สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด243,570.4424,650.3689.9 %ผ่าน8,485.2217,789.83-109.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยไม่ครบ7,094.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,245.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนทอง13,278.375,933.0055.3 %ผ่าน1,050.50208.4880.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิไม่ครบ4,900.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,125.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ไม่ครบ4,496.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ246.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน8,927.222,184.8475.5 %ผ่าน721.211,126.33-56.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชัยวารีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธงธานี5,264.467,442.94-41.4 %ไม่ผ่าน859.361,248.30-45.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนมไพร6,573.094,237.0035.5 %ผ่าน1,427.53314.3278.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนทราย18,545.834,337.8676.6 %ผ่าน1,787.521,099.4138.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองสรวง16,985.594,940.6870.9 %ผ่าน1,630.32900.4044.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองพอก6,186.283,972.0035.8 %ผ่าน2,529.26934.4463.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด18,595.9837,283.29-100.5 %ไม่ผ่าน7,438.018,879.58-19.4 %ไม่ผ่าน
อบต. รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ไม่ครบ14,429.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,647.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง5,716.4613,543.63-136.9 %ไม่ผ่าน1,578.664,270.68-170.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ขอนแก่น2,832.328,157.04-188.0 %ไม่ผ่าน1,034.23557.5646.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์2,809.193,162.12-12.6 %ไม่ผ่าน642.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะอาดสมบูรณ์4,878.535,252.00-7.7 %ไม่ผ่าน1,055.39722.8531.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสีแก้ว5,092.396,866.00-34.8 %ไม่ผ่าน2,046.65930.3154.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปอภารไม่ครบ3,352.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนรังไม่ครบ2,613.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ202.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)5,094.621,479.0071.0 %ผ่าน1,008.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงลาน2,635.7026,315.00-898.4 %ไม่ผ่าน1,032.25917.6411.1 %ไม่ผ่าน
อบต. แคนใหญ่ไม่ครบ6,306.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ329.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนตาลไม่ครบ4,690.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง16,422.231,722.0089.5 %ผ่าน10,218.15108.0098.9 %ผ่าน
อบต. เกษตรวิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ321.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองบัวไม่ครบ4,438.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ700.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง11,232.852,394.0078.7 %ผ่าน10,474.8293.7099.1 %ผ่าน
อบต. สิงห์โคก2,670.642,667.000.1 %ไม่ผ่าน1,179.15289.0775.5 %ผ่าน
อบต. ดงครั่งใหญ่39,427.1715,013.8761.9 %ผ่าน16,709.63665.5696.0 %ผ่าน
อบต. บ้านฝางไม่ครบ1,502.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ79.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแวง (เกษตรวิสัย)24,431.283,810.0484.4 %ผ่าน14,186.09555.7596.1 %ผ่าน
อบต. กำแพง1,895.682,961.00-56.2 %ไม่ผ่าน1,332.03475.0064.3 %ผ่าน
อบต. กู่กาสิงห์4,396.206,769.00-54.0 %ไม่ผ่าน2,147.6266.4896.9 %ผ่าน
อบต. น้ำอ้อมไม่ครบ4,569.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ285.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสว่าง3,686.501,649.0055.3 %ผ่าน1,149.11171.0085.1 %ผ่าน
อบต. ทุ่งทอง2,584.878,600.00-232.7 %ไม่ผ่าน1,797.14310.8882.7 %ผ่าน
อบต. ดงครั่งน้อย9,759.824,380.0055.1 %ผ่าน1,461.29544.6362.7 %ผ่าน
อบต. บัวแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอกล้ำ4,636.532,968.0036.0 %ผ่าน1,250.6475.0394.0 %ผ่าน
อบต. หนองแคน4,936.353,117.0036.9 %ผ่าน1,279.48346.8972.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนสูง4,107.544,699.00-14.4 %ไม่ผ่าน1,333.25211.0184.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสวรรค์4,138.706,049.00-46.2 %ไม่ผ่าน1,569.110.000.0 %รายงานไม่ครบ
อบต. สระบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า6,001.253,343.0544.3 %ผ่าน2,248.5566.5297.0 %ผ่าน
อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง407.011,931.00-374.4 %ไม่ผ่าน1,073.66142.5086.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองผือ13,958.404,868.0065.1 %ผ่าน1,269.08375.2570.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองหงส์2,652.934,650.00-75.3 %ไม่ผ่าน1,302.05509.0060.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกล่าม9,158.184,124.0055.0 %ผ่าน1,083.74703.5435.1 %ผ่าน
อบต. น้ำใส4,521.183,523.0022.1 %ผ่าน1,600.32159.5090.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงแดง7,310.764,876.0033.3 %ผ่าน1,419.22455.0667.9 %ผ่าน
อบต. ดงกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าสังข์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่องไม่ครบ3,729.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า1,508.644,972.00-229.6 %ไม่ผ่าน1,264.77280.7977.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย8,440.521,805.0078.6 %ผ่าน1,074.00269.5874.9 %ผ่าน
อบต. ศรีโคตร11,335.202,983.0073.7 %ผ่าน10,723.58164.7398.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิเวศน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่4,538.9014,152.00-211.8 %ไม่ผ่าน1,017.54255.7674.9 %ผ่าน
อบต. ธวัชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุ่มเม้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมะอึไม่ครบ2,169.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขวาทุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย3,736.973,173.0015.1 %ไม่ผ่าน778.05277.2864.4 %ผ่าน
อบต. บึงนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ11,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ286.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองพอก10,070.974,697.0053.4 %ผ่าน789.84125.4084.1 %ผ่าน
อบต. พนมไพร2,411.191,326.0045.0 %ผ่าน1,084.33618.6942.9 %ผ่าน
อบต. แสนสุข6,927.583,663.0047.1 %ผ่าน1,657.65844.9749.0 %ผ่าน
อบต. กุดน้ำใส8,695.262,396.0072.4 %ผ่าน2,612.78519.4780.1 %ผ่าน
อบต. หนองทัพไทย68,979.524,451.4993.5 %ผ่าน11,557.24322.0197.2 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ใหญ่4,891.203,201.0834.6 %ผ่าน1,705.19930.1745.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์7,371.273,669.9650.2 %ผ่าน872.40300.5865.5 %ผ่าน
อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ไม่ครบ2,862.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ336.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย3,525.714,880.56-38.4 %ไม่ผ่าน1,668.011,015.7739.1 %ผ่าน
อบต. นานวล6,712.622,410.0064.1 %ผ่าน1,378.63267.9080.6 %ผ่าน
อบต. คำไฮ7,481.553,247.0756.6 %ผ่าน1,246.59741.0040.6 %ผ่าน
อบต. สระแก้ว1,874.852,634.00-40.5 %ไม่ผ่าน1,090.27479.0356.1 %ผ่าน
อบต. ค้อใหญ่ไม่ครบ1,851.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ484.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชานุวรรณ4,255.452,545.0140.2 %ผ่าน1,120.93735.2934.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแวง15,298.155,135.8366.4 %ผ่าน1,098.7288.3792.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกกกม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาอุดม3,109.172,228.0028.3 %ผ่าน1,101.53377.0465.8 %ผ่าน
อบต. สว่าง4,532.224,903.00-8.2 %ไม่ผ่าน1,677.31793.0752.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ (โพนทอง)ไม่ครบ3,506.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)4,892.774,018.0017.9 %ไม่ผ่าน1,511.03473.2968.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนชัยศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ศรีสว่าง4,980.162,275.1154.3 %ผ่าน1,469.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.อุ่มเม่าไม่ครบ2,228.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ209.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำนาดี5,676.634,246.0025.2 %ผ่าน1,430.2077.3394.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ไม่ครบ1,959.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระนกแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังสามัคคี1,731.10441.0074.5 %ผ่าน1,480.02584.5460.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูง4,400.8814,905.32-238.7 %ไม่ผ่าน1,510.42165.0689.1 %ผ่าน
อบต. ขามเปี้ย32,995.243,397.0089.7 %ผ่าน1,285.91484.2262.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอัคคะคำ2,972.7915,852.00-433.2 %ไม่ผ่าน7,107.4317,375.00-144.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำพอุง1,509.437,155.20-374.0 %ไม่ผ่าน1,999.71949.4552.5 %ผ่าน
อบต. หนองตาไก้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนโองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ศรี3,280.238,925.00-172.1 %ไม่ผ่าน1,094.84522.5052.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก12,030.144,362.0063.7 %ผ่าน9,802.48366.6096.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อ.หนองพอกไม่ครบ3,716.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ307.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูเขาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กกโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง3,676.103,140.0014.6 %ไม่ผ่าน1,684.22446.5073.5 %ผ่าน
อบต. หนองขุ่นใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หนองพอก)17,145.1212,017.0029.9 %ผ่าน1,564.21344.6978.0 %ผ่าน
อบต. ผาน้ำย้อย3,120.152,706.0013.3 %ไม่ผ่าน1,492.22400.0073.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสีดา50,718.1919,843.0060.9 %ผ่าน1,738.62374.1378.5 %ผ่าน
อบต. นางามไม่ครบ2,936.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ301.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองไพรไม่ครบ3,384.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ569.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแซงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังหลวง5,391.413,092.0042.6 %ผ่าน658.87399.6739.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขวาว8,180.824,223.1948.4 %ผ่าน5,608.022,739.2151.2 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ทอง5,852.032,921.2850.1 %ผ่าน1,695.36712.3458.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน17,443.632,782.4584.0 %ผ่าน8,098.51736.2590.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว4,391.3439,310.16-795.2 %ไม่ผ่าน1,675.94840.5249.8 %ผ่าน
อบต. นาเลิงไม่ครบ3,727.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย1,914.662,776.00-45.0 %ไม่ผ่าน1,068.68171.0084.0 %ผ่าน
อบต. ศรีวิลัย821.352,805.00-241.5 %ไม่ผ่าน1,401.37838.3540.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหลวง3,523.832,400.0031.9 %ผ่าน1,078.55195.9081.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ4,171.423,257.7821.9 %ผ่าน1,074.23347.3867.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระคูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอกไม้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหินกอง9,350.571,146.5687.7 %ผ่าน1,639.764,884.90-197.9 %ไม่ผ่าน
อบต. เมืองทุ่ง8,363.393,589.0057.1 %ผ่าน1,102.09224.9279.6 %ผ่าน
อบต. หัวโทนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน3,858.01683.0082.3 %ผ่าน1,435.31267.7781.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง6,799.513,136.0053.9 %ผ่าน1,454.91575.6160.4 %ผ่าน
อบต. น้ำคำ6,514.254,840.0025.7 %ผ่าน1,385.08564.5059.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยหินลาด3,348.001,499.0055.2 %ผ่าน1,402.27158.4088.7 %ผ่าน
อบต. ช้างเผือก3,591.232,415.0032.8 %ผ่าน2,311.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งกุลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งศรีเมือง6,458.104,318.1733.1 %ผ่าน1,151.68383.0566.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจำปาขัน9,107.943,804.0058.2 %ผ่าน1,313.79626.5452.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคูเมืองไม่ครบ12,855.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ221.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกกกุง1,654.853,188.00-92.6 %ไม่ผ่าน1,216.80294.6075.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามขา3,795.736,334.00-66.9 %ไม่ผ่าน1,450.38258.4082.2 %ผ่าน
อบต. ศรีสว่าง1,742.877,206.00-313.5 %ไม่ผ่าน1,922.88602.0868.7 %ผ่าน
อบต. ยางคำไม่ครบ3,573.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ390.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหาดยาว2,568.263,682.40-43.4 %ไม่ผ่าน1,378.07218.0084.2 %ผ่าน
อบต. อาจสามารถ6,108.203,071.6749.7 %ผ่าน1,183.76289.5075.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนเมือง9,028.653,397.0062.4 %ผ่าน1,204.55378.0768.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้งไม่ครบ2,693.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ153.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หน่อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน4,528.014,200.007.2 %ไม่ผ่าน1,336.69405.0969.7 %ผ่าน
อบต. หนองขาม15,275.505,409.0064.6 %ผ่าน1,443.37145.3589.9 %ผ่าน
อบต. โหรา22,863.085,532.0075.8 %ผ่าน13,399.41308.3597.7 %ผ่าน
อบต. หนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ไม่ครบ3,021.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่4,146.784,443.00-7.1 %ไม่ผ่าน1,042.47114.4489.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมยวดีไม่ครบ8,504.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ449.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชุมพร26,532.043,858.9785.5 %ผ่าน1,676.26774.3953.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ23,223.022,614.0088.7 %ผ่าน1,376.43205.8685.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชมสะอาด4,406.433,555.0019.3 %ไม่ผ่าน1,329.42249.9081.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองใหญ่ไม่ครบ5,201.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ249.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์สัย4,378.706,056.00-38.3 %ไม่ผ่าน858.33470.2045.2 %ผ่าน
อบต. หนองแวงควงไม่ครบ5,971.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ325.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านบากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดินดำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปาฝาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงลาด7,188.912,519.0065.0 %ผ่าน1,058.68235.0077.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจังหารไม่ครบ5,630.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ405.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางใหญ่3,931.663,121.0020.6 %ผ่าน1,032.37170.8783.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผักแว่น7,059.793,702.0047.6 %ผ่าน1,613.14523.5067.5 %ผ่าน
อบต. แสนชาติไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงขวัญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พลับพลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พระธาตุไม่ครบ2,360.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ107.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พระเจ้าไม่ครบ2,021.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ132.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หมูม้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองฮี2,840.482,481.0012.7 %ไม่ผ่าน2,111.72515.9275.6 %ผ่าน
อบต.สาวแห10,114.832,115.0079.1 %ผ่าน1,308.20222.0783.0 %ผ่าน
อบต.ดูกอึ่ง2,906.173,640.21-25.3 %ไม่ผ่าน1,683.53281.9283.3 %ผ่าน
อบต.เด่นราษฎร์4,747.822,440.0048.6 %ผ่าน1,455.18157.2389.2 %ผ่าน
อบต.ทุ่งเขาหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เทอดไทยไม่ครบ2,888.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บึงงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.มะบ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงสิงห์ไม่ครบ5,133.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,479.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอาจสามารถไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสลภูมิ6,967.365,361.1223.1 %ผ่าน1,255.35301.8576.0 %ผ่าน
อบต.เหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวช้าง36,419.324,323.0088.1 %ผ่าน1,645.381,303.7320.8 %ผ่าน