สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร223,552.632,048.0099.1 %ผ่าน1,015.7813,669.10-1,245.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนครชุม39,835.5913,921.9765.1 %ผ่าน783.02423.3645.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย533,413.384,630.4399.1 %ผ่าน1,294.09322.5675.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสลกบาตร43,754.9414,214.4067.5 %ผ่าน2,170.613,344.95-54.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี296,004.3416,248.5294.5 %ผ่าน2,159.94218.0089.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองขลุง171,513.057,454.7195.7 %ผ่าน1,004.29860.5714.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย13,661.147,693.0443.7 %ผ่าน2,361.791,828.3022.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพุทรา93,269.475,873.8193.7 %ผ่าน835.03708.5015.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ150,322.0910,217.5793.2 %ผ่าน1,138.482,576.94-126.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรงาม24,685.129,966.2259.6 %ผ่าน1,546.12905.7041.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากดง61,681.237,856.0087.3 %ผ่าน686.371,145.39-66.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลานกระบือ53,649.768,874.5083.5 %ผ่าน1,826.121,503.4417.7 %ไม่ผ่าน
อบจ. กำแพงเพชร436,329.4198,314.0077.5 %ผ่าน12,420.1216,477.75-32.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ไตรตรึงษ์15,414.136,074.1060.6 %ผ่าน1,256.371,312.67-4.5 %ไม่ผ่าน
อบต. อ่างทอง22,343.2514,501.4935.1 %ผ่าน1,422.101,446.23-1.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ13,248.616,486.2751.0 %ผ่าน2,040.805,423.20-165.7 %ไม่ผ่าน
อบต. นครชุม20,872.356,038.9171.1 %ผ่าน894.591,373.68-53.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ทรงธรรม19,897.048,332.4858.1 %ผ่าน1,007.94477.8552.6 %ผ่าน
อบต. ลานดอกไม้32,946.165,124.0084.4 %ผ่าน985.48632.0035.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองหนองปลิง9,578.20427.0195.5 %ผ่าน1,408.151,556.00-10.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี16,378.125,004.0069.4 %ผ่าน1,640.54647.9060.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล10,004.256,907.9530.9 %ผ่าน1,801.15617.5065.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพนคร149,107.8414,206.5690.5 %ผ่าน3,374.973,441.58-2.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง64,312.324,576.6492.9 %ผ่าน1,454.78436.3470.0 %ผ่าน
อบต. ท่าขุนราม142,068.615,025.3496.5 %ผ่าน820.591,259.11-53.4 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองแม่ลาย25,436.453,523.5886.1 %ผ่าน643.34185.5771.2 %ผ่าน
อบต.ธำรงค์10,914.04141.0098.7 %ผ่าน717.32669.756.6 %ไม่ผ่าน
อบต. สระแก้ว76,697.703,026.4096.1 %ผ่าน2,079.791,137.2745.3 %ผ่าน
อบต. ไทรงาม20,877.273,945.0081.1 %ผ่าน1,095.71557.6049.1 %ผ่าน
อบต. หนองคล้า22,026.274,282.9880.6 %ผ่าน1,311.99562.5557.1 %ผ่าน
อบต. หนองทอง48,133.176,621.0086.2 %ผ่าน1,211.84119.7090.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง21,869.873,267.0085.1 %ผ่าน1,075.50414.4361.5 %ผ่าน
อบต. มหาชัย7,754.593,292.0057.5 %ผ่าน3,820.29343.9091.0 %ผ่าน
อบต. พานทอง6,801.265,083.0025.3 %ผ่าน1,138.631,397.00-22.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแม่แตง10,021.524,104.5059.0 %ผ่าน8,965.57521.0994.2 %ผ่าน
อบต. คลองน้ำไหล13,124.577,900.5639.8 %ผ่าน2,136.28810.2862.1 %ผ่าน
อบต. โป่งน้ำร้อน8,351.075,887.0029.5 %ผ่าน1,970.561,263.9535.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา84,454.6113,154.7184.4 %ผ่าน2,594.453,218.24-24.0 %ไม่ผ่าน
อบต. สักงาม15,893.596,534.0058.9 %ผ่าน1,795.15435.4175.7 %ผ่าน
อบต. ยางสูง19,680.044,828.0075.5 %ผ่าน1,848.19589.0068.1 %ผ่าน
อบต. ป่าพุทรา19,925.504,350.0078.2 %ผ่าน13,287.57513.9596.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ9,371.634,908.0047.6 %ผ่าน1,202.40494.6058.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร52,033.864,152.7592.0 %ผ่าน1,272.67809.2336.4 %ผ่าน
อบต. บ่อถ้ำ66,915.682,959.0095.6 %ผ่าน1,845.803,307.30-79.2 %ไม่ผ่าน
อบต.ดอนแตง4,147.344,625.33-11.5 %ไม่ผ่าน1,291.87342.0073.5 %ผ่าน
อบต. วังชะพลู11,670.183,995.8565.8 %ผ่าน1,785.69456.0774.5 %ผ่าน
อบต. โค้งไผ่10,602.614,616.6656.5 %ผ่าน1,501.50527.0064.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปางมะค่า17,189.027,907.7354.0 %ผ่าน14,098.2863,238.05-348.6 %ไม่ผ่าน
อบต. วังหามแห7,293.995,275.4427.7 %ผ่าน1,401.49747.1546.7 %ผ่าน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล21,275.394,034.3181.0 %ผ่าน2,634.57357.9486.4 %ผ่าน
อบต. คลองขลุง133,827.335,122.0096.2 %ผ่าน2,723.96889.0067.4 %ผ่าน
อบต. ท่ามะเขือ99,597.363,942.0196.0 %ผ่าน5,160.69380.0092.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา14,898.295,066.0066.0 %ผ่าน11,327.30484.9695.7 %ผ่าน
อบต. แม่ลาด55,320.393,590.9993.5 %ผ่าน1,141.13677.1940.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังยาง58,530.098,047.5486.3 %ผ่าน1,135.77569.9049.8 %ผ่าน
อบต. วังแขม160,951.456,602.0095.9 %ผ่าน1,764.91479.3572.8 %ผ่าน
อบต. หัวถนน4,934.611,937.0060.7 %ผ่าน1,060.27361.4065.9 %ผ่าน
อบต. วังไทร24,160.935,508.0077.2 %ผ่าน1,381.97463.6166.5 %ผ่าน
อบต. วังบัว19,224.405,711.0070.3 %ผ่าน1,152.70513.0055.5 %ผ่าน
อบต. คลองสมบูรณ์4,189.953,615.0013.7 %ไม่ผ่าน1,048.98275.6273.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านพราน11,545.504,566.3360.4 %ผ่าน1,370.08735.2546.3 %ผ่าน
อบต. หนองหัววัว6,375.843,721.1841.6 %ผ่าน1,027.54889.8413.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าไม้6,581.336,600.00-0.3 %ไม่ผ่าน2,573.83663.0074.2 %ผ่าน
อบต. วังควง103,616.705,055.6195.1 %ผ่าน1,330.21701.6647.3 %ผ่าน
อบต. วังตะแบก9,393.275,214.2544.5 %ผ่าน2,914.04207.3392.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาคีรีส12,516.124,424.7664.6 %ผ่าน7,577.02629.0591.7 %ผ่าน
อบต. คุยบ้านโอง36,639.655,071.9586.2 %ผ่าน1,804.15604.1366.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองพิไกร20,171.576,305.0068.7 %ผ่าน1,051.56694.6733.9 %ผ่าน
อบต. ถ้ำกระต่ายทอง171,948.664,606.2297.3 %ผ่าน1,977.73248.5987.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง405,603.785,274.2598.7 %ผ่าน1,235.90571.1053.8 %ผ่าน
อบต. ลานกระบือ140,509.057,270.2494.8 %ผ่าน1,652.77856.0048.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลช่องลม304,149.6619,679.5593.5 %ผ่าน2,115.041,845.7012.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหลวง184,394.779,024.4395.1 %ผ่าน1,602.501,501.056.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง6,733.304,555.4632.3 %ผ่าน1,207.48390.0067.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์211,899.273,950.0098.1 %ผ่าน1,872.64962.9648.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต260,975.884,618.2698.2 %ผ่าน1,614.66701.0056.6 %ผ่าน
อบต. จันทิมา58,258.447,173.0087.7 %ผ่าน1,374.32696.9049.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งทราย16,121.598,822.9045.3 %ผ่าน1,719.171,204.7429.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง12,550.422,791.0077.8 %ผ่าน1,207.32377.9368.7 %ผ่าน
อบต. ถาวรวัฒนา42,142.994,111.0090.2 %ผ่าน1,283.32270.0079.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง112,458.787,176.6293.6 %ผ่าน1,709.631,478.2913.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หินดาต366,226.096,506.5898.2 %ผ่าน3,884.611,261.3567.5 %ผ่าน
อบต. ปางตาไว80,808.565,003.1093.8 %ผ่าน2,503.49618.4875.3 %ผ่าน
อบต.บึงสามัคคี17,901.692,378.0086.7 %ผ่าน1,344.73180.0086.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน22,202.193,871.6882.6 %ผ่าน1,915.18364.8081.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลระหาน40,577.8618,227.6055.1 %ผ่าน1,757.34417.6076.2 %ผ่าน
อบต.เทพนิมิต6,859.223,455.0049.6 %ผ่าน1,997.66220.7389.0 %ผ่าน
อบต.โกสัมพี56,307.785,877.0489.6 %ผ่าน40,104.623,031.4592.4 %ผ่าน
อบต.เพชรชมภู70,623.192,461.0096.5 %ผ่าน1,055.32587.6244.3 %ผ่าน
อบต.ลานดอกไม้ตก114,453.742,090.0098.2 %ผ่าน927.56129.0586.1 %ผ่าน