สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ19,154.937,063.5063.1 %ผ่าน9,124.642,010.0078.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวดง14,192.065,956.2958.0 %ผ่าน940.33259.8272.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม34,901.254,762.5886.4 %ผ่าน717.05368.5048.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตรอน13,109.3815,987.77-22.0 %ไม่ผ่าน1,290.75529.5359.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน9,784.085,718.6341.6 %ผ่าน1,264.541,088.9013.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าปลา6,269.083,633.6242.0 %ผ่าน1,000.12756.5424.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสัก6,183.795,490.5511.2 %ไม่ผ่าน1,048.38792.4024.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง35,302.436,943.0680.3 %ผ่าน1,535.401,395.409.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำปาด16,698.097,656.3054.1 %ผ่าน1,484.65674.8654.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลในเมือง4,894.095,410.00-10.5 %ไม่ผ่าน1,137.50611.1546.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง36,648.094,646.9087.3 %ผ่าน916.01644.1529.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโคกไม่ครบ1,652.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,748.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฟากท่า8,414.536,414.9223.8 %ผ่าน1,739.64364.2079.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลร่วมจิต27,741.837,241.8073.9 %ผ่าน18,589.71410.0097.8 %ผ่าน
อบจ. อุตรดิตถ์ไม่ครบ22,931.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,189.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าเสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเกาะ16,634.549,699.8041.7 %ผ่าน1,238.071,562.00-26.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าเซ่า7,967.625,157.0035.3 %ผ่าน1,194.271,330.99-11.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา14,343.884,596.0068.0 %ผ่าน1,661.86517.7068.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังกะพี้60,360.188,842.0385.4 %ผ่าน1,399.591,214.4013.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดกรวด11,267.875,350.0052.5 %ผ่าน1,863.88790.5157.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำริด15,255.957,470.4051.0 %ผ่าน1,700.30899.4047.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลงิ้วงาม7,906.516,247.3421.0 %ผ่าน1,124.50211.0081.2 %ผ่าน
อบต. บ้านด่านนาขาม14,584.094,918.3466.3 %ผ่าน1,327.45674.8049.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน8,150.302,901.0464.4 %ผ่าน849.42119.8085.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผาจุก8,088.535,166.8136.1 %ผ่าน1,304.48864.3533.7 %ผ่าน
อบต. วังดิน7,565.223,104.0059.0 %ผ่าน737.89433.2141.3 %ผ่าน
อบต.แสนตอ7,801.894,141.0046.9 %ผ่าน827.21383.0953.7 %ผ่าน
อบต. หาดงิ้ว2,717.092,926.50-7.7 %ไม่ผ่าน921.43934.99-1.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ขุนฝาง3,311.912,927.0011.6 %ไม่ผ่าน571.49680.20-19.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ถ้ำฉลอง3,290.691,873.0043.1 %ผ่าน608.01294.3751.6 %ผ่าน
อบต. วังแดง18,698.798,022.3057.1 %ผ่าน1,541.21200.7687.0 %ผ่าน
อบต. บ้านแก่ง21,887.954,144.0081.1 %ผ่าน16,155.87517.9296.8 %ผ่าน
อบต. หาดสองแคว5,085.073,162.0037.8 %ผ่าน879.23803.398.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง 8,901.825,747.9035.4 %ผ่าน1,362.15689.1349.4 %ผ่าน
อบต. ข่อยสูง6,318.593,443.0045.5 %ผ่าน885.78502.1143.3 %ผ่าน
อบต. ท่าปลาไม่ครบ2,580.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ844.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หาดล้า5,674.191,267.3577.7 %ผ่าน1,392.75496.1064.4 %ผ่าน
อบต. ผาเลือด7,797.913,562.7154.3 %ผ่าน1,901.331,357.3628.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจริม26,445.075,288.7980.0 %ผ่าน1,755.20997.7543.2 %ผ่าน
อบต. น้ำหมัน10,054.556,821.2532.2 %ผ่าน1,970.04755.0261.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก18,160.602,097.0088.5 %ผ่าน1,368.32538.3460.7 %ผ่าน
อบต. นางพญา2,827.611,709.5239.5 %ผ่าน1,358.03734.8845.9 %ผ่าน
อบต. ร่วมจิต6,517.603,140.7851.8 %ผ่าน1,033.17268.1074.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ5,536.863,220.0041.8 %ผ่าน1,663.74938.1543.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย8,279.812,651.0068.0 %ผ่าน1,703.22518.6569.5 %ผ่าน
อบต. เด่นเหล็ก6,022.913,021.4549.8 %ผ่าน1,804.63428.0476.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้8,638.143,409.0060.5 %ผ่าน1,810.86782.3856.8 %ผ่าน
อบต. น้ำไผ่4,022.751,961.4051.2 %ผ่าน2,040.941,003.9850.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยมุ่น3,369.301,116.6066.9 %ผ่าน1,630.82694.2857.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า3,213.713,116.003.0 %ไม่ผ่าน5,453.351,016.2681.4 %ผ่าน
อบต. สองคอน3,624.022,581.0028.8 %ผ่าน1,939.30329.1083.0 %ผ่าน
อบต. บ้านเสี้ยว4,367.662,212.0049.4 %ผ่าน1,912.82213.8688.8 %ผ่าน
อบต. สองห้อง7,502.644,387.0041.5 %ผ่าน1,696.87893.3747.4 %ผ่าน
อบต. ม่วงเจ็ดต้นไม่ครบ7,188.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,333.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม5,701.873,755.0034.1 %ผ่าน2,593.46655.0074.7 %ผ่าน
อบต. บ่อเบี้ยไม่ครบ2,241.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ701.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ในเมือง9,021.765,788.0035.8 %ผ่าน1,496.29880.6841.1 %ผ่าน
อบต. บ้านดารา5,541.903,861.7230.3 %ผ่าน1,206.02601.0350.2 %ผ่าน
อบต. ไร่อ้อยไม่ครบ7,887.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ455.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าสัก4,517.012,585.0042.8 %ผ่าน1,128.50315.2072.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม15,591.337,202.2753.8 %ผ่าน1,678.84778.0553.7 %ผ่าน
อบต. บ้านหม้อ16,897.884,488.4173.4 %ผ่าน2,339.491,027.1956.1 %ผ่าน
อบต. ท่ามะเฟือง8,654.365,386.0037.8 %ผ่าน1,386.86125.8590.9 %ผ่าน
อบต. บ้านโคน5,882.255,640.004.1 %ไม่ผ่าน1,263.55560.3055.7 %ผ่าน
อบต. พญาแมน10,406.294,699.0054.8 %ผ่าน1,648.18332.5079.8 %ผ่าน
อบต. นาอิน16,716.1625,463.00-52.3 %ไม่ผ่าน4,872.32399.3091.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง17,903.4910,703.7340.2 %ผ่าน1,421.93532.5062.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล2,237.383,022.49-35.1 %ไม่ผ่าน701.13691.651.4 %ไม่ผ่าน
อบต. นานกกก8,043.595,125.0036.3 %ผ่าน833.96357.8457.1 %ผ่าน
อบต. ฝายหลวง12,503.848,763.5329.9 %ผ่าน1,504.72157.6089.5 %ผ่าน
อบต. ชัยจุมพล13,263.338,506.2935.9 %ผ่าน1,216.101,045.0014.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ไผ่ล้อม5,579.473,609.0035.3 %ผ่าน819.28254.9168.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระเสด็จ9,121.093,975.0056.4 %ผ่าน988.90465.7052.9 %ผ่าน
อบต. ด่านแม่คำมัน7,098.204,244.8340.2 %ผ่าน857.25514.0740.0 %ผ่าน
อบต. ผักขวง15,832.6810,932.0031.0 %ผ่าน2,739.31946.8065.4 %ผ่าน
อบต. บ่อทองไม่ครบ12,322.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,043.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย8,272.824,620.2544.2 %ผ่าน1,238.95417.9066.3 %ผ่าน
อบต. น้ำพี้3,122.695,024.01-60.9 %ไม่ผ่าน1,245.22565.0054.6 %ผ่าน