สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์71,120.2222,273.5868.7 %ผ่าน2,787.5913,714.11-392.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองหล่มสักไม่ครบ44,828.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,486.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลซับสมอทอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพุเตย233,103.238,201.4496.5 %ผ่าน2,659.071,106.5458.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี17,037.2120,541.00-20.6 %ไม่ผ่าน4,186.316,867.25-64.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่51,151.846,095.7788.1 %ผ่าน2,468.923,751.12-51.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหล่มเก่าไม่ครบ15,878.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,145.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชนแดน40,510.6810,678.8073.6 %ผ่าน2,032.861,293.7436.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงขุยไม่ครบ4,211.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,383.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าข้าม6,199.402,794.2954.9 %ผ่าน931.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าพล211,744.56453.8099.8 %ผ่าน22,273.971,567.9093.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท้ายดง5,781.304,432.0023.3 %ผ่าน1,670.651,511.169.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังชมภู45,603.3212,726.9172.1 %ผ่าน1,121.281,249.31-11.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังโป่ง54,640.99412.0099.2 %ผ่าน1,653.611,274.2222.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา22,376.267,749.4565.4 %ผ่าน2,312.141,846.3420.1 %ผ่าน
อบจ.เพชรบูรณ์82,495.3047,485.7442.4 %ผ่าน16,316.568,979.1045.0 %ผ่าน
อบต. ตะเบาะ11,761.624,280.0063.6 %ผ่าน1,271.33652.3048.7 %ผ่าน
อบต. บ้านโตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะเดียง119,142.725,626.9395.3 %ผ่าน2,336.215,154.48-120.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา5,365.343,570.0033.5 %ผ่าน8,151.62705.3691.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนางั่ว14,025.3610,676.5623.9 %ผ่าน1,320.191,867.53-41.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าพล62,072.213,158.0094.9 %ผ่าน1,160.85306.6473.6 %ผ่าน
อบต. ดงมูลเหล็ก20,364.9215,975.3121.6 %ผ่าน1,223.21847.3630.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก66,898.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,809.15ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชอนไพร9,568.746,105.5136.2 %ผ่าน2,210.603,257.29-47.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า8,760.57664.2492.4 %ผ่าน1,499.451,927.89-28.6 %ไม่ผ่าน
อบต. นายม61,077.345,424.0091.1 %ผ่าน7,478.461,336.8882.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู10,049.305,831.1442.0 %ผ่าน1,280.99529.0558.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน17,139.675,030.0070.7 %ผ่าน733.08777.45-6.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยสะแก271,042.0312,187.1395.5 %ผ่าน806.141,832.50-127.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยใหญ่18,491.138,500.0054.0 %ผ่าน1,627.291,357.6716.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ระวิง5,328.686,305.00-18.3 %ไม่ผ่าน910.72671.0426.3 %ผ่าน
อบต. ชนแดน35,813.675,552.6984.5 %ผ่าน1,437.841,378.104.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย29,961.635,590.0081.3 %ผ่าน1,325.77653.2550.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม5,508.963,779.4031.4 %ผ่าน1,400.171,568.67-12.0 %ไม่ผ่าน
อบต. พุทธบาท53,331.718,062.0084.9 %ผ่าน2,411.421,136.8152.9 %ผ่าน
อบต. ลาดแค4,144.163,663.6911.6 %ไม่ผ่าน1,589.14247.0084.5 %ผ่าน
อบต. บ้านกล้วยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ซับพุทราไม่ครบ5,623.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,116.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะกุดไร33,470.744,827.0085.6 %ผ่าน1,606.342,002.70-24.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลาลาย2,319.454,793.02-106.6 %ไม่ผ่าน1,354.83781.7542.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า22,144.803,784.0082.9 %ผ่าน24,808.05754.3997.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว3,007.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,018.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ฝายนาแซง99,269.844,518.0095.4 %ผ่าน934.97399.8557.2 %ผ่าน
อบต. สักหลง23,671.057,238.3969.4 %ผ่าน1,217.38511.1958.0 %ผ่าน
อบต. ท่าอิบุญ629,067.5016,581.0097.4 %ผ่าน1,252.261,128.469.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโสก66,056.181,876.0097.2 %ผ่าน5,674.66239.6795.8 %ผ่าน
อบต. บ้านติ้ว26,245.322,616.9090.0 %ผ่าน5,876.45478.8791.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่37,491.261,995.0094.7 %ผ่าน2,416.0353.6797.8 %ผ่าน
อบต. น้ำก้อ21,130.403,303.0084.4 %ผ่าน2,737.38870.1068.2 %ผ่าน
อบต. ปากช่อง330,623.167,211.0097.8 %ผ่าน1,577.291,123.1628.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน6,473.653,022.0053.3 %ผ่าน1,185.741,463.52-23.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองไขว่38,505.494,427.0088.5 %ผ่าน1,114.881,370.60-22.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าไม่ครบ4,944.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ411.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าไม่ครบ24,488.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ461.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บุ่งน้ำเต้า12,701.003,031.0076.1 %ผ่าน8,314.951,343.4583.8 %ผ่าน
อบต. บ้านกลาง225,464.805,175.0097.7 %ผ่าน2,012.471,204.1140.2 %ผ่าน
อบต. ช้างตะลูด5,595.463,787.0032.3 %ผ่าน1,556.99897.9542.3 %ผ่าน
อบต. บ้านไร่75,152.853,733.0095.0 %ผ่าน933.81310.7266.7 %ผ่าน
อบต.ปากดุก52,460.215,212.0090.1 %ผ่าน1,266.64429.3066.1 %ผ่าน
อบต. บ้านหวาย103,161.794,235.0095.9 %ผ่าน978.53407.5058.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาซำ51,496.524,964.8590.4 %ผ่าน1,878.23616.2567.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว5,546.514,626.0916.6 %ไม่ผ่าน1,529.79638.8858.2 %ผ่าน
อบต. บ้านเนินไม่ครบ3,509.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ460.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศิลา7,524.825,161.0031.4 %ผ่าน1,932.021,126.4041.7 %ผ่าน
อบต. นาแซง3,876.402,873.1225.9 %ผ่าน1,284.24550.5157.1 %ผ่าน
อบต. วังบาล36,663.797,420.0079.8 %ผ่าน2,910.132,067.7728.9 %ผ่าน
อบต. นาเกาะ22,024.352,676.0087.8 %ผ่าน1,114.62278.4075.0 %ผ่าน
อบต. ตาดกลอย4,537.595,177.00-14.1 %ไม่ผ่าน2,350.781,273.6945.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระประดู่51,127.614,460.8791.3 %ผ่าน1,752.42323.9181.5 %ผ่าน
อบต. สามแยก31,980.353,955.0087.6 %ผ่าน1,854.62522.1671.8 %ผ่าน
อบต. โคกปรง6,249.044,458.0028.7 %ผ่าน1,903.761,102.9042.1 %ผ่าน
อบต. น้ำร้อน2,939.285,470.00-86.1 %ไม่ผ่าน1,992.61766.0061.6 %ผ่าน
อบต. บ่อรัง11,340.035,473.0051.7 %ผ่าน2,112.48855.2559.5 %ผ่าน
อบต. พุเตย21,092.594,407.0079.1 %ผ่าน1,580.63666.0257.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม73,402.722,757.0096.2 %ผ่าน2,157.521,667.4122.7 %ผ่าน
อบต. ภูน้ำหยด15,752.503,250.0079.4 %ผ่าน2,556.891,018.9460.1 %ผ่าน
อบต. ซับสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงกระจับ10,795.424,781.0055.7 %ผ่าน2,027.05270.1886.7 %ผ่าน
อบต. วังใหญ่12,550.123,798.0069.7 %ผ่าน1,720.47741.6956.9 %ผ่าน
อบต. ยางสาว33,609.777,394.0078.0 %ผ่าน2,191.081,298.8540.7 %ผ่าน
อบต. ซับน้อย3,732.842,483.1833.5 %ผ่าน1,705.95784.7954.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ17,345.786,869.2860.4 %ผ่าน2,283.18740.7567.6 %ผ่าน
อบต. สระกรวด70,416.892,825.0096.0 %ผ่าน1,778.83755.6957.5 %ผ่าน
อบต. คลองกระจัง2,934.957,089.66-141.6 %ไม่ผ่าน2,238.99891.8760.2 %ผ่าน
อบต. นาสนุ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสะอาด12,797.867,302.1442.9 %ผ่าน2,494.791,156.5853.6 %ผ่าน
อบต. หนองย่างทอย6,884.603,896.9143.4 %ผ่าน2,196.701,139.7448.1 %ผ่าน
อบต. ประดู่งามไม่ครบ3,840.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ737.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กองทูล6,846.113,687.0046.1 %ผ่าน1,184.35783.9833.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง152,846.033,521.7597.7 %ผ่าน1,445.97990.4231.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโภชน์43,745.683,791.0091.3 %ผ่าน1,403.83834.1540.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง8,306.594,179.0049.7 %ผ่าน1,476.751,008.2231.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร61,156.663,463.0094.3 %ผ่าน1,694.45851.3849.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อไทยไม่ครบ14,459.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,082.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง10,328.374,031.2461.0 %ผ่าน1,042.83594.2343.0 %ผ่าน
อบต. วังท่าดี17,125.462,753.3983.9 %ผ่าน1,173.65378.1067.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบัววัฒนา38,987.894,476.9088.5 %ผ่าน1,303.29819.4837.1 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่19,276.031,841.0090.4 %ผ่าน1,393.2811.9199.1 %ผ่าน
อบต. วังโบสถ์60,558.734,703.4692.2 %ผ่าน1,310.53352.9073.1 %ผ่าน
อบต. ยางงามไม่ครบ4,694.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ700.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง22,807.942,453.0089.2 %ผ่าน8,229.15565.1693.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด4,124.632,869.6630.4 %ผ่าน1,440.27446.8969.0 %ผ่าน
อบต. ซับไม้แดง66,908.724,150.6993.8 %ผ่าน10,350.591,011.0090.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง123,327.524,948.5396.0 %ผ่าน1,565.471,232.2021.3 %ผ่าน
อบต. กันจุ7,174.387,569.00-5.5 %ไม่ผ่าน2,909.2433.9298.8 %ผ่าน
อบต. วังพิกุล20,628.355,027.5875.6 %ผ่าน1,751.081,315.0724.9 %ผ่าน
อบต. พญาวัง6,278.592,190.0065.1 %ผ่าน4,203.31375.5591.1 %ผ่าน
อบต. ศรีมงคล5,391.993,860.0028.4 %ผ่าน3,291.47442.9686.5 %ผ่าน
อบต. สระแก้ว5,199.014,091.0021.3 %ผ่าน1,499.631,105.7326.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน23,674.493,948.0083.3 %ผ่าน1,521.85840.3044.8 %ผ่าน
อบต. น้ำหนาว17,801.991,842.0089.7 %ผ่าน10,716.441,015.9090.5 %ผ่าน
อบต. หลักด่าน26,655.701,824.0093.2 %ผ่าน4,827.94569.7688.2 %ผ่าน
อบต. วังกวาง3,841.41774.0079.9 %ผ่าน2,262.55494.7378.1 %ผ่าน
อบต. โคกมนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังโป่ง5,133.283,673.6728.4 %ผ่าน1,422.41254.5882.1 %ผ่าน
อบต. ท้ายดง7,111.538,973.45-26.2 %ไม่ผ่าน1,883.541,117.8740.7 %ผ่าน
อบต. ซับเปิบ7,166.672,910.0059.4 %ผ่าน1,436.52342.5376.2 %ผ่าน
อบต.วังหิน3,086.763,067.080.6 %ไม่ผ่าน1,712.29742.0056.7 %ผ่าน
อบต. วังศาล5,538.009,475.00-71.1 %ไม่ผ่าน1,763.73466.7573.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งสมอ40,275.8426,081.0035.2 %ผ่าน1,517.281,230.6018.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแคมป์สน6,000.753,540.5041.0 %ผ่าน1,678.362,872.46-71.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาค้อ7,732.862,277.0070.6 %ผ่าน2,470.54645.3973.9 %ผ่าน
อบต. หนองแม่นา36,614.332,363.8093.5 %ผ่าน2,111.41445.4178.9 %ผ่าน
อบต. เข็กน้อยไม่ครบ24,131.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,127.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเฉลียง43,402.864,420.4889.8 %ผ่าน1,601.65845.8347.2 %ผ่าน