สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง33,215.282,355.8092.9 %ผ่าน1,778.675,996.24-237.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองโพธาราม238,662.502,081.0199.1 %ผ่าน3,595.892,100.2541.6 %ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าผา16,277.1520,888.00-28.3 %ไม่ผ่าน2,254.348,062.50-257.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่5,404.137,486.29-38.5 %ไม่ผ่าน1,244.302,957.75-137.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกระจับ9,412.035,690.0039.5 %ผ่าน1,394.76803.0042.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขางู10,085.644,939.1451.0 %ผ่าน4,895.072,609.5046.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก9,391.507,561.0019.5 %ไม่ผ่าน1,336.712,166.30-62.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเลือก11,434.058,446.9226.1 %ผ่าน1,687.131,883.85-11.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากท่อ6,398.923,829.2040.2 %ผ่าน2,865.53331.0188.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักเมือง69,066.7518,080.0073.8 %ผ่าน7,819.525,770.5526.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์5,514.535,658.96-2.6 %ไม่ผ่าน1,433.6050.1896.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาขวาง7,824.246,077.5622.3 %ผ่าน2,882.312,000.0030.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจอมบึง10,280.897,333.1628.7 %ผ่าน1,234.48924.1025.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน11,034.106,069.3745.0 %ผ่าน1,530.47199.5087.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านทับตะโก15,409.104,699.2469.5 %ผ่าน1,100.291,014.257.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวายไม่ครบ7,002.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,151.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพหัก4,848.1414,380.00-196.6 %ไม่ผ่าน1,137.431,545.10-35.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวัดเพลง8,549.092,436.5071.5 %ผ่าน696.001,021.22-46.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง4,324.582,148.4350.3 %ผ่าน1,326.70134.4189.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโพ12,944.008,192.0036.7 %ผ่าน1,207.9431,494.15-2,507.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยกระบอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. ราชบุรี27,330.3735,470.90-29.8 %ไม่ผ่าน6,736.492,976.4955.8 %ผ่าน
อบต. เจดีย์หักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนตะโก7,547.796,113.1319.0 %ไม่ผ่าน1,024.493,446.80-236.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกลางนา878.236,523.62-642.8 %ไม่ผ่าน723.68218.5069.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยไผ่ไม่ครบ2,872.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,253.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คุ้งน้ำวน11,742.014,351.4562.9 %ผ่าน8,616.47259.3097.0 %ผ่าน
อบต. คุ้งกระถินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน4,242.673,538.5816.6 %ไม่ผ่าน662.44731.17-10.4 %ไม่ผ่าน
อบต. พิกุลทอง11,631.054,410.9962.1 %ผ่าน736.33770.50-4.6 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำพุ9,144.893,468.2962.1 %ผ่าน687.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนแร่ไม่ครบ3,738.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ176.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหินกอง2,352.425,733.35-143.7 %ไม่ผ่าน1,096.653,108.79-183.5 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาแร้งไม่ครบ3,574.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ503.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะพลับพลาไม่ครบ5,344.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ839.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหลุมดินไม่ครบ5,339.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ57.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางป่าไม่ครบ5,855.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,056.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูบัวไม่ครบ5,088.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ190.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าราบไม่ครบ4,992.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ868.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านไร่2,020.9821,060.10-942.1 %ไม่ผ่าน1,110.821,607.50-44.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองจอมพล12,283.545,190.2157.7 %ผ่าน1,356.171,064.8621.5 %ผ่าน
อบต. ปากช่อง2,773.443,856.00-39.0 %ไม่ผ่าน1,420.95452.5068.2 %ผ่าน
อบต. เบิกไพร15,740.715,438.7765.4 %ผ่าน10,914.41550.0095.0 %ผ่าน
อบต. ด่านทับตะโก10,465.914,585.2356.2 %ผ่าน1,462.04549.0062.4 %ผ่าน
อบต. แก้มอ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รางบัวไม่ครบ5,824.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ760.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนผึ้ง8,856.465,701.7035.6 %ผ่าน5,557.452,602.2153.2 %ผ่าน
อบต. ป่าหวายไม่ครบ1,499.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,549.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเคยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะนาวศรี7,682.906,862.9710.7 %ไม่ผ่าน2,193.352,310.40-5.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์4,620.614,676.00-1.2 %ไม่ผ่าน1,197.63863.7027.9 %ผ่าน
อบต. ตาหลวง1,802.081,899.00-5.4 %ไม่ผ่าน752.88377.5249.9 %ผ่าน
อบต. ดอนกรวย8,672.547,034.0018.9 %ไม่ผ่าน1,396.912,790.46-99.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนคลังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัวงาม4,004.573,442.0014.0 %ไม่ผ่าน1,061.13461.9056.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านไร่16,027.2511,764.0026.6 %ผ่าน1,754.682,565.50-46.2 %ไม่ผ่าน
อบต. แพงพวย12,511.054,420.1764.7 %ผ่าน9,831.761,234.7387.4 %ผ่าน
อบต. สี่หมื่น2,011.941,749.0013.1 %ไม่ผ่าน816.28458.8543.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด4,014.122,470.0038.5 %ผ่าน930.161,387.50-49.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ขุนพิทักษ์6,975.453,609.0048.3 %ผ่าน970.55260.2973.2 %ผ่าน
อบต. ดอนไผ่ไม่ครบ3,916.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,006.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ไม่ครบ9,048.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,244.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากแรต9,180.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,213.72652.3046.3 %ผ่าน
อบต. หนองกบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองอ้อไม่ครบ11,238.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,650.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนกล้วย6,658.065,249.0021.2 %ผ่าน1,278.653,065.27-139.7 %ไม่ผ่าน
อบต. นครชุมน์5,087.803,516.0030.9 %ผ่าน913.73284.8968.8 %ผ่าน
อบต. บ้านม่วง3,462.013,602.00-4.0 %ไม่ผ่าน852.71194.0077.2 %ผ่าน
อบต. คุ้งพยอมไม่ครบ2,645.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ954.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปลาหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง8,044.156,617.0017.7 %ไม่ผ่าน1,388.40923.6133.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเบิกไพร29,833.1127,488.007.9 %ไม่ผ่าน1,740.762,555.95-46.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ3,359.442,067.6038.5 %ผ่าน805.41395.2050.9 %ผ่าน
อบต. วัดแก้ว4,616.721,513.0067.2 %ผ่าน859.54899.00-4.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนคา6,288.778,053.69-28.1 %ไม่ผ่าน967.45328.6866.0 %ผ่าน
อบต. ดอนกระเบื้อง8,013.304,271.5046.7 %ผ่าน896.32967.50-7.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโพ5,502.975,040.018.4 %ไม่ผ่าน725.92334.0054.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองตาคต5,631.504,590.1218.5 %ไม่ผ่าน3,378.801,592.4752.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง18,331.123,424.0081.3 %ผ่าน1,367.591,488.00-8.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์8,274.194,763.0042.4 %ผ่าน1,828.243,138.50-71.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองข่อย3,768.872,935.0022.1 %ผ่าน3,886.28587.4684.9 %ผ่าน
อบต. ชำแระ5,768.683,713.6135.6 %ผ่าน1,073.83361.0066.4 %ผ่าน
อบต. สร้อยฟ้า3,401.093,158.007.1 %ไม่ผ่าน1,791.24504.0071.9 %ผ่าน
อบต. ท่าชุมพล9,172.463,872.4357.8 %ผ่าน2,055.53725.9064.7 %ผ่าน
อบต. บางโตนด5,408.833,148.1841.8 %ผ่าน1,002.60790.7521.1 %ผ่าน
อบต. เตาปูน7,987.687,075.9411.4 %ไม่ผ่าน1,084.15510.0053.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน8,786.194,530.0248.4 %ผ่าน1,150.66372.0067.7 %ผ่าน
อบต. เขาชะงุ้มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง2,752.293,948.00-43.4 %ไม่ผ่าน1,015.39361.0064.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง13,860.239,088.2134.4 %ผ่าน2,116.272,802.50-32.4 %ไม่ผ่าน
อบต. วังมะนาว4,757.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,019.75498.1451.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกระทุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าไก่5,112.984,612.039.8 %ไม่ผ่าน949.60162.4182.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อกระดาน5,535.921,925.0065.2 %ผ่าน765.28420.5745.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก7,608.445,145.0032.4 %ผ่าน1,382.75831.2539.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทนไม่ครบ3,457.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ436.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะศาลพระ1,834.971,868.00-1.8 %ไม่ผ่าน755.45461.8738.9 %ผ่าน
อบต. จอมประทัดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดเพลงไม่ครบ2,455.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ98.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านคา3,106.893,785.00-21.8 %ไม่ผ่าน1,663.531,240.0025.5 %ผ่าน
อบต.บ้านบึง5,001.943,666.7226.7 %ผ่าน1,975.04679.8565.6 %ผ่าน
อบต.หนองพันจันทร์8,891.234,363.0050.9 %ผ่าน1,500.651,339.5010.7 %ไม่ผ่าน