1,291.25706.3445.3 %ผ่าน
อบต. โคกมั่งงอย5,678.182,773.0051.2 %ผ่าน1,090.29733.9932.7 %ผ่าน
อบต.หนองขาม4,773.243,160.0033.8 %ผ่าน982.71389.5060.4 %ผ่าน
อบต. ศรีสำราญไม่ครบ4,403.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ585.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านยาง4,808.983,404.2529.2 %ผ่าน1,563.03773.2550.5 %ผ่าน
อบต. บ้านหัน2,677.41401.0085.0 %ผ่าน1,801.651,506.6116.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเป้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ504.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเลาะ14,946.892,834.0081.0 %ผ่าน1,765.74248.5785.9 %ผ่าน
อบต. โนนกอก6,159.052,791.6554.7 %ผ่าน3,164.471,520.6951.9 %ผ่าน
อบต. สระโพนทอง4,418.052,837.8835.8 %ผ่าน1,749.59406.4576.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม31,489.605,590.5682.2 %ผ่าน2,221.11609.9072.5 %ผ่าน
อบต. บ้านบัวไม่ครบ1,777.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ398.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทองไม่ครบ1,907.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนทอง11,299.105,341.3452.7 %ผ่าน1,974.243,696.30-87.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหลวงศิริ4,213.642,108.0050.0 %ผ่าน1,509.20884.0041.4 %ผ่าน
อบต. กุดชุมแสง7,621.752,045.1873.2 %ผ่าน1,618.29666.0058.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง4,898.436,984.94-42.6 %ไม่ผ่าน1,716.83867.0949.5 %ผ่าน
อบต. นางแดด37,686.106,083.7683.9 %ผ่าน1,822.101,517.8016.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแวงไม่ครบ7,232.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,888.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูเมือง6,704.443,738.4044.2 %ผ่าน1,661.511,322.1420.4 %ผ่าน
อบต. ท่าใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังชมภูไม่ครบ4,259.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านกอก3,778.202,869.0524.1 %ผ่าน1,187.85833.8929.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน9,595.127,020.7426.8 %ผ่าน1,146.48884.3622.9 %ผ่าน
อบต. บ้านขาม3,539.433,990.54-12.7 %ไม่ผ่าน2,026.06933.7253.9 %ผ่าน
อบต. กุดน้ำใส3,803.475,525.34-45.3 %ไม่ผ่าน1,360.44828.2039.1 %ผ่าน
อบต. หนองโดน3,318.373,220.003.0 %ไม่ผ่าน723.511,003.00-38.6 %ไม่ผ่าน
อบต.ละหาน5,963.045,298.3911.1 %ไม่ผ่าน3,705.641,617.1456.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่4,593.225,670.18-23.4 %ไม่ผ่าน1,437.11590.6658.9 %ผ่าน
อบต. หนองบัวโคก4,992.452,913.1241.6 %ผ่าน1,037.20320.3969.1 %ผ่าน
อบต. ส้มป่อย5,437.132,398.0055.9 %ผ่าน1,277.89628.0050.9 %ผ่าน
อบต. บ้านชวน8,188.984,429.6645.9 %ผ่าน1,396.401,065.2823.7 %ผ่าน
อบต. บ้านเพชร ภูเขียว3,737.623,619.003.2 %ไม่ผ่าน1,845.08469.7874.5 %ผ่าน
อบต. บ้านตาลไม่ครบ2,450.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ342.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวทะเลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเริงรมย์4,961.262,540.0048.8 %ผ่าน1,209.871,144.845.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เกาะมะนาว6,725.433,063.0054.5 %ผ่าน2,611.25508.2780.5 %ผ่าน
อบต. โคกเพชรพัฒนาไม่ครบ3,468.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ564.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังตะเฆ่14,043.854,268.0069.6 %ผ่าน2,051.65795.4261.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยแย้ไม่ครบ4,023.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ818.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสะอาด22,766.211.00100.0 %ผ่าน1,937.072,443.82-26.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โสกปลาดุก12,879.439,789.0024.0 %ผ่าน1,047.01539.0748.5 %ผ่าน
อบต. วะตะแบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว10,052.455,133.0048.9 %ผ่าน2,335.161,772.9424.1 %ผ่าน
อบต. นายางกลักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โป่งนกไม่ครบ49,005.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผักปังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กวางโจนไม่ครบ6,633.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,056.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองคอนไทย2,727.083,920.00-43.7 %ไม่ผ่าน1,354.32662.4851.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง6,161.023,192.8748.2 %ผ่าน1,761.25846.9851.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม721.113,196.79-343.3 %ไม่ผ่าน1,141.33320.0872.0 %ผ่าน
อบต.บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์23,706.944,936.7279.2 %ผ่าน2,459.74695.0371.7 %ผ่าน
อบต. โคกสะอาดไม่ครบ5,859.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองตูม9,374.135,108.0945.5 %ผ่าน1,741.791,013.8841.8 %ผ่าน
อบต. โอโล4,138.403,284.4020.6 %ผ่าน1,441.520.000.0 %รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธาตุทอง10,743.743,725.5565.3 %ผ่าน2,131.521,354.9436.4 %ผ่าน
อบต. บ้านดอน2,227.534,288.16-92.5 %ไม่ผ่าน1,226.28467.5161.9 %ผ่าน
อบต. บ้านแท่น8,638.783,729.1256.8 %ผ่าน1,562.69574.1163.3 %ผ่าน
อบต. สามสวน8,754.637,833.0910.5 %ไม่ผ่าน2,044.451,229.6739.9 %ผ่าน
อบต. สระพังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเต่า34,895.514,045.0088.4 %ผ่าน1,688.03765.0254.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบหนองคูไม่ครบ3,207.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ244.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ902.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม4,072.772,783.0731.7 %ผ่าน1,104.72550.1550.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม5,924.302,978.0049.7 %ผ่าน1,461.42389.3573.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง2,899.231,887.0034.9 %ผ่าน1,621.22374.3976.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสังข์10,956.545,790.1447.2 %ผ่าน1,547.20405.1973.8 %ผ่าน
อบต. หลุบคา1,704.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,101.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง18,563.487,111.9561.7 %ผ่าน1,370.21407.9370.2 %ผ่าน
อบต. เก่าย่าดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ามะไฟหวานไม่ครบ3,043.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไผ่840.583,273.00-289.4 %ไม่ผ่าน1,248.86568.6154.5 %ผ่าน
อบต. คอนสาร2,079.54938.0054.9 %ผ่าน1,513.60471.2568.9 %ผ่าน
อบต. ทุ่งพระ2,628.892,572.002.2 %ไม่ผ่าน2,004.55600.8270.0 %ผ่าน
อบต. โนนคูณ2,690.213,712.00-38.0 %ไม่ผ่าน1,701.75631.9062.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยยาง12,076.905,400.0055.3 %ผ่าน2,605.611,745.3733.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลายไม่ครบ696.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ828.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงบัง1,851.232,228.00-20.4 %ไม่ผ่าน1,613.18343.3078.7 %ผ่าน
อบต. ทุ่งนาเลา6,060.441,644.0072.9 %ผ่าน2,083.22440.1878.9 %ผ่าน
อบต. ดงกลาง10,088.384,650.1853.9 %ผ่าน1,932.08475.8075.4 %ผ่าน
อบต. บ้านเจียง3,184.005,058.00-58.9 %ไม่ผ่าน1,678.49751.6155.2 %ผ่าน
อบต. เจาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังทองไม่ครบ4,182.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แหลมทอง3,375.025,115.00-51.6 %ไม่ผ่าน2,199.41637.4571.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม5,056.252,810.0044.4 %ผ่าน1,110.09743.6533.0 %ผ่าน
อบต. ตาเนินไม่ครบ3,775.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กะฮาด5,801.362,750.9452.6 %ผ่าน1,007.58403.5659.9 %ผ่าน
อบต. รังงาม2,967.052,416.8918.5 %ไม่ผ่าน832.02509.8238.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่3,766.032,529.3632.8 %ผ่าน1,115.75827.9325.8 %ผ่าน
อบต.ท่ากูบ5,430.994,025.9425.9 %ผ่าน1,017.71584.8242.5 %ผ่าน
อบต.ตะโกทอง6,659.134,382.0034.2 %ผ่าน1,982.87450.6977.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งทอง3,905.423,788.283.0 %ไม่ผ่าน1,323.77554.0758.1 %ผ่าน