สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร25,432.8815,632.9238.5 %ผ่าน3,065.7611,389.49-271.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำชะอีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนตาล9,402.854,391.1053.3 %ผ่าน3,474.741,637.5052.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.มุกดาหาร18,796.5930,314.90-61.3 %ไม่ผ่าน8,689.441,048.2987.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมุก6,976.775,457.4221.8 %ผ่าน1,177.301,154.931.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโคก12,322.275,384.4156.3 %ผ่าน2,120.01569.6173.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่4,835.992,812.0041.9 %ผ่าน1,170.09132.6688.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลผึ่งแดดไม่ครบ2,956.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโสกไม่ครบ2,333.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ704.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาสีนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย6,692.214,452.0033.5 %ผ่าน1,926.501,056.7845.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำอาฮวน4,372.636,007.09-37.4 %ไม่ผ่าน1,557.932,424.40-55.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงเย็นไม่ครบ7,226.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,505.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงมอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดแข้1,687.842,800.02-65.9 %ไม่ผ่าน578.83370.3036.0 %ผ่าน
อบต. นิคมคำสร้อย3,627.451,599.0055.9 %ผ่าน1,028.57200.8980.5 %ผ่าน
อบต. นากอก10,482.371,877.7882.1 %ผ่าน1,061.94163.5484.6 %ผ่าน
อบต. หนองแวง3,459.5911,246.00-225.1 %ไม่ผ่าน871.22531.4639.0 %ผ่าน
อบต. กกแดง5,468.492,912.0046.7 %ผ่าน928.42326.8664.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมไม่ครบ8,225.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ328.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โชคชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า10,899.737,332.7132.7 %ผ่าน1,077.64660.1038.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก1,322.516,640.00-402.1 %ไม่ผ่าน1,306.21757.0042.0 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าหมี4,566.572,259.0050.5 %ผ่าน1,263.14321.9574.5 %ผ่าน
อบต. บ้านบาก6,945.072,815.0059.5 %ผ่าน1,164.08280.0475.9 %ผ่าน
อบต. นาละเม็งไม่ครบ2,645.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ400.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง4,512.201,990.2255.9 %ผ่าน958.47399.2458.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงหลวง6,125.965,021.4618.0 %ไม่ผ่าน1,349.97896.1633.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว41,307.305,123.2287.6 %ผ่าน1,396.55499.5664.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกกตูม3,624.943,109.8314.2 %ไม่ผ่าน1,889.55560.8070.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแคน14,505.843,284.8277.4 %ผ่าน10,950.89391.3596.4 %ผ่าน
อบต. ชะโนดน้อย5,775.614,841.0016.2 %ไม่ผ่าน1,416.31550.0661.2 %ผ่าน
อบต. พังแดง6,877.015,054.0526.5 %ผ่าน1,915.93698.8963.5 %ผ่าน
อบต. บ้านซ่ง7,090.232,975.0058.0 %ผ่าน1,097.92339.2069.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี9,340.664,091.2256.2 %ผ่าน1,523.99717.7352.9 %ผ่าน
อบต. หนองเอี่ยน5,900.346,715.51-13.8 %ไม่ผ่าน1,192.591,170.901.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ7,641.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,064.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเหล่า6,168.023,544.9042.5 %ผ่าน1,506.08563.7962.6 %ผ่าน
อบต. โพนงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าสร้างถ่อ3,087.692,858.507.4 %ไม่ผ่าน1,140.36382.1466.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก2,744.691,826.9433.4 %ผ่าน1,015.61446.8756.0 %ผ่าน
อบต. น้ำเที่ยง12,452.822,229.0082.1 %ผ่าน1,131.78380.4466.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่12,322.676,917.0043.9 %ผ่าน708.82624.3511.9 %ไม่ผ่าน
อบต.ป่งขามดงหมู5,402.594,908.009.2 %ไม่ผ่าน941.201,072.28-13.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บางทรายน้อย5,199.421,250.0076.0 %ผ่าน918.27712.5022.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชะโนด3,028.702,059.0032.0 %ผ่าน1,190.66784.2334.1 %ผ่าน
อบต. โนนยาง8,648.072,485.6571.3 %ผ่าน1,357.57371.3572.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูวง8,287.442,630.1468.3 %ผ่าน1,148.93490.8957.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเป้า2,645.011,528.2042.2 %ผ่าน1,149.74225.7880.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้5,318.282,705.2649.1 %ผ่าน1,362.78381.4872.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือไม่ครบ3,395.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ592.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ