สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองหนองคายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,455.76954.2061.1 %ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าบ่อไม่ครบ296.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,696.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่8,008.335,445.8932.0 %ผ่าน1,862.70194.0189.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนสา5,646.586,728.40-19.2 %ไม่ผ่าน2,641.23777.3270.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงคุก10,033.837,818.1122.1 %ผ่าน1,568.671,362.9213.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสังคมไม่ครบ5,294.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,555.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง3,021.174,560.42-50.9 %ไม่ผ่าน1,226.60229.6981.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย21,060.9662,056.06-194.6 %ไม่ผ่าน5,787.218,290.61-43.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย2,713.72803.2570.4 %ผ่าน764.89172.9077.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกวนวัน3,984.896,356.24-59.5 %ไม่ผ่าน305.50761.31-149.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวัดธาตุ6,165.068,706.72-41.2 %ไม่ผ่าน815.871,995.49-144.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดคำ9,985.017,505.6724.8 %ผ่าน915.861,150.38-25.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หินโงม2,242.844,062.96-81.2 %ไม่ผ่าน668.55718.39-7.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ3,667.076,987.20-90.5 %ไม่ผ่าน729.661,746.46-139.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ค่ายบกหวานไม่ครบ4,459.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,956.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โพนสว่าง(สองห้อง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พระธาตุบังพวน6,701.563,312.3550.6 %ผ่าน1,231.31905.3126.5 %ผ่าน
อบต. หนองกอมเกาะไม่ครบ7,380.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,576.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปะโคไม่ครบ2,973.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ971.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี584.073,276.75-461.0 %ไม่ผ่าน2,269.31802.1064.7 %ผ่าน
อบต.สีกาย2,938.925,432.11-84.8 %ไม่ผ่าน737.62655.4111.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ6,241.386,291.00-0.8 %ไม่ผ่าน1,036.06548.8847.0 %ผ่าน
อบต. น้ำโมง7,167.076,148.0014.2 %ไม่ผ่าน1,635.751,005.2838.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกองนาง5,367.433,010.0043.9 %ผ่าน1,590.421,203.0324.4 %ผ่าน
อบต. โคกคอน1,392.103,488.00-150.6 %ไม่ผ่าน1,291.49542.7358.0 %ผ่าน
อบต. บ้านเดื่อ9,185.578,321.479.4 %ไม่ผ่าน1,233.53756.0238.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านถ่อน7,942.10664.0091.6 %ผ่าน1,397.73934.2533.2 %ผ่าน
อบต. บ้านว่าน6,295.423,518.0044.1 %ผ่าน1,284.53694.4945.9 %ผ่าน
อบต. นาข่า2,785.952,366.0015.1 %ไม่ผ่าน882.42272.4369.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา15,658.208,899.5043.2 %ผ่าน1,245.34475.5561.8 %ผ่าน
อบต. หนองนาง1,625.467,771.00-378.1 %ไม่ผ่าน1,124.55565.3649.7 %ผ่าน
อบต. จุมพลไม่ครบ7,723.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,407.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดบงไม่ครบ5,792.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ815.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชุมช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เซิม8,759.646,094.6030.4 %ผ่าน1,478.25783.1847.0 %ผ่าน
อบต. บ้านโพธิ์5,182.063,782.0027.0 %ผ่าน1,230.221,234.78-0.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ16,698.973,297.0080.3 %ผ่าน10,743.77653.5293.9 %ผ่าน
อบต. พานพร้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหม้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท3,501.002,508.0028.4 %ผ่าน1,211.271,252.40-3.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก7,017.315,943.0015.3 %ไม่ผ่าน2,031.532,417.00-19.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่2,319.77759.0067.3 %ผ่าน1,508.66611.5259.5 %ผ่าน
อบต. ผาตั้ง3,554.282,192.0038.3 %ผ่าน1,810.32861.8352.4 %ผ่าน
อบต. บ้านม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นางิ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ704.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สังคมไม่ครบ4,858.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ586.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร5,227.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,466.491,116.7723.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง6,847.314,141.0039.5 %ผ่าน1,479.73465.5768.5 %ผ่าน
อบต.บ้านฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเฝ้าไร่8,419.267,305.6513.2 %ไม่ผ่าน1,997.321,354.4032.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี3,708.76613.0083.5 %ผ่าน1,698.97628.5663.0 %ผ่าน
อบต.หนองหลวง5,340.939,025.00-69.0 %ไม่ผ่าน2,006.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง6,465.045,912.008.6 %ไม่ผ่าน1,572.65781.3650.3 %ผ่าน
อบต.อุดมพร5,937.692,295.0061.3 %ผ่าน1,625.14712.8756.1 %ผ่าน
อบต.รัตนวาปี5,169.433,010.0041.8 %ผ่าน3,719.611,316.2864.6 %ผ่าน
อบต. นาทับไฮ12,850.805,092.0060.4 %ผ่าน1,817.7630.3698.3 %ผ่าน
อบต. บ้านต้อน4,133.092,582.0037.5 %ผ่าน1,416.45329.0376.8 %ผ่าน
อบต.พระบาทนาสิงห์3,258.294,715.00-44.7 %ไม่ผ่าน1,662.961,334.4719.8 %ไม่ผ่าน
อบต.โพนแพงไม่ครบ24,054.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,111.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โพธิ์ตาก2,644.753,268.00-23.6 %ไม่ผ่าน1,691.57500.8470.4 %ผ่าน
อบต.โพนทอง2,351.024,425.00-88.2 %ไม่ผ่าน931.721,295.94-39.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสร้างนางขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ