สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนนทบุรี158,877.45141,000.0011.3 %ไม่ผ่าน18,415.56133,899.53-627.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลนครปากเกร็ด107,209.6070,000.0034.7 %ผ่าน12,464.5554,843.90-340.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางกรวย39,333.8730,163.0023.3 %ผ่าน4,908.0816,577.37-237.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางบัวทองไม่ครบ39,630.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ25,676.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง61,423.1749,499.0019.4 %ไม่ผ่าน3,488.9610,069.09-188.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางใหญ่9,465.108,123.0014.2 %ไม่ผ่าน1,386.546,483.43-367.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปลายบาง9,572.9819,000.00-98.5 %ไม่ผ่าน1,986.4221,691.82-992.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรน้อย6,163.1333,064.00-436.5 %ไม่ผ่าน681.451,559.88-128.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางม่วง18,581.9314,275.0023.2 %ผ่าน1,993.451,748.8212.3 %ไม่ผ่าน
อบจ. นนทบุรี78,464.0817,000.0078.3 %ผ่าน19,188.458,632.8055.0 %ผ่าน
อบต. บางไผ่4,756.515,049.00-6.1 %ไม่ผ่าน1,268.174,589.35-261.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางกร่าง44,466.2414,931.0066.4 %ผ่าน2,851.125,889.06-106.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองไทรม้า38,640.4515,000.0061.2 %ผ่าน2,668.3518,455.00-591.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย25,153.5412,000.0052.3 %ผ่าน2,062.106,310.82-206.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางสีทอง8,524.4913,791.00-61.8 %ไม่ผ่าน1,279.373,706.66-189.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางขนุน9,589.127,263.0024.3 %ผ่าน2,819.394,638.98-64.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง5,930.816,508.00-9.7 %ไม่ผ่าน2,802.951,447.9348.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์7,594.172,267.0070.1 %ผ่าน2,016.951,855.778.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลากลางไม่ครบ18,101.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ9,475.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง38,880.154,831.0087.6 %ผ่าน1,914.795,197.30-171.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางแม่นาง91,219.0326,144.0071.3 %ผ่าน3,004.647,134.30-137.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเลน7,171.777,523.00-4.9 %ไม่ผ่าน1,518.068,292.74-446.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเสาธงหิน67,991.6513,000.0080.9 %ผ่าน4,791.4620,746.30-333.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บางใหญ่6,934.419,114.00-31.4 %ไม่ผ่าน2,137.214,987.49-133.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านใหม่14,556.085,716.0060.7 %ผ่าน1,406.838,642.00-514.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง44,608.0734,000.0023.8 %ผ่าน4,047.8414,434.10-256.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บางรักใหญ่4,376.945,198.00-18.8 %ไม่ผ่าน723.522,779.15-284.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางคูรัด67,754.7021,699.0068.0 %ผ่าน4,434.829,329.73-110.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร19,038.739,136.0052.0 %ผ่าน3,394.647,761.50-128.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ11,167.607,935.0028.9 %ผ่าน2,180.683,295.55-51.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพิมลราช63,959.0446,497.0027.3 %ผ่าน1,436.8912,656.44-780.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา138,356.3030,000.0078.3 %ผ่าน3,322.637,846.05-136.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ไทรน้อย10,833.1013,744.00-26.9 %ไม่ผ่าน3,170.936,003.60-89.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ราษฎร์นิยม9,391.916,859.0027.0 %ผ่าน1,084.021,075.210.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองเพรางาย10,055.274,902.0051.2 %ผ่าน2,107.21285.0086.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่165,054.1321,188.0087.2 %ผ่าน7,917.471,311.6583.4 %ผ่าน
อบต. ขุนศรี13,489.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,983.755,880.88-196.5 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองขวาง6,350.7542,276.00-565.7 %ไม่ผ่าน1,050.781,488.62-41.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ทวีวัฒนา16,748.543,109.0081.4 %ผ่าน1,952.621,466.0724.9 %ผ่าน
อบต. บางตะไนย์3,775.607,492.00-98.4 %ไม่ผ่าน897.631,838.27-104.8 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองพระอุดม6,912.144,771.0031.0 %ผ่าน912.651,951.38-113.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ14,797.5311,072.0025.2 %ผ่าน1,942.92477.0775.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด6,565.584,448.0032.3 %ผ่าน1,754.971,094.7737.6 %ผ่าน
อบต. อ้อมเกร็ด14,283.114,793.0066.4 %ผ่าน803.381,667.94-107.6 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองข่อย8,129.698,366.00-2.9 %ไม่ผ่าน2,228.213,634.40-63.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพลับ10,682.4659,690.00-458.8 %ไม่ผ่าน1,213.45523.4556.9 %ผ่าน