สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสกลนคร115,404.4453,880.0053.3 %ผ่าน9,722.2446,555.95-378.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงมะไฟไม่ครบ7,975.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพังโคน12,371.8214,079.14-13.8 %ไม่ผ่าน1,479.651,487.38-0.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนเขือง18,615.723,539.0081.0 %ผ่าน3,278.76684.4479.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวานรนิวาส8,258.254,068.2750.7 %ผ่าน2,831.931,593.6343.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสว่างแดนดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,690.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดบาก4,321.723,890.7110.0 %ไม่ผ่าน1,621.26119.3292.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์6,535.963,184.8551.3 %ผ่าน1,280.061,687.45-31.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำตากล้าไม่ครบ36,279.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์3,037.873,600.00-18.5 %ไม่ผ่าน1,310.571,911.33-45.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าแร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านม่วงไม่ครบ2,712.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,018.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรรณานิคม34,132.268,892.1573.9 %ผ่าน1,145.451,291.02-12.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ33,170.524,133.0087.5 %ผ่าน6,206.301,248.8979.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลส่องดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย9,108.245,592.2738.6 %ผ่าน2,471.62513.4579.2 %ผ่าน
อบจ. สกลนคร34,479.74133,570.47-287.4 %ไม่ผ่าน18,827.9221,745.93-15.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ขมิ้น64,530.176,063.2290.6 %ผ่าน7,479.582,728.7663.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน7,007.664,657.0033.5 %ผ่าน1,300.11966.5525.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม4,879.793,174.0035.0 %ผ่าน1,331.76839.8036.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงเครือ7,115.145,505.9922.6 %ผ่าน1,380.16646.1453.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่479,000.753,196.0099.3 %ผ่าน4,896.59491.1190.0 %ผ่าน
อบต. ม่วงลาย17,229.203,332.0080.7 %ผ่าน857.96236.8672.4 %ผ่าน
อบต. ดงชนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยยาง8,877.815,439.7038.7 %ผ่าน1,417.122,339.24-65.1 %ไม่ผ่าน
อบต. พังขว้าง5,724.936,257.63-9.3 %ไม่ผ่าน1,579.571,898.46-20.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ20,961.123,482.2883.4 %ผ่าน980.36610.6237.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง4,735.723,227.0031.9 %ผ่าน617.78415.9232.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง3,790.023,744.001.2 %ไม่ผ่าน1,182.51987.3616.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองลาด15,456.682,636.5582.9 %ผ่าน3,816.26884.2376.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฮางโฮง5,177.113,373.0034.8 %ผ่าน938.01626.9833.2 %ผ่าน
อบต. โคกก่อง3,542.512,602.0026.5 %ผ่าน739.38535.6427.6 %ผ่าน
อบต. กุสุมาลย์7,628.283,856.0049.5 %ผ่าน1,438.02565.9260.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ไม่ครบ2,312.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,057.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเพียงไม่ครบ3,250.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ426.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิไพศาล3,153.703,017.004.3 %ไม่ผ่าน1,337.56741.6744.6 %ผ่าน
อบต. อุ่มจาน5,788.898,136.00-40.5 %ไม่ผ่าน1,599.8456,867.95-3,454.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดแฮด138,162.862,509.0098.2 %ผ่าน8,393.91424.1894.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาม่อง3,725.132,135.3742.7 %ผ่าน1,922.37497.8974.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดไห8,033.933,361.7258.2 %ผ่าน1,644.87587.5564.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรรณานคร50,688.252,795.8294.5 %ผ่าน1,588.99998.2337.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังยาง6,364.253,991.3437.3 %ผ่าน1,289.91655.0049.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพอกน้อยไม่ครบ5,485.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ674.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อไม่ครบ4,555.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,215.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไร่4,266.073,529.0917.3 %ไม่ผ่าน1,630.43657.2959.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง54,283.502,860.0094.7 %ผ่าน2,386.61306.3487.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาใน3,872.652,911.5024.8 %ผ่าน1,561.08437.4072.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบัวสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บะฮี2,693.012,959.00-9.9 %ไม่ผ่าน5,287.05760.3585.6 %ผ่าน
อบต. เชิงชุม2,831.28238.9091.6 %ผ่าน1,271.77731.6242.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา6,077.324,285.2229.5 %ผ่าน1,551.02469.2669.7 %ผ่าน
อบต. ม่วงไข่3,673.192,573.3229.9 %ผ่าน1,495.19705.1252.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแร่4,696.862,282.6251.4 %ผ่าน1,214.94718.2340.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไฮหย่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ต้นผึ้งไม่ครบ3,306.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ534.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ41,762.414,428.1389.4 %ผ่าน1,940.4420,380.00-950.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปลาโหล13,021.974,945.0062.0 %ผ่าน1,788.132,192.36-22.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิไม่ครบ3,660.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ703.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำบ่อ4,812.335,001.00-3.9 %ไม่ผ่าน1,896.88758.9660.0 %ผ่าน
อบต. ค้อเขียว4,558.153,385.2825.7 %ผ่าน1,434.03426.0170.3 %ผ่าน
อบต. นิคมน้ำอูน4,687.561,629.5065.2 %ผ่าน5,489.81372.7693.2 %ผ่าน
อบต. หนองปลิง2,302.5911,297.00-390.6 %ไม่ผ่าน1,584.59426.0173.1 %ผ่าน
อบต. สุวรรณคามไม่ครบ1,208.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ213.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วานรนิวาส19,001.966,936.7963.5 %ผ่าน2,359.53654.6772.3 %ผ่าน
อบต. เดื่อศรีคันไชย23,945.965,513.5177.0 %ผ่าน2,301.231,103.7252.0 %ผ่าน
อบต. ขัวก่าย4,552.422,524.0044.6 %ผ่าน1,885.46675.0764.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสนม10,497.615,834.4644.4 %ผ่าน2,072.74943.7354.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคูสะคาม2,070.481,894.008.5 %ไม่ผ่าน1,624.661,530.185.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ธาตุ4,019.232,049.0049.0 %ผ่าน1,998.631,616.2919.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแวง5,097.362,909.0042.9 %ผ่าน1,362.60593.7856.4 %ผ่าน
อบต. ศรีวิชัย7,753.115,606.1827.7 %ผ่าน1,985.23769.9661.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาซอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อินทร์แปลง7,878.985,687.5227.8 %ผ่าน1,410.64778.5544.8 %ผ่าน
อบต. นาคำ3,048.272,755.009.6 %ไม่ผ่าน1,476.24462.1068.7 %ผ่าน
อบต. คอนสวรรค์17,126.763,686.0078.5 %ผ่าน16,314.8870.0999.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ1,162.355,033.00-333.0 %ไม่ผ่าน1,886.794,340.88-130.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแวงใต้8,544.514,326.0049.4 %ผ่าน1,779.47633.2764.4 %ผ่าน
อบต. คำตากล้าไม่ครบ6,865.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ617.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวสิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาแต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแพด6,114.761,716.0071.9 %ผ่าน2,509.90915.0063.5 %ผ่าน
อบต. ม่วง10,650.873,726.9065.0 %ผ่าน1,856.54276.9485.1 %ผ่าน
อบต. มาย10,593.543,845.2863.7 %ผ่าน1,774.00528.1270.2 %ผ่าน
อบต. ดงหม้อทอง1,095.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,277.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงเหนือ31,171.9412,382.0060.3 %ผ่าน2,616.88676.2174.2 %ผ่าน
อบต. ดงหม้อทองใต้50,335.504,064.2991.9 %ผ่าน7,092.85550.9992.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยหลัว6,397.192,901.0054.7 %ผ่าน2,489.281,227.7950.7 %ผ่าน
อบต. โนนสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกวั่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2,802.992,112.9024.6 %ผ่าน2,906.631,841.2436.7 %ผ่าน
อบต. อากาศ3,942.992,546.5335.4 %ผ่าน1,547.62665.4757.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนแพง4,339.4610,030.00-131.1 %ไม่ผ่าน1,961.421,206.9538.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวาใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนงาม8,413.432,411.2871.3 %ผ่าน1,822.94453.8075.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าก้อน39,494.262,232.0094.3 %ผ่าน1,549.21532.3865.6 %ผ่าน
อบต. นาฮี2,626.134,176.00-59.0 %ไม่ผ่าน1,047.59367.6564.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบะหว้า10,756.083,910.0063.6 %ผ่าน1,462.19794.1445.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา7,309.723,173.1656.6 %ผ่าน1,762.53348.7080.2 %ผ่าน
อบต. สว่างแดนดิน39,851.186,476.0083.7 %ผ่าน2,507.861,654.1034.0 %ผ่าน
อบต. คำสะอาด35,557.866,529.2981.6 %ผ่าน4,786.40758.6684.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านต้าย13,753.453,094.0077.5 %ผ่าน1,031.16454.8055.9 %ผ่าน
อบต. บงเหนือ5,374.586,952.70-29.4 %ไม่ผ่าน2,077.591,071.1848.4 %ผ่าน
อบต. โพนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสี5,302.817,260.97-36.9 %ไม่ผ่าน2,374.46809.2065.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหลวงไม่ครบ6,824.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,136.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบงใต้12,945.686,684.0048.4 %ผ่าน1,967.18879.1955.3 %ผ่าน
อบต. ค้อใต้7,240.791,933.0073.3 %ผ่าน1,177.56473.6259.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพันนาไม่ครบ8,149.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแวง12,694.203,281.4774.1 %ผ่าน1,532.34297.0880.6 %ผ่าน
อบต. ทรายมูล7,439.542,678.0064.0 %ผ่าน1,440.66186.5487.1 %ผ่าน
อบต. ตาลโกน2,587.952,185.0015.6 %ไม่ผ่าน1,459.82346.8276.2 %ผ่าน
อบต.ตาลเนิ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธาตุทอง44,061.612,599.0094.1 %ผ่าน1,562.25160.0689.8 %ผ่าน
อบต. บ้านถ่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง3,098.783,190.00-2.9 %ไม่ผ่าน1,910.58690.7563.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าศิลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวัฒนา3,393.472,579.4424.0 %ผ่าน1,898.77269.4785.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปทุมวาปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เต่างอยไม่ครบ23,318.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,133.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงทวาย3,211.693,447.00-7.3 %ไม่ผ่าน2,891.59218.8192.4 %ผ่าน
อบต. นาตาล5,135.663,290.5035.9 %ผ่าน593.23519.8212.4 %ไม่ผ่าน
อบต. จันทร์เพ็ญ2,769.227,904.00-185.4 %ไม่ผ่าน1,352.29702.8248.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตองโขบ102,645.424,630.2995.5 %ผ่าน5,519.721,387.5874.9 %ผ่าน
อบต. เหล่าโพนค้อ5,378.432,566.0052.3 %ผ่าน1,443.48492.7665.9 %ผ่าน
อบต. ด่านม่วงคำ2,525.933,359.00-33.0 %ไม่ผ่าน1,166.03476.4859.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม4,081.743,667.0010.2 %ไม่ผ่าน1,889.22739.3260.9 %ผ่าน
อบต. บ้านเหล่า6,810.404,210.1038.2 %ผ่าน2,442.05542.2177.8 %ผ่าน
อบต. เจริญศิลป์3,295.962,452.0025.6 %ผ่าน1,501.25544.5963.7 %ผ่าน
อบต. ทุ่งแก2,351.911,735.8426.2 %ผ่าน1,644.53199.6987.9 %ผ่าน
อบต. โคกศิลา21,509.712,543.0088.2 %ผ่าน1,597.58285.2882.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน46,535.844,888.0089.5 %ผ่าน9,598.94522.3494.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโพนไม่ครบ3,408.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,142.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแก้ว6,206.595,541.0410.7 %ไม่ผ่าน1,732.061,942.89-12.2 %ไม่ผ่าน
อบต. นาตงวัฒนา12,367.435,754.8053.5 %ผ่าน1,222.76551.5254.9 %ผ่าน
อบต. บ้านแป้น2,405.712,594.00-7.8 %ไม่ผ่าน963.61900.836.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงสือ3,160.102,805.0011.2 %ไม่ผ่าน1,118.07621.4144.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสร้างค้อ56,668.246,084.0089.3 %ผ่าน5,399.552,128.5860.6 %ผ่าน
อบต. หลุบเลา1,886.592,337.00-23.9 %ไม่ผ่าน1,166.35933.9919.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกภู16,735.984,517.6073.0 %ผ่าน2,156.59582.9173.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว6,625.342,215.4466.6 %ผ่าน1,271.48370.0970.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว4,311.572,226.4448.4 %ผ่าน1,403.872.8599.8 %ผ่าน