สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองตาก23,809.6220,440.0014.2 %ไม่ผ่าน2,949.41706.0076.1 %ผ่าน
เทศบาลนครแม่สอด49,874.7611,782.6076.4 %ผ่าน4,786.84486.1989.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามเงา18,384.876,317.1565.6 %ผ่าน1,361.681,482.00-8.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสายลวด10,574.891,095.8989.6 %ผ่าน7,571.94975.1587.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ16,971.691,578.0090.7 %ผ่าน1,112.47600.8646.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านตาก140,043.4410,023.7092.8 %ผ่าน1,475.151,800.41-22.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพบพระ10,942.2715,913.00-45.4 %ไม่ผ่าน6,827.611,307.7080.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่กุ19,476.269,082.6853.4 %ผ่าน9,012.751,481.9083.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จะเรา7,394.4610,403.94-40.7 %ไม่ผ่าน2,133.05861.5259.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ต้าน7,453.396,352.5614.8 %ไม่ผ่าน2,272.17771.4066.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ระมาด10,499.807,629.6027.3 %ผ่าน2,257.051,428.1536.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังเจ้า38,084.214,914.6787.1 %ผ่าน6,838.671,386.0379.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง3,903.156,756.80-73.1 %ไม่ผ่าน2,903.231,158.6760.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก374,077.4755,670.5085.1 %ผ่าน9,993.2074,359.40-644.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ6,588.695,217.5320.8 %ผ่าน825.34378.5154.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไม้งาม23,482.8114,311.5839.1 %ผ่าน1,981.813,938.05-98.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง56,816.305,326.2490.6 %ผ่าน1,605.191,962.70-22.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม11,111.317,652.5531.1 %ผ่าน1,492.291,731.55-16.0 %ไม่ผ่าน
อบต. วังหิน16,953.048,901.0047.5 %ผ่าน1,329.01824.6038.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ48,019.435,553.0088.4 %ผ่าน6,433.801,677.3273.9 %ผ่าน
อบต. ป่ามะม่วง6,921.146,485.506.3 %ไม่ผ่าน3,983.13463.6088.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวใต้5,582.576,323.80-13.3 %ไม่ผ่าน2,067.11802.7561.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ9,645.358,568.0311.2 %ไม่ผ่าน6,763.011,987.9270.6 %ผ่าน
อบต. ตลุกกลางทุ่ง6,464.943,025.0053.2 %ผ่าน934.59634.3732.1 %ผ่าน
อบต. ตากออก6,280.284,796.0023.6 %ผ่าน1,078.51829.5223.1 %ผ่าน
อบต. สมอโคน18,633.541,951.5989.5 %ผ่าน3,946.091,217.2469.2 %ผ่าน
อบต. แม่สลิด15,154.015,729.8862.2 %ผ่าน1,381.281,242.5510.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก8,331.624,767.4842.8 %ผ่าน815.12128.8084.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา14,609.8214,912.65-2.1 %ไม่ผ่าน1,273.441,032.6018.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า5,940.712,460.0058.6 %ผ่าน1,393.98237.5783.0 %ผ่าน
อบต. สามเงา3,353.502,435.0027.4 %ผ่าน1,486.02369.5975.1 %ผ่าน
อบต. วังหมัน5,903.474,102.6030.5 %ผ่าน1,578.251,545.662.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร3,503.367,402.14-111.3 %ไม่ผ่าน2,001.51984.7250.8 %ผ่าน
อบต. ย่านรี5,837.634,020.0031.1 %ผ่าน1,693.92606.8464.2 %ผ่าน
อบต. บ้านนา4,739.811.00100.0 %ผ่าน6,426.881,626.8874.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์5,780.032,368.7559.0 %ผ่าน1,722.76502.4970.8 %ผ่าน
อบต. แม่ระมาด10,001.7532.6499.7 %ผ่าน2,015.021,146.2543.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง8,311.882,337.8471.9 %ผ่าน3,726.981,194.1568.0 %ผ่าน
อบต. ขะเนจื้อ11,293.332,045.0081.9 %ผ่าน3,243.531,705.9547.4 %ผ่าน
อบต. แม่ตื่น1,954.231.0099.9 %ผ่าน2,721.613,448.50-26.7 %ไม่ผ่าน
อบต. สามหมื่น2,740.681,769.0035.5 %ผ่าน2,345.16586.1575.0 %ผ่าน
อบต. พระธาตุ4,253.842,021.7052.5 %ผ่าน1,885.81636.5066.2 %ผ่าน
อบต.ท่าสองยาง14,801.7215,388.67-4.0 %ไม่ผ่าน3,141.722,197.3530.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน14,108.423,756.0073.4 %ผ่าน2,772.821,311.5052.7 %ผ่าน
อบต. แม่สอง10,849.664,309.5060.3 %ผ่าน3,132.161,005.0067.9 %ผ่าน
อบต. แม่หละ5,465.304,432.0018.9 %ไม่ผ่าน3,079.263,475.15-12.9 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่วะหลวง11,526.98475.0095.9 %ผ่าน2,811.702,850.00-1.4 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่อุสุ10,942.422,020.2181.5 %ผ่าน2,846.49703.0075.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ5,898.903,539.4540.0 %ผ่าน1,569.36410.3973.8 %ผ่าน
อบต. พะวอ12,821.562,666.0079.2 %ผ่าน2,405.502,280.005.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ตาว24,514.594,948.5379.8 %ผ่าน23,868.23840.4096.5 %ผ่าน
อบต. แม่กาษา13,899.087,604.1045.3 %ผ่าน2,432.551,167.7352.0 %ผ่าน
อบต. ท่าสายลวด6,303.513,858.0338.8 %ผ่าน1,780.48305.7282.8 %ผ่าน
อบต. แม่ปะ7,208.239,279.00-28.7 %ไม่ผ่าน3,145.412,924.107.0 %ไม่ผ่าน
อบต. มหาวัน265,925.944,204.0398.4 %ผ่าน2,194.762,551.77-16.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา7,257.204,076.0043.8 %ผ่าน2,367.402,002.6015.4 %ไม่ผ่าน
อบต. พระธาตุผาแดง6,398.3516,999.20-165.7 %ไม่ผ่าน1,681.391,462.1013.0 %ไม่ผ่าน
อบต. พบพระ4,433.523,263.1926.4 %ผ่าน1,984.352,388.25-20.4 %ไม่ผ่าน
อบต.ช่องแคบ4,194.853,759.7210.4 %ไม่ผ่าน2,835.331,631.2542.5 %ผ่าน
อบต. คีรีราษฎร์25,832.7414,460.2344.0 %ผ่าน3,723.092,596.6430.3 %ผ่าน
อบต. วาเล่ย์29,388.3126,180.0010.9 %ไม่ผ่าน2,841.291,503.4147.1 %ผ่าน
อบต. รวมไทยพัฒนา8,000.348,746.76-9.3 %ไม่ผ่าน2,915.091,380.2252.7 %ผ่าน
อบต. อุ้มผาง2,636.211,218.0053.8 %ผ่าน4,686.771,063.6577.3 %ผ่าน
อบต. โมโกร1,362.689,284.00-581.3 %ไม่ผ่าน4,651.191,058.5077.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จัน16,918.881,938.0088.5 %ผ่าน17,926.481,246.4093.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่กลอง5,724.315,713.000.2 %ไม่ผ่าน3,929.01675.6382.8 %ผ่าน
อบต. เชียงทอง60,072.948,343.0086.1 %ผ่าน2,268.564,702.00-107.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์51,623.3310,491.0079.7 %ผ่าน1,497.541,626.00-8.6 %ไม่ผ่าน
อบต.ประดาง4,428.725,524.37-24.7 %ไม่ผ่าน6,519.75522.5092.0 %ผ่าน