สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสวรรคโลก24,969.519,800.0060.8 %ผ่าน3,427.22570.8783.3 %ผ่าน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี28,348.7922,968.0019.0 %ไม่ผ่าน2,943.45242.2591.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า5,354.354,217.7021.2 %ผ่าน1,431.22100.7093.0 %ผ่าน
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย17,216.7413,349.7622.5 %ผ่าน3,295.50901.2872.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสำโรง12,807.479,403.0026.6 %ผ่าน1,733.73336.9980.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ9,866.678,967.339.1 %ไม่ผ่าน1,329.15342.0074.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม21,294.745,467.6074.3 %ผ่าน20,630.101,936.6590.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวงไม่ครบ7,707.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,457.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโตนด25,339.115,321.3479.0 %ผ่าน2,085.590.000.0 %รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านสวนไม่ครบ8,622.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ355.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลานหอย10,986.587,203.7534.4 %ผ่าน1,203.011,320.80-9.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีนคร8,709.717,022.3919.4 %ไม่ผ่าน1,432.65539.7562.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. สุโขทัย545,929.1925,659.6295.3 %ผ่าน7,233.8013,808.55-90.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน925.1731,539.16-3,309.0 %ไม่ผ่าน1,003.83528.0047.4 %ผ่าน
อบต. เมืองเก่าไม่ครบ17,813.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,569.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว5,040.875,461.00-8.3 %ไม่ผ่าน1,204.791,246.60-3.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ยางซ้าย2,607.508,443.67-223.8 %ไม่ผ่าน817.79203.0675.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกล้วยไม่ครบ13,948.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,080.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหลุม13,562.654,923.2163.7 %ผ่าน1,692.901,036.2838.8 %ผ่าน
อบต. ตาลเตี้ยไม่ครบ5,140.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ128.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากพระ6,849.815,021.7626.7 %ผ่าน923.72679.7526.4 %ผ่าน
อบต. วังทองแดง8,065.282,845.8064.7 %ผ่าน681.28222.3867.4 %ผ่าน
อบต. ลานหอย3,051.562,444.0019.9 %ไม่ผ่าน1,102.42220.4380.0 %ผ่าน
อบต. บ้านด่าน2,999.243,348.96-11.7 %ไม่ผ่าน1,287.48123.0090.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ6,708.002,258.2866.3 %ผ่าน2,783.57684.0075.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว4,065.066,668.66-64.0 %ไม่ผ่าน1,608.58668.8058.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน8,075.997,306.509.5 %ไม่ผ่าน1,974.272,116.60-7.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหญ้าปล้อง5,607.603,884.0030.7 %ผ่าน1,805.33906.0249.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกไม่ครบ4,876.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ390.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โตนด7,282.274,909.0032.6 %ผ่าน2,258.54479.7578.8 %ผ่าน
อบต. บ้านป้อม9,198.734,253.4053.8 %ผ่าน1,122.41627.6244.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงไม่ครบ7,037.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,586.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีคีรีมาศ6,514.805,086.6421.9 %ผ่าน1,366.14657.4051.9 %ผ่าน
อบต.หนองจิก10,036.547,050.5029.8 %ผ่าน1,369.25942.9231.1 %ผ่าน
อบต. นาเชิงคีรี27,808.425,152.0081.5 %ผ่าน1,632.65163.6290.0 %ผ่าน
อบต. หนองกระดิ่ง10,467.695,781.7944.8 %ผ่าน3,208.43126.0496.1 %ผ่าน
อบต. บ้านน้ำพุ7,011.024,640.0633.8 %ผ่าน1,317.45754.9842.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง79,629.755,664.0692.9 %ผ่าน7,590.92685.5791.0 %ผ่าน
อบต. กง8,842.377,013.4520.7 %ผ่าน1,438.16789.5545.1 %ผ่าน
อบต. ไกรนอก38,098.9611,917.4168.7 %ผ่าน1,263.211,860.50-47.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ไกรกลางไม่ครบ8,827.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไกรใน4,625.587,604.00-64.4 %ไม่ผ่าน1,342.642,002.75-49.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ดงเดือยไม่ครบ5,776.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,112.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าแฝกไม่ครบ40,852.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,094.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กกแรต7,780.066,071.0422.0 %ผ่าน1,187.26210.5782.3 %ผ่าน
อบต. ท่าฉนวน14,137.034,570.0067.7 %ผ่าน1,579.561,255.9720.5 %ผ่าน
อบต. หนองตูม14,874.337,297.6950.9 %ผ่าน1,165.351,385.55-18.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม39,617.195,024.4587.3 %ผ่าน953.22568.9440.3 %ผ่าน
อบต. ป่างิ้ว4,320.4235.9099.2 %ผ่าน1,696.98777.7354.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำไม่ครบ4,304.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่สิน14,277.846,180.1156.7 %ผ่าน2,149.06990.1353.9 %ผ่าน
อบต. บ้านตึก8,114.983,861.7252.4 %ผ่าน2,217.92338.3284.7 %ผ่าน
อบต. หนองอ้อ3,578.105,121.93-43.1 %ไม่ผ่าน1,145.06744.5535.0 %ผ่าน
อบต. ดงคู่7,054.284,686.1033.6 %ผ่าน992.67540.9545.5 %ผ่าน
อบต. บ้านแก่ง5,345.104,609.7213.8 %ไม่ผ่าน2,316.63435.6381.2 %ผ่าน
อบต. สารจิตร8,012.286,171.0023.0 %ผ่าน1,698.031,065.0037.3 %ผ่าน
อบต. วังลึก5,851.344,057.5630.7 %ผ่าน935.34345.2963.1 %ผ่าน
อบต. สามเรือน6,565.533,849.0041.4 %ผ่าน1,037.81227.1478.1 %ผ่าน
อบต. บ้านนา2,756.381,901.0031.0 %ผ่าน575.19110.0080.9 %ผ่าน
อบต. วังทองไม่ครบ20.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ318.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร9,685.226,869.7029.1 %ผ่าน1,089.62382.9164.9 %ผ่าน
อบต. เกาะตาเลี้ยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดเกาะ13,915.013,848.5672.3 %ผ่าน763.76164.2578.5 %ผ่าน
อบต. บ้านไร่5,544.324,243.7123.5 %ผ่าน777.13440.8443.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง18,998.4411,618.5038.8 %ผ่าน1,505.03600.0160.1 %ผ่าน
อบต. บ้านซ่าน3,778.992,856.8224.4 %ผ่าน733.75190.3874.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่7,575.354,741.0037.4 %ผ่าน928.75285.0069.3 %ผ่าน
อบต. ราวต้นจันทร์7,386.163,598.0551.3 %ผ่าน881.22251.0871.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลในเมือง11,287.535,894.9747.8 %ผ่าน1,519.591,632.87-7.5 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองกระจง2,539.513,160.23-24.4 %ไม่ผ่าน972.26508.2547.7 %ผ่าน
อบต. วังไม้ขอน3,971.993,014.0024.1 %ผ่าน872.77446.4148.9 %ผ่าน
อบต. ย่านยาว22,767.089,772.0257.1 %ผ่าน1,304.90109.2591.6 %ผ่าน
อบต. นาทุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองยาง5,449.633,498.7035.8 %ผ่าน1,385.66313.5077.4 %ผ่าน
อบต. เมืองบางยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าทอง4,828.381,601.9266.8 %ผ่าน910.04126.2786.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ5,405.544,741.0012.3 %ไม่ผ่าน1,471.89830.8343.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ10,332.456,888.6733.3 %ผ่าน2,109.77440.8079.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองบางขลังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ4,972.565,329.91-7.2 %ไม่ผ่าน1,306.75402.4269.2 %ผ่าน
อบต. ศรีนคร4,960.644,440.2010.5 %ไม่ผ่าน981.4584.9291.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ6,701.405,789.1113.6 %ไม่ผ่าน1,303.00825.7436.6 %ผ่าน
อบต. น้ำขุม2,551.673,933.63-54.2 %ไม่ผ่าน1,064.32895.5015.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ12,147.304,396.4063.8 %ผ่าน1,179.48256.5078.3 %ผ่าน
อบต. หนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านใหม่ไชยมงคล4,627.244,093.0011.5 %ไม่ผ่าน1,543.47668.5156.7 %ผ่าน
อบต.ไทยชนะศึก5,273.773,623.5531.3 %ผ่าน1,647.50179.2589.1 %ผ่าน
อบต. ทุ่งเสลี่ยม74,179.323,754.0094.9 %ผ่าน1,608.901,062.5034.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกลางดง12,049.009,622.7820.1 %ผ่าน2,380.932,434.98-2.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์4,271.563,440.6619.5 %ไม่ผ่าน1,631.121,027.1137.0 %ผ่าน