สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู18,674.7816,675.1210.7 %ไม่ผ่าน4,635.905,675.00-22.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนากลาง23,059.0913,371.2042.0 %ผ่าน3,714.222,971.2720.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย5,995.447,302.17-21.8 %ไม่ผ่าน1,253.92465.5062.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจอมทอง8,320.038,740.90-5.1 %ไม่ผ่าน1,685.35769.0054.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโคก1,777.346,172.02-247.3 %ไม่ผ่าน2,439.611,403.8542.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดดินจี่42,054.1419,760.6853.0 %ผ่าน1,862.761,159.1037.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาคำไฮ5,559.992,697.1251.5 %ผ่าน663.66827.65-24.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนามะเฟือง3,279.574,112.21-25.4 %ไม่ผ่าน1,847.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสัง6,095.5012,478.58-104.7 %ไม่ผ่าน2,429.642,561.80-5.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวนาไม่ครบ7,448.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,163.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. หนองบัวลำภู11,799.5426,233.00-122.3 %ไม่ผ่าน6,320.3218,164.55-187.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบัว7,028.323,141.0055.3 %ผ่าน1,294.67976.1824.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์4,972.152,760.6044.5 %ผ่าน1,003.661,152.39-14.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองสวรรค์2,592.177,449.48-187.4 %ไม่ผ่าน986.49674.5031.6 %ผ่าน
อบต. หัวนา6,249.142,882.0053.9 %ผ่าน690.66797.83-15.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านขาม22,742.19650.0097.1 %ผ่าน2,393.161,180.8550.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง3,652.422,048.9843.9 %ผ่าน1,714.17413.0475.9 %ผ่าน
อบต. บ้านพร้าว14,813.227,458.0049.7 %ผ่าน1,074.721,968.94-83.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนขมิ้นไม่ครบ3,958.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,073.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดจิกไม่ครบ34,405.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนทัน3,121.132,274.0027.1 %ผ่าน1,198.92902.3924.7 %ผ่าน
อบต. นาคำไฮ7,086.595,098.3628.1 %ผ่าน961.32493.7848.6 %ผ่าน
อบต. ป่าไม้งาม5,918.374,860.0017.9 %ไม่ผ่าน1,030.23319.1969.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ไม่ครบ2,949.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ301.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่านช้าง2,053.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,003.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฝั่งแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ759.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเก่ากลอยไม่ครบ6,469.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ713.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง4,619.133,381.6026.8 %ผ่าน1,095.401,081.001.3 %ไม่ผ่าน
อบต. อุทัยสวรรค์9,106.076,254.3331.3 %ผ่าน1,194.36708.9940.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ไม่ครบ2,747.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ683.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเรือ3,032.324,382.10-44.5 %ไม่ผ่าน1,027.04331.4967.7 %ผ่าน
อบต. กุดดู่19,104.153,446.9982.0 %ผ่าน17,154.28507.4797.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านค้อ3,089.563,428.00-11.0 %ไม่ผ่าน1,444.94401.2472.2 %ผ่าน
อบต.โนนเมือง4,552.184,391.003.5 %ไม่ผ่าน1,909.38522.5072.6 %ผ่าน
อบต. โคกใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกม่วง3,539.253,337.595.7 %ไม่ผ่าน1,431.28625.9256.3 %ผ่าน
อบต. นิคมพัฒนา3,619.982,138.0240.9 %ผ่าน1,219.70354.3470.9 %ผ่าน
อบต. ปางกู่7,891.431,777.9277.5 %ผ่าน1,183.96461.8561.0 %ผ่าน
อบต. เมืองใหม่ไม่ครบ2,504.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ601.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีบุญเรือง3,583.396,921.10-93.1 %ไม่ผ่าน841.67401.6652.3 %ผ่าน
อบต. หนองบัวใต้5,601.611,843.0067.1 %ผ่าน1,377.83593.7156.9 %ผ่าน
อบต. กุดสะเทียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก11,290.397,081.1437.3 %ผ่าน1,846.022,474.85-34.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่ครบ7,964.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,251.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยางหล่อ3,005.435,709.04-90.0 %ไม่ผ่าน1,890.181,278.7532.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงแก้วไม่ครบ5,981.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ534.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแกไม่ครบ5,638.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ868.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทรายทองไม่ครบ5,315.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ804.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาสี1,981.862,027.00-2.3 %ไม่ผ่าน1,378.11633.1654.1 %ผ่าน
อบต. บ้านโคก2,779.762,649.004.7 %ไม่ผ่าน1,310.83139.3489.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาดี11,229.064,984.0055.6 %ผ่าน1,896.631,119.2641.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาด่านไม่ครบ6,036.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,258.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ3,313.452,340.0029.4 %ผ่าน1,493.75105.5692.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา21,359.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,002.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบุญทันไม่ครบ3,528.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ542.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งไม่ครบ6,404.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ763.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาแก6,580.925,088.0022.7 %ผ่าน1,391.94541.0061.1 %ผ่าน
อบต. วังทอง4,785.372,806.0041.4 %ผ่าน1,942.60866.0655.4 %ผ่าน
อบต. วังปลาป้อม5,938.134,825.0018.7 %ไม่ผ่าน1,457.57815.5044.1 %ผ่าน
อบต. เทพคีรีไม่ครบ3,895.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ466.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม11,388.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,702.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ