สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ17,566.7365,049.31-270.3 %ไม่ผ่าน4,019.736,096.38-51.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชานุมาน6,248.132,493.0060.1 %ผ่าน1,335.29780.3141.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา10,946.978,437.4322.9 %ผ่าน2,530.73741.8070.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำปลีก31,387.7710,640.0066.1 %ผ่าน2,559.011,196.9953.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพนา6,435.313,977.3938.2 %ผ่าน1,172.56829.5029.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม4,742.764,722.190.4 %ไม่ผ่าน1,309.09205.2784.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวตะพาน16,450.684,601.6272.0 %ผ่าน1,599.862,199.75-37.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอำนาจ7,441.874,795.6435.6 %ผ่าน984.41788.3019.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ81,670.1528,285.1865.4 %ผ่าน5,079.9514,536.90-186.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บุ่ง1,627.681,616.110.7 %ไม่ผ่าน546.19132.0075.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไก่คำ1,414.973,573.06-152.5 %ไม่ผ่าน923.22122.3586.7 %ผ่าน
อบต. นาจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปลาค้าว1,536.013,929.90-155.9 %ไม่ผ่าน794.63217.4372.6 %ผ่าน
อบต. เหล่าพรวน2,228.923,550.00-59.3 %ไม่ผ่าน590.752.8599.5 %ผ่าน
อบต. สร้างนกทา2,587.403,384.00-30.8 %ไม่ผ่าน781.10227.2170.9 %ผ่าน
อบต. คึมใหญ่19,977.522,819.0085.9 %ผ่าน698.5899.4685.8 %ผ่าน
อบต. นาผือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำปลีกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาวัง6,738.242,838.0057.9 %ผ่าน546.47556.60-1.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาหมอม้า3,484.242,248.1835.5 %ผ่าน965.77426.0055.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์6,238.742,573.0058.8 %ผ่าน875.35536.3638.7 %ผ่าน
อบต. โนนหนามแท่ง5,374.502,429.0354.8 %ผ่าน1,068.25828.4222.5 %ผ่าน
อบต. ห้วยไร่13,752.912,606.0081.1 %ผ่าน11,960.63160.3498.7 %ผ่าน
อบต. หนองมะแซว7,930.934,029.0049.2 %ผ่าน796.35377.8252.6 %ผ่าน
อบต. กุดปลาดุก3,489.162,616.0025.0 %ผ่าน768.08334.0656.5 %ผ่าน
อบต. ดอนเมย2,778.143,378.00-21.6 %ไม่ผ่าน721.94159.0478.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนายม5,574.924,352.0021.9 %ผ่าน921.56642.4630.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้7,016.892,248.0068.0 %ผ่าน803.85299.6262.7 %ผ่าน
อบต. ชานุมาน4,649.392,785.0040.1 %ผ่าน4,198.33320.1192.4 %ผ่าน
อบต. โคกสาร4,623.492,215.0052.1 %ผ่าน1,340.94352.7073.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว2,757.785,632.00-104.2 %ไม่ผ่าน1,837.05546.4470.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกก่ง20,898.7315,602.0025.3 %ผ่าน17,526.60520.6097.0 %ผ่าน
อบต. ป่าก่อ3,270.4110,351.10-216.5 %ไม่ผ่าน2,027.24436.6278.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองข่า27,206.8022,253.0018.2 %ไม่ผ่าน1,681.84540.3367.9 %ผ่าน
อบต. คำโพน3,367.368,595.00-155.2 %ไม่ผ่าน1,737.17729.4458.0 %ผ่าน
อบต. นาหว้า3,664.792,373.3435.2 %ผ่าน1,186.68249.2179.0 %ผ่าน
อบต. ลือ6,768.033,970.0041.3 %ผ่าน1,410.05192.4986.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วย18,207.806,200.0065.9 %ผ่าน1,449.63156.3589.2 %ผ่าน
อบต. โนนงาม3,189.554,227.39-32.5 %ไม่ผ่าน952.1380.1691.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาป่าแซง5,331.123,023.0043.3 %ผ่าน1,425.67253.8682.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพนา3,287.783,741.53-13.8 %ไม่ผ่าน973.65250.4974.3 %ผ่าน
อบต. จานลาน3,800.723,201.7815.8 %ไม่ผ่าน1,475.88417.4371.7 %ผ่าน
อบต. ไม้กลอน6,939.863,587.2448.3 %ผ่าน1,265.22331.6773.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระเหลา6,460.834,272.0033.9 %ผ่าน1,710.72417.5575.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสิริเสนางค์5,421.082,906.0046.4 %ผ่าน2,304.9237.0598.4 %ผ่าน
อบต. โพนทอง2,662.763,887.00-46.0 %ไม่ผ่าน1,700.77218.3487.2 %ผ่าน
อบต. ไร่สีสุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเวียง4,100.912,512.0038.7 %ผ่าน1,352.60235.6782.6 %ผ่าน
อบต. หนองไฮ6,338.655,342.0015.7 %ไม่ผ่าน1,556.74504.3767.6 %ผ่าน
อบต. หนองสามสี4,070.482,860.0029.7 %ผ่าน1,345.00240.5882.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ6,447.494,780.4525.9 %ผ่าน1,991.91532.2073.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ3,915.944,091.00-4.5 %ไม่ผ่าน1,354.07718.2847.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเค็งใหญ่4,037.692,193.1045.7 %ผ่าน925.92411.6555.5 %ผ่าน
อบต. หนองแก้ว4,685.993,180.0032.1 %ผ่าน1,034.7451,516.68-4,878.7 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนเมืองน้อย4,151.822,000.6351.8 %ผ่าน1,122.58425.1962.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย4,280.403,004.0129.8 %ผ่าน1,062.63553.2647.9 %ผ่าน
อบต. จิกดู่3,700.572,583.6630.2 %ผ่าน1,303.82542.2458.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามหนอง7,061.623,565.0049.5 %ผ่าน1,280.69334.0073.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงมะยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเปือย5,602.024,165.6825.6 %ผ่าน998.17606.2339.3 %ผ่าน
อบต. ดงบัง2,376.283,504.56-47.5 %ไม่ผ่าน889.43523.9041.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี2,900.882,882.700.6 %ไม่ผ่าน854.04588.0531.1 %ผ่าน
อบต. แมด3,806.473,639.874.4 %ไม่ผ่าน1,226.79456.0062.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกกลาง4,058.273,199.0021.2 %ผ่าน1,061.6373.8793.0 %ผ่าน