สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา227,644.63202,100.8411.2 %ไม่ผ่าน4,137.786,515.10-57.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองเสนา5,414.099,348.30-72.7 %ไม่ผ่าน850.311,657.63-94.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,914.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระอินทราชา69,562.0619,073.2272.6 %ผ่าน1,619.076,551.05-304.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด13,929.3615,308.44-9.9 %ไม่ผ่าน1,194.192,605.73-118.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าหลวง11,114.298,548.1323.1 %ผ่าน1,737.772,947.95-69.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองอโยธยา29,595.9324,638.0016.8 %ไม่ผ่าน4,671.478,044.36-72.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนครหลวง83,284.169,140.0989.0 %ผ่าน1,762.123,156.62-79.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางไทร11,921.71989.4591.7 %ผ่าน1,929.361,962.09-1.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปะอิน4,034.659,003.04-123.1 %ไม่ผ่าน1,586.083,073.25-93.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองผักไห่34,852.569,828.0071.8 %ผ่าน16,249.843,201.5580.3 %ผ่าน
เทศบาลเมืองลำตาเสา48,867.5621,764.0055.5 %ผ่าน5,124.7310,319.42-101.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางซ้าย30,421.808,444.0072.2 %ผ่าน1,583.322,663.31-68.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางบาล40,537.9018,910.2353.4 %ผ่าน1,394.103,238.83-132.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปะหัน5,884.845,795.001.5 %ไม่ผ่าน778.222,815.78-261.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแพรกไม่ครบ5,304.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ239.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง49,426.2511,155.2377.4 %ผ่าน42,089.193,602.4091.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภาชี38,665.147,129.8081.6 %ผ่าน1,300.681,665.78-28.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์7,124.705,277.0025.9 %ผ่าน3,572.641,035.6371.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมหาราช4,179.515,303.19-26.9 %ไม่ผ่าน1,255.841,520.75-21.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลราชคราม16,291.838,776.6346.1 %ผ่าน1,959.191,787.618.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโรงช้าง13,041.706,642.1649.1 %ผ่าน1,714.542,026.40-18.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดชะโด8,755.997,511.2814.2 %ไม่ผ่าน1,418.513,183.73-124.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง9,234.8514,455.22-56.5 %ไม่ผ่าน1,433.961,359.505.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอรัญญิก32,823.8616,092.9451.0 %ผ่าน23,070.901,130.1195.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอุทัย21,144.8112,388.5141.4 %ผ่าน1,103.821,978.76-79.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา52,531.9439,304.0025.2 %ผ่าน7,994.445,328.5933.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน16,583.687,853.1152.6 %ผ่าน1,084.46311.3171.3 %ผ่าน
อบต. ภูเขาทอง4,184.333,460.2017.3 %ไม่ผ่าน292.16606.00-107.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สำเภาล่ม5,086.705,553.22-9.2 %ไม่ผ่าน726.561,728.37-137.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สวนพริก57,875.573,775.0093.5 %ผ่าน689.98140.8279.6 %ผ่าน
อบต. คลองตะเคียน9,966.579,468.155.0 %ไม่ผ่าน632.99326.0148.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม6,138.724,061.0033.8 %ผ่าน691.081,140.71-65.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หันตรา6,320.344,401.0030.4 %ผ่าน663.521,081.00-62.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ลุมพลี8,189.816,392.0022.0 %ผ่าน731.82820.26-12.1 %ไม่ผ่าน
อบต.บ้านใหม่9,296.134,960.2546.6 %ผ่าน555.65128.0976.9 %ผ่าน
อบต. บ้านเกาะ19,614.566,720.3865.7 %ผ่าน1,995.542,320.00-16.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองสระบัว2,963.362,392.0019.3 %ไม่ผ่าน372.371.8599.5 %ผ่าน
อบต. เกาะเรียน35,860.2857,802.98-61.2 %ไม่ผ่าน15,608.754,144.7673.4 %ผ่าน
อบต. บ้านป้อม5,267.505,833.38-10.7 %ไม่ผ่าน974.482,279.80-134.0 %ไม่ผ่าน
อบต. จำปา12,727.9012,827.00-0.8 %ไม่ผ่าน1,115.11934.4216.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าหลวง9,467.945,007.4747.1 %ผ่าน1,302.30612.6453.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม4,239.843,288.0022.4 %ผ่าน1,077.42230.6178.6 %ผ่าน
อบต. ศาลาลอย4,571.653,631.0020.6 %ผ่าน1,285.411,444.94-12.4 %ไม่ผ่าน
อบต. วังแดง5,437.234,055.8025.4 %ผ่าน1,268.01801.2636.8 %ผ่าน
อบต. โพธิ์เอน5,105.853,799.9125.6 %ผ่าน1,162.90344.7070.4 %ผ่าน
อบต. ปากท่า2,130.063,119.00-46.4 %ไม่ผ่าน963.66990.11-2.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก2,885.884,853.46-68.2 %ไม่ผ่าน1,390.59341.7575.4 %ผ่าน
อบต. ท่าเจ้าสนุก3,768.123,513.006.8 %ไม่ผ่าน1,273.631,077.4815.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บ่อโพง43,627.056,626.0084.8 %ผ่าน2,700.951,631.1339.6 %ผ่าน
อบต. บ้านชุ้ง5,376.465,771.16-7.3 %ไม่ผ่าน898.24820.398.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากจั่น6,621.583,053.0053.9 %ผ่าน1,050.31757.8627.8 %ผ่าน
อบต.แม่ลา7,517.434,680.2737.7 %ผ่าน1,079.931,427.71-32.2 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองสะแก4,056.992,828.0030.3 %ผ่าน648.99966.59-48.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สนามชัย3,552.632,814.0020.8 %ผ่าน1,032.64631.8438.8 %ผ่าน
อบต. บางยี่โท5,176.402,102.0059.4 %ผ่าน970.21486.7349.8 %ผ่าน
อบต. กระแชง10,738.452,147.3380.0 %ผ่าน895.85570.9936.3 %ผ่าน
อบต. บ้านกลึง2,793.772,497.0010.6 %ไม่ผ่าน933.93474.4449.2 %ผ่าน
อบต. ไผ่พระ4,037.522,370.0041.3 %ผ่าน869.72361.0058.5 %ผ่าน
อบต. บ้านม้า2,694.662,185.0018.9 %ไม่ผ่าน986.61494.0049.9 %ผ่าน
อบต. โพแตง2,994.751.00100.0 %ผ่าน794.89328.9758.6 %ผ่าน
อบต. โคกช้าง2,190.153,210.00-46.6 %ไม่ผ่าน795.92313.7860.6 %ผ่าน
อบต. กบเจา3,514.024,328.37-23.2 %ไม่ผ่าน1,446.73292.4879.8 %ผ่าน
อบต. บ้านคลัง4,587.50657.0085.7 %ผ่าน511.42184.1764.0 %ผ่าน
อบต. พระขาว4,265.323,368.7621.0 %ผ่าน999.57921.507.8 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำเต้า2,816.311.00100.0 %ผ่าน778.781,364.20-75.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปราสาททอง32,982.2015,798.0052.1 %ผ่าน2,044.184,968.10-143.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย33,573.3215,185.7554.8 %ผ่าน1,683.153,587.45-113.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโพ10,330.395,180.0049.9 %ผ่าน1,771.731,839.80-3.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านกรด16,423.527,783.0152.6 %ผ่าน3,197.332,306.2327.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกระสั้น21,647.5112,131.8844.0 %ผ่าน1,826.272,861.00-56.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองจิก12,178.877,656.9737.1 %ผ่าน1,728.685,233.70-202.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหว้า6,609.154,821.1327.1 %ผ่าน927.271,398.90-50.9 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดยม3,390.523,305.002.5 %ไม่ผ่าน698.06435.0037.7 %ผ่าน
อบต. บางประแดง4,892.451,678.0065.7 %ผ่าน1,737.26647.8562.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน43,988.3433,587.0023.6 %ผ่าน4,918.053,832.8622.1 %ผ่าน
อบต. เกาะเกิด6,512.742,187.0066.4 %ผ่าน733.67892.53-21.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านพลับ5,863.754,385.0025.2 %ผ่าน659.04469.9028.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง4,661.1516,531.00-254.7 %ไม่ผ่าน691.42843.60-22.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน4,290.883,844.0010.4 %ไม่ผ่าน4,686.79106.9697.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ14,823.632,692.2981.8 %ผ่าน1,164.171,354.00-16.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน2,123.353,005.00-41.5 %ไม่ผ่าน657.54154.8776.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ6,933.574,523.0034.8 %ผ่าน783.18584.1125.4 %ผ่าน
อบต. เสาธง2,663.582,371.0011.0 %ไม่ผ่าน757.76887.22-17.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง3,815.204,996.00-30.9 %ไม่ผ่าน673.42694.53-3.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ตานิม9,860.806,526.0033.8 %ผ่าน740.791,386.58-87.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ทับน้ำ7,464.344,699.5037.0 %ผ่าน733.381,203.43-64.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านลี่4,127.551,631.0060.5 %ผ่าน515.51397.2822.9 %ผ่าน
อบต. โพธิ์สามต้น8,779.5710,191.84-16.1 %ไม่ผ่าน2,397.041,766.5126.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา3,209.193,226.00-0.5 %ไม่ผ่าน674.29704.06-4.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านขล้อ7,832.235,522.3829.5 %ผ่าน928.88469.2649.5 %ผ่าน
อบต. บ้านแค3,298.444,091.00-24.0 %ไม่ผ่าน706.54662.006.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม2,424.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ837.461,307.84-56.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าดินแดง7,445.493,174.0057.4 %ผ่าน790.59651.2317.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน2,656.552,626.001.1 %ไม่ผ่าน797.73313.9460.6 %ผ่าน
อบต. นาคู4,289.514,871.01-13.6 %ไม่ผ่าน1,710.06489.4171.4 %ผ่าน
อบต. กุฎี5,729.894,294.0025.1 %ผ่าน696.65533.6923.4 %ผ่าน
อบต. ลาดชิด2,412.544,303.00-78.4 %ไม่ผ่าน2,976.73611.6479.5 %ผ่าน
อบต. หน้าโคก4,798.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ592.28974.60-64.6 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกม่วง73,456.152,295.0096.9 %ผ่าน2,000.46803.2159.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม4,150.383,119.6324.8 %ผ่าน943.72539.7042.8 %ผ่าน
อบต. หนองน้ำใส6,279.293,230.0048.6 %ผ่าน812.79340.0958.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง6,751.253,780.0044.0 %ผ่าน843.69716.4115.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม5,503.163,730.7432.2 %ผ่าน903.27735.6118.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว4,320.765,498.21-27.3 %ไม่ผ่าน850.24826.352.8 %ไม่ผ่าน
อบต. พระแก้ว2,119.142,269.00-7.1 %ไม่ผ่าน778.52165.7178.7 %ผ่าน
อบต. ลาดบัวหลวง6,466.584,110.0036.4 %ผ่าน1,099.52259.6076.4 %ผ่าน
อบต. หลักชัย5,397.713,146.0041.7 %ผ่าน1,196.78733.5038.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามเมือง11,512.2014,986.00-30.2 %ไม่ผ่าน2,121.083,193.39-50.6 %ไม่ผ่าน
อบต. พระยาบันลือ5,447.794,137.9424.0 %ผ่าน1,139.14367.6067.7 %ผ่าน
อบต. สิงหนาท2,372.512,820.00-18.9 %ไม่ผ่าน1,292.96530.4659.0 %ผ่าน
อบต. คู้สลอด2,515.564,133.00-64.3 %ไม่ผ่าน1,227.05428.0665.1 %ผ่าน
อบต. คลองพระยาบันลือ2,602.982,550.002.0 %ไม่ผ่าน1,165.16138.0788.1 %ผ่าน
อบต. บ่อตาโล่6,717.598,960.62-33.4 %ไม่ผ่าน942.892,480.55-163.1 %ไม่ผ่าน
อบต. วังน้อย2,468.094,105.50-66.3 %ไม่ผ่าน936.301,529.37-63.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร34,836.5811,818.9566.1 %ผ่าน2,459.785,151.54-109.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สนับทึบ19,966.9614,470.0027.5 %ผ่าน936.041,610.68-72.1 %ไม่ผ่าน
อบต. พยอม8,978.0115,299.19-70.4 %ไม่ผ่าน1,612.459,665.02-499.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หันตะเภา19,814.777,511.0862.1 %ผ่าน876.30352.0559.8 %ผ่าน
อบต. วังจุฬา6,005.654,400.0026.7 %ผ่าน679.651,491.00-119.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม2,312.773,266.00-41.2 %ไม่ผ่าน705.25761.60-8.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ชะแมบ6,811.446,727.411.2 %ไม่ผ่าน810.65365.5254.9 %ผ่าน
อบต. บ้านแพน13,645.084,472.8867.2 %ผ่าน2,405.60302.1687.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามกอ9,059.6510,281.56-13.5 %ไม่ผ่าน2,073.42343.2083.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางนมโค12,636.448,600.1331.9 %ผ่าน1,180.221,862.00-57.8 %ไม่ผ่าน
อบต. มารวิชัย6,607.793,000.0054.6 %ผ่าน696.65512.0326.5 %ผ่าน
อบต. บ้านโพธิ์3,569.832,965.0016.9 %ไม่ผ่าน659.73677.24-2.7 %ไม่ผ่าน
อบต. รางจรเข้17,100.2510,122.7940.8 %ผ่าน1,190.321,296.55-8.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ชายนา5,870.302,754.0053.1 %ผ่าน763.22343.9154.9 %ผ่าน
อบต. สามตุ่ม2,989.63867.0071.0 %ผ่าน904.48329.3963.6 %ผ่าน
อบต. ลาดงา72,369.853,177.8795.6 %ผ่าน678.83537.5020.8 %ผ่าน
อบต. ดอนทอง3,407.713,418.00-0.3 %ไม่ผ่าน671.78446.7433.5 %ผ่าน
อบต. บ้านหลวง3,111.744,004.00-28.7 %ไม่ผ่าน590.07137.0476.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย6,987.952,276.0067.4 %ผ่าน924.46392.7757.5 %ผ่าน
อบต. ปลายกลัด5,211.364,598.2711.8 %ไม่ผ่าน990.92571.3942.3 %ผ่าน
อบต. เทพมงคล4,296.472,670.0037.9 %ผ่าน825.64408.5950.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา2,941.742,160.0026.6 %ผ่าน969.38152.0084.3 %ผ่าน
อบต. คานหาม16,559.6010,253.0438.1 %ผ่าน2,337.4364,699.40-2,668.0 %ไม่ผ่าน
อบต. สามบัณฑิต4,714.852,430.0048.5 %ผ่าน932.52145.1884.4 %ผ่าน
อบต. บ้านหีบ3,233.931,873.0042.1 %ผ่าน690.42884.25-28.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองไม้ซุง3,410.762,190.0035.8 %ผ่าน653.70304.6253.4 %ผ่าน
อบต. เสนา8,696.222,391.0072.5 %ผ่าน717.94255.7864.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม1,907.891,252.0034.4 %ผ่าน985.37427.7656.6 %ผ่าน
อบต. โพสาวหาญ2,972.902,640.0011.2 %ไม่ผ่าน587.54420.2228.5 %ผ่าน
อบต. ธนู11,344.2310,689.605.8 %ไม่ผ่าน3,754.313,285.2812.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า6,008.523,249.0045.9 %ผ่าน7,821.292,192.9372.0 %ผ่าน
อบต. บางนา3,971.624,141.00-4.3 %ไม่ผ่าน2,066.99739.2364.2 %ผ่าน
อบต. บ้านนา4,218.414,239.00-0.5 %ไม่ผ่าน1,437.771,192.0017.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าตอ4,847.881,723.0364.5 %ผ่าน859.72735.0514.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านใหม่7,270.247,025.803.4 %ไม่ผ่าน756.22854.11-12.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สำพะเนียง2,052.583,069.00-49.5 %ไม่ผ่าน881.701,360.57-54.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย1,585.751,622.00-2.3 %ไม่ผ่าน1,093.48285.0073.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง2,582.831,938.0025.0 %ผ่าน2,840.86215.3192.4 %ผ่าน
อบต.บ้านขวาง4,753.7412,116.00-154.9 %ไม่ผ่าน530.90912.35-71.9 %ไม่ผ่าน
อบต.ไม้ตรา3,401.641,483.0056.4 %ผ่าน693.56643.017.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวเวียง5,793.9110,730.98-85.2 %ไม่ผ่าน1,299.911,178.819.3 %ไม่ผ่าน
อบต.บ้านช้าง5,449.759,685.63-77.7 %ไม่ผ่าน739.52749.87-1.4 %ไม่ผ่าน
อบต.อุทัย14,437.7713,284.488.0 %ไม่ผ่าน1,935.533,686.16-90.4 %ไม่ผ่าน