สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
อบต. บ้านเก่า8,932.844,251.2052.4 %ผ่าน2,374.032,624.16-10.5 %ไม่ผ่าน
อบต. วังเย็น3,832.432,865.6925.2 %ผ่าน520.95866.50-66.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ลุ่มสุ่ม7,283.034,454.4438.8 %ผ่าน1,580.441,647.00-4.2 %ไม่ผ่าน
อบต.ท่าเสา (ไทรโยค)3,084.063,686.47-19.5 %ไม่ผ่าน1,765.991,218.2131.0 %ผ่าน
อบต. สิงห์3,308.283,573.00-8.0 %ไม่ผ่าน1,149.131,176.97-2.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรโยค6,360.557,099.32-11.6 %ไม่ผ่าน2,170.121,168.9546.1 %ผ่าน
อบต. วังกระแจะ3,111.052,220.3028.6 %ผ่าน1,790.55769.4457.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล8,917.894,790.4346.3 %ผ่าน1,937.76633.9967.3 %ผ่าน
อบต. บ้องตี้2,219.521,426.8035.7 %ผ่าน1,286.71491.6861.8 %ผ่าน
อบต. บ่อพลอย7,486.843,401.1254.6 %ผ่าน1,267.08361.0071.5 %ผ่าน
อบต. หนองกุ่ม9,591.853,333.3665.2 %ผ่าน1,751.261,310.0925.2 %ผ่าน
อบต.หนองรี9,643.505,632.6441.6 %ผ่าน1,434.981,489.68-3.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง10,183.403,012.5770.4 %ผ่าน1,257.83760.0039.6 %ผ่าน
อบต. ช่องด่าน3,122.573,509.21-12.4 %ไม่ผ่าน1,337.30552.9058.7 %ผ่าน
อบต. หนองกร่าง6,725.772,819.7758.1 %ผ่าน1,067.39452.9857.6 %ผ่าน
อบต. นาสวน3,781.801,766.0053.3 %ผ่าน2,143.61383.0082.1 %ผ่าน
อบต. ด่านแม่แฉลบ2,661.651,363.0048.8 %ผ่าน2,465.25135.8594.5 %ผ่าน
อบต. หนองเป็ด3,092.521,489.0051.9 %ผ่าน2,047.801,211.5040.8 %ผ่าน
อบต. ท่ากระดาน2,909.741,520.0047.8 %ผ่าน2,213.901,448.7534.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาโจด2,299.121,411.0038.6 %ผ่าน2,477.91437.4082.3 %ผ่าน
อบต. แม่กระบุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พงตึก3,141.332,284.5027.3 %ผ่าน718.33218.5069.6 %ผ่าน
อบต. ยางม่วง5,088.682,674.4447.4 %ผ่าน1,317.85621.4052.8 %ผ่าน
อบต. ดอนชะเอมไม่ครบ5,474.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,013.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะคร้ำเอน5,045.743,178.6037.0 %ผ่าน1,379.551,875.75-36.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่ามะกา3,296.183,111.235.6 %ไม่ผ่าน809.79273.2066.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง3,947.113,211.0018.6 %ไม่ผ่าน831.86279.8366.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น5,330.563,740.1029.8 %ผ่าน1,739.37270.8284.4 %ผ่าน
อบต. อุโลกสี่หมื่น3,553.802,064.0041.9 %ผ่าน931.94463.7550.2 %ผ่าน
อบต. เขาสามสิบหาบ2,077.293,310.00-59.3 %ไม่ผ่าน857.94175.6879.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา6,082.964,974.3318.2 %ไม่ผ่าน915.95400.5056.3 %ผ่าน
อบต. หวายเหนียว1,520.931,286.0015.4 %ไม่ผ่าน585.9187.4085.1 %ผ่าน
อบต. แสนตอ5,190.365,741.48-10.6 %ไม่ผ่าน802.741,398.07-74.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สนามแย้2,307.453,290.28-42.6 %ไม่ผ่าน5,224.07658.7087.4 %ผ่าน
อบต. ท่าเสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองลาน2,285.606,280.00-174.8 %ไม่ผ่าน891.841,207.00-35.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าม่วง6,640.895,423.6318.3 %ไม่ผ่าน557.30304.0045.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังขนาย11,644.115,152.2255.8 %ผ่าน833.73162.0080.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังศาลา13,578.729,251.9231.9 %ผ่าน1,051.611,219.00-15.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าล้อ10,939.247,712.0029.5 %ผ่าน1,163.181,430.92-23.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว6,220.233,716.0040.3 %ผ่าน911.471,126.20-23.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งทอง5,914.814,097.3430.7 %ผ่าน1,822.681,192.8634.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย8,782.615,092.6642.0 %ผ่าน844.03743.3211.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงชุม4,276.704,412.21-3.2 %ไม่ผ่าน793.03864.50-9.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่7,051.213,916.8144.5 %ผ่าน953.591,634.59-71.4 %ไม่ผ่าน
อบต. พังตรุ5,188.131,860.3064.1 %ผ่าน835.79464.5044.4 %ผ่าน
อบต. ท่าตะคร้อ2,748.022,388.0013.1 %ไม่ผ่าน553.70162.1670.7 %ผ่าน
อบต. รางสาลี่2,764.402,067.0025.2 %ผ่าน894.341,109.74-24.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองตากยา4,690.263,058.0034.8 %ผ่าน770.521,130.00-46.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าขนุน13,321.9811,443.5814.1 %ไม่ผ่าน5,536.974,098.9126.0 %ผ่าน
อบต. ปิล๊อก1,832.13774.0057.8 %ผ่าน1,565.351,501.004.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หินดาด2,074.783,038.00-46.4 %ไม่ผ่าน2,184.01838.0061.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น2,709.393,644.00-34.5 %ไม่ผ่าน2,602.921,410.0945.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล2,363.532,163.008.5 %ไม่ผ่าน2,051.821,010.5850.7 %ผ่าน
อบต. ห้วยเขย่ง3,618.712,076.0042.6 %ผ่าน2,726.43923.4066.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม4,216.202,126.0049.6 %ผ่าน2,610.32958.5563.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู2,541.492,871.00-13.0 %ไม่ผ่าน2,982.381,364.1454.3 %ผ่าน
อบต. ปรังเผล20,410.392,633.0087.1 %ผ่าน3,601.49258.9592.8 %ผ่าน
อบต. ไล่โว่ไม่ครบ2,190.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พนมทวนไม่ครบ2,046.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ363.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโรง4,526.103,579.7020.9 %ผ่าน1,221.561,175.753.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งสมอไม่ครบ3,351.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ275.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ไม่ครบ3,916.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ476.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พังตรุ 5,993.005,189.7613.4 %ไม่ผ่าน1,157.411,172.23-1.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรางหวาย37,458.248,607.1777.0 %ผ่าน1,349.831,261.206.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย41,895.461,484.0096.5 %ผ่าน738.58334.4054.7 %ผ่าน
อบต. ดอนตาเพชร2,573.613,027.60-17.6 %ไม่ผ่าน1,096.601,055.933.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เลาขวัญ3,456.773,785.21-9.5 %ไม่ผ่าน2,075.30625.0069.9 %ผ่าน
อบต. หนองโสน20,270.235,898.1170.9 %ผ่าน2,199.53558.5074.6 %ผ่าน
อบต. หนองประดู่2,998.542,594.7013.5 %ไม่ผ่าน1,949.011,123.2042.4 %ผ่าน
อบต. หนองปลิง4,600.504,265.847.3 %ไม่ผ่าน1,845.17696.5262.3 %ผ่าน
อบต. หนองนกแก้ว8,514.612,292.0073.1 %ผ่าน1,692.381,254.0025.9 %ผ่าน
อบต. ทุ่งกระบ่ำ8,486.552,617.9069.2 %ผ่าน1,990.72964.5051.6 %ผ่าน
อบต. หนองฝ้าย6,359.064,425.6830.4 %ผ่าน1,537.22494.0067.9 %ผ่าน
อบต. ด่านมะขามเตี้ย4,888.234,866.000.5 %ไม่ผ่าน1,659.76419.9074.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด5,620.962,646.0052.9 %ผ่าน1,985.45947.4252.3 %ผ่าน
อบต. จรเข้เผือก5,382.363,015.9444.0 %ผ่าน1,601.221,074.5032.9 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่3,730.101,673.0055.1 %ผ่าน826.88355.6457.0 %ผ่าน
อบต. หนองปรือ10,272.424,760.1053.7 %ผ่าน2,085.471,831.7312.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล3,692.052,312.3237.4 %ผ่าน1,467.85284.0080.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ8,933.874,697.1047.4 %ผ่าน2,142.28185.0091.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา7,081.345,411.7123.6 %ผ่าน1,819.341,295.0828.8 %ผ่าน
อบต. วังไผ่4,887.762,951.9839.6 %ผ่าน1,324.64494.3962.7 %ผ่าน
อบต. ดอนแสลบ14,905.098,291.3844.4 %ผ่าน1,806.261,482.2517.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสระลงเรือ5,193.909,033.12-73.9 %ไม่ผ่าน3,348.021,198.3064.2 %ผ่าน
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี17,812.6916,591.016.9 %ไม่ผ่าน1,462.13443.7569.7 %ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น21,424.5510,806.2849.6 %ผ่าน1,485.08362.9075.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าม่วง12,559.748,736.0030.4 %ผ่าน3,060.1299.5996.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะกา21,431.7216,952.0020.9 %ผ่าน1,157.131,988.60-71.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพนมทวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ9,433.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลูกแก9,618.826,640.0031.0 %ผ่าน1,212.56114.0090.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน3,314.143,903.18-17.8 %ไม่ผ่าน502.041,633.20-225.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย5,510.414,404.3920.1 %ผ่าน965.66578.2540.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ13,739.589,824.0028.5 %ผ่าน2,257.09782.4065.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าไม้7,962.108,768.00-10.1 %ไม่ผ่าน2,173.883,215.50-47.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย7,143.546,855.224.0 %ไม่ผ่าน1,051.33424.2059.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย20,016.704,321.0078.4 %ผ่าน1,484.29198.0086.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระแท่น5,309.204,460.4616.0 %ไม่ผ่าน1,208.512,114.25-74.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดเขต5,164.533,890.2824.7 %ผ่าน820.43171.0079.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดหญ้า4,612.685,033.70-9.1 %ไม่ผ่าน943.651,271.28-34.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังโพธิ์5,637.306,750.36-19.7 %ไม่ผ่าน1,174.281,395.77-18.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเลาขวัญ2,513.524,438.53-76.6 %ไม่ผ่าน1,572.021,537.152.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังกะ10,392.163,386.5067.4 %ผ่าน2,899.41141.5995.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำรอง14,304.943,828.5773.2 %ผ่าน7,923.24882.4088.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองขาว6,605.595,065.4623.3 %ผ่าน1,204.86874.0027.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตากยา6,477.525,487.6015.3 %ไม่ผ่าน911.74624.9531.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว13,512.765,285.2760.9 %ผ่าน994.22402.8759.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองปรือ5,476.303,839.0729.9 %ผ่าน1,304.051,074.0017.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองฝ้าย6,886.315,508.1520.0 %ผ่าน1,407.601,472.70-4.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองรี12,389.323,270.5573.6 %ผ่าน1,069.66307.0071.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหวายเหนียว12,882.7011,121.2713.7 %ไม่ผ่าน1,261.431,332.60-5.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเอราวัณ7,037.694,697.0733.3 %ผ่าน1,582.1428.3098.2 %ผ่าน
อบจ. กาญจนบุรี57,649.5161,916.00-7.4 %ไม่ผ่าน10,876.3745,600.00-319.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปากแพรก61,373.0313,218.8078.5 %ผ่าน2,180.781,463.4932.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะขาม10,710.287,338.9831.5 %ผ่าน1,391.06228.0083.6 %ผ่าน
อบต. แก่งเสี้ยน6,792.645,172.0123.9 %ผ่าน746.511,135.25-52.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบัว12,188.804,087.0066.5 %ผ่าน911.261,980.38-117.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า118,249.744,803.8995.9 %ผ่าน784.901,652.77-110.6 %ไม่ผ่าน
อบต. วังด้ง6,546.254,319.2034.0 %ผ่าน1,666.391,871.50-12.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ช่องสะเดา35,864.413,624.8789.9 %ผ่าน1,089.721,618.45-48.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหญ้า6,313.534,788.9024.1 %ผ่าน795.311,358.03-70.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง2,837.035,908.55-108.3 %ไม่ผ่าน702.64698.880.5 %ไม่ผ่าน