สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองนครพนม31,809.9517,405.0045.3 %ผ่าน3,809.511,278.5066.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าอุเทนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหว้า8,728.734,156.0052.4 %ผ่าน2,261.64793.1664.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแพง9,789.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,326.97501.5478.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปลาปาก4,883.132,983.0038.9 %ผ่าน1,421.831,373.403.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนสวรรค์6,167.403,627.0241.2 %ผ่าน910.82536.9041.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเรณูนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีสงคราม6,751.344,243.2037.2 %ผ่าน1,678.091,229.0526.8 %ผ่าน
อบจ. นครพนมไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อบต. นาทรายไม่ครบ3,396.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,107.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาราชควาย16,228.025,218.0067.8 %ผ่าน3,815.121,869.7151.0 %ผ่าน
อบต. กุรุคุ6,785.662,772.3659.1 %ผ่าน894.67763.5914.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านผึ้ง14,450.125,165.2864.3 %ผ่าน1,926.681,470.0023.7 %ผ่าน
อบต. อาจสามารถ2,372.163,955.00-66.7 %ไม่ผ่าน619.301,031.18-66.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ขามเฒ่าไม่ครบ3,588.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,263.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกลาง6,943.004,452.3435.9 %ผ่าน741.79597.3219.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าค้อ5,255.424,701.0010.5 %ไม่ผ่าน759.301,247.50-64.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คำเตยไม่ครบ4,155.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,546.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองญาติ7,725.195,632.4427.1 %ผ่าน1,361.69844.7938.0 %ผ่าน
อบต. ดงขวาง5,413.984,103.0024.2 %ผ่าน963.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังตามัว8,040.692,417.0069.9 %ผ่าน1,043.69452.3656.7 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปลาปาก823.303,602.00-337.5 %ไม่ผ่าน1,445.89351.4075.7 %ผ่าน
อบต. หนองฮี3,511.982,301.0034.5 %ผ่าน1,169.47870.3425.6 %ผ่าน
อบต. กุตาไก้5,854.113,391.0042.1 %ผ่าน1,323.16743.8443.8 %ผ่าน
อบต. โคกสว่าง6,572.461,683.0074.4 %ผ่าน1,247.02199.7984.0 %ผ่าน
อบต. โคกสูง7,558.282,587.0065.8 %ผ่าน1,258.201,095.2912.9 %ไม่ผ่าน
อบต. มหาชัย3,646.223,102.0014.9 %ไม่ผ่าน1,239.51651.5747.4 %ผ่าน
อบต. นามะเขือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเทาใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนตาล8,239.845,873.0028.7 %ผ่าน1,129.83579.4148.7 %ผ่าน
อบต. ท่าจำปา3,445.802,252.0034.6 %ผ่าน2,856.90822.7571.2 %ผ่าน
อบต. ไชยบุรี4,277.994,912.52-14.8 %ไม่ผ่าน1,088.17269.2175.3 %ผ่าน
อบต. พนอมไม่ครบ4,523.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ618.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พะทาย1,447.572,125.00-46.8 %ไม่ผ่าน940.30439.3653.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวินพระบาทไม่ครบ4,776.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,103.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รามราชไม่ครบ3,839.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ951.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเทา3,194.332,816.5011.8 %ไม่ผ่าน931.93222.5276.1 %ผ่าน
อบต. ไผ่ล้อม2,187.931,006.0054.0 %ผ่าน1,601.98307.0780.8 %ผ่าน
อบต. โพนทอง4,819.381,704.0064.6 %ผ่าน1,870.38360.2980.7 %ผ่าน
อบต. หนองแวง5,050.734,580.409.3 %ไม่ผ่าน1,692.80713.6557.8 %ผ่าน
อบต. นางัว3,520.373,823.48-8.6 %ไม่ผ่าน1,835.46268.3685.4 %ผ่าน
อบต. นาเข3,238.102,735.0015.5 %ไม่ผ่าน1,395.48261.2281.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฝั่งแดง3,851.483,123.0018.9 %ไม่ผ่าน1,434.901,360.115.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนแพง3,143.612,085.0933.7 %ผ่าน1,084.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พระกลางทุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาถ่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แสนพัน5,384.4524,182.16-349.1 %ไม่ผ่าน1,436.46874.4439.1 %ผ่าน
อบต. ดอนนางหงส์7,136.568,346.05-16.9 %ไม่ผ่าน1,090.55319.3170.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ3,376.2151.6198.5 %ผ่าน1,676.301,044.2637.7 %ผ่าน
อบต.อุ่มเหม้าไม่ครบ4,200.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,250.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหนาด2,581.555,031.34-94.9 %ไม่ผ่าน936.44654.7030.1 %ผ่าน
อบต. กุดฉิม8,582.164,993.9241.8 %ผ่าน1,046.94698.9033.2 %ผ่าน
อบต. เรณู1,834.731,317.0028.2 %ผ่าน1,382.72230.3683.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง11,004.743,506.3568.1 %ผ่าน1,154.39504.8656.3 %ผ่าน
อบต. ท่าลาด6,695.202,897.0056.7 %ผ่าน1,123.93332.5070.4 %ผ่าน
อบต. นางาม18,241.633,948.9478.4 %ผ่าน1,147.43338.4870.5 %ผ่าน
อบต. โคกหินแฮ่ไม่ครบ1,962.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ722.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น3,269.754,080.00-24.8 %ไม่ผ่าน1,098.2020.9798.1 %ผ่าน
อบต. เรณูใต้ไม่ครบ1,686.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ460.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาขาม9,771.351,541.0084.2 %ผ่าน1,231.31675.6045.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระซอง4,926.583,046.0038.2 %ผ่าน3,055.85976.4168.0 %ผ่าน
อบต. หนองสังข์3,633.192,134.0041.3 %ผ่าน1,165.23317.4372.8 %ผ่าน
อบต. นาคู่8,843.681,762.1680.1 %ผ่าน1,446.16427.3970.4 %ผ่าน
อบต. พิมาน2,961.422,256.0023.8 %ผ่าน1,281.83516.5359.7 %ผ่าน
อบต. พุ่มแก489.212,070.00-323.1 %ไม่ผ่าน1,188.29292.3975.4 %ผ่าน
อบต. ก้านเหลือง769.1713,792.11-1,693.1 %ไม่ผ่าน1,517.50576.7562.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ2,396.202,261.805.6 %ไม่ผ่าน1,227.49501.5859.1 %ผ่าน
อบต. นาเลียงไม่ครบ4,350.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ475.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแก้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้3,137.291,740.0044.5 %ผ่าน1,233.91280.4977.3 %ผ่าน
อบต. สีชมพูไม่ครบ1,829.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ340.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสงครามไม่ครบ2,212.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ288.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเดื่อ9,137.263,123.0065.8 %ผ่าน1,549.28450.5070.9 %ผ่าน
อบต. บ้านเอื้องไม่ครบ5,961.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,080.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามผง6,815.224,101.0039.8 %ผ่าน1,747.381,385.2620.7 %ผ่าน
อบต. ท่าบ่อสงคราม5,650.874,809.0014.9 %ไม่ผ่าน1,639.66674.5458.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านข่า3,431.623,962.70-15.5 %ไม่ผ่าน1,952.911,127.2342.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาคำ3,841.363,723.003.1 %ไม่ผ่าน1,980.101,315.6533.6 %ผ่าน
อบต. โพนสว่าง2,396.634,880.00-103.6 %ไม่ผ่าน1,351.65695.1548.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหว้า5,693.352,171.0061.9 %ผ่าน5,605.76377.8993.3 %ผ่าน
อบต.นางัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเสียว5,250.413,103.0040.9 %ผ่าน1,602.19352.9078.0 %ผ่าน
อบต. นาคูณใหญ่5,201.511,466.0071.8 %ผ่าน1,737.1320,770.00-1,095.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เหล่าพัฒนา3,497.162,273.9935.0 %ผ่าน1,288.13748.2541.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเรือ3,304.882,493.0024.6 %ผ่าน2,557.00662.7174.1 %ผ่าน
อบต. โพนสวรรค์4,816.192,440.0049.3 %ผ่าน1,301.541,158.0011.0 %ไม่ผ่าน
อบต. นาหัวบ่อ1,772.322,435.00-37.4 %ไม่ผ่าน1,078.01266.0075.3 %ผ่าน
อบต. นาขมิ้น5,518.124,023.2927.1 %ผ่าน1,269.54650.1048.8 %ผ่าน
อบต. โพนบก2,924.382,631.0010.0 %ไม่ผ่าน1,197.65349.2070.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ4,998.662,539.9949.2 %ผ่าน1,456.94704.6151.6 %ผ่าน
อบต. โพนจาน4,095.832,180.0046.8 %ผ่าน960.53294.0669.4 %ผ่าน
อบต. นาใน1,983.351,583.0020.2 %ผ่าน993.76228.4777.0 %ผ่าน
อบต. นาทมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองซน1,524.651,821.30-19.5 %ไม่ผ่าน2,171.521,352.9437.7 %ผ่าน
อบต. ดอนเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วังยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โคกสี5,428.592,747.0049.4 %ผ่าน1,152.69221.8280.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ