สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ25,793.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสองพี่น้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,219.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพระ143,719.953,093.6697.8 %ผ่าน927.421,601.10-72.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอู่ทอง2,846.364,079.00-43.3 %ไม่ผ่าน850.773,451.75-305.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์4,734.973,112.0034.3 %ผ่าน713.051,702.65-138.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านช้าง19,916.489,122.0054.2 %ผ่าน1,843.261,084.6641.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ11,106.295,860.0047.2 %ผ่าน2,611.515,072.23-94.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามชุก16,499.988,331.6049.5 %ผ่าน2,241.37654.0770.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกคราม9,197.906,453.5229.8 %ผ่าน959.032,616.80-172.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งคอก6,082.042,489.0059.1 %ผ่าน1,669.40867.8848.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนางบวช3,292.473,567.96-8.4 %ไม่ผ่าน1,059.303,389.56-220.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อกรุไม่ครบ2,785.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ626.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางปลาม้า11,516.574,655.9559.6 %ผ่าน3,028.562,120.0030.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม4,103.274,232.00-3.1 %ไม่ผ่าน524.95592.00-12.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่กองดิน11,030.727,332.6833.5 %ผ่าน839.101,378.60-64.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา10,139.025,454.9646.2 %ผ่าน948.18380.1559.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระกระโจม8,437.629,156.17-8.5 %ไม่ผ่าน2,984.541,056.1964.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระยายโสม11,848.793,200.0073.0 %ผ่าน1,040.24667.8235.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนแตง19,602.415,881.3270.0 %ผ่าน881.361,929.24-118.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี85,232.2380,040.006.1 %ไม่ผ่าน7,635.826,704.0012.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ไม่ครบ20,530.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,603.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับตีเหล็กไม่ครบ2,879.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ530.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าระหัด11,897.3413,478.99-13.3 %ไม่ผ่าน1,641.874,808.75-192.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ไผ่ขวาง20,067.435,072.4074.7 %ผ่าน622.663,054.93-390.6 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกโคเฒ่า7,487.082,528.0066.2 %ผ่าน5,935.57181.6196.9 %ผ่าน
อบต. ดอนตาล1,983.852,308.00-16.3 %ไม่ผ่าน433.16114.0073.7 %ผ่าน
อบต. ดอนมะสังข์3,463.652,945.0015.0 %ไม่ผ่าน651.90471.2027.7 %ผ่าน
อบต. พิหารแดง4,795.713,305.0031.1 %ผ่าน581.37475.5118.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนกำยาน13,838.664,508.0067.4 %ผ่าน1,015.16273.6973.0 %ผ่าน
อบต. ดอนโพธิ์ทอง4,671.804,745.00-1.6 %ไม่ผ่าน588.20727.82-23.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์5,286.193,799.9128.1 %ผ่าน1,169.751,420.50-21.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน9,229.973,341.0063.8 %ผ่าน863.311,836.50-112.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกุ้ง3,091.563,449.00-11.6 %ไม่ผ่าน687.89655.504.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ศาลาขาว3,692.953,432.007.1 %ไม่ผ่าน1,683.10822.2251.1 %ผ่าน
อบต. สวนแตง2,954.413,208.00-8.6 %ไม่ผ่าน755.591,219.90-61.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สนามชัย6,871.994,935.0028.2 %ผ่าน904.002,032.78-124.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยวังทอง(โพธิ์พระยา)8,430.993,239.0061.6 %ผ่าน1,261.26590.7053.2 %ผ่าน
อบต. สนามคลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,558.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาพระ10,207.432,669.0073.9 %ผ่าน8,202.61887.6089.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเดิมบาง6,082.824,855.0020.2 %ผ่าน2,377.451,562.8534.3 %ผ่าน
อบต. นางบวช7,753.297,890.00-1.8 %ไม่ผ่าน1,092.10808.0026.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาดิน5,766.555,406.006.3 %ไม่ผ่าน1,050.171,046.740.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ4,412.616,056.94-37.3 %ไม่ผ่าน2,151.82581.5573.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งคลี3,562.512,604.2526.9 %ผ่าน1,314.431,170.0011.0 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกช้าง3,301.852,760.0016.4 %ไม่ผ่าน1,235.22435.5064.7 %ผ่าน
อบต. หัวเขา7,267.194,183.0042.4 %ผ่าน1,355.60816.3039.8 %ผ่าน
อบต. หัวนา6,321.392,006.7568.3 %ผ่าน1,028.36236.4677.0 %ผ่าน
อบต. บ่อกรุไม่ครบ1,572.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ181.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าสะแก6,879.852,293.9566.7 %ผ่าน3,688.05319.4391.3 %ผ่าน
อบต. ยางนอน4,244.692,633.0038.0 %ผ่าน2,064.72771.7562.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม6,925.743,357.8651.5 %ผ่าน1,280.09314.8075.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง8,106.107,342.669.4 %ไม่ผ่าน1,799.23617.5465.7 %ผ่าน
อบต. ด่านช้าง7,284.663,052.0058.1 %ผ่าน1,627.30645.5160.3 %ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น3,720.141,719.0053.8 %ผ่าน1,542.34313.2479.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ2,870.261,569.0045.3 %ผ่าน1,600.08570.1864.4 %ผ่าน
อบต. วังคัน9,790.403,447.0064.8 %ผ่าน1,658.48397.0476.1 %ผ่าน
อบต. นิคมกระเสียว5,239.751,807.0065.5 %ผ่าน1,554.33323.0879.2 %ผ่าน
อบต. วังยาว4,501.131,753.1061.1 %ผ่าน1,559.71527.0366.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นคราม4,153.013,474.9816.3 %ไม่ผ่าน870.271,067.00-22.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บางปลาม้า4,575.423,983.5112.9 %ไม่ผ่าน730.24169.5876.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตะค่า5,475.593,892.0028.9 %ผ่าน1,160.57667.2042.5 %ผ่าน
อบต. บางใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กฤษณา6,935.432,330.0066.4 %ผ่าน1,606.89116.9692.7 %ผ่าน
อบต. สาลี2,919.913,791.85-29.9 %ไม่ผ่าน871.60591.7432.1 %ผ่าน
อบต.ไผ่กองดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. องครักษ์1,968.441,809.008.1 %ไม่ผ่าน689.43380.0044.9 %ผ่าน
อบต. จรเข้ใหญ่ไม่ครบ5,254.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ397.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา25,609.032,914.2088.6 %ผ่าน865.31757.4612.5 %ไม่ผ่าน
อบต. มะขามล้ม7,659.073,326.5256.6 %ผ่าน736.10619.0015.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น7,991.322,777.0065.2 %ผ่าน641.98230.4764.1 %ผ่าน
อบต. วัดโบสถ์8,750.352,878.0067.1 %ผ่าน747.18336.0055.0 %ผ่าน
อบต. วัดดาว7,657.924,166.5045.6 %ผ่าน2,122.03207.2390.2 %ผ่าน
อบต. ศรีประจันต์7,697.444,378.9643.1 %ผ่าน872.54957.45-9.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง4,548.482,659.0041.5 %ผ่าน809.66400.0550.6 %ผ่าน
อบต. มดแดง6,243.263,652.0041.5 %ผ่าน849.38346.7559.2 %ผ่าน
อบต. บางงาม7,846.284,889.0037.7 %ผ่าน648.25430.7833.5 %ผ่าน
อบต. ดอนปรู3,459.2623,105.32-567.9 %ไม่ผ่าน1,135.63311.2072.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปลายนา8,384.845,423.8535.3 %ผ่าน1,127.06940.0516.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหว้าไม่ครบ2,520.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ450.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังน้ำซับไม่ครบ4,073.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ700.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังยาง5,931.205,483.017.6 %ไม่ผ่าน1,025.66899.5012.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์32,330.138,004.6475.2 %ผ่าน2,532.101,520.9339.9 %ผ่าน
อบต. หนองสาหร่าย6,409.274,434.0030.8 %ผ่าน1,979.43351.5082.2 %ผ่าน
อบต. ไร่รถ5,210.883,955.0024.1 %ผ่าน1,171.31999.2514.7 %ไม่ผ่าน
อบต. สระกระโจม7,726.062,898.8562.5 %ผ่าน1,203.93973.9719.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ทะเลบก2,769.424,539.50-63.9 %ไม่ผ่าน506.15691.10-36.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน5,915.275,333.009.8 %ไม่ผ่าน1,271.38731.9742.4 %ผ่าน
อบต. บางตาเถร9,176.946,805.9525.8 %ผ่าน1,714.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน2,949.304,571.70-55.0 %ไม่ผ่าน1,194.02243.5079.6 %ผ่าน
อบต. บ้านกุ่ม9,406.059,487.64-0.9 %ไม่ผ่าน1,140.63381.2566.6 %ผ่าน
อบต.หัวโพธิ์6,198.313,706.0040.2 %ผ่าน1,709.62437.5074.4 %ผ่าน
อบต. บางพลับ10,720.595,625.0047.5 %ผ่าน4,096.14324.6892.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์4,767.134,170.0012.5 %ไม่ผ่าน3,159.38247.5892.2 %ผ่าน
อบต. บ้านช้าง2,662.613,248.00-22.0 %ไม่ผ่าน1,127.16511.2254.6 %ผ่าน
อบต. ต้นตาล3,156.532,936.007.0 %ไม่ผ่าน1,796.76255.7385.8 %ผ่าน
อบต. ศรีสำราญ6,769.005,282.0022.0 %ผ่าน1,508.00363.6575.9 %ผ่าน
อบต. ทุ่งคอก6,294.447,094.61-12.7 %ไม่ผ่าน1,663.13381.9077.0 %ผ่าน
อบต. หนองบ่อ2,781.693,274.51-17.7 %ไม่ผ่าน1,231.70295.2176.0 %ผ่าน
อบต. บ่อสุพรรณ15,702.308,612.2045.2 %ผ่าน1,760.23627.9164.3 %ผ่าน
อบต. ดอนมะนาว1,712.691,610.006.0 %ไม่ผ่าน1,474.38440.5070.1 %ผ่าน
อบต. ย่านยาว3,101.643,357.13-8.2 %ไม่ผ่าน1,333.44224.0883.2 %ผ่าน
อบต. วังลึก8,852.534,256.0051.9 %ผ่าน1,453.014,607.50-217.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองผักนาก2,654.753,563.88-34.2 %ไม่ผ่าน1,014.86347.2965.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระไม่ครบ2,285.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ271.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสะเดา1,214.651,913.00-57.5 %ไม่ผ่าน699.16617.4811.7 %ไม่ผ่าน
อบต. กระเสียว10,420.983,854.0763.0 %ผ่าน6,500.47143.4897.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองไม่ครบ5,972.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,093.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง8,361.032,810.4066.4 %ผ่าน923.531,084.01-17.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน8,850.075,857.0033.8 %ผ่าน2,478.382,143.3513.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านดอน17,997.647,968.8655.7 %ผ่าน3,101.34389.5087.4 %ผ่าน
อบต. ยุ้งทะลายไม่ครบ3,184.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ447.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนมะเกลือ4,368.033,156.9027.7 %ผ่าน893.37594.6133.4 %ผ่าน
อบต. หนองโอ่ง5,082.014,263.8916.1 %ไม่ผ่าน1,392.441,383.370.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนคา5,771.895,128.5611.1 %ไม่ผ่าน1,159.753,326.80-186.9 %ไม่ผ่าน
อบต. พลับพลาไชย3,488.642,758.7120.9 %ผ่าน1,570.001,944.60-23.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโข้ง11,503.394,388.2961.9 %ผ่าน1,404.561,372.342.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเจดีย์3,878.853,477.6010.3 %ไม่ผ่าน823.55567.0031.2 %ผ่าน
อบต. สระพังลาน2,668.791,814.0032.0 %ผ่าน858.41418.9351.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกระจันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหญ้าไซ6,498.794,302.0533.8 %ผ่าน1,451.81417.0071.3 %ผ่าน
อบต. หนองราชวัตร4,288.081,575.3063.3 %ผ่าน1,224.59464.5062.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์14,027.042,703.0080.7 %ผ่าน1,340.45500.1862.7 %ผ่าน
อบต. แจงงาม6,418.752,730.3357.5 %ผ่าน1,288.46594.7053.8 %ผ่าน
อบต. หนองขาม29,863.104,619.7284.5 %ผ่าน1,292.15675.4047.7 %ผ่าน
อบต. ทัพหลวง5,386.975,968.16-10.8 %ไม่ผ่าน1,412.08752.5646.7 %ผ่าน