สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม34,107.2828,870.0815.4 %ไม่ผ่าน5,002.982,153.8756.9 %ผ่าน
อบจ.มหาสารคาม13,121.1525,410.34-93.7 %ไม่ผ่าน6,095.831,579.3274.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา8,128.186,875.3115.4 %ไม่ผ่าน1,320.811,220.777.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าตูม3,533.791,860.0047.4 %ผ่าน724.91115.1084.1 %ผ่าน
อบต. แวงน่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ4,614.152,301.0050.1 %ผ่าน729.40235.9967.6 %ผ่าน
อบต. ดอนหว่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แก่งเลิงจานไม่ครบ7,387.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ781.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าสองคอน20,698.613,720.8282.0 %ผ่าน1,316.73896.4931.9 %ผ่าน
อบต. ลาดพัฒนา4,397.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ480.73455.065.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโน2,666.802,918.63-9.4 %ไม่ผ่าน584.79101.7382.6 %ผ่าน
อบต. บัวค้อไม่ครบ2,714.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ157.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แกดำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังแสงไม่ครบ3,493.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมิตรภาพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ120.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนภิบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังยาว7,918.426,097.0023.0 %ผ่าน1,554.62670.7056.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่4,671.914,655.000.4 %ไม่ผ่าน1,243.66760.0038.9 %ผ่าน
อบต. แพง3,185.0312,007.00-277.0 %ไม่ผ่าน1,610.84887.8944.9 %ผ่าน
อบต. แก้งแก3,107.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,744.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเหล็ก22,859.095,399.0076.4 %ผ่าน1,708.84559.5967.3 %ผ่าน
อบต. หนองบัว (โกสุมพิสัย)35,952.034,663.7787.0 %ผ่าน2,693.52182.6993.2 %ผ่าน
อบต. เหล่า7,397.463,593.0051.4 %ผ่าน2,147.84108.7694.9 %ผ่าน
อบต. เขื่อน3,038.253,301.00-8.6 %ไม่ผ่าน1,381.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบอนไม่ครบ4,594.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนงาม2,509.952,950.00-17.5 %ไม่ผ่าน1,115.08504.0054.8 %ผ่าน
อบต. ยางท่าแจ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แห่ใต้5,533.123,882.0029.8 %ผ่าน983.13487.5350.4 %ผ่าน
อบต. หนองกุงสวรรค์7,536.705,100.0032.3 %ผ่าน1,184.08390.0067.1 %ผ่าน
อบต. เลิงใต้2,863.702,122.1425.9 %ผ่าน732.38128.3382.5 %ผ่าน
อบต. ดอนกลาง3,116.538,477.00-172.0 %ไม่ผ่าน2,175.04676.7468.9 %ผ่าน
อบต. โคกพระ5,977.715,071.0015.2 %ไม่ผ่าน895.47214.3876.1 %ผ่าน
อบต. คันธารราษฎร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะค่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าขอนยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาสีนวน10,262.335,058.8450.7 %ผ่าน1,192.35326.2872.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขามเรียง9,562.299,211.023.7 %ไม่ผ่าน1,545.92501.6067.6 %ผ่าน
อบต. เขวาใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสุข10,867.495,437.9950.0 %ผ่าน1,205.49576.8652.1 %ผ่าน
อบต. กุดใส้จ่อ2,636.091,652.0037.3 %ผ่าน849.32133.9084.2 %ผ่าน
อบต. ขามเฒ่าพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียงยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนเงิน4,549.812,096.1053.9 %ผ่าน1,595.27391.9975.4 %ผ่าน
อบต. กู่ทอง9,856.916,089.7138.2 %ผ่าน2,361.371,191.9949.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง8,857.575,444.0038.5 %ผ่าน1,142.04582.1449.0 %ผ่าน
อบต. เสือเฒ่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าบัวบาน8,264.352,640.0068.1 %ผ่าน1,072.57737.6431.2 %ผ่าน
อบต. บรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อใหญ่19,597.336,437.9967.1 %ผ่าน2,197.971,056.1551.9 %ผ่าน
อบต. วังไชยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองม่วง2,627.913,569.50-35.8 %ไม่ผ่าน1,072.02320.8970.1 %ผ่าน
อบต. กำพี้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนราษี2,514.623,844.89-52.9 %ไม่ผ่าน905.60426.5052.9 %ผ่าน
อบต. โนนแดง4,869.1872,741.78-1,393.9 %ไม่ผ่าน1,311.81674.5048.6 %ผ่าน
อบต. หนองจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวมาศ2,805.414,308.00-53.6 %ไม่ผ่าน734.50590.9919.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองคูขาด9,193.562,539.0072.4 %ผ่าน1,713.09173.8089.9 %ผ่าน
อบต. วังใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสิม5,719.923,727.9234.8 %ผ่าน952.90338.5864.5 %ผ่าน
อบต. หนองโก6,088.414,710.9822.6 %ผ่าน1,448.94273.2581.1 %ผ่าน
อบต. ดอนงัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเชือก8,819.453,656.0058.5 %ผ่าน1,465.88379.5274.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง4,715.422,387.0049.4 %ผ่าน2,177.46265.8287.8 %ผ่าน
อบต. หนองแดง2,348.331,339.0043.0 %ผ่าน1,088.03227.1079.1 %ผ่าน
อบต. เขวาไร่4,469.683,372.8924.5 %ผ่าน1,376.61276.9679.9 %ผ่าน
อบต. หนองโพธิ์4,570.5419,873.00-334.8 %ไม่ผ่าน1,279.04187.4585.3 %ผ่าน
อบต. ปอพาน7,520.024,684.0037.7 %ผ่าน1,301.08257.4580.2 %ผ่าน
อบต. หนองเม็ก3,734.984,245.00-13.7 %ไม่ผ่าน1,534.99235.4184.7 %ผ่าน
อบต. หนองเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุง(นาเชือก)17,508.394,981.6871.5 %ผ่าน1,244.960.000.0 %รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง5,020.273,902.5222.3 %ผ่าน1,008.75124.7487.6 %ผ่าน
อบต. ปะหลาน4,997.872,268.3854.6 %ผ่าน2,470.85320.7187.0 %ผ่าน
อบต. ก้ามปู2,845.963,372.00-18.5 %ไม่ผ่าน1,331.24374.9271.8 %ผ่าน
อบต. เวียงสะอาด17,127.153,083.0082.0 %ผ่าน5,926.93257.0495.7 %ผ่าน
อบต. เม็กดำ8,492.823,297.1561.2 %ผ่าน1,519.73381.2374.9 %ผ่าน
อบต. นาสีนวลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ราษฎร์เจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองเตา19,021.812,841.0085.1 %ผ่าน1,749.95486.9372.2 %ผ่าน
อบต. ลานสะแก4,288.683,166.8026.2 %ผ่าน2,273.89241.0289.4 %ผ่าน
อบต. เวียงชัย2,865.351,753.0038.8 %ผ่าน1,436.940.9599.9 %ผ่าน
อบต. ราษฎร์พัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองเสือ77,076.652,047.0097.3 %ผ่าน1,247.54267.7678.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น4,124.441,701.1758.8 %ผ่าน1,227.49140.2588.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแสง6,478.286,298.502.8 %ไม่ผ่าน1,379.31628.5054.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม2,561.514,522.00-76.5 %ไม่ผ่าน1,085.71108.1190.0 %ผ่าน
อบต. เสือโก้ก8,502.533,483.0059.0 %ผ่าน1,035.82112.8089.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่3,117.518,752.22-180.7 %ไม่ผ่าน1,058.311,360.00-28.5 %ไม่ผ่าน
อบต. โพธิ์ชัย4,387.402,360.0046.2 %ผ่าน914.70352.2861.5 %ผ่าน
อบต. หัวเรือ8,864.133,692.0058.3 %ผ่าน1,220.37214.0282.5 %ผ่าน
อบต. แคน13,765.444,221.0069.3 %ผ่าน1,275.18521.6859.1 %ผ่าน
อบต. งัวบา23,156.922,328.0089.9 %ผ่าน996.99380.6561.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า1,879.563,551.00-88.9 %ไม่ผ่าน1,104.22526.7152.3 %ผ่าน
อบต. บ้านหวาย5,550.802,481.0055.3 %ผ่าน1,018.97133.7686.9 %ผ่าน
อบต. หนองไฮ669.882,849.00-325.3 %ไม่ผ่าน1,089.62246.9677.3 %ผ่าน
อบต. ประชาพัฒนา4,362.443,464.0020.6 %ผ่าน4,091.93120.3897.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม3,782.102,472.8134.6 %ผ่าน903.6658.4493.5 %ผ่าน
อบต. หนองแสน2,157.24257.0088.1 %ผ่าน932.84280.9169.9 %ผ่าน
อบต. โคกสีทองหลาง3,119.322,315.0025.8 %ผ่าน921.78182.5080.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูไม่ครบ3,214.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ454.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงบัง3,426.831,201.0065.0 %ผ่าน1,602.04266.8183.3 %ผ่าน
อบต. ดงดวนไม่ครบ4,311.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ147.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวดง5,815.834,292.0026.2 %ผ่าน1,470.87488.5066.8 %ผ่าน
อบต. ดงยาง13,027.151,560.0088.0 %ผ่าน1,135.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กู่สันตรัตน์1,055.403,661.00-246.9 %ไม่ผ่าน1,237.34214.0982.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ9,729.231,741.0082.1 %ผ่าน1,130.34135.2688.0 %ผ่าน
อบต. ยางสีสุราช4,025.612,694.0033.1 %ผ่าน1,482.99581.6060.8 %ผ่าน
อบต. นาภู4,661.642,686.0042.4 %ผ่าน1,335.57229.1482.8 %ผ่าน
อบต. แวงดง4,740.922,281.0051.9 %ผ่าน1,404.94331.4476.4 %ผ่าน
อบต. บ้านกู่5,287.565,727.00-8.3 %ไม่ผ่าน1,907.07811.1757.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง6,139.232,763.0055.0 %ผ่าน1,246.5885.5093.1 %ผ่าน
อบต. ขามเรียน3,889.691,957.0049.7 %ผ่าน1,167.34137.7888.2 %ผ่าน
อบต. หนองบัวสันตุไม่ครบ2,125.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ139.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เลิงแฝก6,876.121,721.0075.0 %ผ่าน1,101.83508.1653.9 %ผ่าน
อบต. หนองแวง3,624.812,530.0030.2 %ผ่าน1,125.55503.8755.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ชื่นชม4,399.192,558.7741.8 %ผ่าน1,407.06527.1762.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดปลาดุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เหล่าดอกไม้5,496.771,852.0066.3 %ผ่าน1,648.09556.0966.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองกุงไม่ครบ3,259.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแกดำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเชือก5,786.364,328.6025.2 %ผ่าน2,913.27382.3286.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย8,325.824,625.0944.4 %ผ่าน1,366.551,083.7920.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวาปีปทุม5,497.654,794.4212.8 %ไม่ผ่าน1,886.731,608.3014.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกพระ5,052.643,824.0024.3 %ผ่าน1,013.42771.2923.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาดูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบรบือ9,448.314,804.7149.1 %ผ่าน1,315.401,641.35-24.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย9,339.299,598.61-2.8 %ไม่ผ่าน1,920.803,343.07-74.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแวงน่าง5,251.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,011.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ