สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองคูคต24,023.6834,728.00-44.6 %ไม่ผ่าน3,614.7311,440.75-216.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลนครรังสิต70,651.3991,724.00-29.8 %ไม่ผ่าน3,173.873,640.25-14.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าโขลง74,393.2760,720.0018.4 %ไม่ผ่าน12,818.652,974.3076.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองคลองหลวงไม่ครบ3,276.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ739.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธัญบุรี24,873.4528,050.27-12.8 %ไม่ผ่าน3,650.00524.1485.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางหลวง15,848.5511,512.0027.4 %ผ่าน1,228.442,942.44-139.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลระแหง16,843.2211,440.0032.1 %ผ่าน1,378.872,070.65-50.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำลูกกา9,495.3919,884.20-109.4 %ไม่ผ่าน2,651.9110,552.90-297.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเตย14,180.6312,004.1215.3 %ไม่ผ่าน6,808.184,334.1236.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเสือ7,085.706,454.508.9 %ไม่ผ่าน1,314.952,211.30-68.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี46,208.7741,192.0010.9 %ไม่ผ่าน7,255.1747,826.35-559.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่14,870.499,787.9234.2 %ผ่าน1,579.031,074.3032.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกลางไม่ครบ28,504.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ313.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านฉาง4,470.254,577.25-2.4 %ไม่ผ่าน686.071,950.00-184.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านกระแชง5,419.8222,688.06-318.6 %ไม่ผ่าน435.081,023.90-135.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางขะแยง11,463.3211,923.91-4.0 %ไม่ผ่าน612.30684.00-11.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางคูวัด7,461.7418,456.00-147.3 %ไม่ผ่าน2,669.411,862.8030.2 %ผ่าน
อบต. บางหลวง10,094.4217,521.88-73.6 %ไม่ผ่าน683.301,208.50-76.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเดื่อ13,649.598,279.6839.3 %ผ่าน1,633.98894.9045.2 %ผ่าน
อบต. บางพูด5,203.864,369.0016.0 %ไม่ผ่าน693.141,613.25-132.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพูน13,408.659,356.0030.2 %ผ่าน1,890.882,349.11-24.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางกะดี21,859.0918,680.0014.5 %ไม่ผ่าน2,323.218,633.35-271.6 %ไม่ผ่าน
อบต. สวนพริกไทย19,384.3912,969.5133.1 %ผ่าน1,066.542,627.40-146.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักหก27,343.8634,572.15-26.4 %ไม่ผ่าน2,452.013,669.12-49.6 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองสาม151,533.7735,830.0076.4 %ผ่าน5,253.282,954.9843.7 %ผ่าน
อบต. คลองสี่51,104.7025,216.0050.7 %ผ่าน2,351.937,958.75-238.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า19,503.476,072.8068.9 %ผ่าน2,131.547,128.50-234.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก29,641.6520,940.0029.4 %ผ่าน1,741.575,643.19-224.0 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองเจ็ด39,332.407,865.8580.0 %ผ่าน1,290.733,261.96-152.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถไม่ครบ2,959.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงบา5,614.7636,598.00-551.8 %ไม่ผ่าน1,109.433,803.17-242.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงบอน8,572.465,913.5531.0 %ผ่าน5,921.083,149.0046.8 %ผ่าน
อบต. บึงกาสามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ9,458.236,933.3626.7 %ผ่าน1,430.263,170.19-121.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสามวัง9,279.778,781.995.4 %ไม่ผ่าน1,601.305,366.00-235.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ศาลาครุ11,707.964,086.9665.1 %ผ่าน1,641.581,589.253.2 %ไม่ผ่าน
อบต. นพรัตน์71,165.387,261.6989.8 %ผ่าน16,620.471,392.3791.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง19,822.595,299.9273.3 %ผ่าน2,684.072,831.60-5.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว15,087.585,335.4164.6 %ผ่าน860.55750.1212.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง9,686.124,045.0058.2 %ผ่าน1,442.584,458.70-209.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคูขวาง9,705.476,591.5832.1 %ผ่าน1,164.122,417.12-107.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองพระอุดมไม่ครบ9,066.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,304.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อเงิน2,828.677,829.52-176.8 %ไม่ผ่าน935.92855.338.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หน้าไม้11,124.8415,650.88-40.7 %ไม่ผ่าน1,596.8210,384.85-550.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว42,421.8230,296.0028.6 %ผ่าน6,415.127,875.50-22.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองลาดสวาย21,416.9750,960.00-137.9 %ไม่ผ่าน7,453.617,631.59-2.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำลูกกา21,076.9918,078.4814.2 %ไม่ผ่าน2,199.549,778.50-344.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงทองหลาง7,164.659,829.36-37.2 %ไม่ผ่าน2,138.633,695.99-72.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำไทร18,991.2210,371.8745.4 %ผ่าน1,123.872,591.60-130.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงคอไห8,550.465,193.3739.3 %ผ่าน1,342.212,659.00-98.1 %ไม่ผ่าน
อบต. พืชอุดม3,433.413,334.002.9 %ไม่ผ่าน1,118.521,720.36-53.8 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองควาย8,201.565,661.4931.0 %ผ่าน1,040.06513.0050.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามโคก5,078.214,782.785.8 %ไม่ผ่าน1,652.79514.6068.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง7,353.708,145.31-10.8 %ไม่ผ่าน584.653,386.90-479.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บางโพธิ์เหนือ6,612.811,556.0076.5 %ผ่าน392.08628.90-60.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่29,019.886,634.0977.1 %ผ่าน21,483.922,454.6588.6 %ผ่าน
อบต. บ้านปทุม7,311.705,423.5425.8 %ผ่าน1,920.081,838.884.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านงิ้ว6,407.754,995.9622.0 %ผ่าน362.22893.00-146.5 %ไม่ผ่าน
อบต. เชียงรากน้อย6,272.994,250.0032.2 %ผ่าน638.621,078.80-68.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกระบือ9,307.853,376.1063.7 %ผ่าน1,445.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ24,650.745,965.9875.8 %ผ่าน597.39696.75-16.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปทุมธานี26,424.2823,910.449.5 %ไม่ผ่าน4,246.616,813.72-60.5 %ไม่ผ่าน