สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองอุทัยธานี44,555.87137,939.00-209.6 %ไม่ผ่าน3,694.4110,668.65-188.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาบางแกรกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลุกดู่33,141.1620,065.0039.5 %ผ่าน2,408.174,150.55-72.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทัพทัน8,711.916,557.5824.7 %ผ่าน1,759.93964.3045.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านไร่22,777.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,361.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองการุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลานสัก14,476.707,372.0049.1 %ผ่าน1,014.831,588.50-56.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์2,231.195,565.00-149.4 %ไม่ผ่าน1,937.441,061.1045.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองขาหย่างไม่ครบ5,187.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,431.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองฉาง7,163.342,734.7261.8 %ผ่าน1,058.141,502.45-42.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี16,842.0013,947.0817.2 %ไม่ผ่าน5,826.9820,236.80-247.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม19,984.995,505.5572.5 %ผ่าน3,582.67956.4073.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนขวาง3,425.301,680.0051.0 %ผ่าน857.93207.1275.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ4,690.003,516.0025.0 %ผ่าน529.09190.0064.1 %ผ่าน
อบต. ท่าซุง3,939.561.00100.0 %ผ่าน618.482.8599.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก9,296.514,168.7555.2 %ผ่าน936.181,175.00-25.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองไผ่แบน8,909.655,001.5243.9 %ผ่าน869.55481.7544.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงไม่ครบ4,190.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ255.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกหม้อ1,389.402,640.00-90.0 %ไม่ผ่าน722.56279.2361.4 %ผ่าน
อบต. หนองยายดา3,962.921,685.0057.5 %ผ่าน709.86568.9219.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกลางดงไม่ครบ3,419.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ587.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม8,847.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,068.621,265.12-18.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสระ3,992.623,997.00-0.1 %ไม่ผ่าน791.72841.45-6.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ4,139.814,306.04-4.0 %ไม่ผ่าน991.031,122.97-13.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหลวง9,664.992,700.0072.1 %ผ่าน1,173.281,451.20-23.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพลวงสองนางไม่ครบ4,663.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ953.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่เขียว6,230.9810,764.22-72.8 %ไม่ผ่าน2,557.793,986.71-55.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ่อยาง3,427.6815,246.67-344.8 %ไม่ผ่าน1,243.793,300.24-165.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองฉางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยางไม่ครบ3,667.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ980.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองนางนวลไม่ครบ2,469.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ378.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อุทัยเก่า11,495.003,524.0069.3 %ผ่าน848.78178.1079.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขากวางทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองขาหย่างไม่ครบ3,000.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ459.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่5,999.684,215.0029.7 %ผ่าน756.64371.1051.0 %ผ่าน
อบต. ท่าโพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หลุมเข้า5,260.262,212.0057.9 %ผ่าน605.05604.950.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง4,943.571,880.0062.0 %ผ่าน664.95161.5075.7 %ผ่าน
อบต. บ้านไร่4,696.014,549.003.1 %ไม่ผ่าน3,565.351,667.2753.2 %ผ่าน
อบต. ทัพหลวง10,412.684,152.0060.1 %ผ่าน1,703.26648.1361.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง3,746.312,597.0030.7 %ผ่าน1,387.39498.4064.1 %ผ่าน
อบต. คอกควายไม่ครบ6,610.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ769.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังหินไม่ครบ1,717.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,132.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองการุ้ง5,504.203,841.0030.2 %ผ่าน1,448.18970.6233.0 %ผ่าน
อบต. หนองจอกไม่ครบ4,507.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ859.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หูช้าง3,061.933,341.00-9.1 %ไม่ผ่าน1,674.731,000.7640.2 %ผ่าน
อบต. บ้านบึง8,883.974,693.0047.2 %ผ่าน2,108.05547.5574.0 %ผ่าน
อบต. บ้านใหม่คลองเคียนไม่ครบ3,090.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ542.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบ่มกล้วยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เจ้าวัด3,740.521,709.0054.3 %ผ่าน1,389.75408.6670.6 %ผ่าน
อบต. ลานสัก6,564.886,639.00-1.1 %ไม่ผ่าน1,828.51990.8445.8 %ผ่าน
อบต. ประดู่ยืนไม่ครบ3,870.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ891.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าอ้อ9,985.823,169.8568.3 %ผ่าน1,189.39897.8624.5 %ผ่าน
อบต. ระบำ10,029.684,658.0053.6 %ผ่าน2,088.301,092.5947.7 %ผ่าน
อบต. น้ำรอบ2,860.903,273.99-14.4 %ไม่ผ่าน1,311.112,737.91-108.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งนางาม6,472.473,789.0041.5 %ผ่าน1,406.00948.5532.5 %ผ่าน
อบต. สุขฤทัย12,163.736,563.0046.0 %ผ่าน1,218.504,356.55-257.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ทองหลาง11,355.521,942.0082.9 %ผ่าน1,492.36864.4642.1 %ผ่าน
อบต. ห้วยคตไม่ครบ4,690.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,282.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองสรวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหาดทนง10,841.547,593.5030.0 %ผ่าน816.79465.6043.0 %ผ่าน
อบต.ทุ่งพง3,968.512,628.8533.8 %ผ่าน613.2885.7286.0 %ผ่าน