สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองน่านไม่ครบ4,247.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ501.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดู่ใต้4,504.654,761.84-5.7 %ไม่ผ่าน1,332.551,579.94-18.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงกลาง11,513.684,834.0058.0 %ผ่าน2,122.76531.6075.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงสา4,275.542,078.0051.4 %ผ่าน694.05135.7080.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าวังผา7,681.964,600.0040.1 %ผ่าน1,628.411,664.60-2.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ495.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง23,753.973,292.0086.1 %ผ่าน20,213.56548.1797.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแดง3,727.791,338.9064.1 %ผ่าน581.76401.5031.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน32,856.8947,869.11-45.7 %ไม่ผ่าน11,263.4817,767.32-57.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ผาสิงห์5,535.222,753.6550.3 %ผ่าน1,023.651,147.40-12.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน7,896.294,412.0044.1 %ผ่าน867.632,140.77-146.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ถืมตอง4,636.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ932.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เรือง6,112.812,526.6058.7 %ผ่าน2,330.05604.6674.0 %ผ่าน
อบต. นาซาว2,533.271,186.6753.2 %ผ่าน667.76428.5035.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกองควาย20,489.773,014.7185.3 %ผ่าน659.41831.50-26.1 %ไม่ผ่าน
อบต.บ่อสวก(สวก)2,445.161,886.5922.8 %ผ่าน765.35369.4651.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน35,343.526,508.6881.6 %ผ่าน1,880.561,458.5522.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง3,171.081,892.0040.3 %ผ่าน1,260.32124.3290.1 %ผ่าน
อบต.หมอเมือง3,331.623,353.76-0.7 %ไม่ผ่าน1,320.62193.4585.4 %ผ่าน
อบต. น้ำพาง11,688.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,541.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่จริมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า8,217.681,377.5083.2 %ผ่าน1,206.16214.4182.2 %ผ่าน
อบต. ป่าคาหลวง8,976.941,818.5579.7 %ผ่าน1,143.14442.0961.3 %ผ่าน
อบต. สวด2,041.202,152.20-5.4 %ไม่ผ่าน892.38104.0188.3 %ผ่าน
อบต. บ้านพี้6,699.67867.9087.0 %ผ่าน773.25288.7162.7 %ผ่าน
อบต. นาน้อย3,093.971,710.0044.7 %ผ่าน1,289.11279.6778.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีษะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สถาน3,637.852,225.0038.8 %ผ่าน1,810.39364.4379.9 %ผ่าน
อบต. สันทะ9,126.802,775.1869.6 %ผ่าน1,644.83957.1041.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่16,962.802,124.5587.5 %ผ่าน1,773.92710.1660.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก28,963.843,772.0087.0 %ผ่าน1,739.32321.0481.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปัว14,701.7721,374.30-45.4 %ไม่ผ่าน1,803.852,890.82-60.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง3,578.692,629.0026.5 %ผ่าน1,100.16248.7777.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน5,480.972,754.1849.8 %ผ่าน1,013.04345.1265.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศิลาแลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อวน2,152.39886.0058.8 %ผ่าน1,903.81890.9853.2 %ผ่าน
อบต. ไชยวัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ196.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เจดีย์ชัยไม่ครบ4,320.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ366.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูคา11,240.191,064.0090.5 %ผ่าน1,461.29445.1269.5 %ผ่าน
อบต. สกาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ277.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่ากลาง10,586.743,651.0265.5 %ผ่าน1,244.66572.9054.0 %ผ่าน
อบต. วรนคร6,817.063,588.7647.4 %ผ่าน1,248.48303.0075.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลริมไม่ครบ1,950.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าคา4,616.703,570.0022.7 %ผ่าน5,579.05461.7691.7 %ผ่าน
อบต. ผาตอ7,183.534,419.9438.5 %ผ่าน1,154.28275.5276.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยม7,080.741,743.0075.4 %ผ่าน1,226.15251.9379.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม7,479.373,227.3856.8 %ผ่าน1,191.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิไม่ครบ5,103.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ494.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จอมพระ2,047.385,331.00-160.4 %ไม่ผ่าน1,313.12363.6172.3 %ผ่าน
อบต. แสนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกลางเวียงไม่ครบ5,450.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,215.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขึ่ง1,403.262,646.00-88.6 %ไม่ผ่าน1,112.79183.1483.5 %ผ่าน
อบต. ไหล่น่าน5,014.2190.0098.2 %ผ่าน1,065.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตาลชุม6,780.122,336.9265.5 %ผ่าน1,050.80277.0073.6 %ผ่าน
อบต.นาเหลือง3,892.982,683.0031.1 %ผ่าน1,061.72229.2178.4 %ผ่าน
อบต. ส้านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำมวบ2,267.652,563.34-13.0 %ไม่ผ่าน1,398.36694.4350.3 %ผ่าน
อบต. น้ำปั้ว3,080.112,730.0011.4 %ไม่ผ่าน831.04750.159.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ยาบหัวนาไม่ครบ2,356.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ769.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อ่ายนาไลย3,847.982,330.6439.4 %ผ่าน2,570.62661.4574.3 %ผ่าน
อบต. แม่ขะนิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ786.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่สาครไม่ครบ1,400.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ478.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ไม่ครบ3,346.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ661.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แม่สา4,378.291,666.7861.9 %ผ่าน824.50480.2041.8 %ผ่าน
อบต. ทุ่งศรีทอง5,917.362,250.0062.0 %ผ่าน974.26230.3576.4 %ผ่าน
อบต.ปอน12,582.383,055.0075.7 %ผ่าน1,676.62704.1858.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลงอบ3,250.111,469.0054.8 %ผ่าน1,966.41363.3881.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลและ816.342,559.70-213.6 %ไม่ผ่าน1,977.62279.8685.8 %ผ่าน
อบต. ทุ่งช้างไม่ครบ1,700.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ203.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เชียงกลางพญาแก้ว9,835.071,745.0082.3 %ผ่าน1,413.94311.5978.0 %ผ่าน
อบต. เปือ2,556.812,555.000.1 %ไม่ผ่าน1,437.90343.5976.1 %ผ่าน
อบต. พระธาตุ14,892.007,832.0047.4 %ผ่าน1,432.77249.7082.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน4,300.222,912.0032.3 %ผ่าน1,750.39441.0874.8 %ผ่าน
อบต. นาทะนุงไม่ครบ1,699.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ291.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองลีไม่ครบ2,552.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ409.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปิงหลวง4,485.514,081.009.0 %ไม่ผ่าน1,798.79538.4370.1 %ผ่าน
อบต.ดู่พงษ์6,675.305,223.0021.8 %ผ่าน1,073.5169.8393.5 %ผ่าน
อบต. ป่าแลวหลวง8,150.623,007.0063.1 %ผ่าน11,873.87298.9097.5 %ผ่าน
อบต. พงษ์ไม่ครบ2,164.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือไม่ครบ1,847.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ198.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ่อ5,392.731,042.0080.7 %ผ่าน1,029.80860.8916.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ภูฟ้า4,240.402,199.0048.1 %ผ่าน2,819.86382.3086.4 %ผ่าน
อบต. ดงพญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง1,778.653,954.00-122.3 %ไม่ผ่าน5,683.76849.7185.1 %ผ่าน
อบต. ชนแดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยอดไม่ครบ2,486.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ456.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด38,011.093,790.0190.0 %ผ่าน897.80604.1232.7 %ผ่าน
อบต.นาปังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.น้ำแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.น้ำเกี๋ยน4,732.873,518.0025.7 %ผ่าน950.23476.9449.8 %ผ่าน
อบต.เมืองจังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ท่าน้าว45,825.381,599.0096.5 %ผ่าน2,070.98399.6680.7 %ผ่าน
อบต.ฝายแก้ว4,772.814,192.6012.2 %ไม่ผ่าน1,200.601,051.3112.4 %ไม่ผ่าน
อบต.ขุนน่านไม่ครบ1,308.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ382.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยโก๋น635.383,327.00-423.6 %ไม่ผ่าน2,084.40709.9065.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง1,508.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ940.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ไม่ครบ1,135.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ813.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ