สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครอุดรธานีไม่ครบ9,488,926.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุมภวาปี26,846.869,703.0863.9 %ผ่าน2,363.253,329.80-40.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบ้านดุงไม่ครบ9,120.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,862.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ13,080.295,876.3255.1 %ผ่าน1,752.962,842.40-62.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดจับ12,423.146,361.0048.8 %ผ่าน3,348.491,812.3045.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนางัว3,578.329,952.00-178.1 %ไม่ผ่าน2,894.181,505.6548.0 %ผ่าน
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำไม่ครบ9,585.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,144.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านผือ23,231.234,256.8281.7 %ผ่าน1,938.341,974.75-1.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพันดอน29,776.3713,430.0054.9 %ผ่าน1,103.712,208.02-100.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง13,842.768,328.0939.8 %ผ่าน2,856.035,504.85-92.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีธาตุ6,939.705,543.7020.1 %ผ่าน1,449.331,214.3916.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว22,338.1016,435.8726.4 %ผ่าน3,285.258,339.55-153.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหานไม่ครบ3,725.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ930.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง4,654.233,151.8032.3 %ผ่าน1,305.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไชยวานไม่ครบ2,927.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,471.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตาลเลียนไม่ครบ13,094.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,122.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งฝน9,533.447,895.8317.2 %ไม่ผ่าน1,548.991,513.652.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาข่า18,970.693,891.0079.5 %ผ่าน977.341,868.20-91.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำโสม12,157.796,331.1447.9 %ผ่าน3,650.431,320.5663.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์10,756.8138,826.95-261.0 %ไม่ผ่าน819.252.8599.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านจั่น8,564.525,371.0737.3 %ผ่าน961.363,031.25-215.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเชียง6,846.9812,515.36-82.8 %ไม่ผ่าน2,949.151,950.9033.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเพ็ญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังสามหมอ16,362.185,919.8063.8 %ผ่าน2,354.751,451.9238.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสร้างก่อไม่ครบ4,080.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ733.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสงสว่างไม่ครบ5,402.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ685.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเม็ก24,256.429,217.0062.0 %ผ่าน1,761.872,470.79-40.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี31,146.6842,580.50-36.7 %ไม่ผ่าน10,119.1126,089.70-157.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกลางใหญ่11,249.439,654.3114.2 %ไม่ผ่าน2,808.381,504.1246.4 %ผ่าน
อบต. กุดจับ3,786.772,073.1545.3 %ผ่าน1,003.06500.3450.1 %ผ่าน
อบต. กุดสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ7,132.393,316.0053.5 %ผ่าน1,447.111,419.251.9 %ไม่ผ่าน
อบต. กุมภวาปีไม่ครบ2,197.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ228.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูงไม่ครบ3,127.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ362.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ข้าวสาร3,224.063,453.00-7.1 %ไม่ผ่าน1,109.20334.9669.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำไม่ครบ27,568.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ961.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอนสายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำโคกสูง1,521.8415,720.06-933.0 %ไม่ผ่าน1,811.56225.8887.5 %ผ่าน
อบต. คำด้วง5,222.533,956.0024.3 %ผ่าน1,315.97844.4735.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำบง11,863.703,546.3070.1 %ผ่าน1,878.401,308.3130.3 %ผ่าน
อบต. คำเลาะไม่ครบ18,051.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ908.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกกลาง3,404.662,986.0012.3 %ไม่ผ่าน831.17250.4469.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง3,102.184,527.00-45.9 %ไม่ผ่าน1,318.92796.3139.6 %ผ่าน
อบต. โคกสะอาดไม่ครบ2,548.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,010.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จอมศรีไม่ครบ6,856.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ605.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จำปาโมง6,818.994,377.5835.8 %ผ่าน1,481.7739.6297.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจำปี12,035.8916,805.00-39.6 %ไม่ผ่าน1,876.87987.4047.4 %ผ่าน
อบต. เชียงดาไม่ครบ2,827.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ542.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณไม่ครบ8,163.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,713.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยางชุม8,663.883,248.1962.5 %ผ่าน1,072.87765.5128.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน10,760.649,354.4213.1 %ไม่ผ่าน1,323.901,964.20-48.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เชียงหวาง4,605.606,580.11-42.9 %ไม่ผ่าน3,017.551,544.6148.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงแหว5,073.824,921.413.0 %ไม่ผ่าน1,332.23790.5440.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแชแล10,865.895,449.0049.9 %ผ่าน1,463.681,026.4329.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมไม่ครบ7,163.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,412.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนกลอย5,262.073,382.0035.7 %ผ่าน1,271.15660.0348.1 %ผ่าน
อบต. ดอนหายโศก4,709.842,891.0038.6 %ผ่าน736.39409.9944.3 %ผ่าน
อบต. ตาดทอง54,629.793,635.0093.3 %ผ่าน1,244.29227.7781.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน3,910.932,593.9633.7 %ผ่าน935.59327.8065.0 %ผ่าน
อบต. ตูมใต้8,534.444,234.5350.4 %ผ่าน1,139.36710.0237.7 %ผ่าน
อบต. เตาไหไม่ครบ2,959.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ475.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ5,419.054,100.0024.3 %ผ่าน1,358.06574.5457.7 %ผ่าน
อบต. ทมนางามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับกุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าลี่ไม่ครบ3,692.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ677.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ไม่ครบ6,603.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,563.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง5,104.553,372.0033.9 %ผ่าน644.63498.6822.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า3,448.494,497.00-30.4 %ไม่ผ่าน685.70180.0673.7 %ผ่าน
อบต. นาคำ3,483.8023,467.13-573.6 %ไม่ผ่าน1,611.89860.1146.6 %ผ่าน
อบต. นาแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นางัว1,202.893,620.00-200.9 %ไม่ผ่าน1,545.53257.0183.4 %ผ่าน
อบต. นาชุมแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี91,010.825,146.0094.3 %ผ่าน1,132.791,585.72-40.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาดีไม่ครบ5,673.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ21,850.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาทราย6,491.631,833.0071.8 %ผ่าน1,510.31529.2365.0 %ผ่าน
อบต. นาบัว4,174.563,065.5126.6 %ผ่าน1,429.70658.4953.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่14,070.408,836.0037.2 %ผ่าน2,952.602,205.9825.3 %ผ่าน
อบต.นาม่วง9,449.843,962.0058.1 %ผ่าน1,140.331,166.82-2.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงไม่ครบ4,302.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ156.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนายูง4,400.585,411.00-23.0 %ไม่ผ่าน2,436.661,225.7649.7 %ผ่าน
อบต. นาสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ611.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาไหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำพ่น3,303.443,826.00-15.8 %ไม่ผ่าน960.81982.26-2.2 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำโสมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์4,781.274,828.00-1.0 %ไม่ผ่าน1,680.181,409.4216.1 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนทอง10,734.865,321.3450.4 %ผ่าน5,543.43877.5084.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนทอง3,518.321,468.5758.3 %ผ่าน2,962.47800.0073.0 %ผ่าน
อบต.โนนทองอินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาดไม่ครบ4,979.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ498.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสูง3,767.156,008.82-59.5 %ไม่ผ่าน765.491,795.83-134.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนหวาย9,283.195,601.0039.7 %ผ่าน1,571.71382.9775.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบะยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านก้อง1,690.871,169.0030.9 %ผ่าน1,972.331,033.8647.6 %ผ่าน
อบต. บ้านขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านค้อ3,965.235,728.00-44.5 %ไม่ผ่าน869.13534.6338.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโคกไม่ครบ6,036.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,082.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านจั่น4,124.056,009.35-45.7 %ไม่ผ่าน1,318.612,802.00-112.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านจันทน์38,391.5728,945.2224.6 %ผ่าน5,906.541,862.9668.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกู่แก้ว46,633.608,130.0082.6 %ผ่าน6,180.80694.8688.8 %ผ่าน
อบต. บ้านชัย18,921.357,377.0061.0 %ผ่าน1,996.86760.7361.9 %ผ่าน
อบต. บ้านเชียง5,245.755,004.934.6 %ไม่ผ่าน1,055.72427.5059.5 %ผ่าน
อบต. บ้านดุง4,415.886,662.13-50.9 %ไม่ผ่าน2,604.571,570.0039.7 %ผ่าน
อบต.บ้านแดง32,648.825,564.0083.0 %ผ่าน27,787.651,093.4096.1 %ผ่าน
อบต.บ้านตาดไม่ครบ4,849.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ927.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านตาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ2,519.2237,595.35-1,392.3 %ไม่ผ่าน2,521.104,006.03-58.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง4,858.593,217.7833.8 %ผ่าน893.48318.8064.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ8,130.1415,339.47-88.7 %ไม่ผ่าน2,558.38555.6478.3 %ผ่าน
อบต. บ้านม่วง4,779.234,345.259.1 %ไม่ผ่าน2,791.411,041.9362.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านยา5,577.202,981.4646.5 %ผ่าน1,125.05627.2644.2 %ผ่าน
อบต. บ้านหยวก93,294.35901.0099.0 %ผ่าน2,038.581,016.3950.1 %ผ่าน
อบต. บ้านหินโงม2,612.471,923.0026.4 %ผ่าน1,271.51508.1360.0 %ผ่าน
อบต. บ้านเหล่า7,726.733,263.7957.8 %ผ่าน1,479.70940.1936.5 %ผ่าน
อบต. บุ่งแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี39,156.685,288.1886.5 %ผ่าน1,255.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปะโค10,834.797,151.2234.0 %ผ่าน1,853.24854.6353.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผักตบ3,224.383,976.74-23.3 %ไม่ผ่าน1,343.40976.7327.3 %ผ่าน
อบต.ผาสุก17,491.073,359.8880.8 %ผ่าน1,034.84342.8066.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผาสุกไม่ครบ5,460.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู5,950.935,297.0011.0 %ไม่ผ่าน1,383.54876.2936.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกงพานพันดอน6,266.286,478.00-3.4 %ไม่ผ่าน2,312.071,244.4446.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ4,746.225,287.00-11.4 %ไม่ผ่าน1,472.51991.7532.6 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ศรีสำราญ4,202.386,897.22-64.1 %ไม่ผ่าน2,529.29697.8472.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม8,844.015,491.0037.9 %ผ่าน1,944.481,118.1142.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง3,581.866,798.54-89.8 %ไม่ผ่าน2,069.181,014.1151.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองพาน3,899.3713,008.00-233.6 %ไม่ผ่าน1,710.23936.5545.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเพีย1,928.112,692.00-39.6 %ไม่ผ่าน784.42848.29-8.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงคำ6,126.556,582.60-7.4 %ไม่ผ่าน1,546.10181.5588.3 %ผ่าน
อบต. ศรีธาตุ8,413.421,350.0084.0 %ผ่าน1,181.70192.9883.7 %ผ่าน
อบต. ศรีสำราญไม่ครบ4,130.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ398.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว6,299.99800.0087.3 %ผ่าน1,166.65559.6052.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ3,643.003,366.007.6 %ไม่ผ่าน1,308.75277.1478.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสร้างคอม4,570.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,612.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สร้างแป้น4,169.093,115.0025.3 %ผ่าน1,100.31750.4331.8 %ผ่าน
อบต. สะแบงไม่ครบ4,227.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ785.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามพร้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สีออ10,328.184,149.5959.8 %ผ่าน689.88587.5114.8 %ไม่ผ่าน
อบต. สุมเส้าไม่ครบ10,432.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เสอเพลอ59,051.614,622.6492.2 %ผ่าน1,353.051,381.96-2.1 %ไม่ผ่าน
อบต. แสงสว่าง4,593.744,564.390.6 %ไม่ผ่าน1,716.48791.9253.9 %ผ่าน
อบต. โสมเยี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงทับม้า38,602.913,274.0091.5 %ผ่าน2,047.08565.2572.4 %ผ่าน
อบต. หนองกุงศรี6,321.524,417.3430.1 %ผ่าน1,427.19342.6676.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง1,650.726,011.37-264.2 %ไม่ผ่าน1,076.931,038.503.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองนกเขียน7,823.231,900.0075.7 %ผ่าน1,179.65237.8479.8 %ผ่าน
อบต. หนองนาคำ1,601.504,767.51-197.7 %ไม่ผ่าน1,187.981,735.49-46.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน4,483.304,372.432.5 %ไม่ผ่าน1,474.57898.2439.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ (อำเภอเมืองอุดรธานี)4,018.3111,159.61-177.7 %ไม่ผ่าน1,153.031,450.98-25.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่5,354.824,428.0017.3 %ไม่ผ่าน1,485.25950.0836.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูง6,421.665,537.0513.8 %ไม่ผ่าน1,582.601,142.0527.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง7,467.115,869.0821.4 %ผ่าน1,655.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา5,204.0911,034.00-112.0 %ไม่ผ่าน945.19577.7638.9 %ผ่าน
อบต. หนองแสงไม่ครบ2,155.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ5,379.054,683.3312.9 %ไม่ผ่าน2,199.18493.8677.5 %ผ่าน
อบต. หนองหลักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหว้า8,589.026,705.0021.9 %ผ่าน1,451.35659.9654.5 %ผ่าน
อบต. หนองหัวคู12,044.263,669.0069.5 %ผ่าน1,265.70983.5822.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน3,951.656,120.00-54.9 %ไม่ผ่าน1,418.18844.9740.4 %ผ่าน
อบต. หนองอ้อไม่ครบ5,037.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,392.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ10,022.866,635.6033.8 %ผ่าน1,237.242,301.61-86.0 %ไม่ผ่าน
อบต.หมากหญ้าไม่ครบ14,782.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,413.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น7,976.275,710.0028.4 %ผ่าน1,043.661,189.25-13.9 %ไม่ผ่าน
อบต.ห้วยสามพาด10,935.527,033.0035.7 %ผ่าน1,160.89871.2425.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวนาคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หายโศก9,376.457,365.4721.4 %ผ่าน1,600.131,158.5527.6 %ผ่าน
อบต. อ้อมกอ8,211.851,034.1087.4 %ผ่าน1,459.79791.1145.8 %ผ่าน
อบต.อุ่มจาน5,229.113,151.0039.7 %ผ่าน1,045.44965.217.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอูบมุง11,300.214,327.7961.7 %ผ่าน2,035.401,934.535.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลภูผาแดง8,333.256,722.0019.3 %ไม่ผ่าน1,493.401,794.85-20.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำพันชาด3,448.574,052.04-17.5 %ไม่ผ่าน2,124.83708.0266.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า2,173.872,952.59-35.8 %ไม่ผ่าน1,658.92487.2970.6 %ผ่าน