สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองตะพานหิน9,546.7719,081.27-99.9 %ไม่ผ่าน3,082.025,401.80-75.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพิจิตร12,899.5716,812.29-30.3 %ไม่ผ่าน2,457.467,846.65-219.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางมูลนาก11,270.685,711.0049.3 %ผ่าน1,153.384,317.10-274.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับคล้อ11,175.359,426.0715.7 %ไม่ผ่าน1,593.291,118.7329.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ3,021.558,410.47-178.3 %ไม่ผ่าน873.07110.0087.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังกรด16,484.676,562.1760.2 %ผ่าน764.95956.50-25.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพงดิน6,590.432,739.0058.4 %ผ่าน949.93201.4078.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาทราย16,332.247,579.9753.6 %ผ่าน3,642.651,653.9754.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเสา4,463.475,197.00-16.4 %ไม่ผ่าน2,982.061,208.7659.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางไผ่9,986.307,627.2923.6 %ผ่าน1,417.71946.0033.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพทะเล7,788.454,657.0040.2 %ผ่าน1,229.73837.7731.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง5,594.265,011.3010.4 %ไม่ผ่าน1,188.21161.3186.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังทรายพูน4,680.224,613.001.4 %ไม่ผ่าน754.311,629.92-116.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสากเหล็ก8,773.6319,208.26-118.9 %ไม่ผ่าน898.581,054.00-17.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสามง่าม14,985.4211,332.7024.4 %ผ่าน1,460.211,472.74-0.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร5,260.503,792.6727.9 %ผ่าน1,023.25494.7551.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวดง4,716.302,913.0038.2 %ผ่าน389.25776.20-99.4 %ไม่ผ่าน
อบจ.พิจิตร22,070.0027,670.70-25.4 %ไม่ผ่าน5,326.04728.5086.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง7,181.652,974.0058.6 %ผ่าน516.8120.0096.1 %ผ่าน
อบต. ย่านยาว2,852.971.00100.0 %ผ่าน423.660.9599.8 %ผ่าน
อบต. ท่าฬ่อ2,397.243,096.10-29.2 %ไม่ผ่าน659.51133.0079.8 %ผ่าน
อบต. ปากทาง5,679.318,068.00-42.1 %ไม่ผ่าน764.15764.20-0.0 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองคะเชนทร์3,148.337,346.02-133.3 %ไม่ผ่าน1,031.871,324.84-28.4 %ไม่ผ่าน
อบต. โรงช้าง2,867.29719.7074.9 %ผ่าน622.46280.9954.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า16,402.537,129.2856.5 %ผ่าน2,990.281,351.7854.8 %ผ่าน
อบต. ท่าหลวง3,283.455,209.00-58.6 %ไม่ผ่าน1,580.56732.7553.6 %ผ่าน
อบต. บ้านบุ่ง2,540.183,920.00-54.3 %ไม่ผ่าน723.60334.4053.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง1,962.84686.3665.0 %ผ่าน636.25642.77-1.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงป่าคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวดง11,331.704,647.0059.0 %ผ่าน8,843.65717.2091.9 %ผ่าน
อบต. ป่ามะคาบ2,150.145,622.00-161.5 %ไม่ผ่าน1,193.55955.7019.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สายคำโห้4,143.082,979.5128.1 %ผ่าน757.27140.0781.5 %ผ่าน
อบต. ดงกลาง5,844.625,628.003.7 %ไม่ผ่าน1,473.02544.7263.0 %ผ่าน
อบต. วังทรายพูน8,733.382,654.5569.6 %ผ่าน1,399.61505.8163.9 %ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล23,634.283,994.5383.1 %ผ่าน1,354.42677.3550.0 %ผ่าน
อบต. หนองพระ3,375.534,758.00-41.0 %ไม่ผ่าน1,000.30741.0025.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองปล้อง7,528.606,435.0014.5 %ไม่ผ่าน2,436.74743.3069.5 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ประทับช้าง3,920.583,755.004.2 %ไม่ผ่าน945.23255.3673.0 %ผ่าน
อบต. ไผ่ท่าโพ4,143.011,922.9153.6 %ผ่าน2,016.82145.1592.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่รอบ25,053.907,028.7871.9 %ผ่าน1,340.361,106.8117.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ดงเสือเหลือง5,046.865,252.00-4.1 %ไม่ผ่าน1,084.04567.5047.6 %ผ่าน
อบต. เนินสว่าง10,337.153,021.7570.8 %ผ่าน1,465.90218.6285.1 %ผ่าน
อบต. ทุ่งใหญ่9,399.906,394.0032.0 %ผ่าน1,103.35646.0041.5 %ผ่าน
อบต. งิ้วราย9,258.686,410.3930.8 %ผ่าน1,177.97327.8672.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยเกตุ8,156.194,987.1138.9 %ผ่าน1,701.07393.5076.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองพยอม6,585.344,351.6233.9 %ผ่าน1,237.2143,840.56-3,443.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งโพธิ์2,822.391,763.0037.5 %ผ่าน686.58221.6367.7 %ผ่าน
อบต. ดงตะขบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองคูณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังสำโรง(ตะพานหิน)6,354.394,156.7134.6 %ผ่าน980.79306.8268.7 %ผ่าน
อบต. วังหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม8,686.654,939.7643.1 %ผ่าน2,431.47667.2972.6 %ผ่าน
อบต. ทับหมัน9,408.834,077.0056.7 %ผ่าน930.30645.0030.7 %ผ่าน
อบต. ไผ่หลวง4,243.052,853.4532.8 %ผ่าน719.78225.9468.6 %ผ่าน
อบต. บางไผ่2,494.372,931.48-17.5 %ไม่ผ่าน1,692.08457.5073.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหอไกร17,957.112,749.6084.7 %ผ่าน1,391.791,113.3520.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินมะกอก8,230.368,503.09-3.3 %ไม่ผ่าน1,726.061,006.9541.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง11,953.551,907.4084.0 %ผ่าน746.810.9599.9 %ผ่าน
อบต. ภูมิ2,047.774,438.00-116.7 %ไม่ผ่าน1,203.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังกรด2,358.643,237.00-37.2 %ไม่ผ่าน1,316.79353.6373.1 %ผ่าน
อบต. วังตะกู5,683.603,348.0041.1 %ผ่าน1,651.45558.8066.2 %ผ่าน
อบต. ลำประดา4,636.342,893.8537.6 %ผ่าน1,034.91431.7158.3 %ผ่าน
อบต. โพทะเล2,215.423,803.00-71.7 %ไม่ผ่าน1,276.25787.5938.3 %ผ่าน
อบต. ท้ายน้ำ7,198.242,122.0070.5 %ผ่าน1,276.08217.4983.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง2,027.781.00100.0 %ผ่าน1,354.23105.7992.2 %ผ่าน
อบต.ท่าบัว10,328.042,448.0076.3 %ผ่าน1,987.47854.0557.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย5,127.854,726.287.8 %ไม่ผ่าน1,946.33669.5065.6 %ผ่าน
อบต. ท่าขมิ้น2,629.493,464.00-31.7 %ไม่ผ่าน1,977.99346.9182.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา6,196.314,702.2024.1 %ผ่าน1,286.54285.3377.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางคลาน3,325.394,881.00-46.8 %ไม่ผ่าน1,405.73700.2550.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง6,057.274,530.0025.2 %ผ่าน9,127.09220.0797.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย13,829.962,880.0079.2 %ผ่าน14,415.10394.2597.3 %ผ่าน
อบต. วัดขวาง17,252.483,122.0081.9 %ผ่าน3,382.56282.0691.7 %ผ่าน
อบต. สามง่าม4,308.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ914.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กำแพงดิน3,753.252,688.3028.4 %ผ่าน799.21175.2578.1 %ผ่าน
อบต. รังนก44,402.154,461.0090.0 %ผ่าน758.84447.9041.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินปอ5,784.065,247.009.3 %ไม่ผ่าน1,339.912,026.50-51.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโสน7,270.277,035.003.2 %ไม่ผ่าน1,294.041,174.249.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ทับคล้อ8,367.876,009.4028.2 %ผ่าน1,407.63946.2032.8 %ผ่าน
อบต. เขาทราย3,150.093,092.001.8 %ไม่ผ่าน1,241.71847.1331.8 %ผ่าน
อบต. เขาเจ็ดลูก13,776.816,610.7052.0 %ผ่าน1,255.521,066.9715.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง5,719.323,476.3139.2 %ผ่าน1,126.83302.5073.2 %ผ่าน
อบต.สากเหล็ก11,025.575,188.0052.9 %ผ่าน1,146.84363.5168.3 %ผ่าน
อบต. ท่าเยี่ยม6,345.735,075.2120.0 %ผ่าน2,909.94183.5093.7 %ผ่าน
อบต. คลองทราย4,793.802,716.4343.3 %ผ่าน689.18650.855.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร11,308.964,641.0059.0 %ผ่าน851.69122.1285.7 %ผ่าน
อบต.วังทับไทร4,536.702,587.0043.0 %ผ่าน692.82336.5151.4 %ผ่าน
อบต.ห้วยแก้ว4,840.132,728.0043.6 %ผ่าน1,466.084,102.57-179.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม3,326.473,366.00-1.2 %ไม่ผ่าน1,468.441,058.7627.9 %ผ่าน
อบต.แหลมรัง12,289.694,625.0062.4 %ผ่าน1,613.23691.8557.1 %ผ่าน
อบต.บางลาย4,641.432,046.0055.9 %ผ่าน1,279.08697.6745.5 %ผ่าน
อบต. บึงนาราง9,005.473,815.0057.6 %ผ่าน1,514.03356.9676.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้3,518.022,926.0016.8 %ไม่ผ่าน1,252.57298.7576.1 %ผ่าน
อบต.วังงิ้ว3,379.013,749.00-10.9 %ไม่ผ่าน1,376.56488.4864.5 %ผ่าน
อบต.ห้วยร่วม18,262.134,006.5678.1 %ผ่าน1,299.88332.5774.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยพุก5,186.464,410.0015.0 %ไม่ผ่าน2,366.41215.0590.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังบงค์8,122.335,094.2837.3 %ผ่าน1,265.520.9599.9 %ผ่าน
อบต. บ้านนา4,266.295,577.00-30.7 %ไม่ผ่าน1,168.700.9599.9 %ผ่าน
อบต. บึงบัว23,339.405,904.0074.7 %ผ่าน2,454.17646.0173.7 %ผ่าน
อบต. วังโมกข์3,135.702,754.0112.2 %ไม่ผ่าน916.40394.1657.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม3,852.534,278.92-11.1 %ไม่ผ่าน1,183.88373.0868.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังตะกู8,819.115,661.0035.8 %ผ่าน1,702.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ