สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครพิษณุโลก44,300.8453,968.00-21.8 %ไม่ผ่าน12,649.111,541.8587.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนครไทย9,751.164,370.4955.2 %ผ่าน2,582.411,794.6030.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินกุ่มไม่ครบ11,584.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,933.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางระกำ7,481.9421,829.22-191.8 %ไม่ผ่าน1,841.524,301.40-133.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าแดง8,009.703,840.0052.1 %ผ่าน2,218.111,480.0033.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวงฆ้อง3,762.095,691.91-51.3 %ไม่ผ่าน1,560.10893.6542.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังทอง16,581.6114,342.0013.5 %ไม่ผ่าน3,374.98242.1592.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์22,892.8312,962.1643.4 %ผ่าน2,893.481,565.1945.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินมะปราง21,824.299,071.1158.4 %ผ่าน1,640.52559.1365.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม2,706.063,069.00-13.4 %ไม่ผ่าน1,021.471,034.65-1.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปลักแรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรหมพิราม20,075.556,175.5969.2 %ผ่าน1,053.001,213.05-15.2 %ไม่ผ่าน
อบต. วังน้ำคู้14,139.476,660.6052.9 %ผ่าน722.54531.4626.4 %ผ่าน
อบต. วัดจันทร์28,382.083,373.5988.1 %ผ่าน1,106.45190.0082.8 %ผ่าน
อบต. วัดพริก21,066.633,736.0082.3 %ผ่าน908.14601.6533.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าทอง20,518.5512,292.4640.1 %ผ่าน2,816.87909.9067.7 %ผ่าน
อบต. ท่าโพธิ์150,904.1314,702.0490.3 %ผ่าน914.314,463.41-388.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สมอแข64,221.6816,180.0074.8 %ผ่าน1,928.83315.0083.7 %ผ่าน
อบต. ดอนทองไม่ครบ6,905.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,342.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านป่า4,613.883,624.0021.5 %ผ่าน1,219.68192.7084.2 %ผ่าน
อบต. ปากโทก7,582.604,435.5041.5 %ผ่าน1,553.40247.7884.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวรอ46,122.4712,501.6372.9 %ผ่าน3,212.124,503.34-40.2 %ไม่ผ่าน
อบต. จอมทอง6,105.643,540.0042.0 %ผ่าน823.11606.0026.4 %ผ่าน
อบต. บ้านกร่าง34,174.4810,229.0070.1 %ผ่าน1,628.282,145.63-31.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง14,983.8310,076.5832.8 %ผ่าน1,690.702,639.00-56.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพลายชุมพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะขามสูง6,329.421,921.0169.6 %ผ่าน762.68357.9353.1 %ผ่าน
เทศบาลเมืองอรัญญิก16,730.1115,744.125.9 %ไม่ผ่าน2,963.455,895.77-98.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงพระ30,060.4020,791.6830.8 %ผ่าน1,587.91658.0058.6 %ผ่าน
อบต. ไผ่ขอดอน8,241.815,372.7634.8 %ผ่าน682.51709.10-3.9 %ไม่ผ่าน
อบต. งิ้วงาม5,664.203,810.0032.7 %ผ่าน681.48579.9014.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกะท้าวไม่ครบ6,914.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ680.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินเพิ่ม2,988.214,201.68-40.6 %ไม่ผ่าน2,334.581,334.9642.8 %ผ่าน
อบต. นาบัว16,148.743,579.1877.8 %ผ่าน1,906.45550.5071.1 %ผ่าน
อบต. นครชุม3,931.101,242.8768.4 %ผ่าน1,743.09369.2078.8 %ผ่าน
อบต. น้ำกุ่ม4,907.90635.0087.1 %ผ่าน1,624.47314.5080.6 %ผ่าน
อบต. ยางโกลน4,689.542,390.0049.0 %ผ่าน1,744.78176.5789.9 %ผ่าน
อบต. บ่อโพธิ์6,744.774,194.2037.8 %ผ่าน1,879.29258.3086.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว3,520.422,613.0025.8 %ผ่าน1,574.92440.0572.1 %ผ่าน
อบต. ห้วยเฮี้ย4,062.53986.7075.7 %ผ่าน2,020.05655.0067.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง6,244.154,931.0021.0 %ผ่าน2,162.32600.2172.2 %ผ่าน
อบต. ชาติตระการ4,071.022,667.0034.5 %ผ่าน2,990.37551.5081.6 %ผ่าน
อบต. สวนเมี่ยง5,718.572,417.0057.7 %ผ่าน2,049.65257.4487.4 %ผ่าน
อบต. บ้านดง5,471.132,125.3561.2 %ผ่าน2,489.781,055.0057.6 %ผ่าน
อบต. บ่อภาค3,691.712,797.0024.2 %ผ่าน2,746.131,087.7560.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก4,559.143,321.3127.2 %ผ่าน2,097.53500.8376.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่6,573.669,803.63-49.1 %ไม่ผ่าน1,829.724,227.75-131.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงระมาณ9,082.976,451.5029.0 %ผ่าน1,199.481,339.50-11.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพันเสา8,051.946,912.5114.2 %ไม่ผ่าน1,580.15733.5053.6 %ผ่าน
อบต. วังอิทก14,317.893,320.1076.8 %ผ่าน682.37238.0765.1 %ผ่าน
อบต. บึงกอก13,876.7010,381.2525.2 %ผ่าน2,557.551,012.0060.4 %ผ่าน
อบต. หนองกุลา20,891.398,449.2759.6 %ผ่าน1,553.681,686.72-8.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ชุมแสงสงคราม20,390.259,458.6353.6 %ผ่าน1,511.704,037.50-167.1 %ไม่ผ่าน
อบต. นิคมพัฒนา9,281.795,695.1738.6 %ผ่าน1,145.461,103.953.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บ่อทอง7,715.554,630.2240.0 %ผ่าน783.76336.4057.1 %ผ่าน
อบต. ท่านางงาม13,430.144,586.9465.8 %ผ่าน1,086.68237.5078.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง13,610.318,784.3535.5 %ผ่าน1,413.292,869.43-103.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว6,900.539,123.30-32.2 %ไม่ผ่าน5,540.09248.3095.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่2,744.194,099.89-49.4 %ไม่ผ่าน919.22419.3854.4 %ผ่าน
อบต. โคกสลุด9,882.004,755.8851.9 %ผ่าน1,606.13204.8587.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสนามคลี6,303.465,078.1819.4 %ไม่ผ่าน1,120.29331.5070.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลไม่ครบ7,246.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ995.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม8,907.432,748.8369.1 %ผ่าน923.0886.8090.6 %ผ่าน
อบต. นครป่าหมาก3,133.243,339.38-6.6 %ไม่ผ่าน1,009.90211.2879.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วงฆ้องไม่ครบ4,978.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ391.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะตูม13,672.993,315.0075.8 %ผ่าน1,055.61351.1366.7 %ผ่าน
อบต. หอกลอง9,068.236,774.0025.3 %ผ่าน1,047.5771.3793.2 %ผ่าน
อบต. ศรีภิรมย์35,999.028,882.2675.3 %ผ่าน1,655.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตลุกเทียม82,257.758,396.0089.8 %ผ่าน1,470.51585.2060.2 %ผ่าน
อบต. วังวน12,335.374,472.0063.7 %ผ่าน3,703.91303.0091.8 %ผ่าน
อบต. หนองแขม67,697.103,194.0095.3 %ผ่าน1,184.31693.8341.4 %ผ่าน
อบต. มะต้อง7,150.005,300.3525.9 %ผ่าน1,355.56503.8562.8 %ผ่าน
อบต. ทับยายเชียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงประคำ6,830.664,644.0932.0 %ผ่าน1,367.64773.6443.4 %ผ่าน
อบต. ท่างาม126,741.366,790.5394.6 %ผ่าน15,801.29469.5097.0 %ผ่าน
อบต. ทองแท้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านยาง174,784.387,562.2195.7 %ผ่าน4,495.22471.9589.5 %ผ่าน
อบต. หินลาด43,072.063,913.0690.9 %ผ่าน1,634.83541.3066.9 %ผ่าน
อบต. คันโช้ง6,870.853,509.8248.9 %ผ่าน1,647.88901.5045.3 %ผ่าน
อบต. วังทองไม่ครบ6,124.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,919.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี49,100.454,635.9090.6 %ผ่าน1,134.12406.9264.1 %ผ่าน
อบต. แม่ระกา12,409.755,412.0056.4 %ผ่าน1,022.08448.7356.1 %ผ่าน
องค์การบริการส่วนตำบลบ้านกลาง108,805.039,858.7190.9 %ผ่าน1,828.341,730.905.3 %ไม่ผ่าน
อบต. วังพิกุล35,794.505,682.0084.1 %ผ่าน1,045.92979.506.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา96,645.895,247.8094.6 %ผ่าน1,371.992,033.80-48.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าหมื่นราม64,114.675,819.0090.9 %ผ่าน1,010.10593.9841.2 %ผ่าน
อบต. วังนกแอ่น48,687.994,074.7091.6 %ผ่าน1,641.161,732.55-5.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองพระไม่ครบ3,850.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ761.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชัยนาม5,564.653,686.0033.8 %ผ่าน839.96702.5016.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ดินทอง172,326.424,876.3997.2 %ผ่าน6,908.80548.5592.1 %ผ่าน
อบต. ชมพู28,815.221,301.6195.5 %ผ่าน2,301.83775.8966.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านมุง50,139.687,053.0085.9 %ผ่าน2,329.05654.3571.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรย้อยไม่ครบ4,867.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ522.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังโพรง9,705.776,078.0037.4 %ผ่าน1,470.53600.9359.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก20,191.084,911.0075.7 %ผ่าน1,394.27579.5958.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง25,051.944,608.3681.6 %ผ่าน8,768.16446.1294.9 %ผ่าน
อบต. วังยาง1,612.834,639.00-187.6 %ไม่ผ่าน2,342.12290.8087.6 %ผ่าน
อบจ.พิษณุโลก104,982.5469,148.7634.1 %ผ่าน13,898.0612,472.2510.3 %ไม่ผ่าน
อบต.วัดโบสถ์1,902.806,075.44-219.3 %ไม่ผ่าน871.17273.8268.6 %ผ่าน