สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองพะเยา8,303.595,560.8033.0 %ผ่าน1,651.63456.8572.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ97,810.266,502.7993.4 %ผ่าน2,003.102,043.70-2.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้35,275.347,783.5277.9 %ผ่าน2,582.50208.0491.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ใจไม่ครบ5,618.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ171.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลงิม18,273.388,881.6751.4 %ผ่าน1,798.152,719.93-51.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงม่วน15,029.631,534.0089.8 %ผ่าน2,417.03995.7558.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงเจน5,479.566,779.04-23.7 %ไม่ผ่าน2,441.16207.9391.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ18,489.7913,765.6825.5 %ผ่าน2,968.592,561.0513.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียง 13,214.645,113.9361.3 %ผ่าน2,620.54396.1884.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปง12,009.657,372.2738.6 %ผ่าน1,993.49375.6181.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสบบงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่นาเรือ2,472.593,692.87-49.4 %ไม่ผ่าน920.44629.0031.7 %ผ่าน
อบต. บ้านตุ่นไม่ครบ2,521.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ446.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ5,134.512,380.0053.6 %ผ่าน1,144.041,670.66-46.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม4,800.452,621.6645.4 %ผ่าน1,391.492,200.06-58.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ปืมไม่ครบ7,457.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,484.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่กาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่6,418.852,564.0060.1 %ผ่าน827.05398.0051.9 %ผ่าน
อบต. จำป่าหวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าวังทอง24,005.194,925.0079.5 %ผ่าน1,514.0998.5893.5 %ผ่าน
อบต. แม่ใส8,290.783,372.9859.3 %ผ่าน753.77624.3917.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสาง8,128.602,973.1063.4 %ผ่าน675.78693.24-2.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าจำปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง3,138.921,592.0049.3 %ผ่าน550.92124.9077.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจุน17,615.1911,511.9134.6 %ผ่าน1,819.001,745.304.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหงส์หิน6,017.191,192.0080.2 %ผ่าน1,695.911,039.9038.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง17,302.086,929.5459.9 %ผ่าน2,429.71743.2269.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยยางขาม9,805.482,999.1469.4 %ผ่าน1,066.82492.6853.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง10,088.942,032.8679.9 %ผ่าน10,996.19788.1592.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหย่วนไม่ครบ2,420.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ283.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำแวน6,012.863,318.8844.8 %ผ่าน1,977.01295.2885.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฝายกวาง4,969.504,333.2112.8 %ไม่ผ่าน1,782.48850.3452.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ9,351.611,782.7580.9 %ผ่าน1,182.87355.9069.9 %ผ่าน
อบต. ร่มเย็น5,186.815,242.76-1.1 %ไม่ผ่าน2,156.541,495.0030.7 %ผ่าน
อบต. เชียงบาน3,803.743,188.0016.2 %ไม่ผ่าน2,259.60565.2175.0 %ผ่าน
อบต. แม่ลาว14,783.494,478.0069.7 %ผ่าน1,647.24611.9062.9 %ผ่าน
อบต. อ่างทอง9,816.503,644.0062.9 %ผ่าน1,339.99249.5881.4 %ผ่าน
อบต. ทุ่งผาสุข4,593.431,833.0060.1 %ผ่าน1,130.24253.4877.6 %ผ่าน
อบต. บ้านมาง2,719.701,145.0057.9 %ผ่าน2,319.11274.9088.1 %ผ่าน
อบต. สระ2,888.561,239.0057.1 %ผ่าน2,263.26563.9075.1 %ผ่าน
อบต. ดอกคำใต้8,996.262,200.0075.5 %ผ่าน912.45483.9047.0 %ผ่าน
อบต. ดอนศรีชุม5,870.131,800.0069.3 %ผ่าน828.72193.4376.7 %ผ่าน
อบต. บ้านปิน7,328.372,586.0064.7 %ผ่าน667.21871.56-30.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยลาน12,964.852,707.0079.1 %ผ่าน1,425.34488.9065.7 %ผ่าน
อบต. สันโค้ง4,420.372,497.0043.5 %ผ่าน944.101,167.80-23.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่าซาง4,363.8416,514.00-278.4 %ไม่ผ่าน919.78286.9068.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหล่ม17,535.632,269.9087.1 %ผ่าน17,530.412,113.1087.9 %ผ่าน
อบต.ดงสุวรรณ2,669.831,552.6441.8 %ผ่าน932.42417.6055.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง21,537.452,896.0086.6 %ผ่าน1,003.93513.8448.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ยม5,970.413,085.9748.3 %ผ่าน1,931.49227.1988.2 %ผ่าน
อบต. ควร4,883.881,832.1062.5 %ผ่าน1,694.80358.1678.9 %ผ่าน
อบต. ออย9,072.145,359.0040.9 %ผ่าน1,849.20762.1758.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิม4,414.201,992.0054.9 %ผ่าน2,357.10644.2972.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย5,868.592,914.0050.3 %ผ่าน2,060.04975.3952.7 %ผ่าน
อบต. นาปรัง2,589.512,563.001.0 %ไม่ผ่าน1,366.01629.2453.9 %ผ่าน
อบต. ขุนควร4,443.842,555.0042.5 %ผ่าน2,189.62605.5972.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา 15,266.882,201.0085.6 %ผ่าน9,083.73261.9097.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีถ้อย4,830.722,637.4145.4 %ผ่าน2,175.07695.0068.0 %ผ่าน
อบต. แม่สุก6,563.662,643.5559.7 %ผ่าน948.55329.7065.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าแฝกไม่ครบ2,755.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า3,955.002,621.6633.7 %ผ่าน1,198.091,468.21-22.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์2,864.861,615.0043.6 %ผ่าน7,066.96415.1094.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง11,070.924,411.9060.1 %ผ่าน1,933.73274.2485.8 %ผ่าน
อบต.ป่าสัก6,467.505,639.0012.8 %ไม่ผ่าน1,753.07415.1376.3 %ผ่าน
อบต.ทุ่งกล้วย3,375.142,342.0030.6 %ผ่าน1,598.5329.3698.2 %ผ่าน
อบต.เชียงแรง1,564.901,900.00-21.4 %ไม่ผ่าน1,127.56162.0085.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยแก้ว64,321.942,750.6195.7 %ผ่าน11,022.45681.4693.8 %ผ่าน
อบต. ดงเจน2,605.631,274.1051.1 %ผ่าน1,427.71328.1977.0 %ผ่าน
อบต.แม่อิง7,773.121,839.0076.3 %ผ่าน598.95356.6940.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา60,486.74171,754.20-184.0 %ไม่ผ่าน67,298.974,437.5093.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงลอ4,518.704,177.827.5 %ไม่ผ่าน1,237.53830.2732.9 %ผ่าน