สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองชุมแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองตาคลี19,713.8118,098.008.2 %ไม่ผ่าน4,164.62630.3084.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าตะโก8,862.467,276.2717.9 %ไม่ผ่าน1,549.73399.0074.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโกรกพระ5,431.665,044.677.1 %ไม่ผ่าน1,079.10183.2583.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลช่องแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย43,919.6512,534.2071.5 %ผ่าน35,402.212,087.2094.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพยุหะ19,692.637,846.0060.2 %ผ่าน2,568.612,561.000.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไพศาลี18,010.199,153.4049.2 %ผ่าน1,952.594,505.90-130.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดยาว10,622.208,055.2024.2 %ผ่าน1,452.238,334.69-473.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว33,425.2815,704.0053.0 %ผ่าน2,666.113,568.24-33.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเบน26,427.783,543.0086.6 %ผ่าน906.60406.2555.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว121,265.447,299.9494.0 %ผ่าน1,328.981,102.4017.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตากฟ้า17,076.179,172.6546.3 %ผ่าน2,014.32487.5075.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทับกฤช13,397.037,978.6940.4 %ผ่าน861.00479.0044.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก17,346.6114,067.2118.9 %ไม่ผ่าน1,642.102,677.08-63.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางประมุงไม่ครบ546.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ12,227.678,273.3732.3 %ผ่าน1,428.201,458.90-2.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์128,190.84155,476.63-21.3 %ไม่ผ่าน8,212.87144,156.41-1,655.3 %ไม่ผ่าน
อบต. กลางแดด4,300.344,445.16-3.4 %ไม่ผ่าน707.21243.1065.6 %ผ่าน
อบต. เกรียงไกรไม่ครบ5,186.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,371.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่1,786.962,930.00-64.0 %ไม่ผ่าน508.87504.440.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะเคียนเลื่อน4,367.834,974.03-13.9 %ไม่ผ่าน743.57898.70-20.9 %ไม่ผ่าน
อบต. นครสวรรค์ตกไม่ครบ8,342.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,572.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นครสวรรค์ออก10,068.718,006.0020.5 %ผ่าน1,750.174,401.00-151.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บางพระหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางม่วง15,824.634,142.2273.8 %ผ่าน983.96897.908.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านมะเกลือ13,207.424,648.1464.8 %ผ่าน920.231,405.12-52.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแก่ง4,615.924,868.00-5.5 %ไม่ผ่าน834.28241.9171.0 %ผ่าน
อบต. พระนอน32,522.187,295.0077.6 %ผ่าน2,674.921,790.7033.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์111,995.786,303.3094.4 %ผ่าน890.101,538.95-72.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด9,259.834,985.0046.2 %ผ่าน1,261.222,201.15-74.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกระโดนไม่ครบ8,521.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,491.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปลิง12,406.6311,404.458.1 %ไม่ผ่าน2,192.12525.9976.0 %ผ่าน
อบต. บึงเสนาท15,602.37336.0097.8 %ผ่าน721.76589.6018.3 %ไม่ผ่าน
อบต. โกรกพระ151,222.093,950.1597.4 %ผ่าน1,409.011,462.45-3.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ยางตาล26,031.873,559.8086.3 %ผ่าน836.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ17,611.972,756.0084.4 %ผ่าน14,536.36479.3096.7 %ผ่าน
อบต. นากลางไม่ครบ49,915.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ183.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศาลาแดง5,068.793,268.0835.5 %ผ่าน904.34360.4460.1 %ผ่าน
อบต. เนินกว้าว4,058.021,825.0055.0 %ผ่าน600.13263.3956.1 %ผ่าน
อบต. เนินศาลา3,534.802,548.0027.9 %ผ่าน724.20171.0076.4 %ผ่าน
อบต. หาดสูง3,526.382,922.0017.1 %ไม่ผ่าน644.04171.0073.4 %ผ่าน
อบต. ทับกฤชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พิกุล4,614.183,050.8233.9 %ผ่าน926.17207.7077.6 %ผ่าน
อบต. เกยไชย15,754.789,547.2039.4 %ผ่าน1,423.42873.8038.6 %ผ่าน
อบต. ท่าไม้2,844.554,473.00-57.2 %ไม่ผ่าน1,194.51320.0073.2 %ผ่าน
อบต. บางเคียน5,406.915,526.05-2.2 %ไม่ผ่าน1,593.63613.2061.5 %ผ่าน
อบต. หนองกระเจา2,355.402,795.31-18.7 %ไม่ผ่าน1,260.25457.1063.7 %ผ่าน
อบต. พันลาน3,664.083,488.404.8 %ไม่ผ่าน984.66380.4061.4 %ผ่าน
อบต. โคกหม้อ4,333.383,053.8829.5 %ผ่าน1,066.93752.5129.5 %ผ่าน
อบต. ไผ่สิงห์2,435.902,322.034.7 %ไม่ผ่าน1,442.77332.7376.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง5,004.273,387.2032.3 %ผ่าน1,109.38115.9089.6 %ผ่าน
อบต. ทับกฤชใต้3,745.752,340.0037.5 %ผ่าน3,818.87569.2585.1 %ผ่าน
อบต. หนองบัว8,329.255,234.0037.2 %ผ่าน2,678.43541.5079.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธารทหาร9,065.214,629.0048.9 %ผ่าน1,629.09397.3875.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยร่วม6,754.322,966.3656.1 %ผ่าน1,284.67584.7554.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้5,189.052,693.0048.1 %ผ่าน1,226.79214.4982.5 %ผ่าน
อบต. ห้วยถั่วเหนือ5,520.374,034.0026.9 %ผ่าน1,164.09308.9073.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่6,264.095,117.0018.3 %ไม่ผ่าน1,344.15550.6059.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองไม่ครบ5,692.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ631.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังบ่อ12,967.906,999.0046.0 %ผ่าน2,411.841,326.2445.0 %ผ่าน
อบต. ท่างิ้ว6,998.884,493.1035.8 %ผ่าน1,112.65460.5058.6 %ผ่าน
อบต. บางตาหงาย5,977.183,209.6446.3 %ผ่าน983.49735.1525.3 %ผ่าน
อบต. หูกวาง18,320.743,986.1678.2 %ผ่าน1,031.37668.6035.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองไม่ครบ4,513.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,143.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด45,144.183,358.8092.6 %ผ่าน4,843.94477.3990.1 %ผ่าน
อบต. ตาสังไม่ครบ3,499.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่านช้าง9,904.543,468.0065.0 %ผ่าน1,176.04468.9760.1 %ผ่าน
อบต. หนองกรด5,951.025,879.791.2 %ไม่ผ่าน1,365.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู8,258.642,767.7666.5 %ผ่าน1,126.54836.0025.8 %ผ่าน
อบต. บึงปลาทู13,431.042,793.1779.2 %ผ่าน1,010.45224.2077.8 %ผ่าน
อบต. เจริญผล12,198.865,386.0955.8 %ผ่าน1,119.281,354.40-21.0 %ไม่ผ่าน
อบต. มหาโพธิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า3,583.641,136.4868.3 %ผ่าน1,043.06627.0039.9 %ผ่าน
อบต. เขาดินไม่ครบ6,460.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,007.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวดง4,837.213,515.0027.3 %ผ่าน988.45185.4581.2 %ผ่าน
อบต. ตาคลี12,752.2010,264.0019.5 %ไม่ผ่าน2,450.432,979.35-21.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ช่องแค12,552.544,702.0262.5 %ผ่าน1,239.06621.2849.9 %ผ่าน
อบต. จันเสน5,462.893,025.0044.6 %ผ่าน1,349.80774.2142.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยหอม8,574.635,631.0034.3 %ผ่าน1,959.36936.8852.2 %ผ่าน
อบต. หัวหวาย3,421.503,239.005.3 %ไม่ผ่าน1,109.07731.2334.1 %ผ่าน
อบต. หนองโพ7,278.712,957.1859.4 %ผ่าน1,547.18855.9544.7 %ผ่าน
อบต. หนองหม้อไม่ครบ6,301.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ497.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สร้อยทอง7,048.863,060.6156.6 %ผ่าน1,302.71399.6369.3 %ผ่าน
อบต. ลาดทิพรส3,566.155,294.41-48.5 %ไม่ผ่าน1,424.09196.9186.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต9,034.053,510.9661.1 %ผ่าน3,782.011,337.1864.6 %ผ่าน
อบต. ท่าตะโก5,392.273,509.9134.9 %ผ่าน1,144.36314.5072.5 %ผ่าน
อบต. พนมรอก8,593.224,069.1952.6 %ผ่าน2,256.20500.1577.8 %ผ่าน
อบต. หัวถนน7,231.304,126.0042.9 %ผ่าน1,384.86787.9043.1 %ผ่าน
อบต. สายลำโพง8,526.785,831.5831.6 %ผ่าน1,335.80722.9545.9 %ผ่าน
อบต. วังมหากร9,939.623,924.6060.5 %ผ่าน2,014.96286.9085.8 %ผ่าน
อบต. ดอนคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทำนบ2,889.033,279.00-13.5 %ไม่ผ่าน1,171.20190.0083.8 %ผ่าน
อบต. วังใหญ่5,386.272,962.3945.0 %ผ่าน1,088.35370.5066.0 %ผ่าน
อบต. พนมเศษ3,918.802,539.0035.2 %ผ่าน1,128.44560.5050.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง24,520.811,756.7092.8 %ผ่าน1,295.75342.0073.6 %ผ่าน
อบต. โคกเดื่อ3,744.503,136.0016.3 %ไม่ผ่าน1,326.06656.4050.5 %ผ่าน
อบต.สำโรงชัย5,834.084,302.2926.3 %ผ่าน1,507.811,498.600.6 %ไม่ผ่าน
อบต. วังน้ำลัด6,353.904,083.0035.7 %ผ่าน1,388.31371.4573.2 %ผ่าน
อบต. ตะคร้อ6,195.975,042.0018.6 %ไม่ผ่าน1,677.11567.8066.1 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ประสาท5,263.243,453.1434.4 %ผ่าน2,355.85644.9272.6 %ผ่าน
อบต. วังข่อย9,387.163,502.2362.7 %ผ่าน7,958.97729.6090.8 %ผ่าน
อบต. นาขอม12,609.954,830.4861.7 %ผ่าน11,481.89478.8095.8 %ผ่าน
อบต. ไพศาลี8,096.834,853.7740.1 %ผ่าน1,368.95257.5181.2 %ผ่าน
อบต. พยุหะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินมะกอก8,577.4333,644.00-292.2 %ไม่ผ่าน1,188.37345.2171.0 %ผ่าน
อบต. นิคมเขาบ่อแก้ว2,116.762,430.00-14.8 %ไม่ผ่าน1,069.30824.7522.9 %ผ่าน
อบต. ยางขาว7,726.741,768.8077.1 %ผ่าน953.46751.5521.2 %ผ่าน
อบต. ย่านมัทรี8,144.143,793.0053.4 %ผ่าน879.321,384.35-57.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาทอง12,016.234,305.1164.2 %ผ่าน1,357.60873.7535.6 %ผ่าน
อบต. น้ำทรง5,887.944,805.7318.4 %ไม่ผ่าน904.72164.0181.9 %ผ่าน
อบต. เขากะลา5,986.123,480.5041.9 %ผ่าน1,415.661,381.692.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สระทะเล9,892.284,860.3050.9 %ผ่าน1,803.20736.3059.2 %ผ่าน
อบต. ลาดยาว6,938.805,490.6020.9 %ผ่าน1,196.572,598.60-117.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยน้ำหอม4,322.693,117.0027.9 %ผ่าน1,186.591,635.69-37.8 %ไม่ผ่าน
อบต. วังม้า11,818.736,698.0043.3 %ผ่าน7,586.001,136.8185.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมืองไม่ครบ2,438.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ629.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สร้อยละคร3,834.852,528.4834.1 %ผ่าน1,046.40241.2476.9 %ผ่าน
อบต. มาบแก4,649.553,030.0034.8 %ผ่าน892.08232.5573.9 %ผ่าน
อบต. หนองยาว9,080.923,301.0063.6 %ผ่าน971.44608.0037.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว3,938.703,081.4621.8 %ผ่าน1,020.93374.1363.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินขี้เหล็ก7,396.174,692.0036.6 %ผ่าน1,248.65703.0043.7 %ผ่าน
อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ3,649.455,390.80-47.7 %ไม่ผ่าน1,313.89828.0737.0 %ผ่าน
อบต. สระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตากฟ้า6,027.493,945.8934.5 %ผ่าน1,471.67458.8568.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์11,056.013,235.0370.7 %ผ่าน1,587.26493.7268.9 %ผ่าน
อบต. สุขสำราญ8,540.642,964.0965.3 %ผ่าน1,493.18247.6883.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุลไม่ครบ4,841.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ386.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พุนกยูง11,745.983,779.0067.8 %ผ่าน1,665.88252.8684.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอุดมธัญญา11,210.933,786.0066.2 %ผ่าน2,808.102,470.9512.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง7,291.103,514.0051.8 %ผ่าน1,537.80310.6879.8 %ผ่าน
อบต. แม่วงก์14,036.584,165.4070.3 %ผ่าน2,055.96575.9072.0 %ผ่าน
อบต.แม่เล่ย์8,057.475,355.4633.5 %ผ่าน3,166.991,162.8063.3 %ผ่าน
อบต. วังซ่านไม่ครบ5,140.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,850.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาชนกัน38,616.1636,335.425.9 %ไม่ผ่าน2,911.38508.2582.5 %ผ่าน
อบต.แม่เปิน11,867.6910,162.2614.4 %ไม่ผ่าน1,406.811,097.8822.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง7,429.116,350.0014.5 %ไม่ผ่าน1,606.91826.1248.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์23,332.475,288.0077.3 %ผ่าน1,212.27405.6566.5 %ผ่าน